Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SCRISĂ ÎN CLASA A , Semestrul I ____________________


Învăţător :

Unitatea III
Subcompetențe:
3.4 . Redactarea textelor proprii cu și fără repere, aplicînd tehnicile de redactare învățate.
4.1. Încadrarea corectă din punct de vedere gramatical şi logic în enunţuri proprii a părţilor de vorbire.
4.5. Indentificarea în diferite enunţuri a părţilor de vorbire, observînd rolul lor în construcţia comunicării.

Obiective operaționale:
- Să selecteze din text sinonime şi antonime;
- Să scrie însuşiri substantivelor;
- Să redacteze un text.
BAREM DE CORECTARE
Itemul Scor
maxim Răspuns corect / posibil Acordarea
punctajului
I 1 puncte Un titlu de - 1 punct pentru scrierea adecvată a titlului
tipul: Ştefan cel Mare (corect, cu literă inițială majusculă, la
Copilăria lui Ştefan cel Mare.... mijlocul rîndului).

II 4 puncte Se acceptă orice întrebare alcătuită - cîte 1 punct pentru o întrebare


cu începutul dat pe baza textului şi potrivită textului, logică şi coerentă:
scrierea corectă a ei. -1 pct. pentru scrierea totalmente corectă a
enunţului.
III 4 puncte Eu iau un buchet de flori pentru - cîte 1 punct pentru fiecare ortogramă
mama mea. Ea munceşte toată selectată correct.
ziulica pentru copii.
Mama i-a crescut pe toţi cu
dragoste. Copiii i-au sărutat
măicuţei mîinile obosite.

IV 6 puncte a urî-îndrăgise, îi plăcea - cîte 1 punct pentru fiecare cuvînt


tristeţe-bucurie identificat şi rescris corect.
tăceau-spuneau

mare-uriaş
prunci-copii
tatăl său-părintele său
V 4 puncte Se acceptă orice propoziţie alcătuită - cîte 1 punct pentru fiecare semn de
şi scrisă corect. punctuaţie utilizat corect în enunţ şi 1 punct
pentru scrierea totalmente corectă a
enunţului.
VI Un enunț de tipul: - cîte 1 punct pentru fiecare ortogramă
4 puncte Ana a plecat la bunicii săi. utilizată corect în enunţ şi 1 punct pentru
Mama l-a dus pe Ionel la grădiniţă. scrierea totalmente corectă a enunţului

VII Se acceptă orice însuşire scrisă - cîte 1 punct pentru fiecare cuvînt-verb
6 puncte corect . identificat şi scris corect.
Domnitor-puternic, viteaz, deştept.
Stejar- bătrîn, verde, frumos.
VIII 10puncte -2 puncte pentru că enunțurile scrise
constituie un text.
CRITERIU ELIMINATOR! Dacă nu este text
coerent, itemul se apreciază cu 0 puncte.
Dacă este un text coerent,
se atribuie
-cîte 1 punct pentru fiecare dintre cele 5
enunțuri solicitate.
- 1 punct pentru respectarea părților unui text;
- 2 puncte pentru corectitudinea ortografică,
punctuațională, lexicală,
gramaticală a textului, după cum urmează:
− 2 puncte pentru un text scris impecabil;
− 1 punct pentru 1-2 greșeli în sumă;
− 0 puncte pentru 3 și mai multe greșeli
comise.
Total 41puncte

Convertirea punctelor în note

Nota F.B F.B B B S S

Punctaj
40-41 37-39 31-36 24-30 18-23 10-17
41 puncte

Rezultatele clasa a III-a

Pe listă Au scris Pe note B S Media % %


de F.B calităţii însuşitei

elevi

AU COMIS GREŞELI:

Itemul Itemul 2 Itemul 3 Itemul Itemul Itemul Itemul Itemul


1 4 5 6 7 8
EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A III-a , Semestrul I ____________________

Numele, prenumele elevului_______________________


Citește textul și realizează sarcinile:
Ştefan cel Mare îndrăgise plaiurile Moldovei încă din copilărie. Îi plăcea să se joace cu copiii
răzeşilor. Toţi îi spuneau Ştefăniţă sau Ştefănucă, şi era bucuria lor cînd venea prin părţile Trotuşului. În
aruncarea săgeţilor către ulii nu-l întrecea nimeni. Purta zale uşoare şi nişte pinteni frumoşi. Aşa îl aduce
părintele său, Bogdan, de la Suceava-n jos, dar lui Ştefan îi plăceau mai mult împrejurimile Borzeştilor,
unde se afla un stejar uriaş.

Itemi Punctaj
L01
1. Intitulează textul _______________________________________

2.Scrie în baza textului 2 întrebări cu începutul dat:


Cum__________________________________________________________? L012
De ce ________________________________________________________? L012

3.Încercuiește ortograma corectă: L01234


Eu (iau/ i-au) un buchet de flori pentru mama mea.
(Ea/ Ia) munceşte toată ziulica pentru copii.
Mama (ia/ i-a) crescut pe toţi cu dragoste.
Copiii (iau/ i-au) sărutat măicuţei mîinile obosite.

4. Găsiţi antonimele cuvintelor. Găsiţi sinonimele cuvintelor.


L0123
a urî-____________________ mare-__________________
tristeţe-__________________ prunci-___________________
tăceau-_________________ tatăl său-__________________ L0123

5. Alcătuieşte cîte o propoziţie : enunţiativă, exclamativă, interogativă.


L012
__________________________________________________________________. L012
__________________________________________________________________? L012
__________________________________________________________________!

6.Alcătuiți propoziții cu ortogramele la și l-a: L012


______________________________________________________
______________________________________________________ L012

7. Scrie trei cuvinte însuşiri pentru:

Domnitor stejar L0123


_____________________ _____________________ L0123
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________

8.Alcătuiește un mic text din 5 enunțuri despre Moldova

Atenţie! În redactarea textului tău: alege titlu potrivit, respectă părţile unui text, respectă L02
regulile de scriere.
_______________________________
L012345
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ L01
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ L012
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________ Punctaj/
_ Nota