Sunteți pe pagina 1din 4

Avram Aurelia – prof.

la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani


Fișă recapitulare finală, clasa a VIII-a

Fișă de lucru
1. Alcătuiește fraze în care CD să aibă următoarele elemente regente:
Nu poate.......
Uite.............
Am vrut.........
De două zile aștept.......
A trecut pe listă............
2. Construiește fraze în care SB, AT, CD, PR să fie introduse prin conjuncțiile: că, unde,
dacă;
3. Stabilește felul subordonatelor introduse prin pronumele relativ „care”:
Problema tuturor este care va obține postul.
Am aflat care este varianta corectă a chestionarului.
Se gândea care dintre nou veniți este șeful.
Se știe care va fi noul diriginte.
4. Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate la exercițiul
anterior.
5. Desparte în propoziții frazele următoare precizând felul subordonatelor:
a) „Obiectivitate înseamnă să recunoști că adversarul are dreptate, uneori cel puțin, îmi
replică ironic Anișoara.”
b) „Multe bunuri are omul,/ Dar virtutea cea mai mare/ E să nu se ție mândru/ Cu
virtuțile ce are.”
c) „Poate că sunt niște scăpați de la vreun arest; ar fi bine să cauți a te încredința...”
d) „Nu este sigur că toți vom ajunge acolo unde suntem trimiși... Nu se știe care dintre
scântei va aprinde țara.”
e) „Se vede că bădicul Ionuț Ungureanu auzise despre feștania asta... Ceea ce-l făcuse să
rămână atâta vreme în Gureni era chiar faptul acesta: îi era peste putință să mai calce
a doua oară pragul lui Osif Rodean.”
6. Precizează gradul de comparație:
a) atât de frumoasă –
b) mai puțin căutată –
c) tot atât de bun –
d) mai curat –
e) extrem de atentă –
f) cel mai interesant –
7. Alcătuiește familiile lexicale (minim patru termeni) ale cuvintelor: nor, bun, lung, copil;
Avram Aurelia – prof. la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani
Fișă recapitulare finală, clasa a VIII-a

8. Menționează conjugarea și diateza verbelor: să fi plecat, „publicarea se face în folosul


azilului”, „ei fuseseră căutați de răufăcători”, alungă, mi-am amintit;
9. Precizează funcțiile sintactice și valorile morfologice ale cuvintelor subliniate:
„Această plantă este valoroasă pentru sănătate.”
„Prima fabulă cunoscută este Privighetoarea și eretele, pe care o povestește Hesiod.”
„Cei călăuziți de însuși zeul Soare erau considerați, în vechime, ca fiind oamenii cu cele
mai multe calități.”
„Compozitorul i-a trimis o jerbă de trandafiri.”
10. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate:
a) „De data aceasta, își concentrară lumina asupra capului băiatului.”
b) „Zi că eu, că numai asta mai lipsește. Trei ceasuri am stat azi-noapte de-am înșurubat
și deșurubat la el, doar o să cânte.”
c) „Odată am găsit-o pe stradă. O trimisese tatăl său după cumpărături.”
d) „Ce număr ai? Domnișoară, vă rog...”
e) „Și cu ciocuri, cu unghii, abia îl dezlegară./ Uliu-și luă zborul. Dar se-ntoarse îndată.”
11. Menționează rolul semnelor de punctuație și de ortografie:
„O! Eu știu foarte bine cuvântul ce v-am dat.”
„Vino, voinicule, să te ascund.”
„Domnilor, eu râd prea bine.”
„- Ce să-ți mai spun și ție toate grijile mele!”
„Nu vezi ce face?”
„Tot așa, lună, și eu.”
„Torcea, torcea...”
12. Precizează antonimele cuvintelor subliniate: „Cu părul nins, cu ochii mici/ Și calzi de
duioșie,/ Aieve parc-o văd aici/ Icoana firavei bunici/ Din frageda-mi pruncie...”
- precizează măsura fiecărui vers;
- precizează rima versurilor;
- transcrie cuvintele care conțin grupuri de sunete precizând felul acestora;
- transcrie un cuvânt cu sens figurat;
- transcrie o figură de stil și precizează-i felul.
13. Indică numărul de litere și numărul de sunete din cuvintele: acelea, căci.
14. Precizează felul și cazul numeralelor din enunțurile: „Ei deveneau primii oameni din
istorie care pășeau pe Lună. Călătoria durase aproape trei zile.”
15. Analizează fiecare cuvânt din enunțul: „Băieții stau la taifas și azvârlesc leneș cojile pe
ușiță.”
Avram Aurelia – prof. la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani
Fișă recapitulare finală, clasa a VIII-a

16. „Ardeau ca niște facle vii,/ În vârf de firave tulpini/ Își înălțau râzând zglobii/ Obrazul
roșu dintre spini. I-am adunat cu mâini avare,/ Am rătăcit în seara blândă,/ Umpându-mi
brațele de floare/ Învăpăiată și plăpândă. Și m-am întors într-un târziu,/ departe câmpul
rămânea,/ Atât de singur și pustiu/ În urma mea. Dar când acasă-am încercat/ Să strâng
într-un aprins buchet,/ Toți macii mei s-au scuturat/ Ca niște lacrimi pe parchet.”
- transcrie figurile de stil; transcrie imaginile artistice;
- precizează valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate;
- Precizează sinonimele cuvintelor: facle, firave, avare, blândă, plăpândă, pustiu,
singur, aprins, s-au scuturat;
- precizează modul, timpul și diateza verbelor;
- precizează genul și cazul substantivelor;
17. Precizează felul subordonatelor din frazele:
a) „Îi plăcea să călătorească singur, trăind încă din timpul voiajului sentimentul de
eliberare.”
b) „La acestea se adaugă puii animalelor existente deja, care vor veni pe lume în
perioada următoare.”
c) „Cei care aleg să exploreze una din cele mai bogate regiuni, din punct de vedere
cultural, ale României vor gusta din preparate tradiționale, vor participa la degustări
de vinuri și vor vizita cele mai importante obiective turistice din zonele propuse.”
d) „Din ce în ce mai mulți elevi și studenți preferă să obțină un referat printr-o simplă
descărcare, în locul unui susținut exercițiu de gândire.”
e) „În loc de definiție, trebuie să spunem că parcurile naționale sunt arii protejate, în
care se păstrează natura cât mai puțin modificată de om.”
f) „Ziua Europeană a Parcurilor din 24 mai 2014 își propune să aducă oamenii mai
aproape de natură și să atragă atenția asupra importanței conservării ei în arii
protejate, acum când se împlinesc 100 de ani de la izbucnirea Primului Război
Mondial, care a devastat deopotrivă viața oamenilor și mediul.”
g) „Poate motivul este că lupii sunt mamiferele mari de uscat cu cea mai largă arie de
răspândire, după oameni și vitele lor.”
h) „Prietenii au un rol foarte important în descurajarea comportamentului nesănătos, cum ar fi
fumatul și consumul de alcool.”
i) „Elevilor le-a venit ideea de a folosi tehnologia care le permite nevăzătorilor să se orienteze
mai ușor pe stradă și să interacționeze mult mai simplu cu obiectele care-i înconjoară.”
Avram Aurelia – prof. la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani
Fișă recapitulare finală, clasa a VIII-a