Sunteți pe pagina 1din 4

Documente de nfiinare

Acte privind nfiinarea furnizorului de educaie


Codul de identitate fiscala (CIF) al furnizorului de educaie ()
Act care atest nfiinarea i/ sau dobndirea personalitii juridice i intenia/ mandatul pentru iniierea
activitii educaionale.
Hotrre de Guvern - Actul constitutiv al furnizorului de educaie
Act privind nfiinarea furnizorului de educaie
Hotrre judectoreasc de nfiinare a furnizorului de educaie ()
Act privind nfiinarea furnizorului de educaie.
!rdin de "inistru - Actul constitutiv al furnizorului de educaie ()
#tatutul furnizorului de educaie ()
Altele ($ecizie a unei autorit i ndrept ite) ()
Documente de funcionare i resurse materiale
$ocu"ente de deinere sau transferuri de proprieti %i &unuri
$ocu"ente de deinere' utilizare a spaiilor %colare %i a &azei "ateriale (
Documente din categoriile: acte de proprietate / nciriere / concesionare / precontracte.
(ransferuri de proprieti %i &unuri ()
Documente din categoriile: comodat! concesiune! nciriere.
)e*ula"ent %i contract
)e*ula"entul de ordine interioar ()
"egulament intern #privind cadrele didactice! elevii etc$.
Contract educaional ()
%n contract ntre coal i prini! iar dup majorat ntre coal i elev. &ipizatul '()&* este personalizat
de coli.
Avize +#I, sanitare %i autorizaii de funcionare
Avize +#I, dac este cazul, confor" le*islaiei n vi*oare ()
Avizele de prevenire i stingere a incendiilor #+.*.,.$ sunt actele emise! n baza legii! de ctre brigzile de
pompieri militari! dup verificarea de conformitate cu prevederile reglementrilor tenice n vigoare a
msurilor de prevenire i stingere a incendiilor! pentru ndeplinirea cerinei de calitate - siguran la foc -
a construciilor i pentru satisfacerea e.igenelor utilizatorilor i ale colectivitilor! conform legisla iei n
vigoare.
Autorizaiile sanitare de funcionare, vizate pe anul n curs ()
Avizele sanitare sunt acte tenice si juridice eliberate n scris de ctre autoritatea locala de sntate
public. Avizul sanitar! ca i autorizaia sanitar! atest c sunt ntrunite condiiile igienico/sanitare
necesare pentru conformarea la normele de igien i de sntate public n vederea protejrii sntii
publice. Avizele trebuie vizate pe anul n curs.
Autorizaii de funcionare din punct de vedere al sntii %i securitii n "unc
()
Autoriza ia de func ionare din punct de vedere al snt ii i securit ii n munc.
Inventare actualizate
Inventare actualizate ()
,nventarul conine informaii despre mobilier! ecipament didactic! calculatoare! fond de carte! manuale!
au.iliare curriculare! biblioteca/ centrul de documentare i informare #)D,$. 0n sistem se ncarc un singur
document! reprezentnd inde.ul acestor resurse. Documentele privind progresul nu se nregistreaz
independent! ci rezult din compararea listelor de inventar din anii anteriori.
Resurse umane
!r*ani*ra"a %i docu"ente de eviden a an*ajailor %i a posturilor
!r*ani*ra"a ()
1rganigrama instituiei! n format +D2 scanat! semnat i tampilat de 2urnizorul de (ducaie.
$ate )-.I#A/ ()
(videna angajailor! generat din programul "(3,*A4 #furnizat de ministerul muncii$. 0n sistem se
nregistreaz un document scanat! generat prin funcionalitile de raportare/tiprire "(3,*A4 i semnat/
tampilat de 2(.
#tate de funcii ()
*ituaia la zi a posturilor! lista cadrelor didactice etc.
/ista cadrelor didactice %i decizii de nu"ire pe post ()
,nde. actualizat al personalului didactic. ,nclude pentru fiecare persoan i data/ numrul deciziei de
numire pe post.
+ortofoliile %i cursurile de for"are continu ale cadrelor didactice
+ortofoliile cadrelor didactice ()
+ortofoliile includ: planificri calendaristice! proiectele activitilor de nvare! lista manualelor i a
au.iliarelor curriculare utilizate! instrumente de evaluare pentru elevi! seturi de bareme de notare ale
testelor / lucrrilor elevilor. 0n sistem se ncarc un singur document! reprezentnd inde.ul acestor
resurse.
-videna activitii de perfecionare %i for"are continu a personalului'
participarea cadrelor didactice la pro*ra"e %i activiti de dezvoltare
profesional ()
,nformaii despre cursuri de formare continu i altele.
Oferta educaional i rezultate educaionale
/ista planurilor de nv"nt %i oferta educaional
/ista planurilor de nv"nt %i a pro*ra"elor %colare ()
"eprezint un document! care se creeaz per 2urnizor de (ducaie conform unui tipizat furnizat de
A"A),+. 4istele sunt aprobate de 'inisterul (ducaiei prin 1'
!ferta educaional ()
+rezentarea nivelurilor/ calificrilor/ specializrilor dup caz mpreun cu resursele care susin aceast
ofert #umane/ cadre didactice i materiale$
+lanul de %colarizare
+lanul de %colarizare ()
5umrul de elevi per nivel! specializare! calificare i program de studiu i form de la nceputul anului
curent. 5ot: spre deosebire! n "A(, +6 se consemneaz la un nivel mai mic de detaliu elevii la sfritul
anului. Diferenele pot rezulta din transferuri! abandon! alte situaii.
!ferta curricular %i evidena contractelor
!ferta curricular ()
)urriculumul difereniat/ curriculumul la decizia colii/ curriculumul n dezvoltare local pentru nivelul
