Sunteți pe pagina 1din 4

DECLARAȚIA COMUNĂ A ORAȘELOR

“CHIȘINĂU – 585 ANI


Un oraș între trecut și viitor”
Conferința Virtuală a orașelor Înfrățite si Partenere cu Chișinău
16 Iulie, 2021

Această declarație reprezintă vocea comună a orașelor participante la Conferința


Virtuală a orașelor înfrățite și partenere cu Chișinău, din 16 iulie 2021, cu ocazia
Aniversării de 585 de ani ai orașului.
Cooperarea orașelor reprezintă, conform Convenției-cadru europene privind
cooperarea transfrontalieră a autorităților locale sau teritoriale, o serie de măsuri
concentrate pe administrație, economie, domeniul social și cultural, capabile să
dezvolte relațiile de vecinătate, precum și încheierea diferitor acorduri între părți,
acorduri care vizează soluționarea problemelor care apar.
Principiul de bază al cooperării de la oraș la oraș, potrivit Consiliului Europei, este
de a crea un fundal pentru a găsi soluții comune la probleme similare, statele nu
ignoră particularitatea și specificitatea problemelor de vecinătate cu care se
confruntă colectivitățile lor.
Uniți în dorința comună de a revitaliza și a remodela relațiile de cooperare ale
orașelor, care au stagnat și au fost întrerupte în perioade fără precedent, cauzate de
pandemia de Covid-19.
Uniți prin scopul comun de adoptare și punere în aplicare a obiectivelor ambițioase
ale Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă până în 2030, în care
toate cele 17 obiective sunt imediat relevante pentru rolurile și responsabilitățile
administrației publice locale. În special, recunoaștem că orașele vor juca un rol
esențial în punerea în aplicare a Agendei 2030, deoarece majoritatea acțiunilor
necesare vor fi înterprinse la nivel local. Fiind conștienți de această responsabilitate,
dorim să luăm măsuri îndrăznețe pentru un viitor mai durabil.
Pagină 1 din 4
Noi, în calitate de orașe partenere, considerăm că o cooperare descentralizată
puternică, o guvernare locală coerentă și o co-creare a cetățeniei sunt prioritățile-
cheie ale misiunii noastre de a ne transforma orașele și comunitățile în locuri
inteligente și durabile în care oamenii se bucură să trăiască și să lucreze împreună.
SUBLINIIND importanța relansării și menținerii unor legături puternice între orașe
și comunitățile acestora în procesul de depășire a crizei globale, ne propunem să ne
sprijinim reciproc în diverse domenii prin orice mijloace disponibile.
RECUNOSCÂND relațiile de cooperare ale orașelor ca un instrument important
în dezvoltarea orașelor din întreaga lume și că fiecare comunitate se poate
bucura de beneficiile economice și sociale ale transformării sale, asigurând că
nimeni nu este lăsat pe în urmă.
În timp ce diferite regiuni și zone urbane se dezvoltă în felul lor și în
propriul ritm, dezvoltarea capacităților locale, consolidarea economiei
la nivel de oraș și schimbul de tehnologii au potențialul de a stimula
dezvoltarea durabilă și inovarea pentru punerea în aplicare a
Agendei2030.

EXPRIMÂND dorința orașelor de a se apropia și de a co-crea spații pentru schimb și


cooperare între diferite instituții de reglementare la nivel local, național
și supranațional, care pot genera soluții de colaborare și răspuns la dificultățile
globale care se manifestă în orașe.

REITERÎND necesitatea de a dezvolta și menține legături internaționale între


orașe care vor contribui la dezvoltarea economică viitoare și bunăstarea
socială. În vremuri de criză, cu posibilități reduse și buget de cooperare,
necesitatea de a consolida eforturile de colaborare între orașe, asociații
și rețele ale administrațiilor locale este mai mare ca niciodată și este
esențială pentru a extrage lecții utile în învățarea de la egal la egal și
pentru a asigura un sprijin comun.

ORAȘELE AU HOTĂRÂT:

1. SĂ COLABOREZE în domenii care le afectează activitatea, permițând


angajaților lor să facă schimb de experiență de la egal la egal, transferând și
adaptând practicile de succes la noi contexte.
2. SĂ PROMOVEZE respectul reciproc între orașe și respectarea competențelor
prevăzute de dreptul intern al fiecărei părți în materie de relații Internaționale
și orientare politică generală.
3. SĂ SE ANGAJEZE într-o cooperare proactivă de la oraș la oraș pentru a
aborda și a răspunde nevoilor principale ale părților interesate din fiecare oraș
partener, identificând și implementând măsuri convenite de comun acord, în
special prin implicarea puternică a societății civile.

Pagină 2 din 4
4. SĂ SUSȚINĂ inițiativele și acțiunile de interes comun ale orașelor
descentralizate care adoptă instrumente axate pe dezvoltarea comunității din
orașele partenere.
5. SĂ COOPEREZE îndeaproape pentru a elimina barierele dintre țări și pentru a
facilita prietenia și înțelegerea între oameni, indiferent de orice diferențe.
6. SE SE ANGAJEAZĂ să implementeze conceptele de dezvoltare durabilă, așa
cum sunt prezentate de comunitatea internațională, în vederea îmbunătățirii
calității vieții cetățenilor din cadrul comunităților lor, pentru a obține rezultate
concrete prin parteneriate stabilite la nivel local și internațional.

SEMNĂTURI:

_____________ ________________ ______________


Chisinau, Moldova Mannheim, Germany Grenoble, France

_____________ ________________ ______________


Saint Petersburg, Bucharest Sector 5, Vienna, Austria
Russian Federation Romania

______________ ________________ ______________


Lublin, Poland Iași, Romania Cluj-Napoca, Romania

_____________ ________________ ______________


Suceava, Romania Buzău, Romania Kazan, Russian Federation

_____________ ________________ ______________


Constanța, Romania Vaslui, Romania Arad, Romania

_____________ ________________ ______________


Tula, Russian Federation Bacău, Romania Pitești, Romania

Pagină 3 din 4
_____________ ________________
Petroșani, Romania Bishkek, Kyrgyzstan

Declarația Comună a Orașelor a fost redactată și semnată de către reprezentanții orașelor în versiunea
originală, în limba Engleză.

Pagină 4 din 4