Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE LECIE

Unitatea colar: Liceul Tehnologic Areta Teodorescu Grivita


Cadru didactic: prof. Duda Nicoleta
Data: 15.1.!1"
Clasa: a #$$$%a A
Titlul leciei: &uprul
Tipul leciei: Do'(ndire de noi cunotin)e.
Competene specifice:
1.! % Deducerea unor utili*+ri ale su'stan)elor chi,ice pe 'a*a propriet+)ilor fi*ico -
chi,ice
!.1 - Anali*area. interpretarea o'serva)iilor / datelor o')inute prin activitate
investigativ+
!.0 % 1tili*area aparaturii i echipa,entelor de la'orator. a tehnologiilor infor,atice
pentru studiul diferitelor su'stan)e.
5.1 - Aprecierea avanta2elor i de*avanta2elor utili*+rii unor su'stan)e chi,ice.
!iecti"e operaionale:
La sf(ritul clasei a #$$$%a elevii vor fi capa'ili:
31% 4+ indice structura ato,ului de cuprului.
3! - 4+ enu,ere co,pui 5n structura c+rora se g+sete cuprului .
3" - 4+ sta'ileasc+ propriet+)ile fi*ice ale cuprului.
30 - 4+ scrie ecua)iile reac)iilor prin care se ilustrea*+ propriet+)ile chi,ice ale
cuprului.
35 - 4+ corele*e propriet+)ile fi*ice i chi,ice ale cuprului cu utili*+rile lui.
#ateriale i mi$loace de %n"m&nt:
4iste,ul 6eriodic.
7anualul.
8ie de lucru.
1stensile de la'orator.
4u'stan)e.
#etode i procedee didactice:
9:punerea
&onversa)ia euristic+
7odelarea.
6ro'le,ati*area.
Descoperirea diri2at+.
9:erci)iul.
9:peri,entul.
1
7o,entul
lec)iei
3'iectiv
opera)ionale
Activitatea profesorului Activitatea elevului
7etode i
,i2loace didactice
7odalit+)i de
evaluare
$. 7o,ent
organi*atoric
% asigurarea condi)iilor opti,e
necesare desf+ur+rii
activit+)ii.
% pre*en)+
% se preg+tesc pentru activitate
$$. &aptarea
aten)iei
&uprul . 9levii dau e:e,ple de ,etale
$$$. Anun)area
te,ei i a
o'iectivelor
La sf(ritul acestei ore va tre'ui
s+ cunoate)i structura ato,ic+.
valen)a. starea natural+.
propriet+)ile fi*ice i chi,ice ale
cuprului precu, i utili*+rile lui.
% elevii scriu titlul 5n caiete &onversa)ia
$#. 6re*entarea
opti,+ a
con)inutului i
diri2area
5nv+)+rii
31 - 4+ indice
structura ato,ului
de alu,iniu.
&uprul are si,'olul &u.
;<!=. A< >0 se efectuea*+
e:erci)iul 1 din foaia de lucru
6
?
<!=
e
%
<1". n

<>0%!= <"5
&onfigura)ia electronic+
@<!e
%
L<Ae
%
7<1A e
%
N< 1 e
%
Grupa a $%a B
6erioada a 0%a
&u % ! e
%
C &u
!?
&u %1e
%
C &u
1?
$on po*itiv. caracter electropo*itiv. ,etal
&onversa)ia
euristic+
7odelarea
!
3! % 4+ enu,ere
co,pui 5n
structura c+rora se
g+sete cuprul.
&uprul se g+sete 5n natur+ rar
su' for,+ nativ+. 4e g+sete su'
for,+ de ,inereuri. &ele ,ai
i,portante sulfuri naturale sunt:
calcopirita. &u8e4! i calco*ina
&u!4.
% elevii scriu 5n caiete.
3" - 4+ sta'ileasc+
propriet+)ile fi*ice
ale alu,inului.
9levii vor o'serva o'iectele din
cupru de la ,ese i vor specifica
propriet+)ile fi*ice ale cuprului.
&uprul este un ,etal ar+,iu%roiat. 9ste
un 'un conduc+tor de c+ldur+ i
electricitate. fiind al doilea dup+ argint 5n
ceea ce privete conducti'ilitatea electric+
i conducti'ilitatea caloric+.
