Sunteți pe pagina 1din 8

PROGRAMA PENTRU LIMBA FRANCEZA

CLASA a XI-a
C.D.S.(OPTIONAL)
AN SCOLAR 2020-2021
ARIA CURRICULARA : LIMBA SI COMUNICARE

La France, aujourd’hui

Profesor :Simion Alexandra

1
ARGUMENT

Cursul opţional se adresează elevilor cu un nivel intermediar de studiu al limbii


franceze, interesaţi de modul de viaţă al francezilor.

Cursul propune o importantă documentare regrupată in jurul a 12 teme de interes, care


permit ilustrarea, intr-o manieră simplă şi concretă, a cadrului şi a comportamentelor uzuale
din viaţa de zi cu zi a societăţii franceze de azi : Présentation générale ; Le calendrier ; La
famille ; La table ; La santé ; Les loisirs ; Le sport ; Le Tour de France ; La musique ;
Le logement ; Les moyens de transport ; Au travail.

Prin intermediul activităţilor propuse se va realiza nu numai o apropiere afectivă de


mediul de viaţă francez, ci şi dezvoltarea unor competenţe de comunicare reală şi a unor
abilităţi de lectură a imaginii, de interacţiune orală, de exploatare a unor documente autentice
furnizate de mass –media (presă, internet, televiziune)

Conţinuturile alese permit o apropiere concretă de viaţa cotidiană în Franţa, dă repere


şi aduce un număr important de informaţii practice. Dosarele tematice realizate de către elevi
în cadrul cursului cât şi metodele pedagogice propuse vor contribui la înţelegerea efectivă a
modului de viaţă francez.

I. Competente generale

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare


2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
3. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa
4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare

Competente specifice Activităţi de învăţare

1. Apropierea concretă de viaţa cotidiană  Exerciţii de receptare orală : ex.de


franceză ; identificare, de discriminare, de
confirmare a inţelegerii sensului
2. Crearea unor repere pentru a înţelege global, de asociere, de ordonare
mai bine societatea franceză actuală ;  Exerciţii de receptare scrisă : ex.de
identificare de elemente, de selectare
a ideilor principale.

2
3. Evidenţierea comportamentelor tipic  Exerciţii de exprimare orală :
franceze; formulare de intrebări, dialoguri în
perechi sau în grup, expunere,
4. Achiziţionarea unui lexic specific anchetă, proiect.
temelor abordate;  Exerciţii de exprimare în scris : ex.de
formulare de întrebări şi răspunsuri,
ex.de completare, de imitare, de
redactare.
 Exerciţii de lectură a imaginii :
identificare, analiză, descriere,
interpretare, compoziţe.

CONTINUTURI

Présentation générale de la France


 Organisation administrative
 Le relief
 Langue française et francophonie
Le calendrier
 Les fêtes civiles légales
 Les fêtes religieuses
La famille
 Le nom de famille
 La vie de famille
 La politique familiale
La table
 Le repas de tous les jours
 Au restaurant
 La gastronomie régionale
La santé
 La médicine scolaire
 Modes de vie
Les loisirs
 Les vacances
 Les activités culturelles
 Aller prendre un pot au café
Le sport
 Sports traditionnels
 Le tour de France
La musique
 Chansons françaises et francophones

3
L’argent
 La culture et la morale
Le travail
 Les conditions de travail
 Le CV
 La lettre de motivation

IV. Valori si atitudini

 Cultivarea curiozitatii pentru cunoasterea unor evenimente, opere,


personalitati, realizari marete, aspecte din viata si civilizatia franceza apusa si
actuala
 Constientizarea rolului limbii moderne ca mijloc de acces la patrimoniul
culturii universale
 Disponibilitatea pentru acceptarea diferentelor si pentru manifestarea tolerantei
prin abordarea critica a diferentelor si stereotipurilor culturale transmise cu
ajutorul limbii franceze.
 Dezvoltarea unei gandiri deschise si creative pe baza observatiei, cercetarii si
comparatiei.
 Formarea motivatiei pentru studierea limbii si civilizatiei franceze, stabilind
asemanari si deosebiri intre manifestarile s ireprezentarile lor multiple

V. Sugestii metodologice
Insusirea acestor elemente de continut si de limba se va face prin activitati de invatare, cum ar
fi :
 Exercitii de tipul: adevarat/fals;
 Exercitii cu alegere multipla;
 Exercitii de abstragere a ideilor principale;
 Exercitii de dezvoltare a uneia din aceste idei;
 Exercitii de identificare de personalitati marcante
 Exercitii de exprimare a opiniei
 Exercitii de traducere
 Exercitii de completare
 Raspunsuri la intrebari
 Selectarea dintr-o lista
 Completare de tabele
 Interpretare de scurte dialoguri
 Intocmirea de proiecte de grup: dosare tematice, albume, scurt istoric
 Lectura imaginii

4
MODALITĂŢI DE EVALUARE

Proiecte tematice realizate pentru fiecare unitate ( individual sau în grup ).


