Sunteți pe pagina 1din 2

12.05.2020 6231109.

195

Registrul bunurilor imobile 6231109195

Capitolul A,B (Verificat , 11.10.2011)


Deschis 11.10.2011

Subcapitolul I. Bunul imobil

1.0 Bunul imobil Teren


Numărul cadastral 6231109.195
Adresa r-nul Ocniţa, com. Lipnic, extravilan
Modul de folosinţă Agricol
Suprafaţa 0.189 ha
Tipul hotarelor generale

1.1 Bunul imobil Construcţie


Numărul cadastral 6231109.195.01
Adresa r-nul Ocniţa, com. Lipnic, extravilan
Modul de folosinţă Construcţie agricolă, agroindustrială
Suprafaţa 185.0 m.p.

1.2 Bunul imobil Construcţie


Numărul cadastral 6231109.195.02
Adresa r-nul Ocniţa, com. Lipnic, extravilan
Modul de folosinţă Construcţie accesorie
Suprafaţa 69.6 m.p.

1.3 Bunul imobil Construcţie


Numărul cadastral 6231109.195.03
Adresa r-nul Ocniţa, com. Lipnic, extravilan
Modul de folosinţă Construcţie accesorie
Suprafaţa 26.1 m.p.

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.1 Bunul imobil 6231109.195


Cota parte 1.0
Proprietarul CHIRIAC VEACESLAV ION, (11.10.1974), Codul Personal 0972703581103
Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, OCNIŢA, GÎRBOVA
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 4224 din 02.06.2009 (6201/11/7818)
Contract de vînzare/cumpărare nr. 7096 din 28.09.2007 (6201/11/7818)
Contract de vînzare/cumpărare nr. 7098 din 28.09.2007 (6201/11/7818)
Contract de vînzare/cumpărare nr. 7858 din 22.11.2007 (6201/11/7818)
Contract de schimb nr. 5634 din 20.06.2011 (6201/11/7818)
Decizia privind formarea bunului imobil nr. - din 27.06.2011 (6201/11/7818)
Decizia privind formarea bunului imobil nr. - din 23.09.2011 (6201/11/11509)
Data înregistrării 11.10.2011

2.2 Bunul imobil 6231109.195.01


6231109.195.02
6231109.195.03
Cota parte 1.0
Proprietarul CHIRIAC VEACESLAV ION, (11.10.1974), Codul Personal 0972703581103
Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, OCNIŢA, GÎRBOVA
Temeiul înscrierii Proces verbal de recepţie finală nr. 104 din 18.12.2014 (6201/15/1021)

https://www.cadastru.md/ecadastru/webinfo/f?p=100:20:4101771456910932::NO::P20_SCOPUL,P20_TEMEIUL:0, 1/2
12.05.2020 6231109.195
Data înregistrării 02.02.2015

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale


Partea I. Alte drepturi înregistrate.
Nu sunt înscrieri

Partea II. Notări.


Nu sunt înscrieri

Interdicţii.
Nu sunt înscrieri

* Baza de date este actualizată la data de 11.05.2020, orele 21:10:00

DEPARTAMENTUL CADASTRU

https://www.cadastru.md/ecadastru/webinfo/f?p=100:20:4101771456910932::NO::P20_SCOPUL,P20_TEMEIUL:0, 2/2