Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect didactic

Profesor:
Clasa: a X-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: Viziunea interioară a fantasticului în Sărmanul Dionis,
Mihai Eminescu
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Competenţe generale:
Obiective-cadru:
OC1: dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;
OC2: dezvoltarea capacităţii de exprimare a mesajului scris;
Obiective de referinţă:
OR1: să identifice valorile stilistice ale motivelor fantastice;
OR2: să recepteze sensului unui mesaj transmis;
OR3: să recunoască şi să comparare tipurile de proză;
OR4: să argumenteze propriul punct de vedere într-o discuţie liberă;

Competenţe specifice:
Obiective operaţionale:
A. Cognitive:
OC1: să relateze conţinutul nuvelei;
OC2: să extragă trăsăturile fantasticului literar;
OC3: să se comenteze inserţia fantasticului în literatură;
OC4: să coreleze fantasticul eminescian cu cel eliadesc;

B. Psihomotorii:
OPM: să-şi subordoneze acţiunile motorii intenţiei de comunicare;

C. Afective:
OA1: vor acorda importanţa corectitudinii ideilor exprimate;
OA2: vor dovedi deschidere în analiza textului;

1
Resurse:
A. Bibliografice:
A1: ştiinţifice:
Eminescu, Mihai, Proză literară, Editura „Minerva“, Bucureşti, 1983

A2: pedagogice:
Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie, E.D.P., Bucureşti, 1996
A3: metodico-didactice:
Dumitru, Gherghina, Dănilă, Ioan et alii, Metodica predării şi
literaturii române în şcoala primară, gimnaziu şi liceu, Editura
„DIDACTICA NOVA“, Craiova, 2005
Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în
şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Editura „POLIROM“, Iaşi, 1999
B. Metodologice:
B1: Strategia didactică: mixtă
B2: Metode şi procedee: - conversaţia
- expunerea
- problematizarea
B3: Mijloace de învăţământ: - tablă
- caiete
- cartea
B4: Forme de organizare: - frontală
- individuală
C. Temporale: - numărul de ore: o oră
- durata lecţiei: 50 minute
- locul lecţiei în modul: a doua după prezentarea trăsăturilor
nuvelei

2
SCENARIUL DIDACTIC
EVENIMENTELE Obiective Conţinuturi şi Strategia didactică Evaluarea
LECŢIEI operaţionale sarcini de Metode Mijloace Forme de
învăţare organizare
0. Moment Sunt
organizatoric organizate
condiţiile
propice
demersului
didactic.
1.Captarea atenţiei OC1 Interesul conversaţia frontală
OA1 elevilor este
stârnit printr-o
conversaţie
privind relaţia
realitate-lumi
fantastice
axată pe
1.Captarea atenţiei întrebarea: De

3
unde începe
fantasticul?, la
care elevii vor
trebui să aducă
diverse
răspunsuri
pentru a se
încerca să se
extragă
trăsăturile
fantasticului în
cele din urmă
şi a observa
limitele sale.

4
2. Enunţarea OC1 Vom analiza expunerea tablă frontală
obiectivelor OA1 trăsăturile
prozei
fantastic
e şi vom
urmări:
definiţiile
propuse
fantasticului,
evadarea din
spaţiul
contingent,
elemente
fantastice
prezente în
text, caracterul
filosofic,
personaje

5
fantastice,
incipitul,
excipitul. Se
scrie titlul pe
tablă după
care se va
purta o
discuţie cu
elevii în ceea
ce priveşte
desfăşurarea
lecţiei fără nici
un fel de
probleme.

6
3.Actualizarea OC1 Se solicită Conversaţia Frontală Analiza
cunoştinţelor indicarea răspunsurilor
definiţiei acordate de
fantasticului. către elevi

7
5.Dirijarea OC1 Se va Conversaţia Fişe de Frontală Analiza
învăţării OC3 identifica tema lectură răspunsurilor
acestei nuvele: acordate de
povestea către elevi
sărmanului om Conversaţia Fişe de Frontală
care a pierdut lectură
paradisul şi
experienţa
5.Dirijarea metafizică a
învăţării lui Dionis. Pe
baza acestei
teme va fi
prezentat firul
narativ şi se
vor scoate în
evidenţă
motivele
fantastice:
cartea lui

8
6.Obţinerea OC3 Se analizează
performanţei comparativ
incipitul cu
excipitul
nuvelei.
Incipitul
prezintă teoria
relativităţii
timpului şi a
spaţiului a lui
Kant, iar
excipitul
dominat de
filosofia lui
Schopenhauer,
cele două
coordonate.

9
7.Feedback OC1 Sunt trecute Conversaţia Frontală Analiza
în revistă trăsăturile răspunsurilor oferite
nuvelei fantastice de către elevi
OC1
precizate la început.

8.Evaluarea Se fac aprecieri conversaţia frontală


generale şi
individuale cu privire
la activitatea
desfăşurată de către
elevi pe tot parcursul
lecţiei.

10
9.Retenţia OC1 Se reactualizează Conversaţia Carte Frontală
definiţia fantasticului.
OC1

a. intern
Se cere realizarea conversaţia frontală
10.Transferul fişei de lectură.
b. extern
Sper să evitaţi totuşi
amestecul
fantasticului în
realitate şi să stabiliţi
bine limitele realului.

11
AXA LECŢIEI

1-2′ 2-3′ 3-4′ 2-3′ 15-20′ 4-5′ 3-4′ 10-12′ 1′ 2′


C E A P D O F E R T

OC1 OC1 OC1 OC1 OC1 OC3 OC1 OC1 OC1 OC1
OA1 OA1 OC3

12
13