Sunteți pe pagina 1din 31

PUD 04 - 04/21 - PG

PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 ŞI


0100207.226 ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX
MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire social-culturală,
comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran)
Adresa:
mun. Chişinău
sect. Centru
bd. Ştefan cel Mare şi
Sfânt, nr. 2 şi nr. 4

Nr. cadastral al terenurilor:


0100207.225
0100207.226

Beneficiar:
"MOLDOVA - TUR" S.C.

"VIGRO PROIECT" S.R.L.


Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
Chişinău 2021
GSPublisherVersion 0.0.100.100
SEMNE CONVEN IONALE

HOTARELE ADMINISTRATIVE ALE


SECTOARELOR ORA ULUI CHI IN U

STR ZI PRINCIPALE

STR ZI SECUNDARE

ZONA EXAMINAT

INSTITU II ADMINISTRATIVE

INSTITU II DE OCROTIREA
S N T II

INSTITU II DE CULTUR I ART

INSTITU

CASE LOCATIVE DE TIP BLOC

TERENURI LOCATIVE
CU CASE INDIVIDUALE

LOTURI INDUSTRIALE

TERENURI SUB CL DIRII


SOCIAL-ADMINISTRATIVE

P AUTO PARC RI

PARCURI. GAZOANE

TERENURI NEFOLOSITE

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04 1


PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226
IONAL (locuin e, oficii,
i pasaj suprateran),
DIN bd. TEFAN CEL MARE

A P Grozavu V. Faza Plan a Plan e


Arhitect M rg rint N. Semne conventionale. PUD 1

"VIGRO PROIECT" SRL


Scara 1:10000
nr. 055487
din 29 iunie 2017
IE. ANALIA SITUA

l
ai
m
Is
r.
st
LIMITA TERENULUI EXAMINAT.

i
to
ZONA DE STUDIU P.U.D.

ls
To
L.
r.
st
11 11 st
r.
A
ne

a
13

fle
st

iu
ia

C
de

r.
st
ACCESE PIETONALE
7
7
8
l
ai

bd
m

.
Is

PARCELE CADASTRALE
te
r.
st

fa
n LOTURILE EXAMINATE CARE A GENERAT P.U.D.,
ce 12 N/C-le 0100207.226; 0100207.225
lM
ar 10 GESTIONAR S.A. "MOLDOVA-TUR"

e BLOCURI LOCATIVE EXISTENTE


13
8 SECTOR LOCATIV
CU CASE INDIVIDUALE
3 9 1 OBIECTIVE ADMINISTRATIVE

a
fle
14 OBIECTIVE DE MENIRE

iu
C
SOCIAL-CULTURALE

r.
st
OBIECTIVE DE MENIRE SOCIAL-ECONOMIC,
COMERCIALE

13
3
2

SUPRAFE E ACVATICE, HAVUZURI


3
3
1. TEREN EXAMINAT N/C 0100207.226, proprietar - S.A. "MOLDOVA-TUR"
- CU AMPLASAREA OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC
S+P+16E, N/C 0100207.226.01 ("Hotelul Na ional" - nefunc ional)
bd. Constantin Negruzzi I CONSTRUC IEI CU N/C 0100207.226.02 (Garaj - nefunc ional)
2. TEREN EXAMINAT N/C 0100207.225, proprietar - S.A. "MOLDOVA-TUR"
- CU AMPLASAREA OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC S+P+2E,
i
to

N/C 0100207225.01 ("Restaurantul hotelului Na ional" ional)


ls
To

3. BLOCURI LOCATIVE CU FUNC II MIXTE - CU SPA II

str-la Moldovi a
ev

COMERCIALE
L

S+P+9E (existente)
7 5
r.
st

4. OBIECTIV CU FUNC
S+P+5E ("Hotelul Chi Proprietar - "FIRST HOTEL" S.R.L.)
4
5. INSTITU S+P+5E,
TIIN E A MOLDOVEI
a
fle

6. OBIECTIV DE CULT S+P+E


iu

("Biserica sf. Mare mucenic Teodor Tiron", gestionar - Comunitate ortodox )


C
r.

7. SECTOR LOCATIV CU CASE INDIVIDUALE


st

8. BLOCURI LOCATIVE CU FUNC II MIXTE - CU SPA II


COMERCIALE
7 6
S+P+11E (existente)
9. OBIECTIV COMERCIAL DE PRESTARE SERVICII
(Proprietar - "TORICADO" S.R.L.)
st 10. CONSTRUC
r.
st
31 o "RABEL" S.A.)
c
r.

A il en IME S+P+16E
O

ug s
Va
de

us I. IME S+P+9E
sa

t1 str.
98 IME S+P+5E
9 14. POST DE DISTRIBU IE - TRANSFORMATOARE

c az
a u
C
str. Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04 1
PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226
IONAL (locuin e, oficii,
str. 31 Au i pasaj suprateran),
gust 1989 DIN bd. TEFAN CEL MARE

A P Grozavu V. PLAN DE SITUA IE Faza Plan a Plan e


ANALIA SITUA
Arhitect M rg rint N. Semne conventionale.
Legend
PUD 2

"VIGRO PROIECT" SRL


Scara 1:1000
nr. 055487
din 29 iunie 2017
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A.

PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226


IONAL (locuin e, oficii,
i pasaj suprateran),
DIN bd. TEFAN CEL MARE

A P Grozavu V. Faza Plan a Plan e


Arhitect M rg rint N.
PUD 3

"VIGRO PROIECT" SRL

nr. 055487
din 29 iunie 2017
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A.

PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226


IONAL (locuin e, oficii,
i pasaj suprateran),
DIN bd. TEFAN CEL MARE

A P Grozavu V. Faza Plan a Plan e


Arhitect M rg rint N.
PUD 4

"VIGRO PROIECT" SRL

nr. 055487
din 29 iunie 2017
ZONIFICAREA FUNC SC. 1 : 4 000

st
r.
C
ol LIMITA TERENULUI EXAMINAT.
um
na ZONA DE STUDIU P.U.D.
st
r. LIMITA TERENURILOR EXAMINATE

a
M

in
itr PROPUSE PENTRU AMPLASAREA

gh
.V COMPLEXULUI MULTIFUNC IONAL

Ti
ar

r.

l
la

ai
st
am

m
Is
r.
st
bd oi st
. l st r.
N
To .S
t. .L
. ta
ro
ce s tr st
e
lM nc

bd. D
o
ar
e st PARCELE CADASTRALE
r

m. C
.A
ne
st
ia
de
ZONA REZIDEN IAL CU LOCUIN

an
IME ANALT

temi
a
ZONA REZIDEN IAL CU LOCUIN

fle

r
iu
C
l

IME MEDIE
ai

r.
st
sm
r .I
st

ZONA DE INTERES PUBLIC

bd. C. Negruzzi
st
r. ZONA DE
31
a

A
le

ug
f
iu

us
C

t ZONA DE
r.
st

st
r. to
i co
B s en
uc ol sil
.T I. Va
ur r .L st
r. z
e st ca
au
ti st
r.C
st
r.
Od
es
a

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04 1


PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226
IONAL (locuin e, oficii,
str.

i pasaj suprateran),
DIN bd. TEFAN CEL MARE
31 A

A P Grozavu V. Faza Plan a Plan e


ugu

ZONIFICAREA FUNC
Arhitect M rg rint N.
st

Semne conventionale.
PUD 5
bd. Dacia

ca
ru "VIGRO PROIECT" SRL
.H
st

str
r.
Fi

Scara 1:4000
er

nr. 055487
ar
ilo

din 29 iunie 2017


r
PLAN DE BAZ SC. 1 : 1 000 LEGEND
1. Bun imobil: teren N/C 0100207.226 - proprietate municipal ; 10. Bun imobil: teren N/C 0100207.346 - proprietate municipal ;
; ;
; rii - Decizia Consiliului local nr. 3/20-12 din 11.04.2017;
- Modul de folosin - amenajare, domeniul public;
- Suprafa a - 1,8268 Ha.
*278 st S.A. "MOLDOVA-TUR"
*171 r. - Modul de folosin - pentru construc ii;
11. Bun imobil: teren N/C 0100207.125 - proprietate municipal ;
;
15 A - Suprafa a - 0,7281 Ha; rii - Decizia Consiliului mun. Chi in u nr. 28/51-2 din 05.08.2005;
16 ne construc N/C 0100207.226.01 - proprietate privat
- Proprietarul - S.A. "MOLDOVA-TUR";
- Modul de folosin ii;
*125 st Act de evaluare a patrimoniului din 04.09.1995;
- Suprafa a - 0,366 Ha;
construc N/C 0100207.242.01 - proprietate de Stat;
*029 ia - Modul de folosin - construc i agrement; - Proprietarul - Republica Moldova;
11 de *349
- Suprafa a - 1085,4 m.p.;
N/C 0100207.226.02 - proprietate privat TOT - 283,3m.p.;
rii - Legea Cadastr. bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998;

14 2. Bun imobil: teren N/C 0100207.225 - proprietate municipal ;


- Modul de folosin - bloc locativ.
12. Bun imobil: teren N/C 0100207.023 - proprietate privat ;

*346
3 -
;
;
- Proprietarul - 18/25 -"TORICADO" S.R.L.; 7/25 - "MOG IMOBIL GRUP";
rii - Contract de v nzare/cump rare nr. 1-4948 din 08.06.2007;
- Modul de folosin ii;
*346
10 10 17 S.A. "MOLDOVA-TUR"
- Modul de folosin - pentru construc ii;
- Suprafa a - 0,088 Ha;
construc N/C 0100207.023.01 - proprietate privat
- Proprietarul - 18/25 -"TORICADO" S.R.L.; 7/25 - "MOG IMOBIL GRUP";
*046 *001 - Domeniul - privat;
*344 - Suprafa a - 0,4528 Ha;
- Modul de folosin
- Suprafa a - 1308,7 m.p.
13 6
construc N/C 0100207.225.01 - proprietate privat
- Proprietarul - S.A. "MOLDOVA-TUR";
Act de evaluare a patrimoniului din 04.09.1995;
13. Bun imobil: teren N/C 0100207.046 - proprietate municipal ;
- Proprietarul - mun. Chi ;
- Modul de folosin - construc i agrement; rii - Decizia Consiliul mun. Chi in u nr. 4/15 din 13.05.2014;
- Suprafa a - 3862,5 m.p. - Modul de folosin ii;
- Suprafa a - 0,08 Ha;
*319 *125 3. Bun imobil: teren N/C 0100207.349 - proprietate municipal ; construc N/C 0100207.023.01 - proprietate privat

9
;
- Proprietarul - ;
rii - Decizia Consiliul municipal Chi in u nr. 4/15 din 13.05.2014;

bd
11 - Modul de folosin - amenajare, domeniul public;
- Suprafa a - 4,2807 Ha.
- Modul de folosin
rii - Contract de v nzare/cump rare nr. 12613 din 31.10.2001;

. *023 4. Bun imobil: teren N/C 0100207.242 - proprietate municipal ;


