Sunteți pe pagina 1din 11

Click pe

momentul lecției
Ce sunt soluțiile?
Componenții unei soluții.

Clasificarea soluțiilor

Dizolvarea

Factorii care influențează


dizolvarea

Solubilitatea

Test interactiv

SOLUȚII Concentrația soluțiilor.


Concentrația procentuală
Formarea soluțiilor. Tipuri de soluții
Concentrația soluțiilor Materialul conține imagini preluate de pe site-urile:
askitians.com, wikipedia.org, cronicadefalticeni.ro,
businessmagazin.com, okazii.ro, isorihner.ro, ziarelive.ro,
someseanul.ro, mammesaluteambiente.it.
Prof. Florin VIU
Ce sunt soluțiile?
Care sunt componenții unei soluții?
Ce sunt amestecurile omogene?
Amestecurile omogene sunt amestecuri cu aceeași compoziție și proprietăți în
toată masa.

EXPERIMENT VIRTUAL

2.
1. Adaugă
Adaugă
3.Amestecă
apă
sarepeste
încele
paharul
sare
două(click
fără
substanțe
peetichetă
etichetacu
(click
paharului
ajutorul
pe eticheta
baghetei
cu apă)
NaCl
H2O
Saramură
recipientului
(click pe baghetă)
cu sare)
Sare
Apă

SARE – substanța care se dizolvă (DIZOLVAT; SOLVAT);


APĂ – substanța în care are loc dizolvarea (DIZOLVANT; SOLVENT);
SARAMURĂ – amestec omogen format din doi componenți între care
nu au loc fenomene chimice (SOLUȚIE)

Întoarcere
Clasificarea soluțiilor
I. După starea de agregare a dizolvatului și dizolvantului (click pe imagini);

STAREA DE AGREGARE A DIZOLVATULUI

GAZ LICHID SOLID

AER CEAȚĂ FUM


Dizolvant: azotul Dizolvant: aerul Dizolvant: aerul
GAZ
STAREA DE AGREGARE A

Dizolvat: oxigen, Dizolvat: vapori de Dizolvat: particule


dioxid de carbon etc. apă solide
DIZOLVANTULUI

SIFON
OȚET SARAMURĂ
Dizolvant: apa
LICHID Dizolvant: apa Dizolvant: apa
Dizolvat: dioxid de
Dizolvat: acid acetic Dizolvat:sare
carbon

SPUMĂ USCATĂ JELEURI AUR 18K


SOLID Dizolvant: polimer Dizolvant: gelatina Dizolvant: aur
Dizolvat:aer Dizolvat: apă Dizolvat: cupru

Mergi înainte
KMnO4
Clasificarea
Permanganat

de potasiu soluțiilor
EXPERIMENT VIRTUAL

7.
5.
3.1.Adaugă
Adaugă
Adaugă
8. permanganat
Amestecă
permanganat
permanganat
2. Amestecă
4.
6. din de
nou
de
cei
depotasiu,
potasiu,
doi
cu
potasiu,
ajutorul
componenți
KMnO
KMnO
KMnO
baghetei
44,4 4,în
,înîn
paharul
alprimul
treilea
doileacu
soluție (click
(click
pahar pe
saturată pe(click
(clickbagheta
bagheta
pe dedelângă
eticheta lângărecipientului
pe eticheta alprimul
treilea
doileacu
recipientului pahar)
pahar)KMnOcu KMnO
4) 4)
SOLUȚIE

DILUATĂ

II. După cantitatea de dizolvat conținută:


Soluții diluate – conțin cantități mici de dizolvat;
Soluții concentrate – conțin cantități mari de
SOLUȚIE dizolvat;
CONCENTRATĂ

Soluții saturate – conțin o cantitate de dizolvat


egală cu solubilitatea acestuia.
La adăugarea de dizolvat, acesta nu se mai dizolvă;
Soluții nesaturate – conțin cantități de dizolvat mai
SOLUȚIE

SATURATĂ mici decât solubilitatea acestuia.


Întoarcere
Dizolvarea H2O
Apă
EXPERIMENT VIRTUAL

1.9.
3.Adaugă
6. Amestecă
7.
5.8.Adaugă
Adaugă
2.sulfat
4. Adaugă
cele
soluție
alcool
alcool
dedouă
cupru,
apă
sanitar
de
etilic
substanțe
îniod
CuSO
paharul
înînpaharul
paharul
4, în
cu
1 paharul
2 ajutorul
323 1
baghetei
(click
(click
(click
(click pe
pe
(click
pe eticheta
peeticheta
eticheta
pe bagheta
eticheta sticlei
sticlei
paharului
cu
de
cusoluție
alcool
recipientuluilângă
alcool
cu
cupaharul
sanitar).
apă).
de
etilic).
iod).
CuSO 4).
1).
2).
3). CuSO4 C2H5OH Soluție
ALCOOL
Sulfat de cupru ALCOOL
ETILIC
IOD
SANITAR
Care sunt dizolvatul și dizolvantul în
cazul celor trei soluții preparate?
SOLUȚIA 1:
Dizolvat – permanganatul de potasiu;
Dizolvant – apa.
SOLUȚIA 2: 1 2
Dizolvat – alcoolul sanitar;
Dizolvant – apa.
SOLUȚIA 3:
Dizolvat – iodul;
Dizolvant – alcoolul etilic.
3
DIZOLVAREA – răspândirea particulelor
unei substanțe printre particulele unei
alte substanțe. Întoarcere
Factorii care
influențează H 2O ZAHĂR ZAHĂR
TOS CUBIC
dizolvarea
Apă

