Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL TEHNIC NR.

2, TG-JIU
Strada Victoriei, Nr.132-138, Tg-Jiu, Gorj
Tel./Fax: 0253228006//E-mail: ct_nr2@yahoo.com

Profesor: CONTRAŞ ELENA-MARINELA Nr. 5430/20.09.2016


Disciplina: Limba franceză (L2)
Clasa: a X-a B, filieră tehnologică(Protecţia mediului)
Nr. ore/săptămână: 1 ore
Total: 35 săptămâni (35 ore)
Manual utilizat: LIMBA FRANCEZĂ. Manual pentru clasa a X-a
Editura: Humanitas Educaţional, 2006

PLANIFICAREA MATERIEI LA LIMBA FRANCEZĂ (L2), CLASA a X-a B


Anul şcolar: 2016-2017

Nr. Unités Contenus thématiques Nr. de


Compétences spécifiques Semaine Évaluation Observations
Crt. didactiques cls
LE PREMIER SEMESTRE
1 Révision TEME 2h Observation
Domeniu personal: Viaţa personală 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor S1,S2 systématique La
/Activităţi de timp liber esenţiale dintr-un text, pe baza unor întrebări conversation
Lexic - Câmpul lexical de sprijin Écrite La lecture
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei
corespunzător domeniului abordat L’explication
descrieri simple a unui eveniment sau a unor
- Relaţii semantice: sinonime, experienţe personale, pe bază de suport vizual
L’exercice
antonime sau pornind de la un plan de idei Évaluation
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei initiale
LIMBII: sarcini care necesită un schimb de informaţii
A descrie persoane, experienţe simplu şi direct
personale / a relata evenimente/ a
solicita, aoferei informaţii
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE
A COMUNICĂRII:
1
COLEGIUL TEHNIC NR.2, TG-JIU
Strada Victoriei, Nr.132-138, Tg-Jiu, Gorj
Tel./Fax: 0253228006//E-mail: ct_nr2@yahoo.com
Substantivul
Adjectivul calificativ
Adverbul
Pronumele
-pronumele relativ
Verbul-formarea timpurilor
învăţate
1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor
Thème: les vacances; les loisirs et esenţiale dintr-un text, pe baza unor întrebări
les hobbies; la rentrée de sprijin
Vocabulaire: le vocabulaire de 1.3 Deducerea înţelesului unor elemente
lexicale necunoscute cu ajutorul contextului L’explication
loisirs
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei S3 Écrite La lecture
Objectifs de communication:
Unité 1 – Top descrieri simple a unui eveniment sau a unor S4 L’exemple
2 exprimer ses préférences; la lettre experienţe personale 4h
rentrée S5 Le dialogue
personnelle (I) 3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă S6 L’exercice
Objectifs linguistiques: le genre; de opiniile exprimate în cadrul unei discuţii
La
le nombre: (cas particuliers.) 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei conversation
Objectifs interculturels : la sarcini care necesită un schimb de informaţii
France touristique simplu şi direct

3 Unité 2 – Vivre Thème: la famille; les relations 1.1 Identificarea unor informaţii specifice 4h L’explication
en famille interpersonnelles dintr-un text citit / ascultat pe subiecte Observation La lecture
Vocabulaire: le vocabulaire de la familiare, articulat clar şi cu viteză normală S7 systématique L’exemple
famille 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor S8 Projet Le dialogue
esenţiale dintr-un text, pe baza unor întrebări
Objectifs de communication: S9 L’exercice
de sprijin
décrire une personne; forum des 1.3 Deducerea înţelesului unor elemente
S10 Orale La
jeunes lexicale necunoscute cu ajutorul contextului frontale conversation
Objectifs linguistiques: les temps 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei
de l’indicatif; les pronoms descrieri simple a unui eveniment sau a unor
indéfinis experienţe personal
Objectifs interculturels : les 3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă

2
COLEGIUL TEHNIC NR.2, TG-JIU
Strada Victoriei, Nr.132-138, Tg-Jiu, Gorj
Tel./Fax: 0253228006//E-mail: ct_nr2@yahoo.com
de opiniile exprimate în cadrul unei discuţii
manières de table 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei
sarcini care necesită un schimb de informaţii
simplu şi direct

1.1 Identificarea unor informaţii specifice


Thème: les styles de vie de jeunes; dintr-un text citit / ascultat pe subiecte
les problèmes des jeunes familiare, articulat clar şi cu viteză normală
Vocabulaire: le langage des jeunes 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor
Objectifs de communication: esenţiale dintr-un text, pe baza unor întrebări
donner son avis; le sondage de sprijin L’explication
d’opinion 1.3 Deducerea înţelesului unor elemente S11 La lecture
Unité 3 – Zone lexicale necunoscute cu ajutorul contextului Écrite
4 Objectifs linguistiques: les 4h S12 L’exemple
ados 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei
éléments de la langue (synonymes, S13 Le dialogue
antonymes, etc.); les types de descrieri simple a unui eveniment sau a unor S14 L’exercice
experienţe personal
phrases, les pronoms compléments
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă
Objectifs interculturels : jeunesse de opiniile exprimate în cadrul unei discuţii
du monde 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei
sarcini care necesită un schimb de
informaţii simplu şi direct
5 Unité 4 – La Thème: les lieux publics 4h Orale L’explication
France au Vocabulaire: le vocabulaire du 1.1 Identificarea unor informaţii specifice frontale La lecture
quotidien tourisme; des transports dintr-un text citit / ascultat pe subiecte S15 L’exemple
Objectifs de communication: familiare, articulat clar şi cu viteză normală S16 Le dialogue
1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor
Donner des informations pratiques; S17 L’exercice
esenţiale dintr-un text, pe baza unor întrebări
les instructions, décrire un objet; de sprijin
S18
lecture de l’image; dépliants, titres 1.3 Deducerea înţelesului unor elemente
de transport lexicale necunoscute cu ajutorul contextului
Objectifs linguistiques: les 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei
pronoms possessifs descrieri simple a unui eveniment sau a unor
experienţe personal
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă
3
COLEGIUL TEHNIC NR.2, TG-JIU
Strada Victoriei, Nr.132-138, Tg-Jiu, Gorj
Tel./Fax: 0253228006//E-mail: ct_nr2@yahoo.com
de opiniile exprimate în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei
sarcini care necesită un schimb de informaţii
simplu şi direct

