Sunteți pe pagina 1din 36

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “B.P.

HASDEU”

BIBLIOTECA PUBLICĂ “TRANSILVANIA”

Ştefan cel Mare


Bibliografie

(Documente din fondul Bibliotecii Publice


Transilvania”)
Chişinău, 2004

Prefaţă

Prezenta bibliografie este dedicată aniversării a 500-a a comemorării


distinsului domnitor al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt. Lucrarea oferă informaţii din
colecţiile Bibliotecii Publice ,,Transilvania’’ despre distinsul domnitor al Ţării Moldovei.

Structura lucrării reflectă contribuţia lui Ştefan cel Mare în istoria


neamului, omagierea domnitorului în literatură, în creaţia populară. Selectarea surselor a
fost încheiată la 1 martie 2004.

Bibliografia include compartimentele:

1. Domnitorul Ţării Moldovei - Ştefan cel Mare


2. Ştefan cel Mare în literatură
3. Figura lui Ştefan cel Mare în creaţia populară
Criteriul de aranjare a materialului în cadrul compartimentelor este în
ordine alfabetică.

Descrierile bibliografice au fost executate conform STAS-ului Descrierea


bibliografică a documentelor.

Bibliografia Ştefan cel Mare şi Sfânt va fi utilă celor interesaţi de istoria


neamului nostru.

Ştefan cel Mare şi Sfânt

Anul 2004 a fost decretat de către UNESCO Anul Ştefan cel Mare.

Ştefan cel Mare deschide, în istoria poporului român, una din cele mai
strălucite pagini din întemeierea statelor medievale. De-a lungul unei domnii de
aproape cincizeci de ani (1457-1504), marele domn a făcut din Moldova un factor
însemnat al relaţiilor internaţionale în această parte a Europei. Prin activitatea sa
remarcabilă în sfera politicii externe, Ştefan cel Mare a inaugurat o nouă eră a
afirmării internaţionale a Moldovei, care s-a impus Marilor Puteri vecine, datorită
rolului politic pe care şi l-a asumat în condiţiile reluării ofensivei otomane, şi-a
câştigat, împreună cu marele ei domn, un prestigiu internaţional care a atras preţuirea
şi alianţa unor mari puteri, angajate în confruntarea antiotomanâ. Capetele încoronate
i-au căutat alianţa, duşmanii l-au privit cu respect, iar umaniştii au fixat pentru
posteritate imaginea acestui mare domnitor.

Pornind de la realitatea istorică, figura lui Ştefan cel Mare a devenit mitică
şi legendară. Imaginea sa se proiecteaza in creaţiile folclorice şi in literatura cultă,
dând naştere la unele dintre cele mai însemnate opere istorice.

„Ţineţi minte cuvintele lui Ştefan, care v-a fost baci până la adânci
bătrâneţi…că Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea, şi nu e a voastră,
ci a urmaşilor voştri şi a urmaşilor urmaşilor voştri, în veacul vecilor”

(B. Delavrancea, „Apus de soare”)


Domnitorul Ţării Moldovei - Ştefan cel Mare

„Ştefan, voievodul Moldovei,

e un apărător bun al ţării şi poporului său

gata să moară pentru ai săi”.

Cronica de la Dubnice

1. 535 de ani de la înscăunarea lui Ştefan cel Mare, dătătorului de legi şi datini //
Dimineaţa. – 1992. – 14 apr.
2. Afirmarea Ţării Moldovei în cadrul politic european sub conducerea lui Ştefan cel
Mare // Istoria românilor: Medievală. – Ch. – Iaşi: Ministerul Ştiinţei şi
Învăţământului al Republicii Moldova, 1991. – P. 112 – 121
3. Album de grafică istorică românească: Ştefan cel Mare în faţa Cetăţii Neamţului,
după bătălia de la Războieni: Ştefan cel Mare rostindu-şi testamentul politic //
Magazin istoric. – 1988. – Nr. 9. – P. 32
4. Alianţa politico-militară dintre Ţările Române. Idee şi fapte [Aspecte din viaţa
politică, militară a lui Ştefan cel Mare ]// Toderaşcu, Ion. Unitatea românească
medievală. - B.: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988. – P. 201-203
5. Almaş, D. Eroi au fost, eroi sunt încă…: Evocări şi portrete istorice. – B. : Editura
Politică, 1983. – 288 p.

Din cuprins: Atunci, în ianuarie 1475, la Vaslui. – P. 76 – 82; Ştefan, Ştefan


Domn cel Mare… - P. 83 – 95

6. Almaş, D. Moldova în vremea lui Ştefan cel Mare; Poporul condus de Ştefan cel
Mare apără independenţa ţării // D. Almaş, E. Fotescu. Istoria Patriei: Manual pentru
clasa a IV-a. – B.: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984. – P. 51 – 61
7. Alocuţiunea Preşedintelui României, domnul Ion Iliescu la inaugurarea Anului
Ştefan cel Mare, Vaslui, 1a 10 ianuarie 2004 // Cugetul. – Nr.1. – P. 47
8. A. Moldova. Vol.3.(1487 -1504). – B.: Editura Academiei RSR., 1980. – 686 p. –
(Documenta Romaniae Historica ). Din cuprins: 309 acte interne dintre 1487 şi
sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare
9. Andreescu, Ştefan. Politica pontică a Moldovei: Ştefan cel Mare şi castelul „Ilice” //
Revista istorică. – 1996.- Tom.7. Nr. 7-8. – P. 511
10.Andrieş-Tabac, Silviu. Heraldica teritorială a Basarabiei ş i Transilvaniei. – Ch.:
Museum, 1998.- 160 p.
Din cuprins: Cetatea Albă – P.16-18; Orhei [cel mai vechi oraş moldovenesc] - P. 19
-25; Hotin: [cetatea]- P. 26; Soroca: [cetatea Sorocii] – P. 28

11.Antip, C. Cavalerul medieval şi oşteanul de ocazie…[ lupta de la Războieni ] //


Magazin istoric. - 1973. - Nr. 4.- P. 78
12.Anghel, Alina. Pe malurile Prutului a fost inaugurat „ Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt
„ // Timpul. - 2004. – 16 ian.- P. 15
13. Antonovici, Gh. Când ne-a fost Ştefan părinte, Valahia – Mamă, nu ştiam de bunuri
crunte, nu ştiam de vămi // Curierul ortodox. – 2001. – 12 iulie. – P. 6
14. Anul 2004 este declarat Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt: Vladimir Voronin a semnat
un decret prin care anul 2004 se declară Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt // Moldova
Suverană. – 2003. – 24 dec.– P. 1
15. „Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt” în stânga Prutului: program // Timpul. – 16 ian. – P.
16 -18
16. Apărarea hotarelor basarabene. Pierderea Basarabiei de Jos. Epoca lui Ştefan cel
Mare (1457 – 1504)// Ciobanu, Şt. Basarabia. – Ch.: Universitas, 1993. – P.109 -115
17. Apostolescu, C. Ştefan cel Mare în 1504 // Magazin istoric. - 1980. – Nr. 4. – P. 62
18. Atlet al credinţei creştine : La Putna // Timpul. – 2004. – 7 mai. – P. 22
19. Balan, P. Icoana sufletului nostru. – Ch.: Hyperion, 1992. – 112 p.

Din cuprins: Albastru de Voroneţ: [Mănăstirea Voroneţ] – P.19 - 24; Dangătul


străbun ne cheamă: [Mănăstirea Putna] – P. 25 -30; Meditaţii la Porţile Hotinului:
[cetatea Hotin]. – P. 49 – 52

20. Bălcescu, N. Puterea armată şi arta militară la români: [Organizarea armatei de către
Ştefan cel Mare ]. – B.: Editura Militară, 1990.- P. 59 – 77.
21. Bătrânu, N. În iureşul istoriei: 540 de ani de la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare //
Curierul de seară. – 1997. – 10 apr.
22. Băneasa, Şt. Anul Ştefan cel Mare // Naţiunea. – 2004. – 28 apr. – P.10
23. Băneasa, Şt. Ştefan cel Mare – 500 de ani . La Putna // Naţiunea. – 2004. – 12 - 18
mai . – P. 2
24. Bărbulescu, P. „ Ştefan ne-a poruncit să-ţi vorbim ” // Magazin istoric. – 1969. –
Nr.2. – P. 80
25. Bărbuţa, P. Cinstind cu pietate memoria domnitorului // Făclia. – 2004. – 20 mart. –
P. 1
26. Bătălia de la Baia (15 dec.1467 ); Bătălia de la Vaslui : [Podul Înalt]( 10 ianuarie
1475); Bătălia de la Războieni ( 26 iulie 1476 ): [Harta luptelor lui Ştefan cel
Mare ]// Atlas pentru istoria României. – B.: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.
– P. 34
27. Biserica ortodoxă îl pomeneşte pe Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi
Sfânt // Jurnal naţional. – 2001. – 14 iul. – P. 5
28. Boldur, A. Sensul şi însemnătatea politicii externe a lui Ştefan cel Mare //
Patrimoniu. – 1991. – Nr. 2. – P. 7
29. Botnarciuc,V. Ştefan cel Mare şi Sfânt: legendă şi istorie – simbol al dragostei de
Ţară şi de neam / V. Botnarciuc, L. Cotoman // Lit. şi arta. – 2004. – 10 iun. – P. 7
30. Bucureşti, reşedinţă a ţării româneşti (1459 – 1659 )[ Principala reşedinţă a
domniei ]// Berindei, D. Oraşul Bucureşti reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti
1459 – 1864. . B., 1963. – P. 20 -21
31. Bulei, I. Eroi medievali // I. Bulei. Scurtă istorie a românilor. – B. : Editura Memoria,
1996. - P. 39 – 43
32. Câmpina, B. T. Ideile călăuzitoare ale politicii lui Ştefan cel Mare // Revista de
istorie. – 1997. – Nr. 4. – P. 57 – 67
33. Canonizarea lui Ştefan cel Mare // Cugetul: Revistă de Istorie şi Cultură. – 2003. –
Nr. 4 (20). – P. 62 – 65
34. Canonizarea lui Ştefan cel Mare: [care va avea loc la mănăstirea Putna, România] //
Sfatul Ţării. – 1992. – 24 iunie
35. Cândea, Virgil. Apărător al porţii creştinităţii // Magazin istoric. – 1992. – Nr. 6. –
P.3
36.Cărciumari, R. Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare:prieteni sau duşmani ? // Magazin
istoric. – 2003. – Nr. 12. – P. 23 – 26
37. Cea mai curată icoană. Ştefan cel Mare // Gorovei, Şt. S. Muşatinii. – Ch.: Basarabia,
1991. – P. 55 – 62
38. Cetăţi voievodale, regale şi feudale : [1484 Cetatea Chiliei şi Cetatea Albă ] // Pascu,
Şt. Voivodatul Transilvaniei Vol.2. – Cluj – Napoca, 1979. – P. 259 - 260.
39. Cernovodeanu, Paul. Români şi ruşi. Politică şi încuscriri. Cumnat, socru şi bunic de
cneaz : [Ştefan cel Mare] // Magazin istoric. – 1996. – Nr.3. – P. 39.
40. Chidriş, I. Pax Stephaniana: [despre domnia lui Ştefan cel Mare] // I. Chindriş.
Memoriale 100. – Cluj-Napoca: Ardealul, 1998. – P. 50 – 54
41. Chirtoacă, Ion. Moldova în frontul antiotoman al Ţărilor Române în anii domniei lui
Ştefan cel Mare // Ion Chirtoacă. Istoria românilor. Epoca medievală: Manual
universitar. – Ch.: Cartier, 1999. – P. 77 – 85. – (Cartier istoric)
42. Cibric, A. Credinţa lui Ştefan cel Mare // Noi. - 2004. - Nr. 5. – P. 19
43. Ciobanu, Radu Ştefan. Românii – „ De la un neam şi o seminţe” : [ Ştefan cel
Mare ] // Magazin istoric. - 1989.- Nr.3. – P. 13 -14
44. Ciobanu, V. Arborele genealogic al marelui domnitor. – Timpul. -2004. – 30 apr. –
P. 22
45. Ciobanu, V. Biruinţa de lângă Vaslui // Curierul ortodox. – 2004. – Nr.5. – 19 mai. –
P. 6
46. Ciobanu, V. Muşatinii // Timpul. – 2004. – Nr.18. - 7 mai. – P. 22
47. Ciobanu, V. Sângeroasa luptă de la Valea Albă (Războieni) // Timpul. – 2004. – 2
apr. – P. 21
48. Ciocoi, Gh. Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt // Viaţa satului. – 1995. –
1 iulie
49. Cocârlă, P. Moldova în epoca lui Ştefan cel Mare // Pedagogul. – 1991. – Nr. 4. – P.
49 – 54
50. Comunitatea economică a ţărilor române:[Ştefan cel Mare în primii ani de cârmuire ]
// Toderaşcu, Ion. Unitatea românească medievală. – B.: Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1988. – P. 109 -110
51. Configuraţia unui secol: [secolul XV dominat de personalitatea lui Ştefan cel
Mare]// Tănase, Al. O istorie umanistă a culturii române. Vol.1: Da la Sigiliul
Romei la „capela Sixtină” a Moldovei. – Iaşi, 1995. – P. 267
52. Constantin, Florin. Moldova la apogeu: Ştefan cel Mare // Florin Constantin. O
istorie sinceră a poporului român. – B. : Univers Enciclopedic, 1997. – P. 103 – 110
53. Conţescu, I. Din viaţa şi faptele lui Ştefan cel Mare: Repere cronologice // Ţara. –
1992. – 8 sept.
54. Corbu, S. UNESCO a declarat 2004 An al Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt //
Capitala. – 27 deci. – P. 1
55. Cracan A. Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt // „a” mic. – 1999. – Nr. 4. – P. 2
56. Crăciun, M. Semnificaţiile ctitorii în Moldova medievală. O istorie socială a religiei:
[Bisericile lui Ştefan cel Mare Războieni ( Valea Albă ) 1496; Borzeşti (1493 –
1494 ), Piatra Neamţ 1897, Mănăstirea Neamţului // Naţional şi universal în istoria
românilor . – B.: Editura Enciclopedică, 1998. - P. 153 – 157
57. Cristea, V. Clopotniţa lui Ştefan cel Mare // Basarabia. – 1993. – Nr. 2. – P. 194 –
196
58. Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare: Culegere de studii. – Sub îngr.
M. Berza. – B. : Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964. – 269 p.
59.Cultura sub Ştefan cel Mare // Glasul Moldovei. – 1997. – 18 febr.
60. Cupsa, I. Bătălia de la Vaslui ( 10 ianuarie 1475) / General – maior rez. dr. Ion
Cupsa – B.: Editura Militară, 1975. – 72 p.
61. Dabija, N. Dreptate pentru voievod // Lit. şi arta. – 2002. – 4 iulie. – P. 1
62. Dabija, N. Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare…: [540 de ani de la urcarea pe tron a lui
Ştefan cel Mare] // Lit. şi arta. – 1997. – 10 apr. - P. 1
63. Dabija, N. Ştefan cel Mare ştia că e român şi că vorbeşte româneşte // Lit. şi arta. –
2004. – 4 mart. – P. 1 -2
64. Dabija, N. Valea Albă: [schiţe la portretul lui Ştefan cel Mare] // Lit. şi arta. – 1996.
– 18 iul.
65. Dabija, N. Domnia lui Ştefan cel Mare. – Ch. : Universitas, 1991. – 128 p.
66. Dabija, N. Ştefan cel Mare ştia că e român şi că vorbeşte româneşte // Lit. şi arta. –
2004. – 3 oct. – P. 1 – 2
67. Daicoviciu, H. Epoca lui Ştefan cel Mare // Hadrian Daicoviciu; Pompiliu Teodor;
Ioan Câmpeanu. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la revoluţia din
1821: Manual pentru clasa a VII-a. – B. : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. – P.
119 -127
68. David, Gh. Carpaţii în istoria românească [ munţii Carpaţi în legătură strânsă cu
istoria Ţării în opera lui N. Iorga Istoria lui Ştefan cel Mate ] // Magazin istoric. –
1989. – Nr. 11. – P. 49
69. Decei, Aurel. Logofătul Tăutu nu a băut cafea [ Ştefan cel Mare ] // Magazin istoric.
– 1972. – Nr. 6. – P. 57 - 61
70. Denize, E. Soli, promisiuni, spioni, cuvinte frumoase, dar nici un ban: relaţiile lui
Ştefan cel Mare cu Veneţia // Magazin istoric. – 1998. – Nr. 4. – P. 55 – 58
71. Denize, Eugen. Moldova lui Ştefan cel Mare şi războiul turco-veneţian din 1463 –
1479 // Eugen Denize. Ţările române şi Veneţia: Relaţii politice (1441 – 1541). De la
Iancu de Hunedoara la Petru Rareş. – B. : Editura Albatros, 1995. – P. 77 – 175. –
(Historia)
72. Diaconu, E. Ştefan cel Mare şi epoca sa // Curierul de seară. – 1994. – 27 dec.
73. Din neamul muşatinilor: [Bogdan I, Petru I, Ştefan cel Mare] // Alunelul. – 2004. –
Nr. 2. – P. 8 – 9
74. Din viaţa şi faptele marelui domnitor Ştefan cel Mare // Transnistria. – 1992. – Nr. 24
75. Domnia lui Ştefan cel Mare (1457 – 1504) // Istoria poporului român. – Sub red.
acad. A. Oţetea. – B. : Editura ştiinţifică, 1970. – 209 – 214. – (Biblioteca de istorie)
76. Domnia lui Ştefan cel Mare (1457 -1504 ) // Oţetea, A. Istoria poporului român. – B.,
1982. – P. 209 – 214
77. Domnitorii şi evenimentele principale. Până la Ştefan cel Mare, inclusiv // Boldur, A.
Istoria Basarabiei. – B.: Editura Victor Frună, 1992. – P.161 – 169
78. 12 aprilie 1457 – Ştefan cel Mare urcă pe tronul Moldovei // Holban, Eugen.
Dicţionar cronologic: prin veacurile involburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. –
Ch.: Museum, 1998. – P. 75
79. Dragomir, S. N. Taina înmormântării lui Ştefan cel Mare // Cotidianul. – 1995. – 26
aug.
80. Dragomir, C. „La locul ce se cheamă Dreptate” ; Evenimente contemporane lui
Ştefan cel Mare // „a”mic. – 2004. – Nr. 3 - P. 2.
81. Drăgan, J. C. Ştefan cel Mare // J. C. Drăgan. Istoria românilor. – Ed. a II-a rev. –
B. : Europa Nova, 1994. – P. 109 – 120
82. Drăguţ, Vasile. Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească. – B.: Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976 .- 330 p.; il.