&upru este ductil. ,alea'il i se la,inea*+
uor Dfoi)ele su')iri sunt a'astre%ver*ui.E
&onversa)ia
euristic+
30 - 4+ scrie
ecua)iile reac)iilor
prin care se
ilustrea*+
propriet+)ile
chi,ice ale
alu,iniului.
&uprul reac)ionea*+ cu
ne,etalele:
1. Feac)ia cu o:igenul la
te,peratur+.
!. Feac)ia cuprului pul'ere
cu clorul
". Feac)ia cuprului cu sulful
la te,peratur+ ridicat+.
0. &uprului nu reac)ionea*+
cu acidul clorhidric i
nici cu apa. dar
reac)ionea*+ cu o:iaci*ii
Dacidul sulfuric i acidul
a*oticE
!&u ? 3! C !&u3
&u ? &l! C &u&l!
&u ? 4 C &u4
&u ? G&l nu reac)ionea*+
acidul sulfuric concentrat
&u ? G!430 < &u3 ? 43! H ? G!3
&u3 ? G!430< &u430 ? G!3
Feac)ia total+ este:
&u ? !G!430 < &u430 ? 43! H? !G!3
al'astru
9:peri,entul
$ndividual i
frontal
"
5. Feac)ia cuprului cu
s+rurile.

% acidul azotic concentrat
"&u ? !GN3" < " &u3 ? !N3H ? G!3
"&u3? "I! GN3" <&uDN3"E! ? " G!3
Feac)ia total+ este:
"&u ?AGN3"<"&uDN3"E! ? !N3H ?0G!3
verde
N3 D,ono:idul de a*otE re*ultat
reac)ionea*+ cu o:igenul din aer d(nd un
o:id al a*otului de culoare 'run+:
!N3 ? 3! < !N3!H
% confor, po*i)iei sale 5n seria de
activitate. reac)ionea*+ nu,ai cu s+rurile
,etalelor situate dup+ el 5n aceasta:
&u ? !AgN3" < !AgJ ? &uDN3"E!
Ag ? &uDN3"E! < i,posi'il
Cu nu reacioneaz cu H2O, HCl, bazele,
HNO3 dil., H2SO4 dil.
35 - 4+ corele*e
propriet+)ile fi*ice
i chi,ice ale
alu,iniului cu
utili*+rile lui.
1tili*+rile i i,portan)+ Importan i utili'ri:
% ca'luri electriceK
% circuite electronice fineK
% 'o'ineK
% siteK
% ca*ane. ala,'icK
% vase. ca*aneK
&onversa)ia
euristic+
Descoperirea
diri2at+
0
% ,onu,ente. statuiD'ron*ulEK
% ro'ine)i. instala)ii casniceDala,aEK
% piese pentru ,ainiDala,aEK
% instru,ente ,u*icaleDclasa al+,uriEK
% 'i2uterii D,alachitul. a*uritul. &uEK
% electro*i de cupruK
% fungicide Dstropiri cu sulfat de &u. piatra
v(n+t+E. 5n agricultur+.
#. 8i:area
cunotin)elor
% profesorul reia. 5,preun+ cu
elevii. principalele idei ale
lec)iei.
% elevii r+spund la 5ntre'+rile profesorului. % conversa)ia
euristic+.
pro'le,ati*area
% frontal+
5
(I)A DE LUC*U E+PE*I#ENTAL,
Activitate
e:peri,ental+
4u'stan)e i
ustensile
9tape de lucru &onclu*ii / 9cua)ii
Feac)ia
cuprului cu
clorul
Do')inerea
clorului la
ni+E
&lorat de potasiu
Acid clorhidric
concentrat
4(r,+ de cupru
&ilindru
&lete ,etalic
4pirtier+
6l+cu)+ de sticl+
Ln cilindrul gradat se introduce un v(rf de
spatul+ de clorat de potasiu peste care se
adaug+ 1%! ,l acid clorhidric concentrat.
4e acoper+ rapid cilindrul cu pl+cu)a de sticl+.
4(r,a de cupru se prinde 5n cletele ,etalic i
se 5nc+l*ete p(n+ la incandescen)+. dup+ care
se introduce 5n cilindru f+r+ a atinge lichidul.
