Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNT

Agenfia de Dezvoltare Regional5 Sud anun(6 lista posturilor vacante :

/ sef seclie managementul integrat ul proiectelor ( funclie vocuntd);

/ specictlist in planificore in cadrul secliei plonificore ;i cooperore


regio n a I d (terupo ru r vocu ntd) ;

/ specicrlist monitorizure proiecte tn csdrul sectiei monogenrentul integrut ul


proiectelor (functiu temporur vucu ntd) ;

/ sef seclie in monitorizore qi everlusre (funcliu vacuntd);

/ speciolisttn codrul secliei ruonitoriz,are si evoluore(funclie vacantii);

/ specictlist tn resurse umane/munuger de oficiu;

/ contsbil fn csdrul sectiei odministrotive (func{ie temporor vacantd).

./1'

Director ADR Sud -. ;/ ( ,


"
rt''
Olgu GORBA^I

S-ar putea să vă placă și