Din cuprins: Baia ( com., jud. Suceava : [ Biserica Albă – Sf. Gheorghe construită în
1467 ]. – P. 42; Bălineşti: [reprezentativ monument din epoca lui Ştefan cel Mare] .-
P. 50; Borzeşti ( localitate componentă a municipiului Gheorghe Gheorghiu – Dej,
Jud. Bacău): [ Biserica Adormirii, ctitorie a lui Ştefan cel Mare şi a fiului său
Alexandru (1493-1494 ). – P. 64; Botoşani (municipiu): [ Biserica Sf. Nicolae-
Popăuţi, importantă ctitorie a lui Ştefan cel Mare (1486). – P. 64; Cetatea Albă:
[ Ştefan cel Mare îi acordă o particulară atenţie, amplificând sistemul de fortificaţii
în anii 1454,1476, 1479 ].- P.88; Cetatea Neamţului( oraş, Tg. Neamţ, jud. Neamţ):
[1474-1476, Ştefan cel Mare modernizează cetatea , înălţând zidurile la 20 m. şi
reface construcţiile interioare şi paraclisul ]. – P. 90; Chilia [ cetatea redobândită de
Ştefan cel Mare (1465 ), care a reconstruit-o integral în 1479 ]. – P.92; Dobrovăţ
(sat, com. Dobrovăţ, jud. Iaşi ): [mănăstire,ctitoria lui Ştefan cel Mare(1503-1504).-
P. 128; Dorohoi ( oraş, jud. Botoşani) : [ Biserica Sf. Nicolae
importantă ctitorie a lui Ştefan cel Mare din 1495 ]. – P. 130; Drevă: [ draperie
brodată , sunt din epoca lui Ştefan cel Mare păstrate la muzeul mănăstirii Putna,
dreva „Înălţării”1484; Dreva „ Adormirii Maicii Domnului”, 1485; Dreva
„Răstignirii” – cu portretele votive ale lui Ştefan cel Mare şi al Mariei sale Voichiţa
1500; Dreva „Bunei Vestiri” 1500].- P. 134; Focşani ( Municipiu, jud. Vrancea) :
[Cetatea Crăciuna, pe care Ştefan cel Mare a fortificat-o în 1482 împotriva turcilor].
– P. 145; Gavril Ieromonahul: [ zugrav, artist de frunte al epocii lui Ştefan cel Mare,
autor al valorosului ansamblu de pictură murală a bisericii din Bălineşti (1493). – P.
150; Hotin: [ cetate amplificată de Ştefan cel Mare, care construieşte paraclisul la
etaj ]. – P. 167; Huşi ( oraş , jud. Vaslui) : [ Biserica Sf. APOSTOLI Petru şi Pavel şi
casa domnească construite de Ştefan cel Mare în 1494-1495, unde se păstrează
urmele temeliilor ].- P. 171; Iaşi (municipiu, jud. Iaşi):[ din vremea lui Ştefan cel
Mare datează vechea curte domnească din complexul căreia face parte Biserica Sf.
Nicolae (1491-1992). – P. 172; Milisăuţi (sat, com. Vînători - Neamţ, jud. Neamţ
(mănăstire, Ştefan cel Mare a ridicat aici Biserica Înălţării, monument ce
încununează stilul moldovenesc constituit în epoca lui ]. – P. 213; Orhei : [Ştefan cel
Mare a ridicat înainte de 1484 o cetate de piatră , cu turnuri circulare de colţ ]. – P.
220; Pahomie: [caligraf , a copiat la porunca lui Ştefan cel Mare, „ Evanghelatul de
la Voroneţ] (1490, azi în muzeul Istoric de la Moscova ) ] .- P. 222; Părtăuţi: (com.,
jud. Suceava): [ Biserica Sf. Cruce, ridicată de Ştefan cel Mare în 1487, ca locaş de
mănăstire, un valoros exemplu de arhitectură moldovenească medievală ]. – P.227;
Piatra Neamţ ( municipiu, jud. Neamţ): [ veche reşedinţă domnească, păstrează urme
arhiologice din curtea lui Ştefan cel Mare]. –P.228; Piatra funerară: [ influenţă gotică
exprimată prin profile caracteristice şi motivul patrolobului se regăseşte în p.f. de la
Bacău, de asemenea în câteva alte opere din Vremea lui Ştefan cel Mare, p.f. a
Mariei de Mangop de la Putna, a cneaghinei Maria de la Bălineşti, a lui Ştefan cel
Mare de la Putna ]. – P.229; Pictură: [ ansamblurile ce decorează bisericile Pătrăuţi,
1487; Voroneţ, 1488; Sf. Ilie -Suceava, 1488; Bălineşti, 1483; Sf. Nicolae din
Botoşani, 1496 ]. – P. 232; Putna (com. Putna, Jud. Suceava) : [ctitorie şi necropolă
lui Ştefan cel Mare, important ansamblu monastic ]. – P.249; Rădăuţi ( oraş, jud.
Suceava): [ veche reşedinţă domnească, Biserica Sf. Nicolae, Ştefan cel Mare a
transformat biserica în necropolă domnească ]. – P. 253; Războieni( com. Jud.
Neamţ) : [ Biserica Sf. Mihail, înălţată de Ştefan cel Mare în 1496, are rolul unui
mausoleu ]. – P. 254; Redută ( mica fotrtificaţie cu caracter provizoriu): [ „cetate
de pământ” de la Bârlad, ridicată de Ştefan cel Mare cu ocazia războiului antiotoman
din 1474-14751]. – P. 254; Sarcofag (sicriu monumental): [ se realizează s. Mariei de
Mangop şi al lui Ştefan cel Mare, ambele la Putna ]. – P. 265; Sf. Ilie (com. Şcheia,
jud. Suceava): [ Biserica Sf. Ilie , ctitorie a lui Ştefan cel Mare, 1488, asemănătoare
cu biserica Voroneţ ].- P. 272; Soroca: [ cetate întărită în repetate rânduri de Ştefan
cel Mare]. – P.281; Suceava (municipiu): [cetate, Ştefan cel Mare, a construit un
amplu sistem de fortificaţii ]. – P. 287; Şerbeşti: [ veche denumire a satului Ştefan
cel Mare, com. Ştefan cel
Mare, jude. Neamţ ]. – P. 291; Tablou votiv (imagine pictată, sculptată, gravată,
brodată) : [ Ştefan Cel Mare la Voroneţ ]. – P. 294; Tazlău ( com . jud. Neamţ):
[ mănăstire, ctitorie a lui Ştefan cel Mare. Biserica Naşterea Maicii Domnului,
construită între anii 1496-1497 ]. – P. 296; Tighina: [ s-a dezvoltat ca cetate de
frontieră în vremea lui Ştefan cel Mare ]. – P. 298; Vaslui ( oraş, jud. Vaslui):
Biserica Sf. Ioan Vorniceni, jud. Botoşani ) : [ Biserica Sf. Ioan construită de Ştefan
cel Mare în 1490 ]. – P. 314 ; Volovăţ (com. Vorniceni, jud. Botoşani): [Biserica
Înălţarea Sfintei Cruci , ctitorie a lui Ştefan cel Mare (1500-1502 ) ].- P. 318;
Voroneţ ( localitate componentă a oraşului Gura Humorului, Jud. Suceava ) :
[ Biserica Sf. Gheorghe construită de Ştefan cel Mare în 1488, pentru DaniI
Sihastru]. – P. 319

83.Drumeş, M. Vlad Ţepeş; Ştefan cel Mare: Schiţe istorice // Făclia. – 1991. – 6 dec
84. Enciclopedia României.Vol.1. - B.: S. l., 1936 .- 1052 p.

