Sunteți pe pagina 1din 1

___________________________________________________________________

ANUNŢ
În atenția participanților la Concursul national, sesiunea 2020
În atenția cadrelor didactice care solicită repartizare în baza notelor din anii 2014-2019
În atenția cadrelor didctice titular care solicit detașare la cerere prin consurs specific

9 – 16 iulie 2020 se depun la centrul de înscriere de la Școala


În perioada
Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu (Strada Unirii, Nr. 27, tel. 0253 213 306)
dosare pentru:

 Participare la proba scrisă a concursului naţional 2020;


 Înscriere în vederea repartizării pe baza notelor obţinute la concursurile naţionale
din anii 2019, 2018, 2017 (minimum media 5.00 la ultima participare);
 Înscriere în vederea repartizării pe baza notelor obţinute la concursurile naţionale
din anii 2016, 2015, 2014 (minimum media 7.00);
 Înscriere pentru detaşare la cerere prin concurs specific titularilor (punctaj);
după următorul program:

 Joi, 9 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-16:00;


 Vineri, 10 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-14:00;
 Luni, 13 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-16:00;
 Marţi, 14 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-16:00;
 Miercuri, 15 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-16:00;
 Joi, 16 iulie 2020 – în intervalul orar 10:00-16:00;

Strada Victoriei nr. 132 – 134  Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1, I
Tg – Jiu, cod 210234  010168, București
Telefon : 0253‐227177  Tel :  +40 (0)21 405 57 06
Fax :  +40 (0)21 310 32 05
Fax : 0253‐224750 
www.edu.ro
http://isj.gj.edu.ro, e‐mail : isjgorj@yahoo.com,