EXPERIMENT VIRTUAL

6.9.Amestecă
3. Încălzește
4.1.Adaugă
7. Adaugă
2. Adaugă
5.
8. 10.apa
apa
Oprește
zahăr
zahăr
șiși
apă
zahărul
zahărul
cubic
tos
încălzirea
în paharul
înîn
din
paharul
din
paharul
paharul
paharul
1 13
2
3 221 3cu 1 2
(Click
(Click
(Click
(Click
pepeeticheta
pe
pe
(click
(click
eticheta
eticheta
eticheta
ajutorul
pe
pe
recipientului
butonul
butonul
cutiei
paharului
paharului
baghetei
cuGAZ).
GAZ).
zahăr
cucu
cuzahăr
apă).
cubic).
apă) tos).
Agitarea (Click
se realizează
pe baghetă). automat.

Care sunt factorii care influențează


procesul de dizolvare?

1. Agitarea componenților soluției 3

2. Gradul de fărâmițare
3. Temperatura

Întoarcere GAZ
H 2O Solubilitatea
Apă Substanțele chimice pot fi:
• solubile: sarea(NaCl), zahărul(C12H22O11);
• greu solubile: varul stins(Ca(OH)2);
BENZINĂ
CuSO4 ULEI • insolubile: fierul(Fe), carbonul(C), uleiul.
Sulfat de cupru

EXPERIMENT VIRTUAL

6.10.
7.
3.
Amestecă
Adaugă
Amestecă
Adaugă
9. Amestecă
5.11.
1.
4.
2.
8.
Adaugă
12.
sulfat
13.
uleiul
sulfat
Adaugă
Adaugă
uleiul
Pornește
Oprește
de
și
de
sulfatul
benzină
și
benzina
cupru,
ulei
apă
cupru,
apă
apa
becul
becul
în
înde
cu
în
paharul
CuSO
paharul
CuSO
cu
ajutorul
cupru
paharul
de
de
ajutorul
gaz
4gaz
4în
în3
1
2și4paharul
paharul
2baghetei
apa
baghetei
34
(click
(click
(click
(click(click
pe
pepebagheta
pe
(click
pe
cu
eticheta
butonul
ajutorul
eticheta
pedin
eticheta butonul
sticlei
paharului
GAZ).
dreptul
baghetei
sticlei
GAZ).
cu
Cecu
recipientului paharului
benzină).
observi?
cuulei).
cu apă).
CuSO2).
1).
4).
1 2 (clickAgitarea
pe bagheta se
Cerealizează
din
observi?
dreptulautomat.
paharului 3).

De ce depinde solubilitatea substanțelor?

1. Natura dizolvatului și dizolvantului (uleiul se nu se


dizolvă în apă, dar se dizolvă în benzină);
2. Temperatură (solubilitatea sulfatului de cupru
4
crește odată cu temperatura)

3 SOLUBILITATEA – proprietatea unei substanțe


de a se dizolva într-un anumit dizolvant.

GAZ
Întoarcere
Test interactiv
• Conține 8 întrebări cu 3 variante de răspuns, doar
una fiind cea corectă;
TIMP
RĂMAS 03 : 58
00
02
01 57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
59
00
• Pentru a alege răspunsul, dă click pe varianta corectă,
fiecare răspuns corect fiind notat cu un punct NE
FELICITĂRI!
PARE RĂU!
(ATENȚIE, nu se punctează răspunsul corect dat după NU
AIAI
TERMINAT
TERMINAT
TESTUL!
TESTUL!
un răspuns greșit!);
Adună punctele obţinute împreună cu cele
• Ai 3 minute pentru a răspunde la cele 8 întrebări și a două puncte din oficiu şi vezi ce notă ai
termina testul; obţinut!
• Mult succes!

