Sunteți pe pagina 1din 2

NUME: DATA:

LUCRARE DE CONTROL

1. Completează corespunzător:
Unitatea principală cu care se măsoară lungimea este ................................... Acesta se scrie
prescurtat ............ Unitățile de măsură mai mari decât metrul sunt: ..............................................
(................), ............................................. (...............), ......................................... (................). Ele se
numesc .................................. metrului.
Unitățile de măsură mai mici decât metrul sunt: ..............................................
(................), ............................................. (...............), ......................................... (................).
Acestea se numesc .............................................. metrului.

2. Ordonează crescător:
a) 29 cm, 315 cm, 135 cm, 5 cm, 87 cm;
b) 3 mm, 112 mm, 121mm, 56 mm, 211 mm;
c) 1517 dm, 75 dm, 175 dm, 14 dm, 1157 dm;
d) 38 m, 38 mm, 38 dm, 38 cm.

3. Ordonează descrescător:
a) 194 dam, 149 dam, 94 dam, 24 dam, 43 dam;
b) 71 hm, 217 hm, 17 hm, 171 hm, 117 hm;
c) 503 km, 1503 km, 35 km, 1305 km, 53 km;
d) 93 dam, 93 km, 93 m, 93 hm.

4. Calculează și compară:
a) 7 km + 3 km ........... 10 km
b) 120 dm – 19 dm ............. 110 dm
c) 1321 mm ............ 875 mm + 450 mm
d) 235 dam ........... 45 dam x 5
e) 542 hm : 2 ........... 230 hm
f) 982 cm – 289 cm ............. 189 cm + 504 cm

5. Calculează:
a) 253 dam + 135 dam – 98 dam =
b) 835 mm – 35 mm – 283 mm =
c) 32 km x 12 – 8 km x 10 =
d) 5325 cm – 82 cm x 3 + 2822 cm : 2 =
e) 739 m + 72 m : 8 + 36 m : 6 x 123 =

6. Ioana are o panglică verde de 12 m. Ea dorește să o taie în bucăți de 3 m. Câte tăieturi


trebuie să facă?
7. O echipă de muncitori trebuie să asfalteze un drum. În prima zi au asfaltat 24 km, a doua zi
de 3 ori mai puțin, iar a treia zi jumătate din cât au asfaltat în primele două zile la un loc.
Câți kilometri au asfaltat în total?
8. Dintr-un cablu de 60 m s-au tăiat trei bucăți astfel: prima bucată este de 4 ori mai mică decât
a doua, iar a treia bucată este cu 6 m mai mare decât prima. Ce lungime are fiecare bucată?
9. Radu dorește să-și îngrădească livada. Câți metri de gard îi sunt necesari, dacă lungimea
livezii este de 4 ori mai mare decât lățimea, iar aceasta este cel mai mic număr impar de
două cifre cu cifra zecilor 1?