Din cuprins : Originea, firea şi destinul neamului românesc: [1475 Lupta de la


Vaslui ] – P. 40 – 41; Istoria românilor:[ Domnia lui Ştefan cel Mare ]. – P.52 -55 ;
Stema României: [Sigilul lui Ştefan cel Mare ]. – P. 63; Moisil, C. Monedele
României: [ Activitatea monetară a lui Ştefan cel Mare ]. – P. 116 – 117;
Administraţia centrală în principate până lasec.16.: [1485 adunarea de la Colomea ].
– P. 272 – 273; Cultele în România: [Mănăstirea Putna ]. – P. 420; Asistenţa socială
în România:[1480 – Privilegiile atribuite „calicilor” de către Ştefan cel Mare ]. – P.
520; Legislaţia fiscală :[Birul lui Ştefan cel Mare ]. – P. 623; Epoca armatelor
naţionale : [ Armata lui Ştefan cel Mare ].- P.656 – 660; Marina Regală :[ Flota
moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare ]. – P. 705

85. Epoca lui Ştefan cel Mare – Moment culminant al efortului militar românesc pentru
apărarea independenţei statale // Istoria militară a poporului român. Vol. II. Epoca de
glorie a oastei celei mari. A doua jumătate a secolului al XIV-lea – prima jumătate a
secolului al XVI-lea. – B. : Editura Militară, 1986. – P. 286 – 387 Epopeea
românească sub conducerea lui Ştefan cel Mare // Istoria românilor: Manual clasa a
XII-a. – B. : Editura Didactică şi Pedagogică, 1971. – P. 99 – 108
86. Eremia, I. Statutul politico - juridic al Ţării Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare //
Cugetul. – Nr. – 1. – P. 3587. Eroi medievali. Moldova: [ Ştefan cel Mare ] // Bulei ,
I. Scurtă istorie a românilor. – B.: Editura Meronia, 1996.- P. 41 – 43
87. Eşanu, A. Anul 6975 „ de la facerea lumii” în viaţa lui Ştefan cel Mare / Andrei şi
Valentina Eşanu. – Accente. - 2004. – 8 iul. – p.5
88. Eşanu, A. Ştefan cel Mare: „La Putna zidire facem „ /Andrei şi Valentina Eşanu //
Accente . – 2004. – 15 iul. – p.5
89. Eşanu, A. Ani mai buni pentru Ştefan Vodă / Andrei şi Valentina Eşanu // Accente .
– 2004. – 3 iun. – p.5
90. Eşanu, A. Când s-a născut Ştefan cel Mare şi Sfânt ? // Cugetul. – 2003. – Nr. 4 (20).
– P. 6 -10
91. Eşanu, A. Pârcălabi de Hotin în domnia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt / Andrei şi
Valentina Eşanu // Cugetul . – 2003. – Nr. 3. – P. 14 – 17
92. Eşanu, A. Primul Sfat domnesc al lui Ştefan cel Mare şi încă ceva…/ Andrei şi
Valentina Eşanu // Accente. – 2004. – 22 apr. – P.5.
93. Eşanu, A. Spada lui Ştefan cel Mare / Andrei şi Valentina Eşanu // Accente. – 2004.
– 19 febr. – P. 5
94. Eşanu, A. Ştefan cel Mare : ctitor de mănăstiri şi biserici // Vocea poporului. – 2004.
– 28 mai. – P. 4
95.Eşanu, A. Ştefan cel Mare / Andrei şi Valentina Eşanu // Accente. – 2004. – 1 apr. –
P.5.
96. Eşanu, A. Ştefan cel Mare : Prima acţiune militaro – politică / Andrei şi Valentina
Eşanu // Accente. – 2004. – 8 apr. –P. 5
97. Eşanu, A. Ştefan Vodă faţă în faţă cu marea boierime / Andrei şi Valentina Eşanu //
Accente. – 2004. –29 apr. – P. 5
98. Eşanu, A. Vlaicul Pârcălab unchiul lui Ştefan cel Mare / Andrei şi Valentina Eşanu //
Accente.- 2004.- 1 iulie. – P. 5
99. Evoluţia relaţiilor comerciale ale Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul de la
mijlocul sec. al XV- lea până la mijlocul sec. XVI: [ Relaţiile comerciale a lui Ştefan
cel Mare ] // Manolescu, R. Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul
(sec. XIV – XVI).- B.: Editura Ştiinţifică, 1965. – P. 65 – 73
100. Fiodoruc, T. Lui Ştefan Vodă închinare BM în Anul comemorativ Ştefan cel
Mare şi Sfânt ) // Biblio Polis. – 2004. – Nr.1. – P. 8
101. Formarea hotarului dintre Moldova şi Ţara Românească în sec. XV : [Cetatea
Albă; Chilia ] // Stat , Societate, Naţiune: Interpretări istorice. – Cluj-Napoca :
Editura Dacia, 1982. – P. 90 – 92
102. Formarea şi semnificaţia solidarităţii din Europa Centrală şi Sud – Estică:
[ Ştefan cel Mare apărător al libertăţii şi independenţei ţării sale ] // Păcurariu,
Francisc. Românii şi maghiarii de-a lungul veacurilor. – B.: Editura Minerva, 1988.
– P. 82 – 83
103. Forme ale luptei întregului popor la români în evul mediu. Trăsături ale
luptei de rezistenţă : [ Bătălia de la Vaslui ] // Ceauşescu, Ilie. Războiul întregului
popor pentru apărarea patriei la români. – B.: Editura Militară, 1980. – P. 98 – 100
104. Furtuna, P. Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457 – 1504) // Curierul de seară. – 1997.
– 9 oct.
105. Gane, C. Familia lui Ştefan cel Mare // C. Gane. Trecute vieţi de doamne şi
domniţe. Vol. 1. – Ed. îngr. de I. Maftei. – Ch. : Universitas, 1991. – P. 31 – 40
106. Gane, C. Familia lui Ştefan cel Mare // Ştefan cel Mare. – 1993. – 17 iul. –
supl. la „Viaţa satului”
107. Gheorghe, Ana. Anul „ Ştefan cel Mare” în bibliotecile capitalei // Capitala. –
2004. – 12 mai. – P.8.
108. Gheorgiţă, E. Dangăte de clopot pentru dăinuirea noastră: [540 de ani de la
înscăunarea lui Ştefan cel Mare] // Curierul de seară. – 1 mai. – 1997. – P.1
109. Ghibaldan, Valeriu. Povestea unui steag: [ un simbol al istorie ] // Magazin
istoric. –Ne. 1. – P. 10
110. Giurescu, Constantin C. Ştefan cel Mare // Constantin C. Giurescu; Dinu C.
Giurecsu. Istoria românilor. Vol. 2. De la mijlocul secolului al XIV-lea până la
începutul secolului al XVII-lea. – B. : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976. – P.
154 – 194
111. Giurescu, Constantin C. Codrul frate cu românul // Magazin istoric. – 1975. –
Nr.3. – P. 18 -20
112. Giurescu, Dinu C. Moldova, apărătoarea ţinuturilor româneşti. Ştefan cel Mare
// Dinu C. Giurescu. Istoria ilustrată a românilor. – B. : Editura Sport – Turism,
1981. – P. 132 – 136
113. Gonţa, Gh. Bătălia din codrul Cosminului // Limba română. – 2001. – Nr. 1 –
3. – P. 74 – 77
114. Gonţa, Gh. Ţara Moldovei în epoca domniei lui Ştefan cel Mare // Istoria
Moldovei din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă: Aspecte din viaţa
politică, socială şi a culturii. – Ch. : Ştiinţa, 1992. – P. 78 – 102
115. Gonţa, Gh. Unele considerente privind evoluţia raporturilor internaţionale ale
Moldovei şi a mentalităţii politice în timpul domniei lui Ştefan cel Mare // Revistă de
istorie a Moldovei. – 1996. – Nr. 3. – P. 40 – 54
116. Gorovei, Ştefan S. Movileştii: [ Neamul Movileştilor face parte din acea
boierime ridicată la dregătorii de către Ştefan cel Mare ] // Magazin istoric. – 1973. –
Nr. 6. – P. 64
117. Grecu, Dan. Descoperiri senzaţionale în biografia domnitorului Ştefan cel
Mare şi Sfânt // Capitala. – 9 iunie. – P.2
118. Grigoraş, N. Când a intrat Ştefan cel mare în Moldova ? // Cugetul. – 1993. –
Nr. 3 – 4. – P. 17 – 20
119. Grigoraş, N. Moldova lui Ştefan cel Mare. – Iaşi: Editura Junimea, 1982. - 315
p.
120. Grigoraş, N. Rădăuţi, necropola primilor voievozi al Moldovei: [ despre
strămoşii lui Ştefan cel Mare înmormântaţi în biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi ] //
Magazin istoric. – 1968. – Nr.2. – P. 16 -17
121. Guvernul Republicii Moldova. Hotărâre: Cu privire la comemorarea în anul
2004 a 500 de ani de la trecerea în eternitate a Domnitorului Moldovei Ştefan cel
Mare şi Sfânt // Timpul. – 2004.- 16 ian. – P.15; Moldova. – Nr.1. – P. 0035
122. Hirghiduş, A. Ştefan cel Mare // Istoria românilor: Cronologie, sinteze,
termeni istorici, teste grilă pentru examenul de capacitate. – Cluj-Napoca: Editura
CARTIMPEX, 1999. – P. 69 – 70
123. Hotărâre cu privire la comemorarea în anul 2004 a 500 de ani de la trecerea în
eternitate a Domnitorului Moldovei Ştefan cel Mare şi Şfânt // Monitorul oficial. –
2004. – 16 ian. – P. 18
124. Horodnic, A. Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare // A. Horodnic. Istoria
românilor: Compendiu pentru bacalaureat şi admiterea în facultate. – B. Corint,
1998. – P. 55 – 57
125. Husar, Al. Cetăţi de pe Nistru: [Hotin; Soroca; Tighina, Cetatea Albă ] . – Ch.:
Grai şi Suflet , 1998. – 212 p.
126. Husar , Al. Ideea cruciadei [ Cruciada moldovenească a lui Ştefan cel
Mare ] // Limba română. – 2001. – Nr. 1-3. – P. 78
127. Ifrim , Marcela. „ Să fie neam de domn şi tot neamul său domni!” Din osul lui
Ştefan Vodă // Magazin istoric. – 1999. – Nr. 10. – P. 41
128. Ifrim, Marcela. „ Cu cele mai înalte ceremonii” [venirea lui Ştefan cel Mare pe
tronul Moldovei] // Magazin istoric. – Nr. 4. – P. 58
129. Iftimi, S. Sărutul papucului // Magazin istoric. – 1997. – Nr. – P. 64
130. În calea neîntreruptei ofensive otomane // Magazin istoric. – 1973. – Nr.3. – P.
6 -7
131. Independenţa administrativă şi legislativă a principatului : [ Epoca lui Ştefan
cel Mare după 1484 – 1486 ] // Felezeu, C. Statutul principatului Transilvaniei în
raporturile cu poarta otomană . - Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană,
1996 . - P. 208
132. Ionaşcu, Ion. O domnie – o epocă // Magazin istoric. – 1971. – Nr.2. – P. 44 –
47
133. Ionaşcu, Ion. „.. Cel dintîi dintre pricipii lumii …”[ Ştefan cel Mare ]. –
Magazin istoric. – 1974. - Nr. -1. – P. 2
134. Iorga, N. Apogeul puterii statului român în timpul domniei de 50 de ani a lui
Ştefan cel Mare, domnul Moldovei // Glasul. – 1990. – Nr. 13. – 4 oct. – P. 12
135. Iorga, N. Apogeul puterii statului român luptător în timpul domniei de
cincizeci de ani a lui Ştefan cel Mare, domnul Moldovei; Decăderea statelor militare
româneşti după moartea lui Ştefan cel Mare // N. Iorga. Istoria poporului românesc. –
Ed. îngr. de G. Penelea. – B. : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985. – P. 239 –
353
136. Iorga, N. Domnia lui Ştefan cel Mare până la începerea luptelor cu turcii;
Luptele lui Ştefan cel Mare; Luptele lui Ştefan cel Mare cu polonii şi sfârşitul
domniei lui; Cultura supt Ştefan cel Mare // N. Iorga. Istoria românilor. – Ch. :
Universitas, 1992. – P. 134 – 141
137. Iorga, N. Istoria lui Ştefan cel Mare pentru poporul român. – B.: Editura
pentru literatură, 1966. – 297 p
138. Iorga, N. Istoria lui Ştefan cel Mare. – B. : Editura Minerva; Biblioteca pentru
toţi, 1978. – 294 p.
139. Iorga, N. Moldova lui Ştefan cel Mare // N. Iorga. Istoria românilor prin
călătorii. – Ed. îngr. de A. Anghelescu. – B. : Editura Eminescu, 1981. – P. 97 – 107.
– (Biblioteca Eminescu)
140. Iorga, N. Originea legăturilor cu Ştefan cel Mare şi mediul politic al
dezvoltării lor // N. Iorga. Studii asupra Evului Mediu românesc. – Ed. îngr. de Ş.
Paracostea.- B. : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984. – P. 230 – 402
141. Iorga, N. Ortodoxia de limba slavonă în epoca lui Ştefan cel Mare // N. Iorga.
Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor. Vol. 1. – Ed. a II-a rev. şi
ad.. – B. : Editura 100+1 Gramar , 1995. – P. 87 – 106
142. Iorga, N. Stăpânirea lui Ştefan cel Mare asupra Ciceului // revista istorică. –
1992. – Nr. 12. – P. 128 – 137
143. Iorga, N. Ştefan cel Mare ca apărător al răsăritului creştin // N. Iorga. Istoria
românilor: Cavalerii. Vol. IV. – B. : Editura Enciclopedică, 1996. – P. 89 – 186
144. Iorga, N. Ştefan cel Mare // Magazin istoric. – 1983. – Nr. – 1. - P. 19
145. Iorga, N. Studii asupra evului mediu românesc. – B.: Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1944 .- 460 p.