14. Bun imobil: teren N/C 0100207.029 - proprietate municipal ;
- Proprietarul - mun. Chi in u;
;
te
fa
12 10 *226 1 *242 - Modul de folosin
rii - Decizia consiliului mun Chi in u nr. 28/51-2 din 05.08.2005;
ii;
- Temeiul nscrierii - Alt act Codul funciar nr. 848-XII din 25.12.1991 ;
- Modul de folosin - pentru construc ii;
- Suprafa a - 0,3 Ha;
n *346 4 - Suprafa a - 0,0094 Ha;
- Tipul grev rii - arend ;

a
construc N/C 0100207.242.01 - proprietate privat
ce - Temeiul nscrierii - Contract de arend Nr. 3143/2002 din 26.06.2002 (4438n);

fle
- Proprietarul - S.A. "TERMOELECTRICA";
- Titularul grev ;
lM rii - Act de transmitere-primire nr. MF/02 din 12.02.2015;

iu
- Modul de folosin ie, STOT - 283,3m.p.;
*238 15. Bun imobil: teren N/C 0100207.278 - proprietate municipal ;

C
ar 5 5. Bun imobil: teren N/C 0100207.238 ; - Proprietarul - mun. Chi ;

r.
rii - Legea nr. 981-XIV din 11.05.2000;

st
- Modul de folosin ii;
6. Bun imobil: teren N/C 0100207.344 - proprietate municipal ;
*344 ;
- Suprafa a - 0,35 Ha;
16. Bun imobil: teren N/C 0100207.171 - proprietate de Stat;
6
rii - Decizia Consiliul municipal Chi in u nr. 4/15 din 13.05.2014;
- Modul de folosin - amenajare, domeniul public; - Proprietarul - Republica Moldova;
- Suprafa a - 3,7206 Ha. rii - Legea Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998;
- Modul de folosin ii;

*346
3 7. Bun imobil: teren N/C 0100207.136 - proprietate municipal ;
;
- Suprafa a - 0,354 Ha;
rii - Decizia Consiliului mun.Chi in u nr. 16/66-1 din 28.12.2004; 17. Bun imobil: teren N/C 0100207.001 - proprietate municipal ;
- Proprietarul - mun. Chi ;
*349 - Modul de folosin ii;
10 - Suprafa a - 0,033 Ha;
construc N/C 0100207.136.01 - proprietate de Stat; - Modul de folosin
rii - Legea RM, Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.1991;
ii;
*225 *344 - Proprietarul - Republica Moldova; - Suprafa a - 0,1549 Ha;

2 6
rii - Legea Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998;
- Modul de folosin - bloc locativ.
8. Bun imobil: teren N/C 0100104.698 - proprietate municipal ;
;
rii - Decizia Consiliul municipal Chi in u nr. 4/15 din 13.05.2014;
*319 - Modul de folosin - amenajare, domeniul public;
9 - Suprafa a - 2,6743 Ha.
9. Bun imobil: teren N/C 0100207.319 - proprietate municipal ;
*136 ;
a

rii - Decizia Consiliul municipal Chi in u nr. 4/15 din 13.05.2014;


7
fle

- Modul de folosin - amenajare, domeniul public;


- Suprafa a - 1,3212 Ha.
iu
C

TERENURI - PROPRIETATE DE STAT


r.
st

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04 1


*698
8
PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226
*698 IONAL (locuin e, oficii,
bd. Constantin Negruzzi 8 DIN bd. TEFAN CEL MARE
i pasaj suprateran),

A P Grozavu V. Faza Plan a Plan e


Arhitect M rg rint N. PLAN CADASTRAL - TIPURI DE PROPRIETATE
PUD 6

"VIGRO PROIECT" SRL


Scara 1:1000
nr. 055487
din 29 iunie 2017
EXTRAS DIN EVALUAREA HIDROGEOTEHNIC

Ca
le
aM
E

o
D C LIMITA TERENULUI PROPUS PENTRU

ilo
AMPLASAREA COMPLEXULUI MULTIFUNC IONAL

r
A t r . I smail
s

n mod

st
A

r.
ZONA

C
ol

str. Albi oara


um
, indexul II-1-A,
E
bd

II-1-B, II-1-C, II-1-D, II-2-A, II-2-B, II-2-C. Apele

na
l
ai C
.

sm
te

m. Solurile insensibile la umezirea de tipul 1


I
fa

r .
st
n

A
ce
l M
ar
e

bd. D
E fiecare obiectiv amplasat concret;

.
Cant
ZONA B
D
st
r.

emir
B
uc
ur

A ZONA C nivelului sporit ale apelor freatice (0-5 m de la


e

C
ti

a
le
i uf bd. C. Negruzzi
.r C bd ZONA D
ai
l st F .I
.G
sm ag
r .I
A st
ar
in D ZONA E
indexul IV-1;
C
F ZONA F
E A
bd. Dacia

B bal

F
str. Dece

E Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04 1


F PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226
IONAL (locuin e, oficii,

C A DIN bd. TEFAN CEL MARE


i pasaj suprateran),

B A P Grozavu V. EXTRAS DIN EVALUAREA HIDROGEOTEHNIC


Faza Plan a Plan e
Arhitect M rg rint N.
PUD
F A Semne conventionale. 7

"VIGRO PROIECT" SRL

nr. 055487
din 29 iunie 2017
SC. 1 : 2 000
C4 C2
R7 R6
C2 S
C3-c S
PARCELE CADASTRALE

R6 R7 C2

l
LIMITA TERENURILOR EXAMINATE

ai
m
PROPUSE PENTRU AMPLASAREA
st

Is
r. COMPLEXULUI MULTIFUNC IONAL

r.
A S
st
ne R6
C2 stia
C5 S R6 de
R7
R6

a
fle
C4 EXEMPLU TIP PENTRU - C5

iu
C4

C
C2
C2

r.
st
bd
R6 R6 C3
.
t.
ce
R6 C3-c C4
lM
ar
e C4 C5
C5 C7
C7
Re C4
R6 S
C5
C5 ZONA DE REVITALIZARE - Re

C4
C4 C4 i de produc e.
C5 Este cu preponderen
ii generale:
ii de distrac ii, galerii comerciale, locuin

