Sunteți pe pagina 1din 3

7/8/2021 Infrastructuri - Encipedia

O soluție alternativă de fundare izolată a pereților constă în realizarea unei tălpi de beton care reazemă pe doi sau mai mulți
piloți. Momentul încovoietor de la baza pereților se preia prin cuplu de forțe care se dezvoltă în piloți. Forța tăietoare de la baza
peretelui se transmite la teren prin forfecarea piloților care trebuie astfel verificați la forță tăietoare. Astfel de soluții sunt utilizate
în cazul pereților care transmit momente mari la teren în condițiile unor terenuri neomogene și compresibile.

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-cu-pereti-de-beton-armat/structuri-cu-pereti-infrastructuri.html 3/18
7/8/2021 Infrastructuri - Encipedia

În toate cele trei situații evidențiate anterior, verificarea și dimensionarea tălpii de beton se face utilizând principiile de
proiectare specifice consolelor scurte considerând situația practică de încărcare cu presiuni sau forțe de jos în sus. Armăturile
longitudinale din talpă se ancorează la capacitate față de extremitățile acesteia.

În cazul fundațiilor cu tiranți, aceștia se ancorează la fața superioară a tălpii. În cazul fundațiilor izolate pe piloți, armătura
longitudinală din piloți se prelungește până la fața superioară a tălpii de beton și se ancorează la capacitate.

În cazul clădirilor joase cu rezistență și rigiditate ridicată se pot realiza fundații care să permită rotirea liberă a pereților la bază.
Aceasta se produce prin rotirea relativă între două tălpi de beton situate la baza peretelui. Sub încărcare gravitațională, aceste
tălpi se află în contact pe toată suprafața. Sub o forță orizontală acționând în planul peretelui, se produce rotirea în jurul axului
orizontal perpendicular poziționat la extremitatea zonei de contact dintre cele două tălpi. Se obține o comportare nedisipativă și
cu degradări bine controlate care necesită însă o proiectare bazată pe rezistență a suprastructurii. Răspunsul ansamblului
structural e neliniar dar neliniaritatea este de ordin geometric și nu presupune disipare de energie. Pentru a obține o structură
disipativă, se pot introduce elemente disipative în zona de contact (de exemplu, bare de oțel de rezistență redusă și capacitate
mare de deformare). În această situație trebuie realizat și un sistem de compensare a deformațiilor neliniare care, la încetarea
mișcării seismice, să poată aduce clădirea într-o poziție apropiată de cea de echilibru. Acest sistem se poate realiza, de
exemplu, prin introducerea unui tirant de oțel cu răspuns elastic, fără aderență, în axul median al peretelui.

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-cu-pereti-de-beton-armat/structuri-cu-pereti-infrastructuri.html 4/18
7/8/2021 Infrastructuri - Encipedia

În condițiile seismice din România, în cazul clădirilor multietajate, pentru asigurarea încastrării pereților la bază se utilizează de
regulă infrastructuri de tip cutie rigidă. Acestea sunt alcătuite din:

- pereți de beton perimetrali și interiori;

- stâlpi de beton; 

- fundații de suprafață (radiere, fundații continue sub pereți, fundații izolate sub stâlpi etc.) sau de adâncime;

- plăci de beton rezemate pe grinzi sau direct pe elementele structurale verticale.

În această situație momentele încovoietoare din pereții suprastructurii se echilibrează printr-un cuplu de forțe orizontale care se
mobilizează la nivelul planșeului, de la partea superioară a infrastructurii, și la nivelul fundațiilor (efect de menghină). Aceste
forțe sunt orientate paralel cu planul median al peretelui și au semne opuse. Momentele din pereții suprastructurii scad sub
cota planșeului de peste subsol, comparativ cu cele de la baza parterului, variind liniar până la nivelul fundațiilor. Forța
tăietoare din acești pereți este aproximativ constantă pe înălțimea subsolului și este proporțională cu panta de reducere a
momentului încovoietor. Valoarea forței tăietoare depinde de gradul de încastrare a pereților la nivelul fundației.

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-cu-pereti-de-beton-armat/structuri-cu-pereti-infrastructuri.html 5/18

S-ar putea să vă placă și