Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Roșu Larina
INFORMAŢII PERSONALE

sat Răuseni(comuna Răuseni), județul Botoșani, 717320, România


0757595383
larinarosu@yahoo.com

Sexul Feminin | Data naşterii 24/07/1996 | Naţionalitatea Română

LOCUL DE MUNCA PENTRU


CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT Asistent medical generalist
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
PROFILUL PERSONAL

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

11/09/2016–02/08/2019 Adeverinţă de absolvire a studiilor- Asistent Medical Generalist


Şcoala Postliceală Sanitară "Grigore Ghica Vodă" Iaşi, Iaşi (România)
http://scoalasanitara-iasi.ro/new/

Disciplinele principale:
Farmacologie generală, Ființa umană și nursing-ul, Semiologie medicală, Tehnici de nursing,
Administrarea medicamentelor, Pneumologie și nursing în pneumologie, Cardiologie și nursing în
cardiologie, Gastroenterologie și nursing în gastroenterologie, Nefrologie și nursing în nefrologie,
Chirurgie generală și nursing în chirurgie generală, ORL și nursing ORL, Oftalmologie și nursing în
oftalmologie, Hematologie și nursing în hematologie, Ortopedie, traumatologie și nursing specific,
Endocrinologie și nursing în endocrinologie, Reumatologie și nursing specific, Deontologie și etica
profesională, Ginecologie și nursing în ginecologie, Obstetrică și nursing în obstetrică,Neurologie și
nursing specific, Conduita în urgențe medicale, ATI și nursing specific, Oncologie și nursing în
oncologie,Psihitrie și nursing în psihiatrie

Competențe profesionale dobândite:

▪ cunoaşterea şi identificarea părţilor componente ale corpului uman şi nivelurilor de organizare


anatomică şi fiziologică pe aparate şi sisteme;
▪ analiza nevoilor fundamentale specifice fiinţei umane;
▪ stabilirea gradului de autonomie/ dependenţă a pacientului;
▪ cunoaşterea pregătirii bolnavilor şi a materialelor necesare pentru recoltări de produse (biologice,
patologice), explorări funcţionale, examen de radiologie ş.a- evaluarea stării pacientului după
efectuarea tehnicilor şi investigaţiilor;
▪ cunoaşterea metodelor de administrare a medicamentelor;
▪ identificarea şi administrarea medicamentelor prescrise de medic, şi urmărirea efectelor acestora
asupra pacientului;
▪ identificarea etapelor procesului de îngrijire şi aplicarea acestora monitorizând permanent
pacientul;
▪ urmărirea şi notarea în foaia de observaţie a funcţiilor vitale şi vegetative;
▪ realizarea educaţiei în scopul prevenirii complicaţiilor şi menţinerea unui grad ridicat de sănătate;
▪ efectuarea anamnezei şi analizarea manifestărilor (semne şi simptome) cauzate de diferitele
afecţiuni;
▪ cunoaşterea stilului de viaţă, a condiţiilor de trai şi de muncă, a efectelor asupra stării de sănătate;
▪ acordarea de îngrijiri în situaţii de urgenţă;
▪ noţiuni generale de farmacologie:
▪ structutarea şi prezentarea informaţiilor.

COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Engleză A2 B1 A2 A2 B1
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Franceză B1 B2 A2 A2 B1
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪ structurarea datelor pentru o comunicare rapidă şi eficientă;


▪ deschiderea către idei noi pentru rezolvarea eficientă a problemelor;
▪ excelente abilităţi de interacţiune şi comunicare cu colegii, dobândite în urma participări la diferite
concursuri, sesiuni de comunicări şi la stagiile de practică din spitale.

Competenţe ▪ lucrul în echipă;


organizaţionale/manageriale ▪ iniţiativă în rezolvarea problemelor;
▪ stabilirea şi menţinerea relaţiilor de muncă la un nivel ridicat de profesionalism;
▪ orientare spre rezolvarea problemelor;
▪ responsabilitate.

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


independent independent independent independent independent
Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2