Din cuprins: Originea legăturilor cu Ştefan cel Mare şi mediul politic al dezvoltării
lor. – P. 230 -299 ; Întinderea spre răsărit a Moldovei lui Ştefan cel Mare – cu
prilejul unei inscripţii. – P. 306 -310 ; Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi
Mitropolia Ardealului .- P. 368 – 380

146. Istoria lui Ştefan cel Mare // Curierul ortodox. – 2001. – 12 iul. – P. 6
147. Istoria românilor pentru poporul românesc de N. Iorga. – Ch. : Uniunea
Scriitorilor, 1992. – 223 p.
148. În ce împrejurări sabia lui Ştefan cel Mare a nimerit în mâinile turcilor ? //
Vocea poporului. – 2004. – 5 mart. – P. 9

149. Germania continuă acţiunile culturale dedicate „Anul Ştefan cel Mare şi
Sfânt” // Tineretul Moldovei. – 2004. – 8 apr. – P. 4
150. La Bălţ a fost instalat monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt // Accente. –
2004. – 29 apr.
151. Legături nezdruncinate … Între pământul strămoşesc şi fiii poporului român:
[Domnia lui Ştefan cel Mare ] // Răduţiu, A.; Teodor R. Ideea de unitate politică la
români. – B.: Editura Ştiinţifică, 1968 .- P. 42
152. Leu, Ion. Bătălia de la Podul Înalt // Flux. - 2004.- 1 iul. – P. 4.
153. Leu, Ion. Precizarea Marelui nostru Voievod a fost fenomenală // Glasul
Naţiunii. – 2004. – 15 apr. – P. 4
154. Leu, Ion. Statuia Domnitorului este o icoană // Tineretul Moldovei . – 2004. –
8 apr. - P. 4
155. Leu, Ion. Ştefan cel Mare, promotorul primei Uniri // Glasul naţiunii. – 2004.
– 25 mart. – P.3
156. Lespezeanu, I. 47 de ani glorioşi: [despre domnia lui Ştefan cel Mare] / I.
Lespezeanu şi L. Marcu. – B. Editura Tineretului, 1959. – 369 p. – (Pagini din istoria
Patriei)
157. Luca arbore – Viteazul Hatman a lui Ştefan cel Mare // Magazin istoric. –
1990 .- Nr. 8. – P. 33 – 36
158. Luca, Sorina. Cel mai vrednic să conducă lumea // Florile dalbe. – 2004. – 18
mart. – P.5
159. Lupta antiotomană şi pentru centralizarea statului în vremea lui Ştefan cel
Mare (1457 – 1504) // Istoria României. Vol. II. – B. : Editura Academiei Republicii
Române, 1962. – P. 488 – 550
160. Lupta pentru independenţă împotriva cotropirii otomane ( sfârşitul sec. XIV-
lea – sec. XV): [ Luptele lui Ştefan cel Mare cu turcii ] // Momente din istoria
poporului român. – B.: Editura politică, 1966 . – P. 41 – 43
161. Malaneţchi, Vasile. Monumentul Ştefan cel Mare şi Sfânt // Cugetul. – 2001. –
Nr. 3. – P. 45 – 51
162. Manuscrisul nr. 56/544/ 576 „ Antologhionul de la Mănăstirea Putna :
[Mănăstirea Putna zidită de Ştefan cel Mare în 1466 1] // Izvoare ale muzicii
româneşti Vol.3. Documenta. Şcoala muzicală de la Putna. – B.: Editura muzicală,
1980. – P. 39 – 65
163. Marea epopee românească antiotomană din veacul al XV – lea // Paşcu, Şt.
Maior, L. Culegere de texte pentru istoria României. Vol.1.- B.: Editura Didactică şi
Pedagogică, 1977 . – P. 67 -77
164. Marile lupte ale poporului român pentru apărarea fiinţei statale: [Domnia
voievodatului Moldovei Ştefan cel Mare ] // Probleme fundamentale ale istoriei
României. – B.: Editura Didactică şi Pedagogică, 1987. – P. 52 – 54
165. Marin, V. De dragul neamului // Timpul. – 2004. – 12 mart. – P. 20
166. Meaun, Dana Un „ Ştefan cel Mare” s-a născut la Chişinău [Anul lui Ştefan
cel Mare la grădiniţa-şcoală Nr. 130, Chişinău ] // Capitala. – 2004. – 10 apr. – P. 5
167. Matei, Mircea. În Mirăuţi Evdochiei de Kiev: [ doamna lui Ştefan cel Mare ] //
Magazin istoric. – 2003. – Nr. 3. – P. 20
168. Maxim, M. Principatele Române şi Imperiul Otoman (1400 – 1878) // O
istorie a românilor: Studii critice. – Cluj-Napoca: Fundaţia Culturală Română;
Centrul de Studii Transilvan, 1998. – P. 129 – 147
169. Micu, Samuil. Domnia lui Ştefan cel Mare 1456 // Samuil Micu. Istoria
românilor. Vol. 2. - Ed. princeps după manuscris de I. Chindriş. – B. Editura Viitorul
Românesc, 1995. – P. 148 – 154
170. Mihail, V. Ştefan cel Mare şi urmaşii // Lit. şi arta. – 1991. – 7 mart. – P. 8
171. Mischevca, V. Cele mai vechi steaguri moldoveneşti // V. Mischevca; I.
Negrei; A. Nichitici. Simbolurile Ţării Moldove: Din istoria vexilologiei şi
sigilografiei heraldice moldoveneşti din sec. XIV - XIX . – Ch. : Ştiinţa, 1994. – P.
35 – 44
172. Modificarea politicii comerciale a domnilor Moldovei: [ Ştefan cel Mare spre
sfârşitul domniei sale ] // Paracostea, S. Geneza statului în evul mediu românesc. –
Cluj – Napoca: Editura Dacia, 1998. – P. 193 -196
173. Moldova în contextul relaţiilor politice internaţionale, 1387 – 1858 . Tratate. –
Ch.: Universitas,1992.– 72 p.

Din cuprins: Nr. 53. 1462 martie 2, Suceava. Tratat de închinare şi credinţă
încheiat de Ştefan cel Mare cu Cazimir, rege al Poloniei. – P. 89 -91 ; Nr. 55.
1462, martie 2, Suceava. Ştefan cel Mare făgăduieşte să fie credincios regelui
polon conform tradiţiei şi tratatului încheiat. – P. 93 -94 ; Nr. 56. 1468, iulie 28,
Suceava. Reînoirea actului de omagiu şi credinţă făcut în 1462 de către Ştefan
cel Mare faţă de Cazimir al IV – lea, Regele Poloniei. – P. 94 – 96 ; Nr.57. 1475 ,
iulie 12, Iaşi. Tratat de închinare şi credinţă încheiat de Ştefan cel Mare cu Matei
Corvin, Regele Ungariei. – P.97 - 98; Nr. 58. 1475, august 15, Buda. Tratat prin
care Matei Corvin Rege al Ungariei , se împacă cu Ştefan cel Mare. – P. 99 –
100; ; Nr. 59. 1479, ianuarie 22, Roman. Reînnoirea actului de omagiu şi credinţă
al lui Ştefan cel Mare faţă de Polonia. – P. 101; Nr. 60. 1479 – 1480 – 1481.
Tratat de pace încheiat de sultanul otoman Mahmed al II-lea cu Ştefan cel Mare .
- P. 102 ; Nr.61. 1485, septembrie 15, Colomeia. Actul de omagiu şi credinţă a
lui Ştefan cel Mare faţă de regele Poloniei Cazimir al IV – lea., - P. 103 -105 ;
Nr. 64. 1499, aprilie 15, Cracovia. Tratat Nr. 74. 1499, aprilie 15, Cracovia.
Tratat de pace şi de alianţă închinat între Ioan Albert, Rege al Poloniei şi Ştefan
cel Mare, Domn al Moldovei.-P.106 ; Nr.66. 1499, iulie 12. Tratat de pace
perpetuă închinat de Ştefan cel Mare cu Ioan Albert , Rege al Poloniei şi cu
fraţii săi. – P. 107 – 114; Nr. 67. 1499, septembrie 14, Suceava. Tratat de alianţă
încheiat de Ştefan cel Mare cu Alexandru, Marele cneaz al Lituaniei. – P. 114 –
116 „Moldova cu stejari şi cetini,ascunde inimi mari de domni”// Natura. – 2004.
– Nr. 4. – P. 10

174. Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare (1457 – 1504 ) // Horodnic, A. Istoria
Românilor: Compendiu pentru bacalaureat şi admiterea în facultate . – B.: Corint,
1998 . – P. 55 -57
175. Moldova în perioada domniei lui Ştefan cel Mare// Manea, Mihai. Istoria
românilor din cele mai vechi timpuri până la revoluţia din 1821 : Manual pentru cl.
XI. – B.; 1994. – P. 251 – 255
176. Monsionjnic, L. Drapelul lui Ştefan cel Mare // Moldova Suverană. – 2004. –
5 mai
177. Monumentul lui Ştefan cel Mare // Florile dalbe. – 1998. – 7 mai. – P. 6
178. Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt // Chişinău: Enciclopedie. – Editor:
Iu. Colesnic. – Ch.: Museum, 1997. – P. 326 – 327
179. Mureşan Ovidiu. Ştefan cel Mare – dimensiunile unei personalităţi istorice //
Steaua. – 1982. – Nr. 4. – P. 5
180. Muşat, M. Un secol de război neîntrerupt al românilor pentru apărarea fiinţei
naţionale şi de stat // M. Muşat, I. Ardeleanu. De la statul geto-dac la statul român
unitar. – B. : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. – P. 114 – 143
181. Mustaţă, Adrian. La Mangup, pe urmele lui Voicu Cerbul: [ despre soţia lui
Ştefan cel Mare, Maria de Mangup ] // Cugetul. – 2003. – Nr.4. – P. 14 -15
182. Nagacevschi, I. Cea dea 48-a biserică a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt: [despre
concursul republican pentru cel mai bun proiect al complexului bisericesc „Bine
credinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, care se va desfăşura la Centrul de
Cultură şi artă „Ginta Latină” // Jurnal de Chişinău. – 2000. – 15 deci. – P. 2
183. Nave româneşti în vremea lui Ştefan cel Mare // Magazin istoric. – 1987. –
Nr.9. – P. 10 – 11
184. Neagoe, Manole. Ştefan cel Mare // Manole Neagoe. Pagini legendare din
istoria poporului român. – B. : Editura Ion Creangă, 1981. – P. 173 – 224
185. Nechita, Anne-Mary. Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare // Natura. – 2004. – Nr.
4. – P. 10
186. Negrei, I. Cetăţile lui Ştefan cel Mare // Ştefan cel Mare. – 1993. – 17 iul. –
supl. la „Viaţa satului”
187. Negruzzi, Iacob. Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul pe mâna politicienilor //
Magazin istoric. – 2001. – Nr.7. – P. 4
188. Nicolescu, C. Ştefan cel Mare văzut de artiştii vremii // Magazin istoric. –
1967. – Nr. 3. – P. 19
189. Nistor, I. Istoria Basarabiei. – Ch.: Cartea Moldovenească, 1991. – 294 p.Din
cuprins: Ştefan cel Mare , Apărătorul Basarabiei. Frământările interne şi pierderea
Hotinului şi Chiliei. – P.50 ; Luptele lui Ştefan cel Mare pentru recucerirea cetăţilor
Hotin şi Chiliei. – P.53 ; Ciocnirea cu tătarii şi ridicarea cetăţii Orheiului. – P. 57 ;
Prădăciunile Cazacilor şi zidirea cetăţii Sorocii . – P.59 ; Apărarea Chiliei şi Cetăţii
Albe prin bătăliile de la Podul Înalt şi Războieni. – P. 61 ; Prefacerea cetăţilor
moldoveneşti în raiale turceşti. – P. 66 ; Ocuparea Pocuţiei ca despăgubire pentru
pierderea cetăţilor basarabene. – P. 69. ; Urmaşii lui Ştefan cel Mare . – P. 73
190. Nucă, S. Închinare Domnului Ţării // Capitala. – 2004. – 17 mart. – P. 8
191. Nucă, S. Închinare Domnului Ţării // Lit. şi arta. – 2002. – 4 iul. – P. 1- 2
192. Nucă, S. Istoria plăzmuirii monumentului // Capitala. – 2004. – 31 mart. – P. 8
193. Nucă, S. Odiseea tragică a monumentului [ Ştefan cel Mare şi Sfânt – 500
ani ]. – Capitala. – 2004. – 7 apr.- P. 8
194. Oameni şi locuri între Prut şi Nistru. Scurtă retrospectivă istorică despre un
colţ de Ţară Românească [ Ştefan cel Mare ] // Gh. V. Andronachi Albumul
Basarabiei în jurul marelui eveniment al Unirii . – B.: Editura Asociaţiei Române
pentru educaţie democratică, 2000. – P. XXI – XXII
195. Olteanu, Şt. Lupta de la Valea Albă (1476). – B. : Editura Militară, 1976. –
103 p.
196. Onciul, Dimitrie. Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul. Două cuvântări
comemorative // Dimitrie Onciul. Studii de istorie. – B. : Editura Albatros, 1971. – P.
202 – 225
197. Orice român trebuie să se raporteze la figura voievodatului Ştefan cel Mare //
Flux. - 2004. – 5 iul.. – P.1
198. Păcurariu, M. Ştefan cel Mare, apărător de ţară şi ctitor de lăcaşuri sfinte //
Luminătorul. – 1992. – Nr. 3. – P. 22 – 30
199. Panaitescu, P. P. Geniu politic fără egal: [fragmente despre Ştefan cel Mare] //
Moldova. – 1997. – Nr. 4 – 6. – P. 5
200. Panaitescu, P. P. Ştefan cel Mare // Magazin istoric. – 1968. – Nr. 6. – P. 2 – 8
201. Panaitescu, P. P. Ştefan cel Mare // P. P. Panaitescu. Istoria românilor. – B. :
Editura Didactică şi Pedagogică, 1990. – P. 116 – 131
202. Paracostea, Ş. Relaţiile internaţionale ale Moldovei în vremea lui Ştefan cel
Mare // Revista de istorie. – 1982. – Nr. 5 – 6. – P. 607 – 638
203. Paracostea, Şerban. Ştefan cel Mare domn al Moldovei 1457 – 1504. – B. :
Editura Enciclopedică, 1990. – 85 p.
204. Paracostea, Şerban. Ştefan şi izbânda sa – Moldova independentă // Magazin
istoric, 1979 . – Nr. 7. – P. 6 -14
205. Paracostea, Şerban. Ştefan cel Mare şi Transilvania // Magazin istoric. – 1979.
– Nr. 7. – P. 15 – 16
206. Paracostea, Ştefan. Domn autoritar, diplomat iscusit // Magazin istoric. –
1971. - Nr. 2. – P. 53 -57
207. Parasca, Pavel. Primii voievozi ai Ţării Moldovei // Cugetul. – 2003. – Nr. 4. –
P. 26
208. Pascu, Şt. Marea epopee românească antiotomană din veacul al XV-lea // Şt.
Pascu. Culegere de texte pentru istoria României. Vol. 1. – B. : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1977. – P. 57 - 76
209. Pascu, Şt. Ştefan cel Mare // Şt. Pascu. Pietre de temelie din trecut pentru
vremurile de astăzi. – Cluj: S. n. , 1967. – P. 33 – 47
210. Păcurariu, Mircea. Istoria bisericii ortodoxe române / Preot Prof. dr. Mircea
Păcurariu.- B.: Editura Institutului biblic şi de misiune al bisericii ortodoxe române,
1987.- 320 p.

