Sunteți pe pagina 1din 1

Numele _________________

TEST INIȚIAL

Citește cu atenție textul de mai jos, pentru a putea răspunde cerințelor:


„Sublinie titlul cu atâta energie, încât linia, la început plină, se prefăcu la sfârșit în două
șine subțiri, ca și cum expresul care le umpluse ar fi deraiat. Olguța le contemplă cu satisfacție ...
Mai muie o dată condeiul în cerneală și începu să caligrafieze afirmația... Virajurile roșii ale
limbii, din ce în ce mai răsărită între buze, însoțeau virajurile negre ale peniței, din ce în ce mai
repezi... După a zecea afirmație, Olguța se încruntă, contrazisă de cele două sute de negații care
își așteptau rândul în ciubărașul negru al călimării de cristal... Mirosea a cerneală.
Olguța lăsă condeiul și începu să-și sucească nasul.
Luă din nou condeiul. Subt fiecare cuvînt al ultimei afirmații însemnă cu vârful peniței
câte două ghilimete drepte. Subt ele altele, și altele, și altele. Mișcarea îi plăcea. Parcă scărpina
coala. Cu încetul hârtia se umplu până jos de un joc de țânțari. (...).”
(Ionel Teodoreanu – La Medeleni)

1. Conțin diftongi seria de cuvinte:


a) mai, sublinie, limbii, două; b) cu-atâta, condeiul, peniței, coala. (subliniază
diftongii identificați).
2. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele:
energie = ____________; ciubărașul = _____________;
expresul = ____________; ghilimete = _____________;
(a) zecea = ___________; încetul = _____________;
3. Identifică, în text, un cuvânt derivat. Explică procesul, apoi scrie trei termeni din
familia lexicală a acestuia:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Precizează antonimul și sinonimul cuvântului a lua.


____________ a lua ____________
5. Precizeză timpul și modul verbelor:
sublinie = ________________________________________________;
să caligrafieze = ___________________________________________;
așteptau = ________________________________________________;
6. Indică valoarea morfologică, apoi cazul și funcția sintactică a cuvintelor
subliniate în text:
expresul = ________________________________________________________;
a zecea = ________________________________________________________;
îi = ___________________________________________________________;
condeiul = _________________________________________________________;
7.Textul aparține unei opere epice sau lirice? Argumentează răspunsul.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Indică modul de expunere : _________________________________________
8. Extrage ideile principale din fragment:
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________