- le genre; le nombre: (cas 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei


particuliers.) descrieri simple a unui eveniment sau a unor L’explication
- les temps de l’indicatif; les experienţe personal Écrite La lecture
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă
Révision/Bilan 1 pronoms indéfinis Orale L’exemple
6 de opiniile exprimate în cadrul unei discuţii 1h S19
(unités 1 à 4) - les éléments de la langue Observation Le dialogue
(synonymes, antonymes, etc.); les systématique L’exercice
types de phrases, les pronoms
compléments
- les pronoms possessifs
LE SECOND SEMESTRE
Thème: les médias en France; le
„boum” de la culture 1.1 Identificarea unor informaţii specifice
Vocabulaire: des mass médias dintr-un text citit / ascultat pe subiecte
familiare, articulat clar şi cu viteză normală La
Objectifs de communication:
Unité 5 – 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor S20 conversation
inviter/proposer; accepter/ refuser esenţiale dintr-un text, pe baza unor întrebări
Orale
7 Cultures et 3h S21 L’exercice
une invitation; la lettre (II); les de sprijin frontale
médias S22 L’exemple
programmes culturels 3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care L’explication
Objectifs linguistiques: le sunt exprimate mulţumiri sau scuze
participe (présent, passé); l’accord
du participe passé
8 Unité 6 – La Thème: le milieu naturel 1.1 Identificarea unor informaţii specifice 3h Écrite La lecture
Terre: cadres de Vocabulaire: le vocabulaire de dintr-un text citit / ascultat pe subiecte Observation L’explication
vie l’environment familiare, articulat clar şi cu viteză normală S26 systématique La
Objectifs de communication: 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor S27 conversation
esenţiale dintr-un text, pe baza unor întrebări
decrire un lieu; les connecteurs S28 L’exercice
de sprijin
logiques
4
COLEGIUL TEHNIC NR.2, TG-JIU
Strada Victoriei, Nr.132-138, Tg-Jiu, Gorj
Tel./Fax: 0253228006//E-mail: ct_nr2@yahoo.com
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă
de opiniile exprimate în cadrul unei discuţii
Objectifs linguistiques: le 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei
subjonctif present sarcini care necesită un schimb de informaţii
simplu şi direct
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a
unei replici în cadrul unei conversaţii pe teme
familiare
1.1 Identificarea unor informaţii specifice
Thème: les fêtes en France dintr-un text citit / ascultat pe subiecte L’explication
familiare, articulat clar şi cu viteză normală
Vocabulaire: le vocabulaire de la La lecture
1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor
fête esenţiale dintr-un text, pe baza unor întrebări
L’exemple
S29 Orale
Unité7 – Les Objectifs de communication: de sprijin Le dialogue
9 3h S30 frontale
joies de la fête l’article de dictionnaire 3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă L’exercice
S31 Projet
Objectifs linguistiques: le de opiniile exprimate în cadrul unei discuţii La
conditionnel; le si conditionnel 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei conversation
sarcini care necesită un schimb de
informaţii simplu şi direct
10 Unité 8 – Thème: la vie professionnelle 1.1 Identificarea unor informaţii specifice 3h Écrite S32→
Réfléchir à Vocabulaire: le vocabulaire du dintr-un text citit / ascultat pe subiecte Săptămâna
demain métier familiare, articulat clar şi cu viteză normală S32 „Să știi mai
Objectifs de communication: 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor S33 multe, să fii
esenţiale dintr-un text, pe baza unor întrebări
l’entretien d’embauche S34 mai bun”
de sprijin
Objectifs linguistiques: les 1.3 Deducerea înţelesului unor elemente
pronoms relatifs lexicale necunoscute cu ajutorul contextului L’explication
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei La lecture
descrieri simple a unui eveniment sau a unor L’exemple
experienţe personale, pe bază de suport vizual Le dialogue
sau pornind de la un plan de idei L’exercice
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă La
de opiniile exprimate în cadrul unei discuţii conversation
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei
5
COLEGIUL TEHNIC NR.2, TG-JIU
Strada Victoriei, Nr.132-138, Tg-Jiu, Gorj
Tel./Fax: 0253228006//E-mail: ct_nr2@yahoo.com
sarcini care necesită un schimb de informaţii
simplu şi direct

1.4 Selectarea unor informaţii relevante din


fragmente de texte informative, instrucţiuni, L’explication
- les pronoms possessifs, relatifs tabele, hărţi, pentru a îndeplini o sarcină de La lecture
lucru
Orale
Révision/Bilan 2 - le conditionnel L’exemple
11 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei 1h S35 Observation
(unités 5 à 8) - l’accord du participe passé Le dialogue
sarcini care necesită un schimb de informaţii systématique
- le subjonctif L’exercice
simplu şi direct

OBSERVAŢIE!

S23,S24,S25 – Stagiu de practică în Portugalia - KA1-VET Nr. 2016-1-RO01-KA102-023833 - „Calitatea europeană în formarea profesională a
elevilor din învățămantul tehnic profesional”