Sunteți pe pagina 1din 2

Data Clasa a V -a și a VI-a Observații

11.03.2021 Substantivul. Articolul. Prepoziția


18.03.2021 Pronumele personal
25.03.2021 Adjectivul
1.04.2021 Grade de comparație. Art demonstrativ
8.04.2021 Etapele scrierii unui text
15.04.2021 Text literar/ text noliterar
22.04.2021 Textul narativ
29.04.2021 Textul descriptiv
6.05.2021 Numeralul
13.05.2021 Predicatul verbal. Subiectul
20.05.2021 Atributul
27.05.2021 Recapitulare- text literar/nonliterar
3.06.2021 Recapitulare: substantiv/ pronume / adjectiv
10.06.2021 Recapitulare: verbul
17.06.2021 Recapitulare : Subiect, Predicat, Atribut
24.06.2021 Recapitulare : modele EN VI
31.05.2021 Recapitulare : modele EN VI
Școala Gimnzială

Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“


Planificare activități remediale

Disciplina: Limba și literatura română


Profesor:
Data Clasa a VII-a și a VIII-a Observații
11.03.2021 Test tip EN
18.03.2021 Textul narativ
25.03.2021 Test de antrenament 4
1.04.2021 Cazuri și funcții sintactice
8.04.2021 Subiect. Predicat. Atribut
15.04.2021 Complemente : direct, prepozițional, indirect
22.04.2021 Circumstanțiale: de loc, de timp, de mod
29.04.2021 Circumstanțiale: de cauză, de scop
6.05.2021 Textul literar- tipare textuale : narativ, descriptiv,
dialogat
13.05.2021 Textul nonliterar- tipare textuale : explicativ,
argumentativ, multimodal
20.05.2021 Teste tip EN: Subiectul I.A.
27.05.2021 Teste tip EN: Subiectul I.B.
3.06.2021 Teste tip EN: Subiectul II.
10.06.2021 Teste tip EN: Subiectul II.