Sunteți pe pagina 1din 3

Tipuri de exerciții

Exercițiul este o metodă de învățare specifică. Pe baza


repetării sistematice a unei activități intelectuale, se formează
deprinderi.
După fiecare noțiune gramaticală explicată și însușită urmează
exercițiile de fixare corespunzătoare.

Exerciţii de repetiţie
a) Scrise

1. Copiază substantivele comune din textul următor:

În vacanţa de vară am fost la bunici. Am mîncat căpşuni aromate şi dulci.


Bunica mi-a pregătit o delicioasă supă şi gogoşi cu miere !

2. Transcrie, din memorie, prima strofă a poeziei


,, Iarna, de V. Alecsandri".

b) Orale

1. Recită poezia Iarna, de V. Alecsandri , folosind intonaţia potrivită


semnelor de punctuaţie întîlnite.

Exerciții de recunoaștere

a. De recunoaştere simplă

1. Recunoaște verbele din textul de mai jos:


”Căprioara se îmbărbătează, sare în picioare și pornește spre bancurile de
stîncă din zare,
printre care vrea să-l lase rătăcit.” (Emil Gîrleanu – Căprioara)

b. De recunoaştere şi justificare
2. Subliniază substantivele și indică felul, numărul și genul acestora:
În vremea asta, conducătorii cercetează aparatele semnalelor de alarmă.
3. Extrage pronumele și grupează-le în tabel după felul lor:
A plecat și dumnelui la munte.
Noi scriem o compunere despre vacanța mare.
Dînsa ne va conduce pînă la gară.
Eu îi voi vizita pe dumnealor la vară.
Pronume personale Pronume personale de politeţe

Exerciții cu caracter creator

1. Imaginează-ţi şi redactează o convorbire, cu 6-8 replici, între un


substantiv şi un pronume despre rolul lor în formularea enunţurilor.

Exerciții de modificare
1. Trece de la singular la plural adjectivele :
cafeniu …………………………..
aurie …………………………..
cenuşiu …………………………..
plumburiu …………………………..
maroniu …………………………

Exerciții de completare și înlocuire


1. Alege din paranteze adjective potrivite pentru substantivele subliniate şi
scrie-le în spaţiile libere.

În pădure ___________ am văzut o căprioară _________. Avea ochii


___________, urechile _______ şi blana ________.
(umbroasă, moale, catifelată, ascuţite, blânzi, sprintenă)

2. Completaţi enunţurile cu substantivele potrivite.


Pe……. plumburiu plutesc nori mari, înspăimîntători.
…….mari şi aurii se lasă smulse din copac.
La marginea pădurii am văzut o ………….
………….se sperie şi de umbra lui.

3. Înlocuieşte substantivele subliniate din textul următor cu forme potrivite


ale pronumelui personal şi/sau ale pronumelui demonstrativ:
Viscolea … Copiii veseli se jucau în curte. Pe deasupra dealurilor, vîntul se
joacă cu pletele iernii. Drumurile s-au ghemuit sub garduri. Fulgii măşcaţi şi
pufoşi se învîrteau în aer, parcă se jucau de-a prinselea. Fulgii plateau în
văzduh ca nişte fluturi, care caută flori.
Exerciții de exemplificare

1. Exemplificare liberă

I. Enumeră cît mai multe substantive ce denumesc:


a) animale sălbatice;
b) unelte de lucru;
c) jucării;
d) legume;
e) flori.

2. Exemplificare după repere date

II. Găsiți cîte patru adjective pentru fiecare însușire dată:

Culoare Formă Mărime Gust Miros Calităţi


verde ovală înalt dulce parfumat harnic

Exerciții de construcţie

1. Scrie o compunere cu titlul ”O excursie la munte”, folosind cît mai


multe adjective.

2. Scrie o compunere cu tema ”În vacanță” în care să foloseși următoarele


verbe la timpul trecut: am primit, ne-am bucurat, a plecat, s-a auzit, a
invitat, am cunoscut, ne-am distra, ne-am despărțit.

Exerciții creatoare

1. Imaginează-ţi şi redactează o convorbire, cu 6-8 replici, între un


substantiv şi un pronume despre rolul lor în formularea enunţurilor.

Exerciții cu caracter ludic


1) Alcătuieşte un rebus prin care să ilustrezi funcţiile sintactice pe care le
poate îndeplini un verb la moduri nepersonale.