Sunteți pe pagina 1din 2

Recapitulare parti de propozitie/cls.

5
SUBIECTE:

1. Citiți cu atenție următoarea poezie, apoi rezolvă cerințele:

,, S-au coșcovit pereții îmbătrâniți de ploi


Sunt mai tocite parcă și scările de piatră
Cu coada rasucită, smucindu-le în lat,
Văd, m-a uitat și cânele, mă latră.

Dar mama ... Se încurcă în fuste alergând,


Acum îi simt miresma de prună și de pară
Cum o simțeam atuncea, când prune ne-aducea
Copiilor, ce ne jucam afară.

Rămânem în tăcere pe banca de stejar;


Cu palmele uscate fierbinți, ea îmi mângaie
Obrazul ars de soare și părul plin de praf,
Plin de poemul auriu din grâie." ( Nicolae Labiș- Întâlnire cu mama)

1. Transformați în adjective următoarele substantive sau verbe:

bătrânețe- mireasmă- tace- fierbințeală- aur-

joacă- usuc- mângâie- praf-

2. Alcătuiți propoziții simple cu ajutorul următoarelor verbe: revin, aleargă, latră, m-a uitat, se încurcă, apoi
transformați-le în propoziții dezvoltate.

3. Subliniați în poezie 4 subiecte și 4 predicate, apoi analizați.

4. Formulează enunţuri în care predicatele să fie exprimate prin:

 verbul „a răsări”, la timpul prezent, pers. a III-a, nr. sing................................................................................................

 verbul „a înflori”, la timpul trecut, pers. a III-a, nr. plural...............................................................................................

 verbul „a culege”, la timpul viitor, pers. a II-a, nr. plural................................................................................................

5. Alcătuieşte propoziţii cu subiectul în următoarele poziţii :

a. la începutul unei propoziţii simple ;................................................................................................................................

b. în cuprinsul unei propoziţii dezvoltate ;.........................................................................................................................

c. la sfârşitul unei propoziţii simple ;..................................................................................................................................

d. la sfârşitul unei propoziţii dezvoltate..............................................................................................................................

6. Citește schemele următoare. Alcătuiește propoziții după aceste scheme:

S m + P.v. + P.s. + P.s. S.s. + P.v. + P.s. + P.s.

s.c. +s.c. v + s.c. + adj s.c. + v + s.c ,s.c. + adj


Recapitulare parti de propozitie/cls. 5
7. Transformă propozițiile de la punctul anterior în propoziții simple.

8. Realizați o compunere cu titlul ,,În Țara Piticilor", în care să descrieți locurile, personajele, întâmplările. Respectați
părțile componente ale unei compuneri. Utilizați cuvinte și expresii de cuvinte care să înfrumusețeze compunerea.