Din cuprins : Viaţa bisericească în timpul lui Ştefan cel Mare . – P. 97; Mănăstirea
Putna. – P.- 97; Mănăstirea Voroneţ. – P. 98; Alte ctitorii. – P. 98-99; I. Neculce.
Legenda întemeierii Mănăstirii Putna. – P. 102; Gr. Ureche. Despre Sfinţirea
Mănăstirii Putna. – P. 103; Pisania bisericii din Războieni. – P. 103

211. Petrencu, Anatol. Vladimir Voronin: la istoria moldovenilor nota doi // Glasul
naţiunii. – 2004. – 29 apr. – P. 2
212. Petrescu, L. Lupta Ţărilor Române pentru eliberarea şi apărarea independenţei
(Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel
Mare) // L. Petrescu. Istoria românilor: Teste grilă pentru examenul de capacitate. –
B. : Corint, 1998. - P. 16 – 25. – (Istorie naţională – Istorie universală)
213. Pe o stâncă neagră : [ Cetatea Neamţului ] // Husar, Al. Dincolo de ruine … :
Cetăţi medievale. – B.; 1959. – P. 93 – 102. – ( Pagini din istoria Patriei )
214. Perioada de centralizare a Statului feudal moldovenesc [Înflorirea economică,
politică, culturală şi artistică pe care a cunoscut-o Moldova în vremea lui Ştefan cel
Mare [ //

Popescu - Dâmboviţa, M.; Andronic, Al. Muzeul de istorie a Moldovei . – B.:


Editura Meridiane, 1996. – P. 67 – 74

215. Pohilă, Vlad. Ştefan cel Mare şi Sfânt 500 de la trecerea în lumea celor
drepţi // Biblio Polis. – Vol.9. (2004). – Nr.1. – P. 11 – 15
216. Popescu, Marin. Matei. Ştefan cel Mare (1475 – 1504) // Marin Matei
Popescu. 100 de personalităţi din Evul Mediu Românesc. – B. : Editura Ion Creangă,
1981. - P. 170 – 174
217. Porcesco, Cristina. Ştefan cel Mare şi Şfânt – simbol al statalităţii Republicii
Moldova // Moldova Suverană. – 2004. – 30 iun.- P. 3
218. Porcesco, Cristina. Ştefan cel Mare şi Şfânt – o icoană // Moldova Suverană. -
2004. – 25 iun. – P. 3
219. Porcesco, Cristina. Ştefan cel Mare – eroul secolelor // Moldova Suverană . –
2004. – 7 apr.
220. Porubin, Vasile. Toată lumea vrea să meargă la Putna // Timpul. – 2004. – 23
ian. – P. 13
221. Posesiuni Muntene şi Moldovene în Transilvania şi Banat [ Ştefan cel Mare
primeşte Ciceul şi Cetatea de Baltă ] // Poderaşcu, I. Unitatea românească
medievală . – B.: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988. – P. 144 – 146
222. Posesiunile domnilor Moldovei în Transilvania // Feneşcan, C. Constituirea
principatului autonom al Transilvaniei . – B.: Editura Enciclopedică, 1997. – P. 302
223. Proca, Cristina. Atlet a lui Crist // Florile Dalbe. – 2004. – 22 apr. – P. 5
224. Programul naţional al acţiunilor culturale dedicate comemorării în anul 2004
a 500 de ani de la trecerea în eternitate a Domnitorului Moldovei Ştefan cel Mare //
Monitorul oficial. – 2004. – Nr. 13-15. – P. 30 -31
225. Ranga, Andrei. Ştefan cel Mare a fost ceea ce ne-am dorit să fim noi // Glasul
naţiunii. – 2001. – 27 iunie. – P. 12
226. Răileanu, Estela. Înainte în timpul trecutului … // Florile dalbe. – 2004. – 19
febr. – P. 6
227. Rău, Alexe Cultura scrisă în epoca lui Ştefan cel Mare şi Sfânt ( la 500 ani de
la moartea domnitorului ) // Calendar naţional / B-ca Naţională. – 2004. – P. III –
XIII
228. Râmbu, Andrei. Un amplu program consacrat lui Ştefan cel Mare şi Sfânt //
Capitala . – 2004. – 3 apr. – P. 6
229. Reniţă, Alecu. Ştefan cel Mare şi Sfânt: Voievodul de odihnă // Natura. -
2004. - Nr. 6. - P. 1.
230. Rezachevici, C. Aceiaşi domnitori în Moldova şi Ţara Românească [domnia
lui Ştefan cel Mare ] // Magazin istoric. – 1979. – Nr. 4. - P. 11
231. Rezachevici, C. De ce la sud de Vaslui ? // Magazin istoric. – 2004. - Nr. 1. –
P. 39
232. Rezachevici, C. Eudochia de Kiev – Întâia soţie a lui Ştefan cel Mare //
Magazin istoric. – 1998. – Nr.5. – P. 65 – 68
233. Rezachevici, C. Ştefan cel Mare ( 1457 aprilie 12 – 1504 iulie 2 ) // Cugetul. –
2004. – Nr.1 (21). – P. 27 -32
234. Rezachevici, C. De ce la sud de Vaslui ? // Magazin istoric. – 2004.- Nr. 1. –
P. 39
235. Rogac, Raisa. ”Ştefan cel Mare – Omul şi Domnitorul „ [ simpozion ştiinţific
petrecut la Biblioteca Publică „ Transilvania”]. – Moldova Suverană. – 2004. – 29
apr.
236. Rogac, Raisa. 2004. – Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt // Glasul Naţiunii. –
2004. - Nr.16. – P. 6
237. Românu-Basarabescu, A. Înalţă-te Ştefane şi vezi-ţi fiii rătăciţi… // Glasul
naţiunii . – 2004. – 26 febr. – P. 8
238. Rosetti, R. R. Ştefan cel Mare adânca iubire a pământului strămoşesc //
Magazin istoric. – 1989. – Nr.7. – P. 18 -21
239. Rusu,Vlada. Ştefan cel Mare – Omul şi Domnitorul : [simpozion ] // Capitala.
– 2004. – 26 febr. – p. 8
240. Sarcedoţeanu, A. Ştefan cel Mare şi ai săi // Glasul naţiunii. – 1995. – Nr. 28.
– (Lecţia de istorie)
241. Sarcedoţeanu, A. „ Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini: [Ştefan cel
Mare ] // Magazin istoric. – 1968-- Nr.12. – P. 9 -10
242. Scorpan, C. Ştefan cel Mare // C. Scorpan. Istoria României: Enciclopedie. –
B. : Nemira, 1997. - P. 620 - 621
243. Simonescu – Dăscălescu, Ş. Ştiri noi despre relaţiile diplomatice dintre Ştefan
cel mare şi Maximilian I de habsburg // Revistă de istorie. – 1980. – Nr. 10. – P.
1981 – 1986
244. Soltan, Gh. Un simbol peste veacuri – Ştefan cel Mare // Glasul naţiunii. –
1991. – 4 iul.
245. Soţia voivodatului : [Evdochia, prima soţie a lui Ştefan cel Mare ]// Magazin
istoric. – 1992. – Nr. – 12. – P. 88 -89
246. Starţin, Olga. Voievod din Piaţa arii Adunări Naţionale // Timpul. – 2004. – 14
mai. – P. 22
247. Stejarul lui Ştefan cel Mare: [de la Cobâlnea] // Ştefan cel Mare. – 1993. – 17
iul. – supl. la „Viaţa satului”
248. Sucevianul, Pimen. Sfinţi în istoria românilor : Binecredinciosul Voievod
Ştefan cel Mare al Moldovei // Magazin istoric. - 1982. – Nr. 6.- P. 6.
249. Suciu, V.T. Ştefan cel Mare şi românii transilvăneni // Naţiunea. – 2004. – 12
– 18 mai – P. 5
250. Supunerea Ţării Moldovei Imperiului Osman: [ Luptele lui Ştefan cel Mare
cu turcii ] // Gonţa, Gh. Ţara Moldovei şi imperiul osman ( sec. XV –XVI ). – Ch.:
Ştiinţa, 1990. – P. 16 -52
251. Şimanschi, L. Politica internă a lui Ştefan cel Mare // Revista de istorie. –
1982. – Nr. 5 – 6. – P. 585 – 607
252. Şincai, Gh. Opere. Vol.2. Hronica românilor Tom 2.: [ Anul 1458 -1504
Hronicile lui Ştefan cel Mare ] . – B. :Editura pentru literatură, 1969. – P. 49 – 146
253. Szekely, Maria Magdalena. Viaţa de toate zilele la curtea lui Petru Rareş:
[ feciorul lui Ştefan cel Mare ] __ Magazin istoric. – 1998. – Nr.3. – P. 29
254. Ştefan cel Mare // Dicţionar enciclopedic ilustrat. – Ch. : Cartier, 1999. – P.
1772 – 1773
255. Ştefan cel Mare // Enciclopedia Sovietică moldovenească. Vol. 7. – Ch. :
Enciclopedia Sovietică moldovenească, 1977. – P. 402 – 403 – [ Cu caracter chirilic ]
256. Ştefan cel Mare (Ştefan al III-lea) // Dicţionar enciclopedic român. Vol. IV: Q
– Z. – B. : Editura Politică, 1966. – P. 587 - 588
257. Ştefan cel Mare // Mic dicţionar enciclopedic. – B. : Editura enciclopedică
română, 1977. – P. 1637
258. Ştefan cel Mare a contribuit la constituirea bazei Europei contemporane //
Moldova Suverană, 2004. – 24 iun. – P. 1
259. Ştefan cel Mare – nobilul cavaler al credinţei creştine. Alocuţiunea
preşedintelui Vladimir Voronin, cu ocazia comemorării a 500 de ani de la trecerea în
nemurire a Domnitorului Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfînt // Moldova Suverană. -
2004. - 6 iulie . – P. 1
260. Ştefan cel Mare este apărătorul întregii Europe: [interviu cu PS Casian,
Episcopul Dunării de Jos] // Timpul. – 2004. – 6 febr. - P. 23
261. Ştefan cel Mare între omagiere şi interpretare // Contrafort. – 2004. – Nr. 3 –
4. – P. 14 -17
262. Ştefan cel Mare în conştiinţa europeană „ Fiecare este ţinut să-şi apere ţara ” //
Magazin istoric. – 1987. – Nr. 9. - P. 4 -9
263. Ştefan cel Mare şi Sfânt // Cetăţile Moldovei. – Ch. : Hyperion, 1991. – P. 25
– 29
264. Ştefan cel Mare şi Sfânt în numizmatică // Timpul. – 2003. – 6 febr. – 2004. –
P. 20
265. Ştefan cel Mare şi Sfânt: 540 de ani de la înscăunare: Album. – Ch. : Editura
Uniunii Scriitorilor, 1997. – 101 p.
266. Ştefan cel Mare: [cronologie] // Lit. şi arta. – 1997. – 10 apr.
267. Ştefan cel Mare: Domn al Moldovei (1457 – 1504) fiul lui Bogdan al II-lea //
Făclia. – 1991. – 31 mai
268. Ştefan cel Mare (1457 – 1504 ) // Hirghidus, A.; Hirghiduş, I. Cronologie.
Sinteze. Termeni istorici. Teste grilă: Pentru examenul de capacitate. – Cluj-Napoca :
Editura Cartimpex, 1999 .- P. 69 -71
269. Ştefan cel Mare // Popescu,Teodor A. Teste de istoria românilor pentru
examenul de capacitate. – Cluj-Napoca, 2001. – P. 45 - 46
270. Ştefan cel Mare // Silvestru, Aurelian Noi şi biografia omenirii . – Ch.: Editura
Museum, 1998. – P. 189 -197
271. Ştefan cel Mare // Zavadschi, Iurie. Dicţionar de istorie medie a Moldovei: De
la descălicatul Ţării până la începutul domniilor fanariotice ( 1359 – 1711 ). – Ch.:
Editura Museum, 1995. – P. 160 -161
272. Ştefan cel Mare va fi omagiat şi în Grecia // Moldova Suverană. – 2004. – 5
mai
273. Ştefan Vodă cel Bun // Popescu Vornicul, Radu. Istoriile domnilor ţării
româneşti. – B.. Editura Academiei RPR., 1963. – P. 21 -42
274. Ştefane, Măria Ta, vei urca la Bălţi au ba ? : [ Chipul din bronz al lui Ştefan
cel Mare, care urmează să fie instalat pe soclul de la Bălţi,se
află sub sechestru de la finele lunii martie ] // Accente. – 2004. – 23 apr. – P.1

