Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:

Clasa:

ABILITĂȚI DE CALCUL

1. Calculează:
1250 – 784 = 54 x 2 =
789 + 418 = 864 : 4 =

2. a+ 324 = 560
432 – b = 88

c – 129 = 67

3. La produsul numerelor 539 și 9 adaugă diferența numerelor 6329 și 1543.

4. Câți metri de sârmă sunt necesari pentru împrejmuirea unui teren pătrat cu latura 378
metri ?

5. Efectuează:
( 334 x 4 - 45 : 5) + 994 =

6. Ordonează descrescător numerele: 67, 120, 99, 212, 427, 800, 5, 17, 539
Nume:
Clasa:

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:

FOARTE BINE

1.Calculează corect cel puțin 3 exerciții din cele 4 date.

2. Află termenul necunoscut la cele 3 exerciții date.

3. Recunoaște terminologia matematică ,, produs,, și ,,diferență,, și calculează corect 1


exercițiu

4. Rezolvă corect problema dată și desenează pătratul.

5. Rezolvă corect exercițiul respectând ordinea de efectuare a operațiilor.

6. Ordonează corect numerele date.

BINE

1. Calculează corect cel putin 2 exerciții din 4 date.


2. Află termenul necunoscut la 2 exercițiu din 3 date
3. Recunoaște terminologia matematică la cel puțin 1 din cei 2 termeni prezentați și
efectuează o operatie de calcul.
4. Desenează pătratul și rezolvă cu greseli problema dată.
5. Rezolvă exercițiul având o greseală de calcul.
6. Ordonează numerele având 2 greșeli.

SUFICIENT

1. Calculează corect 1 exercițiu din 4 date


2. Află termenul necunoscut la 1 exercițiu din 3 date
3. Nu recunoaște terminologia matematică dar efectuează o operație de calcul.
4. Desenează pătratul dar nu rezolvă corect problema.
5. Rezolvă exercițiul dar nu respectă ordinea de efectuare a operațiilor.
6. Ordonează numerele date având 3 greseli.

S-ar putea să vă placă și