Sunteți pe pagina 1din 1

DATA ORA

NUME ELEV
ABSENT
NUME PROFESOR
DE LA ORA SEMNATURA
VERIFICAT DIRIGINTE
NUME,PRENUME_____________________
SEMNATURA_________________________
Obs: In cazul in care nu sunt absenti la ora se precizeaza acest lucru de catre profesor!
Dirigintele semneaza in partea de jos a fiecarei pagini din registru.
REGISTRU DE CONSEMNARE A ELEVILOR ABSENTI LA CLASA ________________