CUT comer. maxim - 5; CUT loc. maxim - 3 (7 cu bonus);


bd. C. Negruzzi CUT comerial maxim - 6; CUT locuin e maxim - 5;

func
C5 Condi ii de parcare: Birouri: 1 loc la 350 m.p. Adc;
(conform PUD);

C4 C4 Comer : 1 loc la 100 m.p. Adc;


a

S
fle

Locuin
iu

C5
.C

S Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04 1


r

Re
st

PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226


C2 IONAL (locuin e, oficii,
i pasaj suprateran),

st C5 Re DIN bd. TEFAN CEL MARE

r.
C S S A P Grozavu V. REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM, Faza Plan a Plan e
iu Arhitect M rg rint N. CONFORM P.U.G. CHI
fle
a
Re Re Re
Semne conventionale. PUD 8

"VIGRO PROIECT" SRL


Scara 1:2000
nr. 055487
din 29 iunie 2017
ZONIFICAREA FUNC SC. 1 : 4 000

st LIMITA TERENURILOR EXAMINATE


r. PROPUSE PENTRU AMPLASAREA
C
ol COMPLEXULUI MULTIFUNC IONAL
um
na
st
r.

na
M
itr

hi
.V

T ig
ar

l
r.
la

ai
st
am

m
Is
r.
st
bd to
i st
r.
. ls N

s t r.
o .S PARCELE CADASTRALE
.T
t. .L
ta
ro
ce r

Alb
st st
en
l

bd. D
c
M

i oa
o
ar AMPLASAREA COMPLEXULUI
e MULTIFUNC IONAL PROPUS

ra
st

33
st r.

m. C
r. A

0
31 ne ZONA REZIDEN IAL CU

m
m
s
A tia
LOCUIN COLECTIVA

0
ug de

27

an
us
t IME ANALT
350

temi
m 470 m ZONA REZIDEN IAL CU LOCUIN

a
le

r
f
iu
IME MEDIE

C
l
ai

r.
st
na

sm
i
gh

280 m
.I
Ti

r
r.

st
st

ZONA DE INTERES PUBLIC

bd. C. Negruzzi
st

0m
r. ZONA DE
31
a
A 22
fle

ug
iu

us
C

t ZONA DE
r.
st

0 m
st
r .B st
oi 58 en
co bd
uc ol as
il .I
ur L . T
r.
I. V .G
r. st az
e st
au
c ag
st
r.
C ar
in

st
ti

r.
l
ai

Od
m

e sa
Is
r.
st

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04 1


PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226
toi
ols IONAL (locuin e, oficii,
.T
str.

r. L i pasaj suprateran),
st DIN bd. TEFAN CEL MARE
31 A
st

A P Grozavu V. Faza Plan a Plan e


r.

ugu
Fi
er

Arhitect M rg rint N. ZONIFICAREA FUNC


ar

st

PUD 9
ilo

bd. Dacia
r
st

ca
r.

ru
Co

.H "VIGRO PROIECT" SRL


str
ni

Scara 1:4000
a

nr. 055487
din 29 iunie 2017
PLAN GENERAL. REGLEMENT

l
ai
I sm
r.
st
LIMITE

i
to
LIMITA TERENULUI EXAMINAT.

ls
To
ZONA DE STUDIU P.U.D.

L.
r.
LOTURILE EXAMINATE CARE A GENERAT P.U.D.,

st
N/C-le 0100207.226; 0100207.225 GESTIONAR S.A. "MOLDOVA-TUR"
11 11 st
r. LIMITA TERENULUI Suprafata de 1.3865 ha, cuprinsa intre strazile
A Ciuflea, - 31 August - L.Tolstoi, propus pentru
ne

a
13

fle
CODULUI ZONAL, conform PUZ aprobat la Consiliul urbanistic, beneficiar
st Budu C . Terenul cu

iu
ia

C
de

r.
ca C(5-b); Terenul cu Suprafata de 0.14ha sa treaca, din C5 -Zona cu Codul S.

st
e - 2,93

10 LIMITA TERENULUI care a generat PUZ anterior, n/c-le 0100207.202;


10 0100207.194,cu S- 0.154ha, proprietate publica, domeniul privat, propus pentru
7 amplasarea unui Bloc Locativ S+P+9E - Etapa 1. Beneficiar PUZ-lui Budu C
proiectant SRL "PRESTIGIU-W-PROIECT".
l
ai

bd
m

.
Is

PARCELE CADASTRALE
te
r.
st

fa
n
ce 12 ZONIFICARE FUNC
lM
ar 9 COMPLEX MULTIFUNC IONAL (locuin e, oficii, obiective de menire
e 2S+P+23E
i pasaj suprateran)
PROPUS 1A -2S+P+22 E; 1B -2S+P+25E; 1C -2S+P+23 E
1C 13
7 BLOCURI LOCATIVE EXISTENTE

2 8
COMPLEX LOCATIV CU FUNC II COMASATE - PROPUS

SECTOR LOCATIV
2S+P+22E 14 CU CASE INDIVIDUALE
1A
NOTA: Conform certificatului de urbanism OBIECTIVE ADMINISTRATIVE

OBIECTIVE DE MENIRE

a
urnbanism, pentru stabilirea codului de

fle
2S+P+25E SOCIAL-CULTURALE
reglementare urbanistica - pentru zona cuprins , 12

iu
C
1B OBIECTIVE DE MENIRE SOCIAL-ECONOMIC,
2

r.
Lev Tolstoi, propunerile au fost sistematizate

st
COMERCIALE
sus men ionate, elaborat anterior i avizat

codului urbanistic zonal din Zona C5 - C5-b,


care cuprinde func iuni mixte: birouri de lux,

2
i RF)
2

S+ SUPRAFE E ACVATICE, HAVUZURI


P+
11
bd. Constantin Negruzzi
E E
P+
6 INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
i
to
ls
To

2E
P+

str-la Moldovi a
ev
.L

E
4
r

11
st

P +
9E S+
S+
P+ 3
a
fle

ACCESE
iu
C

5E
r.

