Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
la Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Direcţiei Generale pentru Protecție Civilă,

ORGANIGRAMA DIRECȚIEI GENERALE

Șef Direcție Generală

Locțiitor Șef Direcție Generală

Serviciul Coordonare Serviciul Coordonare Serviciul Politici UE-NATO Birou Planificarea Birou Analiză și
Serviciul Planificare și Implementare Formare Profesională și Parteneriate Strategice Continuității Dezvoltare Strategică
Operațională Integrată Cerințe de Reziliență în Protecție Civilă în Domeniul Protecției Operațiilor în Domeniul
Civile Protecției Civile

Birou Operații Compartiment Compartiment


Integrate și Reziliență Autorități Instituții de
Capabilități și Implementare Învățământ
Protecție Civilă Cerințe

Compartiment Compartiment Compartiment Formare


Analiză pentru Relația Personal Propriu și
Operațională cu Societatea Structuri în Coordonare
Civilă
Compartiment
Management
Exerciții și Lecții
Învățate

Compartiment
Operațiuni
Aero-Navale
Compartiemnt
Salvamont, Salvaspeo
și Căutare Canină