CLICKÎntrebarea
PE BUTON 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PUNCTAJUL TĂU
Întrebarea 1 1
0
PENTRU
TIMPUL
Aerul
Cantități
Zahărul
Agitarea
estemici
se
un A
Solventul
Soluțiile
dizolvă
A
componenților
amestec
de
ÎnUleiul:
ÎNCEPE
EXPIRAT!
dizolvat
sifon:
cel
sunt:
este:
demai
se
gaze
soluției:
găsesc
ușor
în care:
în:în: Întrebarea 2 1
0
TESTUL Întrebarea 3
Întrebarea 4
1
0
1
0
A) Dizolvatul
A)Gazele
A)Substanța
A)Se
Amestecuri
A)este
Soluțiile
A)Influențează
A) A)
nu
dizolvă
solid
Apă
formează
rece
iar
diluate
omogene
în
se dizolvatul
solubilitatea
care apăsoluții lichid
dizolvă;
dizolvatului Întrebarea 5 1
0

B)
B)Același
B) B)
START
B) Favorizează apariția unei reacții chimice între
B) Dizolvatul
Oxigenul Amestecuri
Se
este
este
Soluțiile
B)Apă
dizolvă
dizolvant,
gazcălduță
lucru iar
în
saturate
eterogene
cu benzină
dizolvantul
azotul dizolvat
dizolvatul; lichid
Întrebarea 6 1
0
dizolvat și dizolvant Întrebarea 7 1
0
C)Azotul
C)C)
Dizolvatul
NuC) se
Substanțe
C)
este
dizolvă
Substanța
TEST!
Soluțiile
C)dizolvant,
șiîn
Apă
dizolvantul
în
C)Influențeazăchimice
carefierbinte
concentrate
apă,
areoxigenul
nici
compuse
sunt
în benzină
dizolvarea
loc lichide
dizolvat
dizolvarea; Întrebarea 8 1
0
Din oficiu 2
CORECT GREȘIT Întoarcere
Concentrația soluțiilor. Concentrația procentuală.
CONCENTRAȚIA SOLUȚIEI – cantitatea de substanță
dizolvată într-o anumită cantitate de soluție
• Se exprimă matematic ca fiind raportul dintre masa de
md dizolvat și masa de soluție, fiind adimensională.
ms
md md c – concentrația;
mapă c= = md – masa de dizolvat;
md + mapă ms
mapă – masa de dizolvant (de obicei apă);
(Click pe componentele cercului)
ms – masa de soluție (ms = md + mapă).

CONCENTRAȚIA PROCENTUALĂ – cantitatea de


substanță dizolvată într-o 100g de soluție
md 100 md
100g c =
ms
soluție
ms c md c ms
= md =
100 ms 100
(Click pe c, md, ms) 100 md
(Click pe componentele cercului) ms =
c Mergi înainte
Etape în rezolvarea problemelor cu concentrații
procentuală
1. Citește cu atenție enunțul problemei;
2. Scrie pe caiet datele problemei;
3. Stabilește cerințele problemei;
4. Alege relația literală cerută de problemă sau pleacă de la
formula concentrației procentuale;
5. Nu neglija unitățile de măsură;
6. Nu confunda masa de solvent cu masa de soluție!;
7. Efectuează rezolvarea numerică;
8. Interpretează rezultatele și verifică matematic sau
experimental (dacă este posibil).

MULT SUCCES!
Mergi înainte
Test de evaluare
• Conține 8 probleme cu 3 variante de răspuns, doar
una fiind cea corectă;
• Pentru a alege răspunsul corect, rezolvă problemele FELICITĂRI!
pe caiet, apoi dă click pe varianta găsită pentru AI TERMINAT TESTUL!
confruntare, fiecare răspuns corect fiind notat cu un
punct (ATENȚIE, nu se punctează răspunsul corect dat Adună punctele obţinute împreună cu cele
două puncte din oficiu şi vezi ce notă ai
după un răspuns greșit!);
obţinut!
• Mult succes!

Problema 8.
CLICK PE BUTON
Problema 7.
Problema 4.
1.
2.
5.
6.
3.
PUNCTAJUL TĂU
SeDacă
amestecă
se adaugă 40g soluție
5g sare 10%
pestecu10g40gsoluție
soluție Întrebarea 1 1
0
400g
PENTRU A ÎNCEPE
Pentru a se dubla concentrația, cantitatea
Concentrația
Concentrația
Peste
50% saramură
și50cug 20g
de50g
sare
soluție
dece
soluție
procentuală
a 200g
sulfat
apă.
cu concentrația
trebuie
cusoluție
Concentrația
concentrația
a soluției
de concentrație
de cupru
adăugată
care10%,
conțin
soluției
se găsesc
40%
20%
formate
peste
40g
se
conțin:
în:
50g Întrebarea 2 1
0
adaugădin25g
concentrația
25g
sodă
apă.
sare
finale
caustică
Concentrația
și va
75g
crește
fi:este:
apăla:
este:
scade la:
TESTUL
saramură 10% este: Întrebarea 3
Întrebarea 4
1
0
1
0
A)200g
A) 240g
A)A)
A)
A)
33,33%
soluție
60%
10%
dizolvat;
4%
5g 25%
20%; Întrebarea 5 1
0
START
B)B)500g
160g
B)B)
B)20%
B)soluție
13,3%
dizolvant;
2,5g
25%
40%
40% 25%
Întrebarea 6 1
0
Întrebarea 7 1
0
TEST!
C)C)160g
250g
C)
C)15%
C)24%
C)soluție
6,25g
75%
15%
dizolvat;
50%; 25% Întrebarea 8 1
0
Din oficiu 2
CORECT GREȘIT Întoarcere