275. Ştefănescu, Ştefan. Ştefan cel Mare în conştiinţa europeană şi a poporului


român // Didactica Pro… . – 2004. – Nr. 1. – P.1
276. Tănase, A. O istorie umanistă a culturii române: De la sigiliul Romei la
„Capela Sixtină” a Moldovei. Vol. I. – Iaşi: Moldova, 1995. – 286 p. – (Filozofia
culturii)

Din cuprins: Cultura epocii lui Ştefan cel Mare. O sinteză creatoare. – P. 241 –
255; Cultura scrisă în epoca lui Ştefan cel Mare. – P. 261 – 262; Ştefan cel Mare în
conştiinţa românilor. – P. 263 – 266

277. Tănase, C. Ştefan cel Mare şi voievodul de la Balta”: [actualitatea societăţii


moldoveneşti şi Anul Ştefan cel Mare] // Timpul. – 2004. – 5 ian. – P. 9
278. Trofimov, R. Monumentul lui Ştefan cel Mare e turnat din tunuri turceşti:
[despre expoziţia de articole şi fotografii „Istoria unei capodopere de la Biblioteca
naţională, dedicată monumentului Ştefan cel Mare şi Sfânt // Flux. – 2000. – 4 iulie.
– P. 2
279. Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare // D. Dragnev, I.
Chirtoacă, I. Jarcuţchi ş.a. Din Istoria Transnistriei în contextul istoriei naţionale:
Materiale didactice pentru şcoala de cultură generală din Transnistria. – Ch. : Civitas,
2001. – P. 46 – 49
280. Ţara Moldovei în epoca domniei lui Ştefan cel Mare // Istoria Moldovei din
cele mai vechi timpuri până în epoca modernă (Aspecte din viaţa socială şi culturii ).
– Ch.: Ştiinţa, 1992. – P. 78 – 102
281. Ţările române în vremea lui Ştefan cel Mare // Istoria medie a României.
Partea întâi. – B. : Editura Didactică şi Pedagogică, 1966. – P. 220 – 405
282. Tendinţa de unire politică a ţărilor române: [ideea de solidaritate şi de unitate a
ţărilor române în vremea lui Ştefan cel Mare ] // Paşcu, Ştefan. Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia .- Cluj, 1968. – P. 19 – 20
283. Turdeanu, Emil. Calea celui mai strălucit voievod al românilor // Magazin
istoric. – Nr.4. – P. 2.
284. Turdeanu, Emil. Ştefan cel Mare 12 aprilie 1457 – 2 iulie 1504 // Patrimoniu.
– 1992. – Nr. 1.- P. 5 -27
285. Unitatea vieţii social-politice .Relaţiile politice şi militare dintre tările române
[relaţiile politice a lui Ştefan cel Mare ] // Stoicescu , Nicolae. Unitatea românilor în
evul mediu. - B.: Editura Academiei RSR, 1983. – P. 36
286. Urma sa a rămas asupra ţării ca o pecete asupra unui hrisov // Moldova. –
2004. – Nr. 3-4. – P.20 -22
287. Un secol de război neîntrerupt al românilor pentru apărarea fiinţei naţionale şi
de stat: [ Ştefan cel Mare în lupta împotriva dominaţiei străine ] // Muşat, M.;
Ardeleanu, I. De la statul geto-dac la statul român unitar. – B.: Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1983. – P. 128 -130
288. Urmaşii voievodatului Iancu de Hunidoara [ 26 iulie 1476 pierderea luptei de
la Valea Albă ] // Cantacuzino I.M. O mie de ani în Balcani: O cronică a
Cantacuzinilor în vâltoarea secolelor. – B.: Editura Albatros, 1996. – P.96
289. Vangheli, Virginia. Lecţia de istorie – lecţie de suflet [Ştefan cel Mare şi
consolidarea Ţării] // Făclia. – 2004. – 24 apr. – P. 4
290. Vasilescu, Virgil. Voievozii sfinţi: [despre domnia lui Ştefan cel Mare] //
Virgil Vasilescu. Cârmuitorii neamului românesc. – Ch.: Cartier, 2001. – P. 119 –
127. – (Cartea şcolarului)
291. Vasiloni, Horia Titus. Ştefan Voievod i-a înşelat cu vorba cum a ştiut …//
Naţiunea. – 2004. – 26 mai - 1 iun. – P. 11
292. Vasiloni, Horia Titus. După bătălii Ştefan îşi răsplătea vitejii // Naţiunea. –
2004. – 2-8 iun. – P. 11
293. Vartic, Andrei. Mariile lui Ştefan cel Mare // Jurnal de Chişinău. - 2004. – 29
apr. – P. 15
294. Vartic, Andrei. Domnitorul şi Sihastrul // Timpul. – 2004.- 19 mart. – P. 23
295. Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare // Stoicescu, N. Vlad Ţepeş. – B.: Editura
Militară, 1979. – P. 54 -61
296. Voivodatul Moldovei 1359 -1538: [Domnia glorioasă a lui Ştefan cel Mare ] //
Spaţiul istoric românesc Vol.1. – B.: Editura Militară, 1992. – P. 11 -13
297. Xenopol, A. D. Cuvântarea festivă rostită la serbarea naţională pe mormântul
lui Ştefan cel Mare în 15 (27) august 1871 // A. D. Xenopol. Scrieri sociale şi
filozofice. – B. Editura Ştiinţifică, 1967. – P. 204 - 216
298. Xenopol, A. D. Ştefan cel Mare: Copii domnitorului; Medicii domnitorului //
„a” mic. – 1998. – P. 6.
Ştefan cel Mare în literatură

El e mai mult decît un


Domnitor,

Ştefan cel Mare e un simbol,

Simbol al măreţiei strămoşilor noştri şi rezistenţei noastre,

Simbol al împlinirii şi dăinuirii neamului.

N Dabija

299. Alecsandri, Vasile. Dumbrava roşie (poem istoric); Eminescu., M. Epigonii //


Poezia română clasică. Vol. 2.: De la Dosoftei la Octavian Goga. – B.; 1976. – P. 51;
303
300. Alecsandri, V. Idealul virtuţilor: [despre Ştefan cel Mare] // Alunelul. – 2004.
– Nr. 1. – P. 1. – (2004 – Anul Ştefan cel Mare)
301. Alecsandri, V. Imn lui Ştefan cel Mare; Ştefan Vodă şi codrul; Ştefan şi
Dunărea; Dumbrava roşie // Vasile Alecsandri. Înşiră-te, mărgărite. – Ch. : Litera,
1997. – P. 160 – 195
302. Alecsandri, V. Odă la statuia lui Ştefan cel Mare// Vasile Alecsandri. Opere.
Vol. 2.- Ch., 1991.- P. 171
303. Alecsandri, V. Ştefan cel Mare şi şoimul // Ştefan cel Mare. – 1993. – 17 iulie.
– supl. la „Viaţa satului”
304. Alexandrescu, E. Ştefan cel Mare şi Sfânt – reprezentant al conştiinţei
naţionale şi creştine // E. Alexandrescu, D. Gavrilă. Literatura română în analiza şi
sinteze. – Ed. a III-a rev. şi compl. – Ch. : Asociaţia obştească „Princeps”, 2001. – P.
245 – 249
305. Alexandru, Ioan. Imnele Putnei / Ioan Alexandru. - B.: Cartea Românească,
1985. - 372 p.
306. Alexandru, Ioan. Istorie [ Ştefan cel Mare ] // Noi. – 2004. – Nr.6. – P. 9.
307. Almaş, D. Ştefan cel Mare – apărător al independenţei şi personalitate
europeană // România mare. – 1995. – 30 iunie
308. Almaş, Dumitru. Arcaşul Măriei sale. – B. Editura Vizual, 1996. – 47 p.
309. Almaş, Dumitru. Popasuri la vetrele româneşti. - B.: Editura Didactică şi
Pedagogică, 1981. – 158p.

Din cuprins: Scurtă meditaţie la castelul Corvineştilor de la Hunidoara. –P. 34 -37;


Cuminte şi-ntru slavă cîntare lui Ştefan Voievod cel Mare . – P. 38 -43;

310. Almaş, Dumitru. Povestiri istorice pentru copii şi preşcolari – şoimi ai Patriei
şi pioneri. – B.:Editura Didactică şi Pedagogică,1982. – 80 p.

Din cuprins: Ştefan cel Mare, biruitor în lupta de la Vaslui. – P. 52; Movila lui
Şoiman a lui Purcel. – P. 57 ; Povestea mătuşii Floarea din Vrancea. – P. 59;
Braşovenii şi Ştefan cel Mare. P. 63; Bătălia din Codrii Cosminului. – P. 65; Pavel
cneazul cel Uriaş. – P. 69

311. Almaş, Dumitru. Ştefan cel Mare, biruitor în lupta de la Vaslui // Dumitru
Almaş. Povestiri istorice: Lucrare inclusă în programa şcolară. – B. : Editura Vizual,
1997. – P. 37 – 40
312. Baconsky, A.E. Ştefan şi oamenii // A. E. Baconsky. Scrieri. Vol.1. Poezii. -
B.:Cartea Românească, 1990. – 144 -148
313. Bălcescu, N. Libertatea naţională [ despre Ştefan cel Mare ]//N. Bălcescu.
Românii sub Mihai – Voievod Viteazul. - B.: Editura de stat pentru literatură şi artă,
1960. – P. 17
314. Blaga, L. Dumbrava roşie //Lucian Blaga Scrieri. Vol.1. – Ch.; 1995. – P. 185
315. Blaga , L. Evoluţie şi involuţie [Ştefan cel Mare în destinul istoric ] // Lucian
Blaga Trilogia culturii. Vol.2. Spaţiul mioritic. –B., 1994. – P.181 -183
316. Bolintineanu, D. Opere. Vol.1. B.: Editura Minerva, 1981. – 1012 p.

Din cuprins : Muma lui Ştefan cel Mare .- P. 113; Cupa lui Ştefan cel Mare. – P.
132; Daniil Sihastru. – P.136; Monastirea Putna. – P. 142; Rossandra. - P. 164;
Bârlad. – P. 168; Baia. – P. 170; Codru Cosminului .- P. 172; Ştefan la moarte. - P.
174; Dumbrava roşie . – P. 175.

317. Bolintineanu, D. Legende istorice şi alte poezii – B. : Editura Minerva. – 416


p.

Din cuprins: Aprodul Purice; Muma lui Ştefan cel Mare. P. 71; Cupa lui Ştefan. –
P. 90; Ştefăniţă domnul. – P. 93; Daniel Sihastru. – P. 95; Codru Cosminului. – P.
111; Ştefan la moarte. - 114; Dumbrava Roşie. - P. 116; Visul lui Ştefan cel Mare.
- P. 259

318. Bolintineanu, D. Muma lui Ştefan cel Mare // Literatura clasică română şi
universală. Vol.1.: De la Dosoftei la Octavian Goga. - B.; 1997. – P. 145
319. Bolintineanu, D. Ştefan la moarte // Luminătorul. – 1996. – Nr. 4. – P. 23
320. Bolintineanu, D. Poezii alese. – B.: Editura Minerva, 1984. – 430 p.

