Sunteți pe pagina 1din 19

26.11.

2014
Tema: Ștefan cel Mare –
domnitor legendar
La lecție vom:
-vom analiza texte despre domnitor;
-vom colabora în grup pentru a afla noi
informații despre Ștefan cel Mare;
-vom explica de ce domnitorul a fost
supranumit Ștefan cel Mare;
-vom aprecia aportul lui Ștefan cel Mare
la dezvoltarea țării.
Dicționar:

Sfat domnesc: consiliul alcătuit din reprezentanții


marilor boieri, care participau la conducerea țării,

Vistierie domnească: locul unde se adunau veniturile


țării și ale domnului,

Tribut: o obligație plătită în bani sau bunuri de un stat


altuia cărui i se supune.
Ştefan cel Mare(1457-1504), domn al Moldovei, face
din ţara sa o putere a vremii.A urcat pe tron în cetatea
Suceava, ajutat de vărul său, Vlad Ţepeş. Principala
lui dorinţă este să menţină independenţa Moldovei

Cetatea Suceava
Ştefan cel Mare
Vlad Ţepeş
După ce îşi consolidează domnia(încheie alianţă cu Ţara
Românească,Transilvania) refuză să mai plătească tribut turcilor.
Ca să-l pedepsească,
sultanul Mahomed al II-lea
trimite asupra Moldovei o
armată”cîtă frunză şi
iarbă”.Înfruntarea are loc la
Podul Înalt (Vaslui), in iarna
anului 1475.
Mica armată moldovenească
ieşi învingătoare. Turcii sunt
urmăriţi şi alungaţi la sud de
Dunăre.
În anul următor însuşi sultanul conduce armata care vine în
Moldova.Ştefan este infrînt la Războieni.Reuşeşte să se reorganizeze şi
îi alungă pe turci.
Ştefan a cîştigat şi bătăliile purtate şi împotriva aliaţilor
turcilor,tătarii, care veneau să prade Moldova

1469 (sau 1470), aug. 20. Bătălia


de lîngă satul Lipnic (Lipinti) pe
Nistru. Oştile moldovene, conduse
de Ştefan cel Mare, urmărind pe
invadatorii tătari, îi surprind în
dumbrava de la Lipnic şi obţin
asupra lor o strălucită victorie. Sunt
eliberaţi robii capturaţi de către tătari
şi redobîndite prăzile.
- La sfîrşitul anului, o armată
munteană, avînd sprijinul turcilor din
Dobrogea, încearcă, fără succes, să
cucerească Chilia, aflată în
stăpînirea moldovenilor.

Cetatea Chilia
În 1497, la Codrii Cosminului, Ştefan îl înfrînge pe regele Poloniei,
care a incercat să supună Moldova.Învinşi polonezii recunosc
independenţa ţării.
Cei 47 de ani de domnie a lui Ştefan cel Mare înseamnă pentru
Moldova o perioadă de dezvoltare economică şi de înflorire culturală.În
urma cîştigării unei bătălii, Ştefan înălţa câte o biserică sau câte o
mănăstire pe care le înzestra cu picturi şi obiecte de mare valoare.
Mănăstirea Biserica „Sfântul
Putna, Biserica Gheorghe”,
cu hramul Mănăstirea
„Adormirea Voroneţ
Maicii 26 mai – 14
Domnului” septembrie 1488
10 iulie 1466 – 3
septembrie 1469

Biserica Biserica „Sfântul


„Sfântul Ilie”, Nicolae”, Iaşi
Suceava iunie 1491 – 10
1 mai – 15 august 1492
octombrie 1488
O adevărată putere militară, Moldova- opreşte înaintarea Imperiului
Otoman către celelalte ţari din apusul Europei

Cetatea Chilia
Cetatea Albă
Țara era apărată de cetăți ca Soroca, Tighina și
Cetatea Albă la Nistru, cetatea Chilia la Dunăre,
cetățile Hotinului și Sucevei la Nord, spre Carpați
Cetatea Neamțului, iar pe Siret cetatea
Romanului. Moldova era stabilă politic și bogată.
Incursiunile pretendenților la domnie erau rare, și
opoziția boierilor slabă. Buna securitate a
drumurilor îmbia pe negustorii italieni, polonezi
sau armeni să treacă prin Moldova de la Marea
Neagră spre Liov (Lemberg) și invers, aducând
din Orient mirodenii, covoare, blănuri, metale și
pietre prețioase iar din Apus postavuri(stofa) și
arme. Vămile culese de la aceștia aduceau bani în
Cetatea vistieria domnească. Astfel se explică mijloacele Cetatea Sucevei
Neamţului materiale care i-au permis lui Ștefan să lupte și să
construiască fără încetare în lunga lui domnie.
Mormîntul lui
Ştefan cel
Mare se afla la
Mănăstirea
Putna.
Decoraţiunile
care
împodobesc
mormîntul sunt
simboluri ale
puterii şi
eternităţii:
floarea de
genteţiana şi
frunza de
stejar.
ECHIPA MATEMATICIENILOR
Calculați:
• -Cîți ani a domnit
Ștefan cel Mare?
• -După cîți ani de domnie
a avut loc bătălia de la Vaslui?
• -Cîte bătălii a dus și cîte mănăstiri a ctitorit
Ștefan cel Mare?
ECHIPA MUZICIENILOR
• Ce cîntece cunoașteți despre Ștefan cel
Mare? Interpretați unul.
ECHIPA ARTIȘTILOR
• Citiți informația dată și răspundeți la
următoarele întrebări:
• -Unde este instalat monumentul lui Ștefan
cel Mare?
• -Cine este sculptorul monumentului?
• -Unde și cînd a fost turnat monumentul?
• -Ce ține în mîini?
• -Ce exprima fața lui Ștefan cel Mare în
monument?
ECHIPA ISTORICILOR
Localizați pe hartă următoarele evenimente:
• -urcarea pe tron al lui Ștefan cel Mare –
1457- Cetatea Suceava.
• -batalia de la Vaslui – 1474.
• -manastirea Putna- mormintul lui Stefan
cel Mare
ECHIPA CRONICARILOR
• Analizați cele spuse de marii cronicari și
identidicați trăsăturile fizice și morale ale
lui Ștefan cel Mare.
Completează enunţurile, folosind cuvintele din paranteză:

Ştefan al III-a Mușat a fost domn al ....................... între anii


............................ În timpul domniei s-a ocupat de consolidarea
........................ a ţării şi de apărarea ........................................
Moldovei.
Cel mai aprig duşman al Moldovei era
.................................................... La ..........................., Ştefan
obţine cea mai importantă ....................... împotriva turcilor.
Pentru faptele sale, poporul l-a supranumit
..........................................

(Moldovei, internă, independenţei, mare, biruinţă, Imperiul


Otoman, 1457, 1504, Podu Înalt(Vaslui)

S-ar putea să vă placă și