Sunteți pe pagina 1din 4

ANUL ŞCOLAR : 2018- 2019

DISCIPLINA : Limba franceză


CLASA : a V-a- L2
NUMĂR DE ORE / SĂPTĂMÂNĂ : 2 ore
MANUALUL: Editura Litera
PROFESOR : Simion Alexandra

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA 4:Le club des athlètes


10h

Continuturi Competent Activitati de invatare Resurse Evaluare


detaliate e specifice
2.2 Manual Ex.1,2,pag 68
3.2 -Ascultarea activă a unui dialog; Tema pentru acasă
Un grand-père 3.3 - Lectura cu voce tare și intonație corectă a 1h ex3/67
sportif unui scurt dialog;
- Participarea la dialoguri simple în contexte
de necesitate imediată;
-Oferirea de răspunsuri la întrebări de tipul:
”Despre ce este vorba în text?”
-Exercitii de tipul adevărat sau fals;
-Completarea de teste lacunare;
-Oferirea de raspunsuri la intrebari
referitoare la informatiile dintr-un text.
-Răspuns non –verbal la o comandă
simplă:identificarea adjectivelor; Manual Ex 1/68
-Completarea de texte lacunare; Caiet de lucru Ex.1/74
-Participarea la un joc de comunicare pe baza 2h
Décrire des 1.3 unor instructiuni consecutive;
personnes 2.1 - Activități de exprimare orală constând în
2.2 descrierea unui prieten; Tema pentru acasă:
-L΄adjectif 2.3 -Prezentarea unui coleg; Décrivez
qualificatif 3.1 -Exercitii de tip: adevarat sau fals; simplement
3.2 - Verificarea înțelegerii mesajului scris prin votre copain
oferirea de răspunsuri structurate la întrebări
referitoare la descrierea de persoane.

-Răspuns non-verbal la o comandă simplă; Manual Ex.2,3/69


-Les parties du 1.1 -Vizionarea unor secvente scurte din filme de Mijloace audio-video
corps 2.2 animatie; Ex.1,2/76
3.2 -Alegerea unei imagini potrivite dintr-un set 1h
pentru a ilustra semnificatia textului;
-Indicarea si numirea partilor corpului
Tema pentru
acasă :ex.3/77

- Exerciții articulatorii: repetarea unor Tema pentru acasă :


Présenter et 1.3 structuri lexicale referitoare la membrii Mijloace audio-video Dessine ton arbre
identifier sa famille 2.1 familiei; Fise de lucru généalogique.Ėcris
2.2 - Completarea unor enunțuri lacunare cu 1h la présentation de
2.3 structuri lexicale referitoare la membrii ton arbre
2.4 familiei, pe baza unui suport iconic généalogique sur
3.1 -Activități de exprimare orală constând în ton dessin.
descrierea unui membru al familiei;
-Exercitii de ordonarea literelor pentru
identificarea membrilor familiei

1.1 -Răspuns non-verbal la o comandă -Manual


1.3 simplă:identificarea verbelor; -Mijloace
Parler de ses 2.1 -Exerciții de completare a unor structuri cu audio-video
activités et de ses 2.2 forma completă/ elidată a pronumelui; 2h
loisirs 3.1 - Descrierea unei activități simple folosind
La négation Ne...pas 3.2 verbele „aller,faire ,jouer” la indicativ
+de prezent prin completare de enunţuri;
4.2 - Oferirea de răspunsuri negative la întrebări;
-Les pronoms - Utilizarea de simboluri pentru a redacta un
personnels mesaj simplu

- Les verbes jouer,


faire et aller au
présent

4.3 Realizarea unui afiş cu sporturile preferate Manual


2.3 (în grup); Coli de hârtie Prezentări ale
Projet de classe Prezentarea unui sportiv(individual) Fotocopiator elevilor
Stilou
Carioca
L΄approche 1h
interdisciplinire
-J΄utilise le franςais
pour la classe
d΄éducation physique
et sportive
Culture/Civilisation 1.3 Manual Tema
: 1h ptr.acasă:Recherch
Les animaux de e des informations
compagnie en France sur ton animal
préféré et écris un
petit texte.
Évaluation 2.1 Exerciții de completare, de ordonare ,etc Manual,pag.82,évaluation
2.3 4
3.2 1h