Din cuprins: Visul lui Ştefan cel Mare. – P. 7; Aprodul Purice. – P. 43; Muma lui
Ştefan cel Mare. – P. 74; Cupa lui Ştefan cel Mare. – P. 90; Ştefan la moarte. – P.
91; Dumbrava roşie. – P. 95

321. Călătorii în Moldova [ pe urmele lui Ştefan cel Mare ] // Bolintineanu, D.


Călătorii. Vol.2. – B.: 1968, P. 272 -276
322. Camilar, Eusebiu. Stejarul din Borzeşti: [despre Ştefan cel Mare] // Eusebiu
Camilar. Stejarul din Borzeşti. – B. : Editura Ion Creangă, 1983. – (Biblioteca
şcolarului)
323. Camilar, Eusebiu. Zimbrul // Eusebiu Camilar. Povestiri eroice. – Ch..: Făt -
Frumos, 1993. – P. 74
324. Cantemir, D. Descrierea Moldovei. – Ch. : Litera, 1997. – 255 p. – (Biblioteca
şcolarului)

Din cuprins: Despre numele cel vechi şi cel de acum al Moldovei. – P. 10


– 12; Despre aşezarea, despre hotarele ei cele mai vechi şi cele noi şi despre climă.
– P. 13 – 16; Despre felul de cârmuire a Ţării. – P.58

325. Cazacu, Matei. A existat Aprodul Purice ? // Magazin istoric. - 1970. - Nr. 4. –
P. 69
326. Cârlan, N. Ştefan cel Mare în publicistica eminesciană // Glasul naţiunii. –
1995. – Nr. 3 – 4 (ian.)
327. Cetatea Neanţului // Lesnea, George. Versuri. – B.; 1964. – P. 245
328. Cioban, Ion. Revenirea domnitorului; Cu Ştefan în suflet… : [poezii ] //
Accente. – 2004. – 15 apr. – P. 5
329. Constituirea panteonului naţional: [ chipul lui Ştefan cel Mare în opera
„Doina” de M. Eminescu şi „Apus de soare ” de Barbu Delavrancea ]// Boia, Lucian.
Istorie şi mit în conştiinţa românească. – B., 1997.- P. 231.
330. Corbu, Haralambie. Cu Liviu Damian pe urmele Arcaşilor lui Ştefan cel
Mare // Săptămâna. – 2004. – 7 mai. – P. 12 -13
331. Coşbuc, George. Fire de tort / George Coşbuc. - Ch.: Litera, 1996.- 296 p. –
( Biblioteca şcolarului )

Din cuprins: Ştefăniţă Vodă. – P. 111 - 114; Voichiţa lui Ştefan .- P. 118 - 121;
Mortul de la Putna . – P. 220 - 222; Ştefan – Vodă. – P. 268 – 270
332. Coşbuc, G. Ştefan Vodă // Noi. – 2004. – Nr. 6. – P. 8
333. Cristescu, Florian. Povestea neamului nostru: În cinstea voinicilor care au
biruit pe duşmani la Jiu, la Mărăşti şi la Mărăşeşti: [inclusiv despre Ştefan cel Mare].
– Ed. a 8-a. – B. : Editura Garamond, s.a. – 510 p.
334. Cu gîndul la Ştefan cel Mare, iubindu-ne plaiul [ concurs ] // Tineretul
Moldovei. - 2004. - Nr. 13. – P. 13
335. Dabija, Nicolae. Căpriana – O Putnă a Basarabiei // Nicolae Dabija. Vai de
capul nostru.- Craiova : Scrisul românesc, 2001. – P. 149 – 159
336. Dabija, Nicolae. Cerul lăuntric: Poezii. – Ch.: Litera, 1998.- 319 p.

Din conţinut: Clopotari. – P.145; Ştefan cel Mare. – P.149; Schit la Cetatea Albă. –
P. 220; Iarna naţionalistă. - P. 222

337. Dabija, Nicolae. Fotograful de fulgere: Poezii. – B.; 1998. – 286 p.

Din cuprins: Clopotari. P.120; Ştefan cel Mare .- P.125; Schit la Cetatea Albă
-P.184; Iarna naţionalistă . – P. 186

338. Dabija , Nicolae. Icoană spartă Basarabia. – Craiova: Scrisul Românesc, 1988.
-350 p., il.

Din cuprins: În ce limbă a vorbit Ştefan cel Mare. –P. 210 - 225; Există o istorie a
Moldovei?. – P. 276 – 289; Valea Albă . – P. 341 -347

339. Dabija, Nicolae. În căutarea identităţii: istoria neamului românesc din


Basarabia povestită pentru elevi. – Ed. a II-a, adăugită. – Ch.: Litera, 2002. – 516 p. -
(Biblioteca şcolarului)
340. Dabija, Nicolae. Ştefan cel Mare // Nicolae Dabija. Nasc şi la Moldova
oameni: Povestiri. – Ch. : Hyperion, 1992. – P. 21 – 22
341. Dabija, Nicolae. Ştefan, Ştefan domn cel Mare // Nicolae Dabija. Harta
noastră care sângeră.- Craiova: Scrisul românesc,1999. – P. 276 – 283
342. Dabija, Nicolae. Ştefan cel Mare ştia că e român şi că vorbeşte româneşte //
Lit. şi arta. - 2004. – 4 mart. – P.1 – 2
343. Dabija, Nicolae. Ştefan cel Mare – 500 ani de nemurire // Lit. şi arta. – 2004. –
1 iulie. – P.1.
344. Damian, Liviu. Un spic în inimă: Versuri. – Ch.: Cartea Moldovei, 2002. –
145 p.

Din cuprins: Ştefan-Vodă către Daniil Sihastrul. – P. 131; Daniil Sihastrul către
Ştefan-Vodă. – P. 133; Testamentul lui Ştefan cel Mare. – P. 134; Ştefan cel Mare
la Icoana Maicii Domnului. – P.135; Răzlog, căpitan al cavaleriei de Lăpuşna,
către Ştefan-Vodă. – P. 138; Ştefan-Vodă către răzlog, căpitan de Lăpuşna. – P.
141; Ştefan-Vodă în preajma Putnei. – P. 143
345. Dan, Ilie. Ştefan cel Mare – personaj literar . – Dacia literară. – 2004. - Nr.
53 . – P. 3 -6
346. „Delavrancea nu respectă adevărul istoric” : [ despre romanul istoric „Apus de
soare „ ] // Romania literară. – Nr. 3. – P. 32
347. Delavrancea, Barbu. Apus de soare: dramă în IV acte: [despre Ştefan cel
Mare] // Barbu Delavrancea. Teatru: Apus de soare. Viforul. Luceafărul. – B.: 100
+1 Gramar, 1997. – P. 5 – 63
348. Doamnele şi domniţele lui Ştefan cel Mare. – Ed. îngr. de Oana Cătină. –
Cluj-Napoca: Dacia, 1998. – 63 p. – (Cărticica pentru toţi)
349. Dogaru, Venera. Figura lui Ştefan cel Mare în literatură noastră cultă //
Radian, Sandală. Sinteze de istorie a literaturii române. – B., 1971. – P. 139
350. Domnul Ştefan cel Mare . Mama lui Ştefan cel Mare // Medan V. Cântece
patriotice. – Cluj-Napoca: Editura Carpatica, 1994. – P.28, 30
351. Dragomir, C. La locul ce se chiamă Direptate… // „a” mic. – 2004. – Nr. 3. –
P. 2
352. Dragomir. C. Şi spune legenda…// „a” mic. – 2004. – Nr. 2. – P. 2
353. Duicu, S. Ştefan cel Mare // S. Duicu. Dicţionar de personaje dramatice. – B. :
Editura Iriana, 1994. – P. 170 – 1
354. Eminescu, M. Opere. Vol. 1. Poezii / Coord. ed. acad. M. Cimpoi. – Ch. :
Gunivas, 2001. – 759 p.

Din cuprins: Muşatin şi codrul. – P. 588 – 596; Ştefan cel Mare: Schiţe de imn. –
P. 654 – 655

355. Eminescu, M. Basarabia – pământ românesc samavolnic răpit. – Ant., pref. şi


note de D. Vatamaniuc. – B. : Editura SAECULUM I. O., 1997. – 205 p.
356. Eminescu, M. Basarabia veacul al cincisprezecelea [ Cetatea Albă; Chilia,
Tighina ] // Basarabia română: Antologie, 1996. – P. 6 - 8
357. Eminescu, M. De la Nistru pân’la Tisa: Poezii politice. – Ed. îngr. de I.
Mânzată. – Miercurea – Ciuc: Editura Duminică, 1991. – 10 p.

Din cuprins: Ştefan, Ştefan, Domn viteaz. – P. 17 – 18; Ştefan. – P. 76 – 78; Ştefan
cel Mare: Schiţe de imn. – P. 79 – 80; Şedea Ştefan cel Mare în falnic tronul său. –
P. 81 – 82; Închinare lui Ştefan Vodă. – P. 83 – 86

358. Eminescu, M. Notiţă asupra proiectatei întruniri la mormântul lui Ştefan cel
Mare la Putna // M. Eminescu. Iubirea de patrie: Pagini de publicistică. – B. : Editura
Militară, 1989. – P. 51 – 53
359. Epoca lui Ştefan cel Mare // Literatura română veche. Vol.1. ( 1402-1647 ). -
B.; 1969. – P. 26 -55
360. Gaspar, Mihail. Din vremuri de mărire[ epoca lui Ştefan cel Mare ] .-
Timişoara: Editura Facla, 1982. – 203 p.
361. Hadârcă, Ion. Ştefănirea verbului // Ion Hadârcă. Albe cetăţile negre. - Ch.:
Editura Garuda-Art, 1999. – P. 61
362. Hasdeu, B. P. Ştefan şi Radul // B. P. Hasdeu. Scrieri. Vol. 1: Poezii. – Ch. :
Ştiinţa, 1993. – P. 131 – 135.- ( Moştenire )
363. Hasdeu, B. P. Scrieri. Vol.2..- Ch.: Ştiinţa, 1997.- 698 p. – ( Moştenire )

Din cuprins : Ursita: [nuvelă istorică despre Ştefan cel Mare ]. - P. 128, Desţărarea
lui Petru Vodă Rareş. – P. 349 -373; Domniţa Elena . – P. 373 – 390

364. Iosif, Şt. O. Când a fost să moară Ştefan // Noi. - 2004. - Nr. 6. – P. 8
365. Iosif, Şt. O. Din zile mari: Poem istoric // Şt. O. Iosif. Poezii alese. – B. :
Editura Tineretului, 1959. – P. 135 – 148
366. Iosif, Şt. O. Versuri originale şi tălmăciri / O.Ş. Iosif. – B.:Editura Albatros,
1970. – 364 p.

Din cuprins: Visul lui Petru Aron. – P. 165 – 168; Sfatul ţării . – P. 174 -176;
Războienii. – P. 177 -187; Visul lui Ştefan cel Mare. – P. 188; Dumbrava roşie. –
P. 189 -195; Cântecul

despre preastrălucita izbândă de la Podul-Înalt. – P. 198 -208; Când a fost să moară


Ştefan. – P. 209

367. Istrati, Lidia. Tot mai departe: (roman istoric despre Ştefan cel Mare ) // Lidia
Istrati. Goana după vânt. – Ch.: Hyperion, 1992. – P.145 -330
368. Izvoarele muzicii româneşti.Vol.3. Documenta. Şcoala muzicală de la Putna.
Manuscrisul Nr. 56/544/5761 de la Mănăstirea Putna [Mănăstirea Putna zidită de
Ştefan cel Mare în 1466 ]. - B.: Editura muzicală, 1980.- P. 39 - 66
369. Jucan, Graţian. Chipul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt în creaţia eminesciană //
Steaua: Revistă de literatură, cultură şi spiritualitate. – 1994. – Nr.6. – P. 14 -15
370. Judecata: Scenetă // Alunelul. – 2004. – Nr. 1. – P. 8 – 10
371. Lari, Leonida. Danteşti moderni; La Putna // Leonida Lari. Lira şi păianjenul :
Versuri. – Ch.: Hyperion, 1992. – P. 119, 152
372. Lari, Leonida. Testamentul lui Daniil Sihastru // Leonida Lari .Al nouălea
val:Versuri. – Ch.: Glasul, 1993. – P. 26
373. Macari, Ana Ştefan, Ştefan Domn cel Mare // Clipa siderală. – 2004. – Nr. 3-4.
- P. 18
374. Matcovschi, Dumitru. Moştenitorii; De la Putna încoace// Dumitru
Matcovschi. Văd.- Ch., 1998.- P. 51; 72
375. Mihail, V. Ştefan cel Mare: povestire // Moldova. – 1990. – Nr. 2. – P. 16 – 17
376. Nedelcea, Tudor. Odiseea Doinei [autor M. Eminescu scrisă cu prilejul
dezvelirii statuii lui Ştefan cel Mare, la Iaşi 1883 ]. – Flux. – 2004. – 26 mart. – P. 8
377. Neculce, I. O samă de cuvinte. – B. : Editura Ion Creangă, 1990. – 158 p.
378. Negruzzi, C. Aprodul Purice // C. Negruzzi. Proză. – Ch. : Cartea Moldovei,
2002. – P. 66 - 82
379. Negruzzi, C. Aprodul Purice 1486 // C. Negruzzi Păcatele tinereţilor. – Ch.:
Hyperion, 1991. – P. 77 – 90
380. Negruzzi, C. Aprodul Purice // C. Negruzzi . Alexandru Lăpuşneanu:
Antologie, postfaţă şi bibliografie de I. D. Balan. – B.: Editura Minerva, 1973. – P.
97 -121
381. Ottescu, C. Un spion la curtea lui Ştefan cel Mare. – B. : Editura Ion Creangă,
1993. – 157 p.
382. Palladi, T. Ştefan cel Mare şi Sfânt // T. Palladi. Muguraşii mugurei: Poezii
pentru copii. – Ch. : Editura Hyperion, 1991. – P. 107 – 108
383. Păcurariu, M. Ştefan Vodă cel Mare, apărător de ţară şi ctitor de lăcaşuri sfinte
// Luminătorul. – 1991. – Nr. 3. – P. 22 – 24
384. Păunescu. Poezii cenzurate: - B.: Editura Păunescu, 1990. – 784 p.

