Sunteți pe pagina 1din 2

7/8/2021 Infrastructuri - Encipedia

Bogo Ieşi din cont

DESPRE CONTRIBUTORI COMERCIAL FORUM

INFRASTRUCTURI
ENCIPEDIA > EDUCATIONAL > STRUCTURI CU PERETI DE BETON ARMAT SCRIS DE VIOREL POPA PUBLICAT LA 28.05.2020

1. Generalități
Generalități
Infrastructura este un subansamblu structural cu rigiditate și rezistență mare
comparativ cu suprastructura având rolul de a asigura rezemarea pe teren a Pereții de subsol
clădirii. Cota teoretică de încastrare a suprastructurii se consideră a fi poziționată, Pereții lungi orizontali
de regulă, la partea superioară a infrastructurii. Aceasta reprezintă secțiunea plană Pereții scurți
orizontală deasupra căreia se mobilizează mecanismul de plastificare al structurii.

Pereții lungi verticali


Pentru rezemarea pe teren a structurilor cu pereți pot fi utilizate diferite soluții
Radierul
constructive:

- fundații de suprafață izolate sub pereți sau grupuri de pereți;

- fundații de adâncime izolate sub pereți sau grupuri de pereți;

- infrastructuri cu rețele de grinzi;

- fundații pentru pereți care se pot roti liber la bază (rocking walls);

- infrastructuri de tip cutie rigidă la care încastrarea pereților se realizează prin cuplul de forțe orizontale care se dezvoltă în
planșee și elementele de fundare.

Fundațiile izolate de suprafață pot fi utilizate în cazul clădirilor cu pereți cu regim redus de înălțime. Principala limitare constă în
asigurarea ariei active (de rezemare) minime ținând seama de desprinderea de pe teren a fundației la acțiunea unui cutremur
sever. Momentul de la baza pereților se echilibrează prin cuplul de forțe constituit de forța axială din perete și rezultanta
presiunilor care se dezvoltă pe talpa fundației. Dacă aria activă a fundației este redusă (orientativ mai mică de 50%) se pot
produce deformații neliniare, ireversibile, ale terenului de fundare.

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-cu-pereti-de-beton-armat/structuri-cu-pereti-infrastructuri.html 1/18
7/8/2021 Infrastructuri - Encipedia

Situația se poate îmbunătății dacă doi sau mai mulți pereți sunt rezemați local pe o fundație izolată de suprafață. Prin creșterea
distanței între pereți se asigură un braț de pârghie mai mare între rezultanta forțelor axiale din pereți și rezultanta reacțiunilor
care se dezvoltă pe talpă.

Pentru a îmbunătății capacitatea fundației de a prelua momentul învocoietor de la baza pereților și pentru a crește aria activă
de rezemare, se pot utiliza ancore. Acestea constau într-un tirant prins într-o zonă de ancorare și un capăt de tensionare. Zona
de ancorare, aflată la capătul inferior al tirantului, asigură transmiterea efortului din tirant către masivul din jur. Capul de
tensionare, fixat pe fundația de beton, este utilizat pentru punerea în tensiune a tirantului. Astfel de soluții se utilizează în cazul
consolidării structurilor existente pentru creșterea capacității fundației fără executarea unor lucrări complexe de construcție
atunci când spațiu disponibil nu permite extinderea fundațiilor existente.

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-cu-pereti-de-beton-armat/structuri-cu-pereti-infrastructuri.html 2/18

S-ar putea să vă placă și