4(r,a se retrage din cilindru i se introduce
5n flac+ra spirtierei.
&lorul se o')ine confor, reac)ie:
@&l3" ? G&l < MMMM ? MMM.H ? MM..
&lorur+ de &lor Ap+
6otasiu
&uprul reac)ionea*+ la cald cu clorul o')in(ndu%se MMM
Dclorur+ cupric+E o su'stan)+ de culoare MMMMMMM..
&u ? MMMMM.. < MMMMMMM.
MMMMMMM.. Dclorura cupric+E for,at+ pe s(r,a de
cupru. colorea*+ flac+ra 5n MMMMMMMMMMMM
Feac)ia
cuprului cu
o:igenul
4(r,+ din cupru
Ap+ o:igenat+
Nisip
&lete ,etalic
4patul+
4pirtier+
Lntr%un cilindru se introduce un v(rf de
spatul+ de nisipK
4e adaug+ !%" ,L ap+ o:igenat+ i se acoper+
cilindrul cu pl+cu)a de sticl+K
4(r,a de cupru se prinde 5n cletele ,etalic
i se 5nc+l*ete p(n+ la incandescen)+ dup+
care se introduce 5n cilindrul cu o:igen.
&uprul reac)ionea*+ la cald cu o:igenul i for,ea*+
MMMMMMMMMMMM.. su'stan)+ MMMMMMM..
de culoare MMMMMMMMMMM..
&u ? MMMMMMM. < MMMMMM.
Feac)ia
cuprului cu
apa
&upru pul'ere sau
pan. ap+. epru'et+.
clete din le,n.
spatul+. spirtier+.
Lntr%o epru'et+ se introduce pu)in cupru i
ap+. dup+ care se 5nc+l*ete epru'eta.
&uprul MMMM reac)ionea*+ cu apaK el este un ,etal
MMMMMMM. Din punct de vedere chi,ic i MMMM...
de*locuiete hidrogenul din ap+ sau aci*i.
>
Feac)ia
cuprului cu
aci*ii
4olu)ie diluat+ i
concentrate de acid
clorhidric. acid
sulfuric i acid
a*otic
6ilitur+ sau pan de
cupru
> epru'ete
4patul+.h(rtie de
filtru. solu)ie de
turnesol sau
,etilorange.
spirtier+.
Ln cele > epru'ete se pune c(te pu)in cupru
Dpan sau pilitur+E
Ln pri,ele trei se adaug+ !%" ,l de solu)ii
diluate de G&l. G!430. GN3".
Ln restul epru'etelor se toarn+ c(te !%" ,l de
solu)ii concentrate de G&l. G!430. GN3".
4e 5nc+l*ete uor epru'etele.
9pru'eta care con)ine solu)ie de acid sulfuric
concentrat se acoper+ cu o h(rtie de filtru
5,'i'at+ 5ntr%o solu)ie de turnesol sau
,etiorange.
&uprul reac)ionea*+ la rece cu solu)ia concentrat+ de acid
a*otic o')in(ndu%se MMMMMMMM. D,ono:id de a*otE.
ga* incolor care 5n pre*en)a aerului se transfor,+ 5n
MMMMMMMMMMMM. ga* de culoare MMMMMM
"&u ?A GN3" < MMMM.. ? MMMMH ? MMMMM
M..? 3! < N3!
&uprul reac)ionea*+ cu acidul sulfuric concentrat la cald:
&u ? G!430 < MMMM.. ? MMMMH ? MMMMM
&uprul nu reac)ionea*+ cu solu)ia de acid clorhidric i nici cu
solu)ia de acid a*otic diluat+.
Feac)ia
cuprului cu
s+ruri ale
,etalelor ,ai
pu)in reactive
&upru s(r,+
4olu)ie a*otat de
argint
9pru'ete. clete
,etalic.
Ln epru'et+ se introduce solu)ie de a*otat de
argint i s(r,a de cupru. Dup+ 5 ,inte se
scoate s(r,a de cupru din epru'et+.
&uprul are reactivitate chi,ic+ MMMMM.. i reac)ionea*+
cu s+ruri ale ,etalelor ,ai MMMMM active.
9cua)ia reac)iei chi,ice este:
&u ? AgN3" < MMMM.. ? MMMMMMM..
N