Din cuprins: Copacii. – P. 325; Drumul Putnei. – P.351; Cu fraţi. – P. 498;


Nedrepte vremii. – P.659

385. Popel, Corneliu. Euharistia [ lui Ştefan cel Mare ] // Convorbiri literare. –
2004. – Nr.4. – P. 52
386. Romanciuc, V. Uriaşul cu trei ochi: Versuri. – Ch.: Hyperion, 1991. – 125 p.

Din cuprins: Cântecul lui Ştefan cel Mare. – P. 42; Stejarul de la Cobâlnea. – P. 44

387. Rezuş, Petru. Dumbrava roşie: Roman istoric. - B.:Editura Militară, 1980. –
222 p.
388. Russo, A. Opere. – Ed. îngr. de E. Levit. – Ch. : Lit. artistică, 1989. – 439 p.

Din cuprins: Studie moldoveană. – P. 44 - 56; Cugetări. – P. 64 - 123; Cântarea


României. – P. 147 – 169; Decebal şi Ştefan cel Mare. – P. 288 – 291

389. Russo, A. Decebal şi Ştefan cel Mare // Basarabia şi Basarabenii .: Uniunea


scriitorilor din Moldova, 1991. – P. 41 – 43
390. Sadoveanu, M. Fraţii Jderi: roman istoric. – Ch. : Lit. artistică, 1989. – 724 p.
– (Mari prozatori ai secolului XX )
391. Sadoveanu, M. Ştefan cel Mare // Din cartea eroilor. – Culegere de texte, intr.
şi note de C. Parfene. – Iaşi. Junimea, 1978. – P. 32 – 39
392. Sadoveanu, M. Viaţa lui Ştefan cel Mare. – B. : Editura Eminescu, 1982. –
207 p. – (Colecţia Clepsidra)
393. Sadoveanu, Mihail. Viaţa lui Ştefan cel Mare [fragm.] // Limba română. –
2001.- Nr. 1-3. – P. 74
394. Sofronovici, Ştefan. Noi nu avem pământ de dat. – Ch., 2001. – 124 p.

Din cuprins : Din Suceava-n Chişinău. – P. 23; La Ştefan cel Mare s-adună
poporul. – P.38; Marea Adunare Naţională. – P.38; Basarabia, Basarabia. – P.39;
Călătorie la Putna. – P. 42 - 43
395. Ştefan cel Mare şi copiii. – Ed. îngr. de B. Crăciun. – Iaşi: Editura Porţile
Orientului, 1995. – 175 p.

Din cuprins: Povestea vieţii – în imagini. – P. 5 – 55; Mică antologie despre Ştefan
cel Mare. – P. 61 – 161; Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (canonizarea). – P. 161 –
166; Salba de cetăţi, mănăstiri, biserici. – P. 166 – 177; Harta Moldovei în timpul
domniei lui Ştefan cel Mare. – P. 177

396. Ştefan cel Mare // Duicu, S. Dicţionar de personaje dramatice. – B., 1994. – P.
170
397. Ureche, Gr. Luptele lui Ştefan cel Mare // Din faptele străbunilor. – Ch.:
Hyperion, 1991. – P.32 – 50. – (Strămoşii)
398. Ureche, Gr. Letopiseţul Ţării Moldovei. – B. : Minerva, 1978. – 223 p.
399. Ursache, Petru. Antropologie literară[ Ştefan cel Mare ] // Convorbiri literate.
– 2004. – Nr.2. – P. 99
400. Vatamanu, Ion. Ştefan cel Mare şi Sfânt// Ion Vatamanu. Atât de mult al
pământului : Poezii şi balade. – Ch.: Hyperion, 1990. – P. 140
401. Viaţa lui Ştefan cel Mare. - Ed. îngr. de Oana Cătină. – Cluj-Napoca: Dacia,
1998. – 63 p. – (Cărticica pentru toţi )

Figura lui Ştefan cel Mare în creaţia populară

„Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare…”

402. Alecsandri, V. Ştefan Vodă şi şoimul; Cântecele lui Ştefan Vodă // Vasile
Alecsandri. Poezii populare ale românilor. – Ch. : Litera, 1998. – P. 144 – 145
403. Bajenaru, Grigore Fântâna lui Bîrsan // Grigore Băgenaru. Povestiri de vitejie.
- B.: Ion Creangă, 1984.- P. 101 -108. – ( Virtuţi strămoşeşti )
404. Canciovici, Mihai – Alexandru. Ştefan cel Mare în tradiţia populară
românească // Mihai – Alexandru Canciovici. – Ch. : Ştiinţa, 1994. – 174 p.
405. Curchi, L. Ştefane, Măria Ta, tu la Putna nu mai sta // Natura: Publicaţie de
ecologie, turism şi cultură. – 2004. – Nr. 1 (ian.). – P. 7
406. Da la Dragoş la Cuza Vodă: Legende populare româneşti . –B.: Editura pentru
literatură, 1966. – 416 p.

Din cuprins: Războiul de la Podul Înalt. -60; Ştefan vodă cel Bun. – P.65; Ştefan
cel Mare şi Sfînt. –P.92; Ştefan cel Mare şi lupii. – P. 99 ; Ştefan Vodă este de-
aici , din Borzeşti. – P. 100; Copilăria lui Ştefan cel Mare. – P.102; O minune a lui
Ştefan cel Mare şi Şfînt. – P. 104; Plopul lui Ştefan –vodă. – P. 105; Calul lui
Ştefan-vodă. – P. 105; Scările lui Vodă. – P.106; Clopotul lui Vodă-Ştefan. –
P.107; Iazul de lângă Suliţa. – P.108; Ştefan-vodă şi ungurii. – P. 109; Bătălia de
la Baia. – P. 111; Aprodul Purice. – P.112; Ştefan cel Mare şi Hatmanul. – P. 113;
Izvorul lui Ştefan cel Mare. – P. 116; Ştefan-vodă şi tăbăcarul. – P. 118; Ştefan-
vodă şi moşneagul. – P. 122; Seceta din vremea lui Ştefan-vodă. – P. 127; Ştefan
cel Mare şi porcariu. – P. 128; Mai mare decât Vodă. – P.131; Ştefan-vodă şi fata
lui Călin. – P. 136; Ştefan-vodă şi Tolpa. – P. 140; Cetatea Neamţului. – P.357;
Dumbrava Roşie. – P. 359; Legenda mînăstirii Putna. – P. 361; Povestea Vrancei. –
P. 364; Cerdacul lui Ştefan-vodă. – P. 369; Bran-voinicul. – P. 370; Curtea
domnească din Cotnari . – P. 372; Dealul Piciorul Dragolei. – P. 374

407. Din dragostea poporului izvorâte: [legende despre Ştefan cel Mare] //
Moldova. – 1997. – Nr. 4 – 6. – P. 4
408. Din legendele românilor. – B.: Editura Ion Creangă; 1990.- 206 p.

Din cuprins: Copilăria lui Ştefan cel Mare .- P.38; Ştefan cel Mare . – P. 39;
Aprodul Purice. – P. 40; Războiul de la Podul Înalt. –P. 41; Bătălia de la Războieni
- Valea Albă. – P.45; Ştefan - Vodă şi moşneagul .- P. 45

409. Dragomir, C. Şi spune legenda… // „a”mic. – 2004.- Nr. 2. – P. 2


410. Dumitrache, Vlad. Numai despre eroi se fac legende // Timpul. - 2004. – 14
mai. – P. 22
411. Godoroga, Alexandru Curajosul Crinul [ legendă ] // Florile Dalbe. – 2004.-
Nr. 12. – P. 5.
412. Iordăchescu, Mihaela Copilăria lui Ştefan cel Mare învăluită în legende //
Clipa siderală: Revistă de cultură şi creaţie literară a tinerii generaţii. – 2004. – Nr.
3.- 4. – P. 19 -20
413. Legende cu Ştefan cel Mare // Albina. – 1996. – Nr. 9. – P. 2. Cuprins: Din
copilăria lui Ştefan cel Mare; Ştefan cel Mare şi lupii; Cu ce-i bună mămăliga?;
Mănăstirea Căpriana; Bătălia cu tătarii; sabia lui Ştefan Vodă.
414. Legende populare româneşti. – B. : Editura Albatros, 1983. – 246 p.

Din cuprins: Sabia lui Ştefan - Vodă. – P. 143 – 144; Ştefan – Vodă şi Tolpa. – P.
139 – 143; Ştefan cel Mare şi porcariu . – P. 136 – 139355. Moşnoi, Ion. Obicei
strămoşesc.[ legendă ] //Accente .- 2004.- 6 mai. – P. 5

415. Popescu, P. D. Voinicul de pe Siret // Petru Demetru Popescu. Legende şi


povestiri istorice. – B. : Aramis, 1999. – P. 60 – 62
416. Postică, Gheorghe. Mănăstirea Căpriana: Între legendă şi realitate: [ legende
despre Ştefan cel Mare ] // Destin românesc. – 1998. – Nr. 1. – P. 23
417. Povestea satului Vadul–lui-Vodă; Doamna lui Ştefan cel Mare // Vasilescu,
V. Cîrmuitorii neamului românesc. - Ch.: Cartier, 2001. – P.127 -128
418. Ştefan cel Mare şi leul; Ştefan cel Mare şi îngerii; Ştefan cel Mare şi stânca
fermecată; Bătălia de la Războieni – Valea Albă; Bran Voinicul; Vârful mănăstirii;
Dealul Leahului; Ştefan cel Mare şi copila de păcurar; Ştefan cel Mare şi norocul;
Sabia lui Ştefan cel Mare // Legende nemuritoare. – B. : Editura Ion Creangă, 1999. –
P. 81 – 99
419. Ştefan cel Mare: Legende, balade, portrete literare. – Cuv. înainte de S.
Moraru. – Ch. : Literatura artistică, 1989.- 320 p. – (Strămoşii)
420. Ştefan Vodă // Balade populare româneşti. – B. : Editura 100 + 1 Gramar,
1997. - P. 101 – 105
421. Ştefan,. Ştefan ,Domn Viteaz // Drag îmi e să fac armata. Din folclorul taberei
militare. – Bucureşti – Chişinău: Literatura Internaţionala – Litera, 2002. – P. 60 -
62
422. Ştefan, Ştefan Domn cel Mare: Legende repovestite de C. Bostan. – B. Editura
Ion Creangă, 1985. – 108 p.
423. Ştefan cel Mare // Folclor moldovenesc: Crestomaţie. - Ch.: Cartea
Moldovenească, 1966. – P. 193
424. Teodorescu, Dem.C. Ştefan Vodă // Mioriţa. Meşterul Manole: Balade
populare româneşti.- B., 1998. – P. 127.

Surse internet

425. Denize, Eugen. Relaţiile lui Ştefan cel mare cu Veneţia:


[http://www.itcnet.ro/history]
426. Iliescu, Ion. Ştefan cel Mare este al tuturor românilor, de dincoace si de
dincolo de Prut: [http://stiri.rol.ro/stiri]
427. Iorga, N. Alte mănăstiri şi biserici ale lui Ştefan cel Mare; Biserica latină supt
Ştefan cel Mare // N. Iorga. Istoria Bisericii Româneşti:
[http://www.plasticsusa.com/ortho]
428. Lăzărescu, Dan. La Loreto, în Italia Statuia lui Ştefan cel Mare
[http://www.itcnet.ro/history/archive]
429. Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt: [http://www.molddata.md/Cultura]
430. Păcurariu, Mircea. Ştefan Vodă cel Mare, apărător de ţară şi ctitor de lăcaşuri
sfinte: [http://www.crestinism-ortodox.ro/html/10/10e_stefan_voda_cel_mare]
431. Stefan cel Mare voivode, prince of Moldavia (1457-1504):
[http://www.ici.ro/romania/history]
432. Ştefan cel Mare şi Sfânt: [http://www.molddata.md/Cultura]
433. Ştefan cel Mare:
[http://www.4reference.net/encyclopedias/wikipedia/Stefan_cel_Mare]
434. Ştefan cel Mare: [http://www.ungheni.iatp.md/domnitori]
435. Ştefan cel mare: Cronologie: [http://efnord.eforie.ro/stefancm/crono.]
436. Vasiliu, Cezar. Dreptcredinciosul Voievod Ştefan Cel Mare si Sfânt (1457 -
1504): [http://www.allwebconcept.com/eglise/documentar]

Adresa: Biblioteca Publică “Transilvania”

Mun. Chişinău

Bul. Mircea cel Bărân nr. 7

Tel. 33.11.43

E-mail: transilvania@mail.md
Alcătuitor :

Ludmila Capiţa;

Tatiana Donţu

Coordonator:

Parascovia Onciu

33