1
st

+P+
S

9E 6 ACCESE PIETONALE
S+
P+ 5
AMENAJAREA TERITORIULUI. ACCESE PIETONALE
st
r. 11
E
3
st
+
1 P
r.
A S+
Od
ug
us
es

t1
a

o INDICII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PLANUL GENERAL DE DEZVOLTARE


98 nc
9 i le Un.
as ob.
DENUMIRE Indicat.
I.V
st
r. c az 1 Ha 0,7281
u
Ca
2 Ha 0,4528
r.
st 3 2 480
4 POT PENTRU AMBELE TERENURI EXAMINATE % 21
5 CUT COMERCIAL un. 5,34
str. 31 Au CUT LOCUIN E un. 4,12
gust 1989
6 6 360
7 5 833
8 1 742

1. COMPLEX MULTIFUNC IONAL (locuin 5. OBIECTIV DE CULT S+P+E ("Biserica sf. Mare mucenic Teodor Tiron", gestionar - Comunitate ortodox ) 8. OBIECTIV COMERCIAL DE PRESTARE SERVICII
6. COMPLEX LOCATIV CU FUNC II MIXTE LA PARTER conform PLANULUI URBANISTIC (Proprietar - "TORICADO" S.R.L.)
0100207.226, 0100207.225, proprietar - S.A. "MOLDOVA-TUR": ZONAL elaborat anterior de c SRL "PRESTIGIU-W-PROIECT" (obiect 02/2018-PUZ) i aprobat la
9. CONSTRUC Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04 1
A. OBIECTIV PROPUS 2S+P+22E
i "RABEL" S.A.) PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226
B. OBIECTIV PROPUS 2S+P+25E
IONAL (locuin e, oficii,
C. OBIECTIV PROPUS 2S+P+23E Beneficiar: Budu C 10. SECTOR LOCATIV CU CASE INDIVIDUALE i pasaj suprateran),
DIN bd. TEFAN CEL MARE
2. BLOCURI LOCATIVE CU FUNC II MIXTE - CU SPA II COMERCIALE I DE DESERVIRE 6.1 LIMITA TERENULUI care a generat PUZ anterior, n/c-le 0100207.202; 0100207.194, cu S- 0.154ha, IME S+P+16E
proprietate publica, domeniul privat, propus pentru amplasarea unui Bloc Locativ S+P+9E - Etapa 1. A P Grozavu V. PLAN GENERAL. REGLEMENT Faza Plan a Plan e
DEZVOLTARE
Beneficiar PUZ-lui Budu C obiect 02/2018-PUZ IME S+P+9E Arhitect M rg rint N. Semne conventionale. PUD 10
3. OBIECTIV CU FUNC Legend
7. BLOCURI LOCATIVE CU FUNC II MIXTE - CU SPA II IME S+P+5E
("Hotelul Chi Proprietar - "FIRST HOTEL" S.R.L.) "VIGRO PROIECT" SRL
COMERCIALE 14. POST DE DISTRIBU IE - TRANSFORMATOARE Scara 1:1000
4. INSTITU S+P+5E, TIIN E A MOLDOVEI S+P+11E (existente) nr. 055487
din 29 iunie 2017
SCHEMA DE TRANSPORT - PROPUNERI DE DEZVOLTARE SC. 1 : 1 000

l
ai
m
Is
r.
st

i
to
ls
To
L.
r.
st
PRINCIPALE CU ACCESUL DIRECT
.
st
r.
A

a
CONFORM P.U.G. CHI
ne

fle
st

iu
ia

C
de

r.
st
A FLUXULUI DE TRANSPORT
l
ai

DE SEMAFOR - PROPUNERE
m
Is
r.

bd
st

. ACCESE PIETONALE
te
fa
n ACCESE PIETONALE
ce
lM
ar
e

a
TRANSPORTPUBLIC - EXISTENTE

fle
P

iu
.C
r
MULTIFUNC IONAL PROPUS

st
1A, 1C - 300 LOC./AUTO, PENTRU
OBIECTIV 1B - 140 LOC./AUTO

P
P

P PARCAJ AUTO

BLOCURI LOCATIVE EXISTENTE


S+ bd. Constantin Negruzzi
P+
11 COMPLEX LOCATIV
E
P+E CU FUNC II COMASATE - PROPUS
oi
st

SECTOR LOCATIV
l
To

E CU CASE INDIVIDUALE
+2

str-la Moldovi a
ev

P
.L

E
r

11 OBIECTIVE ADMINISTRATIVE
st

P+
9 E S+
P+
S+ OBIECTIVE DE MENIRE
SOCIAL-CULTURALE

OBIECTIVE DE MENIRE
SOCIAL-ECONOMIC, COMERCIALE
5E
a

1
fle

P+ OBIECTIVE DE DESERVIRE
S+
iu
C
r.

9E
st

P+
S+

st
r. 11E
31
st
P+ c o
r.

