Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT.................................................................

Nr............./.............................

ADEVERINȚĂ/CALIFICATIV ANUAL

Se adeverește prin prezenta că

domnul/doamna.............................................................

...............................................profesor/institutor/învățător/educatoare,titular(ă)/suplinitor(oare)

– catedra de ................................................................de la Școala/Liceul/Colegiul/Școala

Postliceală/G.P.P./G.P.N.................................................................................., înscris(ă) pentru

susținerea examenului de obținere a gradului didactic I, sesiunea 2021, în centrul

universitar........................................................................................................, la facultatea

de .................................................................................,la

disciplina..............................................., a obținut în ultimii 3 ani școlari, calificative după

cum urmeză:

În anul școlar ...................calificativul.........................................

În anul școlar ...................calificativul.........................................

În anul școlar 2020-2021 calificativul parțial ....................................

Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului pentru obținerea gradului didactic I –

sesiunea 2021.

Director, Secretar,
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT.................................................................

Nr............./.............................

ADEVERINȚĂ/CALIFICATIV INSPECȚII ȘCOLARE

Se adeverește prin prezenta că

domnul/doamna............................................................................................................................

profesor/institutor/învățător/educatoare, titular(ă)/suplinitor(oare) – catedra

de ........................................................................................de la Școala/Liceul/Colegiul/Școala

Postliceală/G.P.P./G.P.N.................................................................., înscris(ă) pentru susținerea

examenului de obținere a gradului didactic I, sesiunea 2021, în centrul

universitar..............................................., la facultatea de

.........................................................,la disciplina.........................................................., a

obținut în ultimii 4 ani școlari, calificative la inspecțiile școlare după cum urmeză:

În anul școlar ...................calificativul IC1 (inspecția curentă

1)......................................

În anul școlar ...................calificativul IC2 (inspecția curentă

2).......................................

În anul școlar ...................notă IS (inspecția specială)......................................................

În anul școlar ...................calificativul (alte

inspecții).......................................................
Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului pentru obținerea gradului didactic I –

sesiunea 2021.

Director, Secretar,

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT.................................................................

Nr............./.............................

ADEVERINȚĂ/VECHIME LA CATEDRĂ

Se adeverește prin prezenta că

domnul/doamna ................................................................

profesor/institutor/învățător/educatoare, titular(ă)/suplinitor(oare) pe catedra

de .............................................................................................de la

Școala/Liceul/Colegiul/Școala

Postliceală/G.P.P./G.P.N..............................................................., înscris(ă) pentru susținerea

examenului de obținere a gradului didactic I, sesiunea 2021, în centrul

universitar.............................................., la facultatea de .........................................................,la

disciplina...........................................................,a susținut examenul pentru obținerea gradului

II în învățământ în anul....................

La data de 31 august 2021, domnul/doamna ............................................................ va

avea ...........ani,............luni,...........zile, vechime totală în activitatea de predare de la data

susținerii examenului pentru obținerea gradului didactic II în învățământ.


La data de 31 august 2021, domnul/doamna ............................................................ va

avea ...........ani,............luni,...........zile, vechime efectivă la catedră, de la data susținerii

examenului pentru obținerea gradului didactic II în învățământ.

Menționăm că de la data susținerii examenului pentru obținerea gradului didactic II în

învățământ și până la 31 august 2021,

doamna/doamnul...........................................................nu a avut concediu fără plată sau

concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului (în cazul în care au existat astfel de concedii,

se specifică perioadele respective).

Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la gradul I – sesiunea august

2021.

Director, Secretar,

S-ar putea să vă placă și