Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

(Împărțirea la 7)

1.Calculează, apoi verifică folosind proba prin înmulțire:

14:7= 42:7= 56:7= 28:7= 63:7=

2.Află numerele:

a) cu 7 mai mici decât: 70, 49, 35, 21, 7.

b) cu 7 mai mari decât: 70, 49, 35, 21, 7.

c) de 7 ori mai mici decât: 70, 49, 35, 21, 7.

3.Calculează, apoi compară completând spațiile libere cu unul din semnele: <, =,>.

35:7___21:7 42:7___2x4 63:7___3x3 7:7___70:7

4.Împărțitorul este 7. Deîmpărțitul este pe rând 49, 28, 35, 63, 42. Află câtul în
fiecare caz.