A S+ en
il
Od

ug as
u V
es

st I.
r.
a

19 st
89

a z
auc
. C
r
st Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04 1
PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226
IONAL (locuin e, oficii,
str. 31 Au i pasaj suprateran),
gust 1989 DIN bd. TEFAN CEL MARE

A P Grozavu V. SCHEMA DE TRANSPORT - PROPUNERI DE


Faza Plan a Plan e
Arhitect M rg rint N. DEZVOLTARE
Semne conventionale. PUD 11

"VIGRO PROIECT" SRL


Scara 1:1000
nr. 055487
din 29 iunie 2017
PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI SC. 1 : 500
LIMITE

LIMITA TERENURILOR EXAMINATE PROPUSE PENTRU


9 AMPLASAREA COMPLEXULUI MULTIFUNC IONAL
8 LIMITA GALERIEI PIETONALE
8
ZONIFICARE FUNC
8
COMPLEX MULTIFUNC IONAL, CU PARCARE

BLOCURI LOCATIVE - EXISTENTE


8 2 10 OBIECTIVE DE MENIRE SOCIAL-ECONOMIC,
COMERCIALE

CONSTRUC IME,
7 CASE INDIVIDUALE - EXISTENT

2S+P+23E
1C INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
3 2

5 2
6

11
PARCAJ AUTO PENTRU VIZITATORI
45 LOC./AUTO - PROIECT
2S+P+22E
1A 2 ACCESE

2 ACCESE PIETONALE
a
le

3
f
iu

2S+P+25E
C
r.

bd 1B 1. 1. COMPLEX MULTIFUNC IONAL - PROIECT (locuin e, oficii, obiective de menire


st

. i pasaj suprateran)
te
fa
n
4 0100207.226, 0100207.225, proprietar - S.A. "MOLDOVA-TUR":
ce A. OBIECTIV PROPUS 2S+P+22E
lM B. OBIECTIV PROPUS 2S+P+25E
ar C. OBIECTIV PROPUS 2S+P+23E
e 2.
3. ACCESE PIETONALE - . SUPRAFE - PROIECT
4. PARCAJ AUTO - EXISTENT

3 5. OBIECTIV COMERCIAL DE PRESTARE SERVICII - EXISTENT


(Proprietar - "TORICADO" S.R.L.)
6. BLOCURI LOCATIVE CU FUNC II MIXTE - CU SPA II COMERCIALE
- EXISTENT
7. CONSTRUC - EXISTENT
12 "RABEL" S.A.)
8. CONSTRUC IME, CASE INDIVIDUALE - EXISTENT
a
fle

9. IME S+P+12E - EXISTENT


iu
C

10. IME S+P+9E - EXISTENT


r.
st

11. POST DE DISTRIBU IE, TRANSFORMATOARE - EXISTENT


12. BLOCURI LOCATIVE CU FUNC II MIXTE - CU SPA II
COMERCIALE - EXISTENT
13 13.

INDICII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PLANUL GENERAL DE DEZVOLTARE

Un.
bd. Constantin Negruzzi DENUMIRE Indicat.
ob.
1 Ha 0,7281
2 Ha 0,4528
3 2 480
4 POT % 21
5 CUT COMERCIAL un. 5,34
CUT LOCUIN E un. 4,12
6 6 360
7 5 833
8 1 742

INDICII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU COMPLEXUL MULTIFUNC IONAL

Un.
DENUMIRE Indicat.
ob.
1 PENTRU 2 NIVELE 16 602
2
loc.
PENTRU OBIECTIV 1A, 1C 300
PENTRU OBIECTIV 1B 125
3 PARCAJ AUTO PENTRU VIZITATORI loc. 55
4 2 670
5 VOLUMUL TOTAL CONSTRUIT 111 842
7 63 134
8 48 708

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04 1


PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 I 0100207.226
IONAL (locuin e, oficii,
i pasaj suprateran),
DIN bd. TEFAN CEL MARE

A P Grozavu V. PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI Faza Plan a Plan e


Semne conventionale. Legend .
Arhitect M rg rint N. Indicii tehnico-economice pentru planul general de dezvoltare
Indicii tehnico-economici pentru complexul multifunctional
PUD 12

"VIGRO PROIECT" SRL


Scara 1:500
nr. 055487
din 29 iunie 2017
Desfasurata bd. Stefan cel Mare si Sfânt (PROPUNERE) Sc. 1:700
"MOLDTELECOM" CU REGIM ÎNALT BLOCURI LOCATIVE CU FUNCȚII MIXTE - CU SPAȚII COMERCIALE OBIECTIVUL ANALIZAT 2S+P+23E OBIECTIVUL ANALIZAT 2S+P+25E
DE ÎNĂLȚIME P+16E - EXISTENT ȘI DE DESERVIRE PUBLICĂ LA PARTER, S+P+11E - EXISTENT HOTEL "CHISINAU", S+P+5E - EXISTENT

str. Ciuflea
str. Ismail
N Plan încadrare în teritoriu Sc. 1:2000

Terenul nr.1;
Nr cadastral al terenului 0100207.226

Terenul nr.2;
Nr cadastral al terenului 0100207.225
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04–04/21–PG
PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 ŞI 0100207.226
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii,
obiective de menire social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
DIN bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Desfasurata bd. Stefan cel Mare si Sfânt Faza Planşa Planşe
Arhitect Mărgărint N. (PROPUNERE)
Plan încadrare în teritoriu PUD 13

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
Scara 1:700
nr. 055487
din 29 iunie 2017

GSPublisherVersion 0.0.100.100
Desfasurata bd. Constantin Negruzzi (PROPUNERE) Sc. 1:700

OBIECTIVUL ANALIZAT 2S+P+22E OBIECTIVUL ANALIZAT 2S+P+25E


BLOCURI LOCATIVE CU FUNCȚII MIXTE - CU SPAȚII
COMERCIALE ȘI DE DESERVIRE PUBLICĂ LA PARTER, S+P+9E - EXISTENT HOTEL "COSMOS", S+P+16E - EXISTENT CENTRU COMERCIAL "ATRIUM", S+P+17E - EXISTENT

BLOCURI LOCATIVE CU FUNCȚII MIXTE - CU SPAȚII


COMERCIALE ȘI DE DESERVIRE PUBLICĂ LA PARTER, S+P+9E - EXISTENT
BLOCURI LOCATIVE CU FUNCȚII MIXTE - CU SPAȚII
COMERCIALE ȘI DE DESERVIRE PUBLICĂ LA PARTER, S+P+9E - EXISTENT
Bulevardul Stefan cel Mare si Sfânt