Grile de evaluare şi auto-evaluare a cunoştinţelor acumulate pe parcursul fiecărei unităţi.

BIBLIOGRAFIE

E.BERARD,Y.CANIER,C.LAVENNE–Tempo - Méthode de français, Didier, Paris, 1996


M.BOIRON – Génération française 4, Cavilam, Vichy, 2003 + CD
R.BOURGEOIS, S.EURIN – La France des régions, P.U. Grenoble, 2001
R.BOURGEOIS, P.TERRONE – La France des institutions, P.U. Grenoble, 2001
J.GIRARDET, J.PECHEUR – Campus - Méthode de français, CLE International,Paris, 2002
M.LAURENTIN – Guide pratique de l’illustrateur, Adpf, 2003 + BD
F,L et S.LAGET – Le Tour en toutes lettres, Adpf, 2003
R.ROESCH, R.ROLLE-HAROLD – La France au quotidien , P.U. Grenoble, 2001
D.SEPHTON – Tick-Tack, Information Technology for language teaching, CD
Le français dans le monde – revue pédagogique
Cartes, dépliants et affiches publicitaires
Internet

PLANIFICARE ANUALA
An scolar : 2020-2021
Unitatea de invatamant : Colegiul National Ion Luca Caragiale,Moreni
Disciplina : Limba franceza
Clasa : XI D,E
Numar de ore pe saptamana : 1
Profesor : Simion Alexandra

Semestrul 1
Repartizarea orelor Numar ore Total ore
Predare invatare 12
Recapitulare-evaluare 4 17
La dispozitia profesorului 1

Semestrul 2

Repartizarea orelor Numar ore Total ore


Predare invatare 12
Recapitulare-evaluare 4 17
La dispozitia profesorului 1

5
PLANIFICARE CALENDARISTICA SEMESTRIALA

An scolar : 2020-2021
Unitatea de invatamant : Colegiul National Ion Luca Caragiale
Disciplina : Limba franceza
Clasa : XI D,E
Numar de ore pe saptamana : 1
Profesor : Simion Alexandra

SEMESTRUL I
Nr. Unitatea de invatare Comp. Continuturi Nr. Sapta Obs.
crt. sp. ore mana
0 Introduction Exercices 1 S1
1,2,3,4 -Organisation 1 S2
administrative
1 1 S3
Présentation générale -Le relief
de la France -Langue française et 1 S4
francophonie

1,2,3,4 1 S5
-Les fêtes civiles
2
Le calendrier légales
-Les fêtes religieuses 1 S6

3 1,2,3,4 -Le nom de famille 1 S7


La famille -La vie de famille
1 S8

-La politique familiale


1 S9
4 La table 1,2,3,4
-Le repas de tous les
1 S10
jours
-Au restaurant 1 S11
-La gastronomie
1 S12
régionale

5 La santé 1,2,3,4 -La médicine scolaire 1 S13


-Modes de vie
S14

6 Révision 1,2,3,4 Exercises 2 S15-


Présentation des
1 S16
portefolios
S17

6
SEMESTRUL II
Nr. Unitatea de invatare Ob. Sp. Continuturi ore Sapta Obs
mana
1 Les loisirs 1,2,3,4 -Les vacances 1 S1
-Les activités
1 S2
culturelles
-Aller prendre un pot 1 S3
au café

2 1,2,3,4 -Sports traditionnels 1 S4


Le sport -Le tour de France
1 S5

3 1,2,3,4 -Chansons françaises et 1 S6


La musique francophones
2 S9-10
4 L’argent 1,2,3,4 -La culture et la morale 1 S11

5 Le travail 1,2,3,4 -Les conditions de 1 S12


travail
1 S13
-Le CV
-La lettre de motivation
6 Révision 1,2,3,4 Présentation des 3 S14-
compte-rendus, des
S17
portefolios

7
8