Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMITRIE CANTEMIR

FACULTATEA: ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI


PROGRAMUL DE STUDII: CONVERSIE-PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
ȘI PREȘCOLAR, ANUL II, SEM. I
PROFESOR: Andrei Novac
DISCIPLINA: Istorie și Didactica Istoriei
Student: Mihai. I. ( Manole) Florina Diana-Nr. Matricol 506, Gr. 3

Prima Constitutie a Romaniei

Imagine preluata de pe https://www.romaniaregala.ro/


Primul document oficial elaborat sub forma mai multor legi fundamentale care sa cuprinda
drepturile si datoriile fundamentale ale cetatenilor a luat nastere in anul 1866, 29 iunie.
Dupa renuntarea la tron a lui Alexandru Ioan Cuza, sub influentele moderniste, s-a luat
decizia crearii unui document juridic. Ideologiile politice conservatoriste si ideologiste aveau
dorinta comuna de a intemeia un spatiu politic care sa le ofere durabilitate guvernamentala si
care sa ajute la dezvoltarea societatii. In vederea realizarii acestui fapt puterea legislativa a
decis sa fie adus pe tronul tarii un principe strain si anume Carol de Hohenzolern. Dupa
infaputirea acestui lucru, adunarea legislativa devine Adunarea Constituanta care avea rolul
de a dezbate, de a forma si de a alege o constitutie. La data de 1 iunie 1866 Carol I declara:
„Prin Constituţia ce dăm astăzi statului român, realizam aspiraţiile legitime ale naţiunii,
garantând interesele tuturor stărilor precum si toate drepturile pe care cetăţeanul trebuie să le
găsească într-o societate civilizată. Acest act pentru mine este cel mai însemnat al vieţii mele,
căci el este pactul defnitiv care mă leagă pentru totdeauna cu destinele noii mele ţări, cu
România... Un guvern monarhic este asezat. Să stăruim dar cu toţi ca prin leala si sincera
aplicare a principiilor acestei Constituţiuni, ea să poată produce binefăcătoarele ei roade.”

Încoronarea lui Carol ca rege al României 10 mai 1881 – foto preluat de pe


ro.wikipedia.org
In incercarea de a pune bazele unei noi ordini legislative, Adunea Constituanta, se inspira din
Constitutia Regatului Belgiei si voteaza prima constitutie romaneasca la data de 11 iunie.
Constitutia din 1866-Alcatuire
Prima constitutie a romanilor este distribuita in 8 titluri care au in alcatuire mai multe articole.
Al III-lea titlu se imparte in 5 capitole iar primele doua fiind fomate din mai multe sectiuni.

Articolul 1 al Constitutiei Romaniei spune asa: „Principatele-Unite-Romane constitue un


singur Stat indivisibil, sub denumire de Romania.” Acest articol a fost un act de curaj prin
care tara noastra a folosit pentru prima data termenul de „Romania” si prin care si-a exprimat
individualitatea.
Constitutia din 1866 a reprezentat pentru statul roman un raspuns la nevoile de unitate ale
oamenilor. Articolul 2 „Teritoriul Romaniei este nealienabil. Limitele Statutului nu pot fi
schimbate sau rectificate, de cat in virtutea unei legi.” Stabileste nivelul si limitele statului
roman, fiind urmat de articolul 3 „Teritoriul Romaniei nu se pote colonisa cu populatiuni de
ginta streina.”.
Din punct de vedere organizational „Teritoriul este impartit in judete, judetele in plasi, plasile
in comune. Aceste divisiuni si sub divisiuni, nu pot fi schibmate, sau rectificate de cat prin o
lege.” ( articolul 4). Aceste prime patru articole alcatuiesc Titlul I al Constitutiei si vorbesc
despre organizarea teritorilului roman.

Titlul al doilea al constitutiei exprima drepturile romanilor : „Romanii se bucura de libertatea


consciintei, de libertatea invetamentului, de libertatea presei, de libertatea intrunirilor.”
( articolul 5 ).
Constitutia consacreaza prin articolul 10 principiul nondiscriminarii: „u exista in Stat nici o
deosebire dee clasa. Toti Romanii sunt egali inaintea legei si datori a contribui fara osebire la
darile si sarcinile publice. Ei singuri sunt admisibili in functiunile publice, civile si militare.
Legi speciale vor determina conditiunile de admisibilitate si de inaintare in functiunile
Statului. Streinii, nu pot fi admisi in functiuni publice, de cat in casuri esceptionale si anume
statornicite de legi.”
In Constitutia in 1866 este si o masura prin care nu li se da voie cetatenilor de a face parte din
serviciul altei nationalitati: „Nici un Roman fara autorisatiunea guvernului nu pote intra in
serviciul unui Stat fara ca insusi prin acesta sa-si perda nationalitatea. Estradarea refugiatilor
politici este oprita.” Drept consecinta puteai pierde cetatenia romana.
Printre libertatile si drepturile cetatenilor se afla si o distinctie. Confesiunea religioasa trebuia
sa fie crestina: „Insusirea de Roman se dobandesce, se conserva si se perde potrivit regulilor
statornicite prin legile civile. Numai streinii de rituri crestine pot dobindi impamentenirea.”

Care sunt principalele caracteristici ale Constitutiei din 1866?

Principalele caracteristici ale constitutiei din anul 1866 sunt:


- Constitutia din anul 1866 este prima constitutie a Romaniei
- Constitutiei din anul 1866 i s-a atestat oficial existenta fara a cere acordul Germaniei,
Austro-Ungariei si Imperiului Otoman;
- Constitutia din anul 1866 a avut drept model Constitutia Belgiei din anul 1831;
- Constitutia din 1866 a fost constituita de liberali
- Constitutia din 1866 sustine oficial independenta tarii;
- Constitutia din 1866 stabileste separarea puterilor in stat
- Constitutia din 1866 ofera putera suprema in stat regelui, aceasta fiind ereditara;
- Constitutia din 1866 ofera cetatenilor mai multe drepturi si libertati;
- Constitutia din 1866 recunoaste calitatea de alegator si ofera dreptul de vot celor care
aveau un anumit venit;
- Constitutia din 1866 cuprinde 8 titluri si 133 de articole;