Bulevardul Dmitrie Cantemir


N Plan încadrare în teritoriu Sc. 1:2000

Terenul nr.1;
Nr cadastral al terenului 0100207.226

Terenul nr.2;
Nr cadastral al terenului 0100207.225
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04–04/21–PG
PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 ŞI 0100207.226
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii,
obiective de menire social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
DIN bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Desfasurata bd. Constantin Negruzzi Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. (PROPUNERE)
Plan încadrare în teritoriu PUD 14

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
Scara 1:700
nr. 055487
din 29 iunie 2017

GSPublisherVersion 0.0.100.100
Desfasurata strada Ciuflea (PROPUNERE) Sc. 1:700
BLOCURI LOCATIVE CU FUNCȚII MIXTE - CU SPAȚII "MOLDTELECOM" CU REGIM ÎNALT OBIECTIVUL ANALIZAT 2S+P+25E BLOCURI LOCATIVE CU REGIM ÎNALT
HOTEL "MANHATTAN", S+P+6E - EXISTENT COMERCIALE ȘI DE DESERVIRE PUBLICĂ LA PARTER, S+P+9E - EXISTENT DE ÎNĂLȚIME P+16E - EXISTENT DE ÎNĂLȚIME S+P+9E - EXISTENT

Bulevardul Stefan cel Mare si Sfânt


str. 31 August 1989

str. Anestiade
N Plan încadrare în teritoriu Sc. 1:2000

Terenul nr.1;
Nr cadastral al terenului 0100207.226

Terenul nr.2;
Nr cadastral al terenului 0100207.225
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04–04/21–PG
PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 ŞI 0100207.226
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii,
obiective de menire social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
DIN bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Desfasurata strada Ciuflea (PROPUNERE)
Arhitect Mărgărint N.
Plan încadrare în teritoriu PUD 14

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
Scara 1:700
nr. 055487
din 29 iunie 2017

GSPublisherVersion 0.0.100.100
S
N
Plan general Sc. 1:500 Legenda plan general

80
nr.

6.
P Denumiri obiecte Note
crt.

N
1 Obiectivul proiectat_A Proiect
2

00
Obiectivul proiectat_B Proiect

L
P
.0
3 Obiectivul proiectat_C Proiect

42
As P
L
4 Clădire P+8E Existent

9
5 Clădire PL Existent

a a
6

fle fle
Clădire P+5E Existent

pr
p

iu iu
C r. C
Acess parcare subterana 7 Clădire P+2E Existent

st
L
8 8 Clădire P+8E Existent

9P

da
As 9 Clădire P+8E Existent

ra
00
Dl rezerv.
10 Clădire P+4E Existent

St
As

.0
12
11 Clădire P+4E Existent
12
1
Monument Existent
9
Hotarul terenului

t.
189-43 Suprafaţa pavata acces auto

cn
ce
As Suprafaţa pavata acces pietonal
3 Gazon natural

00
.0
m
P az
ag
Dl
42
ga PN L
Indicatori plan general
in
As
ra
je
32 5P

nr.

-9
Indicatori de baza Valori

G
SD
crt.
t
da
en

Terenul nr.1;
sp

:4 1 Aria sectorului_1, ha Nr cadastral al terenului


0,7281 ha
su

A 4 M
0100207.226
Terenul nr.2;
2 Aria sectorului_2, ha 0,4528 ha
L

S N Nr cadastral al terenului
3P

Acess parcare subterana 0100207.225

16 3 Aria consrtuita, m.p. 9020,0 m.p.


L 4 P.O.T. 76 %

P
PN 5 C.U.T.
:4

PT-400
L PCT nr.2012
7
4

vana
S
at
end
sp

ce
su

8
ca
n.
viz
1 ita
bi
l

PD-7
30 gazon
00
x
30
00
Dl
vana
m
m
l
Cp
Cp
l

N
1.

6P L
48
ce

Cp
l

S
1
A

N
1 :1
Bu A
gazon

le
va
2
A
r du
lS 11 6
Cpl

te
fa
n 50

t
n
ce

L
ra
.5

2P
lM

u
00

ta
2

ar Dl
01

s
e
2

re
T-

si
PC

Sf vana
ân su
t sp
e nd
at
ce

gazon

14 1
t
.0 en
da
S 00
sp
su

1
:1

4 5
E(Y) = 12500

Dl
bazin

N(X) = 24550 54
.0
00
189 - Benificiar:
43 "MOLDOVA-TUR" S.A. 04–04/21–PG
Dl
PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 ŞI 0100207.226
Dl ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii,
vana
obiective de menire social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
a

DIN bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU
fle

Dl PN
iu

As 10/1
AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe
C
da

Arhitect Mărgărint N.
PUD 15
ra

E(Y) = 234050
St

11
20 .5 "VIGRO PROIECT" SRL
7 Liceţna seria A MMII
10 Bulevardul C. Negruzzi Scara 1:500
nr. 055487
N(X) = 208550 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Fatada in axe 1-19 Sc. 1:500

87.600

84.300

81.000

77.700

74.400

71.100

67.800

64.500

61.200

57.900

54.600

51.300

48.000

44.700

41.400

38.100

34.800

Bulevardul C. Negruzzi
31.500

28.200

24.900

21.600

18.300

15.000

10.500

6.000

0.000

50.500 14.000 48.000

1 10 11 19

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04–04/21–PG


PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 ŞI 0100207.226
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii,
obiective de menire social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
DIN bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Fatada in axe 1 - 19
PUD 16

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
Scara 1:500
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Fatada in axe A - V Sc. 1:700

