Sunteți pe pagina 1din 1

AVIZAT,

Inspector de specialitate
- FI DE AVIZARE -
A PROIECTULUI DE PROGRAM PENTRU OPIONAL
A.* Avizul colii:
Denumirea opionalului .
Tipul _____________________________________________________.
Clasa _________
Durata ___ an
Numr de ore pe sptmn ___ or / sptmn
Autorul prof. _____________________________________ Ailitarea pentru susinerea cursului_____________
Instituia de !n"mnt ________________________________________

#. Avizul Co!"iliului #$ Cu%%iculu& 'l colii (CC)
CRITERII I INDICATORI DE EVALUARE
DA NU DA, cu
%$co&'!#*%i
I+ R$",$c-'%$' "-%uc-u%ii "-'!#'%# ' ,%o.%'&$i
Ar$ument
Competete specifice / oiecti"e
Acti"iti de !n"are %cel puin una pentru fiecare oiecti"&
Coninuturi
'odaliti de e"aluare
II+ E/i"-$!0' u!$i 1i1lio.%'2ii
III+ El$&$!-$ #$ c'li-'-$
(espectarea particularitilor de "rst ale ele"ilor
Concordana cu etosul )colii* cu interesele ele"ilor )i cu ne"oile comunitii
Coninutul ar$umentului
- oportunitatea opionalului
- realismul !n raport cu resursele disponiile
Corelarea oiecti"elor cu acti"itile de !n"are
Corelarea oiecti"elor cu unitile de coninut
Adec"area e"alurii la demersul didactic propus
A+I,-. CC/:
A"i0ul conducerii )colii: .............
NOT: Pentru a fi acceptat, proiectul e pro!ra"# tre$uie %# &ntrunea%c# 'DA' la punctele I (i II (i cel
pu)in * 'DA' + 'DA cu reco"an#ri' la punctul III,
AVIZAT,
DA DA* cu recomandri N-