Sunteți pe pagina 1din 1

Nesecret

Anexa nr. 2
la Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Direcţiei Generale pentru Protecție Civilă

DIAGRAMA PRINCIPALELOR RELAŢII ALE DIRECŢIEI GENERALE

MINISTRU

SECRETAR DE STAT
ȘEF AL DEPARTAMENTULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

SECRETARI DE STAT
SECRETAR GENERAL
DGUM

CONSILIERI AI
MINISTRULUI DSD

UNITĂȚI ȘI
STRUCTURI ALE
APARATULUI
CENTRAL

DIRECȚIA GENERALĂ

Componentele SISTEMULUI IGSU


NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL
SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ IGAV

Salvamont
Salvaspeo
Legenda:
Relații de autoritate ierarhică
Relații de colaborare