87.600

84.300

81.000

77.700

74.400

71.100

67.800

64.500

61.200

57.900

54.600

51.300

48.000

44.700

41.400

38.100

34.800

31.500
Bulevardul Stefan cel

28.200

24.900

21.600
Mare si Sfânt

18.300

15.000

10.500

6.000

0.000

48.000 12.000 42.000

A K N V

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04–04/21–PG


PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 ŞI 0100207.226
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii,
obiective de menire social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
DIN bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Fatada in axe A - V
PUD 17

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
Scara 1:500
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
1
S

GSPublisherVersion 0.0.100.100
42.000 12.000 42.000

7
6.80

1.48

1
1 1 1 1
2 18 2 18 2 18 2 18

3 17 3 17 3 17 3 17

4 16 4 16 4 16 4 16

5 15 5 15 5 15 5 15

6 14 6 14 6 14 6 14

7 13 7 13 7 13 7 13

8 12 8 12 8 12 8 12

9 11 9 11 9 11 9 11
10 10 10 10

11
20

20
4

5
м
2

м
2
10 10 10 10
9 11 9 11 9 11 9 11
8 12 8 12 8 12 8 12
7 13 7 13 7 13 7 13
6 14 6 14 6 14 6 14
5 15 5 15 5 15 5 15
4 16 4 16 4 16 4 16
3 17 3 17 3 17 3 17
2 18 2 18 2 18 2 18
1 1 1 1

118.500
1 1
2 18 2 18

3 17 3 17

4 16 4 16

5 15 5 15

6 14 6 14

7 13 7 13

8 12 8 12

9 11 9 11
10 10
Plan parter Sc. 1:500

10 10
9 11 9 11
8 12 8 12
7 13 7 13
6 14 6 14
5 15 5 15
4 16 4 16
3 17 3 17
18

2 18 2 18
1 1
9
м
1 2

20
11.57
Bu
l
4

ev
ar
du
l

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04–04/21–PG


C
.N
eg

PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 ŞI 0100207.226


ru

ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii,


zz
i

obiective de menire social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
DIN bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Plan parter cota 0.000
PUD 21

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
Scara 1:500
nr. 055487
din 29 iunie 2017
N

GSPublisherVersion 0.0.100.100
1
S

A
96.000

1
1 1 1 1
2 18 2 18 2 18 2 18

3 17 3 17 3 17 3 17

4 16 4 16 4 16 4 16

5 15 5 15 5 15 5 15

6 14 6 14 6 14 6 14

7 13 7 13 7 13 7 13

8 12 8 12 8 12 8 12

9 11 9 11 9 11 9 11
10 10 10 10
20

20
4

5
м
2

м
2
10 10 10 10
9 11 9 11 9 11 9 11
8 12 8 12 8 12 8 12
7 13 7 13 7 13 7 13
6 14 6 14 6 14 6 14
5 15 5 15 5 15 5 15
4 16 4 16 4 16 4 16
3 17 3 17 3 17 3 17
2 18 2 18 2 18 2 18
1 1 1 1

100.491
Plan etaj tip Sc. 1:500

1 1
2 18 2 18

3 17 3 17

4 16 4 16

5 15 5 15

6 14 6 14

7 13 7 13

8 12 8 12

9 11 9 11
10 10

10 10
9 11 9 11
8 12 8 12
7 13 7 13
6 14 6 14
5 15 5 15
4 16 4 16
3 17 3 17
18

2 18 2 18
1 1
9
м
2

20
1

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04–04/21–PG


PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 ŞI 0100207.226
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii,
obiective de menire social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
DIN bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Plan etaj tip (4 -24) cota 18.300; 21.600; 24.900; Faza Planşa Planşe
28.200; 31.500; 34.800; 38.100; 41.400; 44.700; 48.000;
Arhitect Mărgărint N. 51.300; 54.600; 57.900; 61.200; 64.500; 67.800; 71.100; 24
74.400; 77.700; 81.000; 84.300
PUD
"VIGRO PROIECT" SRL
Liceţna seria A MMII
Scara 1:500
nr. 055487
din 29 iunie 2017
Sectiune 1-1 Sc. 1:500
84.300

81.000 81.000

77.700 77.700

74.400 74.400 74.400

71.100 71.100 71.100

67.800 67.800 67.800

64.500 64.500 64.500

61.200 61.200 61.200

57.900 57.900 57.900

54.600 54.600 54.600 54.600

51.300 51.300 51.300 51.300

48.000 48.000 48.000 48.000

44.700 44.700 44.700 44.700

41.400 41.400 41.400 41.400

38.100 38.100 38.100 38.100

34.800 34.800 34.800 34.800

31.500 31.500 31.500 31.500

28.200 28.200 28.200 28.200

24.900 24.900 24.900 24.900

21.600 21.600 21.600 21.600

18.300 18.300 18.300 18.300

15.000 15.000 15.000 15.000

10.500 10.500 10.500 10.500

6.000 6.000 6.000 6.000

0.000 0.000 0.000 0.000

-
-3.000 -3.000 -3.000
3.000

- -
-6.000 -6.000
6.000 6.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. 04–04/21–PG


PUD PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU N/C-le 0100207.225 ŞI 0100207.226
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii,
obiective de menire social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
DIN bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Sectiune 1-1
PUD 25

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
Scara 1:500
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
"VIGRO PROIECT" S.R.L.
Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
"VIGRO PROIECT" S.R.L.
Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
"VIGRO PROIECT" S.R.L.
Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
"VIGRO PROIECT" S.R.L.
Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
"VIGRO PROIECT" S.R.L.
Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
"VIGRO PROIECT" S.R.L.
Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
"VIGRO PROIECT" S.R.L.
Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
"VIGRO PROIECT" S.R.L.
Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
"VIGRO PROIECT" S.R.L.
Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100