Sunteți pe pagina 1din 3

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administraţia Socială Comunitară Oradea Str. Primăriei, nr. 42


410 209, Oradea
Serviciul Programe Sociale Tel. +40 0259-441 677
Fax. +40 0259-441 678
E-mail: asco@rdsor.ro

Nr. 209767/07.04.20134

Vizat Juridic Aprobat


Coş Lacramioara Tamara Director General
Arina Moş

Caiet de Sarcini
privind achiziţia de medicamente şi materiale sanitare

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie


ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea
tehnică.

Lista anexă produse Caiet de sarcini

Nr. Denumire produs U.M. Cantitate Observatii


crt. solicitata
  A. MATERIALE SANITARE- Lotul 1  
1 Alcool sanitar 500 ML buc 32
2 Fesi 5/8 buc 113
3 Fesi 8/10 buc 133
4 Vata 200 gr pach 28
5 Comprese steril buc 210
6 Leucoplast(5 cm) buc 53
7 Betadină 100ml buc 22
8 Rivanol 1 % 200 ml flac. 27
9 Manusi chirurgicale 100 buc/cut) cut 28
10 Prosop de hârtie buc 163
11 Apă oxigenată (200 ml) buc 21
12 Pansamente cu rivanol cut 56
13 Saci negri pentru deşeuri menajere buc 34
14 Pahare de unică folosinţă 100 buc/set (200 ml) set 36

  B.MEDICAMENTE - Lotul 2    
Methylprednisolonum
1 250 mg/4 ml sau Dexamethasonum 8 mg/2 ml fiole 53
2 Salbutamolum spray flac. 29
3 Diazepamum solutie injectabila 10 mg/2 ml - 5 fiole fiole 47
4 Diazepamum solutie rectala 5mg/2,5ml pungi 37
5 Paracetamol comprimate (1 cut=20 comprimate) compr. 2360
6 Furazolidon 100 mg (1 cut=20 comprimate) compr. 800
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administraţia Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter
Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de protecţie şi asistenţă socială. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui
temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 667/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată,
depusă la sediul instituţiei.

www.asco-oradea.ro
Metoclopramidum comprimate
7 (1 cut=20 comprimate) compr. 260
8 Calcui gluconas soluţie injectabilă 10% fiole 125
Gentamicinum picaturi oftalmice solutie 0,03% sau
9 Naphazolinum picaturi oftalmice solutie 0,03% flac. 27
10 Promethazinum sirop 5 mg/5 ml flac. 14
Epinephrinum solutie njectabila 1 mg/ml
11 (adrenalină) 0 fiole 90
12 Glucosum 33% sol. Injectabila 3,3 g/10 ml fiole 69
13 Apa distilata Fiole 80
14 Clorura de sodiu 9 mg/l fiole 82
Chlorphenaminum comprimate (1 cut=20
15 comprimate) cutii 18
16 Loratadinum sirop 1 mg/ml flac. 18
Butyscopolammonii bromidum comprimate (1
17 cut=20 comprimate) compr. 1140
18 Acidum acetiylsalicylicum comprimate compr. 820
Combinatii (sulfat de atropina, ergoton, clorhidrat de
propranolol, amobarbital sodic)
comprimate filmate
19 (1 cut=20 comprimate) compr. 460
20 Trimebutinum comprimate (1 cut=30 comprimate) compr. 660
21 Gluconalactat de calciu si magneziu efervescent cut 52
Heparinoidum unguent sau similar medicatie
antivaricoasa heparina sau heparinoizi
22 pentru utilizare locala tub 27
23 Diosmectita 3 g/plic (1 cut=10 comprimate) plic 220
24 Phenylbutazonum crema tuburi 52
25 Nifedipinum drajeuri draj. 130
Drotaverinum comprimate
26 (1 cut=20 comprimate) compr. 1060
Metamozilum tablete
27 (1 cut=20 comprimate) compr. 1460

Notă :
- Termen valabilitate minim 1 an;
- Nu se admit produse care au ambalaje deteriorate sau care nu au
inscripţionat termenul de valabilitate;
- Nu se admit produse care nu respectă standardele de calitate şi care nu
sunt avizate de Ministerul Sănătăţii;
- Pentru produsele de import este obligatoriu ca pe ambalaj să existe
traducerea în limba română a etichetei.

În mod obligatoriu ofertanţii vor face oferta financiară şi oferta tehnică pentru
un sigur lot ,mai multe loturi sau toate loturile , pentru toate produsele şi cantităţile
din lot prevăzute în Caietul de sarcini. În oferta tehnică se va specifica perioada de
garanţie pentru toate produsele.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administraţia Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter
Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de protecţie şi asistenţă socială. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui
temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 667/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată,
depusă la sediul instituţiei.

www.asco-oradea.ro
Livrarea se va face în baza comenzii ferme transmise de achizitor.
Preţul produselor ofertate este ferm, exprimat în lei pe toata durata de execuţie
a contractului.
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea
comandată în plus sau în minus în funcţie de necesităţi sau alte situaţii neprevăzute
ivite pe parcursul derulării contractului, valoric cu maximum 15%.
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea
contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau
necorespunzătoare cu cerinţele din Caietul de sarcini.
Plata se face cu O.P. prin Trezorerie, in baza facturii emise în perioada 24-31 a
lunii aferente înregistrării facturii la sediul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea.

Director General Adjunct Şef Serviciu Programe Sociale


Daniela Dărăban Adina Ciucioiu

Medic coordonator Întocmit


Ildiko Bohacs Consilier
Páll-Zsigmond Imola

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administraţia Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter
Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de protecţie şi asistenţă socială. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui
temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 667/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată,
depusă la sediul instituţiei.

www.asco-oradea.ro