de nvmnt/ specializarea/ calificarea profesional! dup caz! pentru care se solicit acreditarea.
-videna contractelor cadru cu operatorii econo"ici'instituii pu&lice ()
0n practic reprezint acorduri generale! valabile 7 ani! pentru practica elevilor! care stau la baza
conveniilor individuale de stagiu. 0n sistem se ncarc un singur document! reprezentnd inde.ul
acordurilor cu precizarea numrului de elevi care au nceiat convenii individuale
+ortofolii de pro*res ale elevilor (fi%e' docu"ente de evaluare, indicatori de
perfor"an, lucrri' teste' produse ale activitii)
+ortofolii de pro*res ale elevilor (fi%e' docu"ente de evaluare, indicatori de
perfor"an, lucrri' teste' produse ale activitii) ()
"eprezint un inde. al materialelor doveditoare pentru evidenierea progresului.
Documente financiare
Certificate fiscale
Certificat de nre*istrare fiscal ()
Documentul prin care i se atribuie 2urnizorului de (ducaie )odul %nic de 0nregistrare. 0n sistem se
nregistreaz scanat.
Certificat de atestare fiscal ()
)ertificatul de atestare fiscal este documentul care reflect modul de ndeplinire a obligaiilor de plat a
impozitelor! ta.elor! contribuiilor i a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.
!+ tarif de evaluare
!+ tarif de evaluare ()
*e introduce n sistem ca document scanat.
Planificare intern
+$I' +A# %i planuri operaionale
+roiectul de dezvoltare instituional - +$I ' +lanul de aciune al %colii - +A# ()
*trategia pe termen mediu i lung. ,ndicatorul 8,nclude +lanul8 precizeaz dac documentul include planul
operaional #pentru anul imediat urmtor$.
+lanuri !peraionale ()
0n mod curent i ariv. *e nregistreaz anual! cu e.cepia anilor n care este inclus n +D,.
/ista protocoalelor %i a acordurilor de cola&orare
/ista protocoalelor, acordurilor de cola&orare %i a parteneriatelor nc0eiate de
unitatea de nv"nt, pe ulti"ul ciclu de nv"nt ' +rotocoalele de
cola&orare cu diferite instituii, +arteneriate, cu uniti de nv"nt si"ilare
din ar %i din strintate ()
Dou documente tipizate! reprezentnd inde.ul documentelor de tip protocol/ acord i de tip participare.
Sistemul de management al calitii
)e*ula"entul %i deciziile privind dese"narea "e"&rilor C-AC
)e*ula"entul C-AC (1)
Activitatea )(A) #drepturile! ndatoririle! alegerea membrilor etc$.
$ecizii privind dese"narea "e"&rilor C-AC ()
*e ncarc la fiecare scimbare de componen a )(A).
+roceduri o&li*atorii, strate*ia %i instru"ente de "onitorizare ela&orate de C-AC
+roceduri o&li*atorii ()
"eprezint un document inde. cu toate procedurile eleboarate de instituie #precompletat! n care
2urnizorul de (ducaie bifeaz ce documente are$. 5% se ncarc fiecare document individual. )onform
comunicatului A"A),+ din 96 ,anuarie! tipurile de proceduri sunt: operaionale! care susin *istemul de
control intern/ managerial: de autoevaluare instituional: de evaluare sistematic a ateptrilor
educabililor! prinilor i altor beneficiari relevani: de evaluare sistematic a satisfaciei personalului! de
comunicare intern! decizie i raportare: de comunicare e.tern cu beneficiarii educa iei! cu institu ii i
angajatori: de prevenire a perturbrilor majore! de control al documentelor i al nregistrrilor! de
monitorizare! evaluare! revizuire i mbuntire a calitii: de informare regulat a elevilor i prinilor
privind progresul realizat i rezultatele colare: de colectare regulat a feed/bac;/ului din partea elevilor i
a altor factori interesai interni i e.terni: privind accesul la informaiile de interes public.
#trate*ia C-AC ()
*trategia de asigurare a calitii.
Instru"ente de "onitorizare %i evaluare intern specifice unitii de nv"nt
(*0iduri de interviu, c0estionare, instru"ente de analiz cantitativ %i calitativ)
()
"eprezint un document inde. cu toate instrumentele elaborate de instituie. 5% se ncarc fiecare
document individual.
Documente de nfiinare
)odul de identitate fiscala #),2$ al furnizorului de educaie! <otrre de =uvern! <otrre judectoreasc de
nfiinare! 1rdin de ministru! *tatutul furnizorului de educaie! Altele.
Documente de funcionare i resurse materiale
Documente de deinere/ utilizare a spaiilor colare i a bazei materiale! &ransferuri de proprieti i bunuri!
"egulamentul de ordine interioar! )ontract educaional etc.
"esurse umane
1rganigrama! Date "(3,*A4! *tate de funcii! 4ista cadrelor didactice i decizii de numire pe post! +ortofoliile
cadrelor didactice! (videna activitii de perfecionare i formare continu a personalului.
1ferta educaional i rezultate educaionale
4ista planurilor de nvmnt i a programelor colare! 1ferta educaional! +lanul de colarizare! 1ferta
curricular etc.
Documente financiare
)ertificat de inregistrare fiscal! )ertificat de atestare fiscal! 1+ tarif de evaluare.
+lanificare intern
+roiectul de dezvoltare instituional / +D, / +lanul de aciune al colii / +A*! +lanuri 1peraionale etc.
*istemul de management al calitii
"egulamentul )(A)! Decizii privind desemnarea membrilor )(A)! +roceduri obligatorii! *trategia )(A) etc.