Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

AGENDA FORMĂRII PROFESIONALE


Stagiul de practică: specialitate I / instruire (anul II)

Elevul (a) Olaru Drăgălina


numele, prenumele

Specialitatea Finanțe și Asigurări

Anul de învățământ: 2020-2021

Grupa FA 1906

Locul de desfășurare a stagiului de practică: IP CEEF

Conducător de practică din cadrul instituției de învățământ

Burlacenco Corina
numele, prenumele

Durata stagiului de practică: de la 11 mai 2021 până la 28 mai 2021


(90 ore)
CHIȘINĂU – 2021
Agenda a fost examinată și recomandată de către Consiliul
metodico-ştiinţific al IP Centrul de Excelență în Economie și
Finanțe, proces-verbal nr. 4 din 19.11.2018.

I. CONTEXT GENERAL

Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se


realizează în scopul formării/dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor,
specifice unei calificări profesionale. Stagiile de practică se desfășoară în baza
curriculumului, care identifică competenţele profesionale specifice stagiului de
practică, activitățile, sarcinile de lucru și produsele, care urmează să fie elaborate,
cerințele față de locurile de muncă, resursele didactice recomandate elevilor,
precum și modalitaţile de derulare și evaluare a stagiului de practică în
conformitate cu cerințele în vigoare.
II. DREPTURILE ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE
PRACTICĂ
Pe parcursul desfășurării stagiului de practică, elevul este în drept:
1. să fie informat în detalii, privind obiectivele și conţinutul stagiului de practică;
2. să intervină cu propuneri, vizând organizarea şi efectuarea stagiului de practică;
3. să adreseze întrebări conducătorilor stagiului de practică.
III. OBLIGAȚIUNILE ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE
PRACTICĂ
Pe parcursul desfășurării stagiului de practică, elevul este obligat:
1. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru respectarea normelor de organizare
şi de protecţie a muncii, pe toată durata stagiului de practică;
2. să respecte cu stricteţe orarul de practică;
3. să îndeplinească, în perioada stagiului de practică, numărul de ore conform
planului de învățământ și să recupereze zilele/orele absentate motivat sau
nemotivat la sfârşitul perioadei de practică sau în intervalul de timp stabilit;
4. să realizeze integral cerințele curriculumului stagiului de practică;
5. să consemneze întreaga activitate în Agenda formării profesionale şi să prezinte
materialele solicitate la susținerea practicii;

2
6. să respecte întocmai Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor
de practică şi să execute dispoziţiile şi recomandările conducătorilor stagiului
de practică în strictă conformitate cu prescripţiile conducerii instituţiei.

IV. SARCINI DE LUCRU

Activități/sarcini de lucru

Termen planificat Realizat


Nr. Activități / Sarcini de
Început/ Numărul Început/ Numărul
crt. lucru
sfârșit de zile sfârșit de zile
1. Sarcina 1-7 11.05 12.05 11.05 11.05

2. Sarcina 8-13 12.05 13.05 12.05 12.05

3. Sarcina 14-23 13.05 14.05 14.05 14.05

4. Sarcina 27-29 14.05 17.05 14.05 14.05

5. Sarcina 30-36 17.05 18.05 17.05 17.05

6. Sarcina 37-39 18.05 19.05 18.05 18.05

7. Sarcina 40-42 19.05 20.05 19.05 19.05

8. Sarcina 43-57 21.05 26.05 25.05 25.05

3
9. Teste de recapitulare 26.05 28.05 27.05 27.05

V. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE

Săptămâna I de la _11.05__ până la _14_____ ______mai______2021_.

Data Conținutul rezumativ al activităților realizate

11.05 Am realizat produtiv sarcina 1-7 ,am determinat valoarea


activelor si valoarea pasivelor .

12.05 Am realizat sarcinile 8-13 ,unde am clasificat


imobilizarile corporale .

13.05 Am rezolvat sarcinile 14-23 ,unde am clasificat


cheltuielile si veniturile si am selectat toate costurile unei
entitati.Am intocmit bilatul unei entitati la inceputul
perioadei de gestiune si la sfarsitul perioadei de gestiune .

14.05 Am realizat sarcinile 27 ,28,29 ,in care am inregistrat


conturile continuturilor operatiilor economice .

4
_________Olaru___________semnătura elevului
Săptămâna II de la ___17.05___ până la __21_ ______mai________ 2021____.

Data Conținutul rezumativ al activităților realizate

17.05 Sarcina 30 -36 ,am facut corespondenta conturilor ,am


realizat operatii economice ,si am intocmit bilant
contabil .

18.05 Sarcina 37,38,39 , am realizat balanta de verificare sah


,balanta de verificare a conturilor sintetice si a conturilor
analitice .

19.05 Sarcina 40-42 , am realizat operatiile economice ,am


deschis conturile care cu ajutor lor am realizat rulajul
debitor ,creditor ,apoi soldul final.

20.05 Am realizat sarcina 43 .

5
21.05 Sarcina 44-45 , am intocmit formule contabile ,operatii
economice ,am realizat repartizarea CTA .

_____________Olaru______________
semnătura elevului

Săptămâna III de la 24.05 până la 28 mai 2021.

Data Conținutul rezumativ al activităților realizate

24.05 Am realizat sarcinile 46 ,47 unde am intocmit jurnalul de


inregistrare a operatiilor economice si am determinat
costul efectiv al produselor fabricate si depozitate .

25.05 Am intocmit formule contabile ,am realizat formule


compuse .

26.05 Am inregistrat si analizat facturile fiscale .

6
27.05 Am realizat testele de recapitulare .

28.05 Am facut o recapitulare asupra practicii si am sustinut-o.

_______________Olaru ____________
semnătura elevului

VI. CONCLUZIILE ȘI SUGESTIILE ELEVULUI CU PRIVIRE LA


STAGIUL DE PRACTICĂ

1. În ce măsură consideraţi că stagiul de practică v-a fost util?


a). în mare măsură. b). în mică măsură. c). prea puţin.
2. Identificați aspectele pozitive ale stagiului de practică?
În mare măsura din motiv că din cauza pandemiei si a orelor online unele teme
nu au fost înțelese destul ,practica ne-a fost de ajutor în a înțelege mai bine
contabilitatea ,am rezolvat diverse exerciții .
2. Indicați ce nu v-a plăcut în cadrul stagiului de practică?
Nu aș putea spune ca nu mi-a plăcut ceva ,fiindcă a fost totul foarte bine .

Elevul (a) Olaru / Olaru Drăgălina /


semnătura numele şi prenumele
VII. EVALUAREA ACTIVITĂȚII ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIULUI
DE PRACTICĂ

Referința săptămânală a conducătorului

7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Conducătorul stagiului de practică


__________________/______________Burlacenco Corina_______________/

semnătura numele și prenumele

VIII. REZULTATELE SUSȚINERII STAGIULUI DE PRACTICĂ


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Nota:__________

Conducătorul stagiului de practică din cadrul instituției de învățământ /


Comisia de evaluare a stagiului de practică

_____________/____________Burlacenco Corina ____________/

semnătura numele și prenumele

Data ___28____ _______mai _________2021

8
9

S-ar putea să vă placă și