Sunteți pe pagina 1din 9

Relațiile internaționale

Țara Românească
- 1364-1377: a domnit Vladislav Vlaicu
- 1369: prima ciocnire armată dintre români și otomani în vremea lui Vladislav Vlaicu
- sf. sec. XIV: românii au susținut politica de „cruciadă târzie”
- 1415: Țara Românească începe să plătească tribut
- 1420: statutul de stat tributar al Țării Românești a fost reînnoit
- 1462: statutul de stat tributar de devenit accentuat
- 1538-1541: a fost ocupată de către otomani cetatea Brăilei
- 1546: otomanii au ocupat cetatea Giurgiu
- 1552: otomanii au cucerit cetatea Timișoarei, deschizând oștilor otomane drumul către
Transilvania
- 1592-1593: domnia lui Alexandru cel Rău
- sec. XVII: în acest secol acțiunile lui Mihai sunt luate unoeri drept model de către domni din
Muntenia (ca Radu Șerban, Mihnea al-III-lea) sau principi ai Transilvaniei (Gabriel Bethlen,
familia Rackozi)
- 1620: (vremea Mihneștilor) după acest an un mare număr de familii grecești au venit în Țările
Române, au cumpărat pământ și si-au construit locuințe într-un timp relativ scurt
- 1632-1654: a domnit Matei Basarab în Țara Românească
- 1677: tratatul de la Făgăraș
- 1716: instaurarea domniilor fanariote în Țara Românească
- 1718: pacea de la Passarowitz-Banatul și Oltenia au fost cedate habsburgilor
- 1739: Oltenia a revenit în Țara Românească prin pacea de la Belgrad
- 1768-1756: domnia lui Grigore al-III-lea Ghica în Țara Românească

● Mircea cel Bătrân (1386-1418)


- 10 decembrie 1389: Tratatul de la Radom încheiat cu regele Poloniei, Vladislav Jagellov, act
cu caracter antiungar
- 1388-1389: Mircea alipește Dobrogea Țării Românești și intervine în favoarea lui Strațimir,
țarul de Vidin, astfel declanșând conflictul cu puterea otomană
- 1394: expediția lui Mircea la sud de Dunăre, împotriva bazelor achingiilor
- 7 martie 1395: tratatul dintre regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg și Mircea cel Bătrân
(Brașov)
- 10 oct. 1394/ 17 mai 1395: bătălia de la Rovine (victorie Mircea)
- septembrie 1396: bătălia de la Nicopole (victorie otomani)
- 1409: Mircea îl sprijină pe Musa la tronul Imperiului Otoman
- 1411-1413: domnia lui Musa → apogeul politic și diplomatic al lui Mircea
- 1416: Mircea intervine pentru a doua oară în sprijinul unui pretendent, anume Mustafa
- 1417: sultanul Mahomed invadează Țara Românească, anexează Dobrogea și impune plata
unui tribut
- 1417/1420: Dobrogea este cucerită de otomani â

● Vlad Țepeș (1448; 1456-1462; 1476)


- 1456: Vlad Țepeș este înscăunat în Țara Românească de Iancu de Hunedoara
- 1459: Vlad refuză plata tributului
- 1461-1462: Vlad organizează expediții la sud de Dunăre, urmând să dezorganizeze forțele
otomane
- iunie 1462: Mahomed al-II-lea sosește în Țara Românească în fruntea unei armate imense
- 1476: când, Ungaria tinde să reia lupta antiotomană, Vlad este eliberat, dovadă că trădarea de
care fusese acuzat de Matei Corvin, nu existase niciodată li revine pe tronul țării, dar moare la
scurt timp într-o luptă cu turcii

● Șerban Cantacuzino (1678-1688)


- 1684-1688: Domnitorul Șerban Cantacuzino negociază încheierea unui tratat de alianță cu
Imperiul Habsburgic
- 1688: Șerban Cantacuzino a încheiat prin intgermediul trimisului său, arhimandritul Ioan, un
tratat cu țarii ruși Ioan și Petru
: trimite o delegație solemnă la Viena pentru a încheia o alianță

● Mihai Viteazul (1593-1601)


- 1593: Mihai Viteazul își cumpără domnia
- 1594: începe colaborarea cu Liga Sfântă
- 13 noiembrie 1594: răscoala antiotomană de la București
- 13/23 august 1595: bătălia de la Călugăreni
- 20 mai 1595: tratatul de la Alba Iulia → Mihai devine locțiitorul lui Sigismund Bathory
- august 1595: marele vizir Sinan Pașa trece Dunărea cu o armată evaluată la cca. 100000 de
oameni
- 20 octombrie 1595: victoria de la Giurgiu împotriva otomanilor; oștile turcești părăsesc
teritoriul de la Nord de Dunăre
- 1596: domnitorul muntean declanșează o campanie peste Dunăre, ajungând până la Plevna
- ianuarie 1597: sultanul otoman trimite lui Mihai steagul de recunoaștere a domniei pe viață și
diminua semnificativ tributul
- 1597: Mihai a încheiat pace cu sultanul
: se anulează tratatul de la Alba Iulia
- 1598: pentru consolidarea poziției țării, a încheiat un tratat cu Imperiul Habsburgic
- 1598: tratatul de la Mănăstirea Dealu → Mihai obținea susținere din partea habsburgilor pt
lupta antiotomană
- iulie 1599: printr-o solie trimisă la Praga Mihai solicita îngăduința intervenției în Ardeal
- 18/28 octombrie 1599: bătălia de la Șelimbăr (unirea Transilvaniei cu Țara Românească)
- 1 noiembrie 1599: Mihai intră triumfător în Alba Iulia
- aprilie-mai 1600: campania din Moldova
- mai 1600: Mihai cucerește Moldova
- 1599-1600: unirea Țărilor Române sub conducerea lui Mihai Viteazul
- 17/27 mai 1600: Mihai se intitulează „domn al Țării Românești, Ardealului și Moldovei”
- 18 septembrie 1600: bătălia de la Mirăslău (Mihai este înfrânt de generalul Gheorghe Basta)
- 3/13 august 1600: bătălia de la Gurăslău; trupele lui Mihai și ale generalului Basta îl înfrâng pe
Sigismund Bathory, iar Mihai recuperează controlul asupra Transilvaniei
- 1600-1601: Mihai se află în pribegie la Praga și Viena, încercând să-l convingă pe Rudolf să-l
ajute să-și recapete domnia
- 9/19 august 1601: Mihai Viteazu a fost ucis pe Câmpia Turzii

● Constantin Brâncoveanu (1688-1714)


- 1698: C-tin face propuneri Rusiei în vederea unui război antiotoman
- 1701: Constantin Brâncoveanu a obținut protecția împăratului Leopold I de Habsburg

Transilvania
- 1541: Transilvania este organizată ca principat autonom în cadrul Imperiului Otoman
: a fost reînnoit statutul de stat tributar
- 1552: Banatul a fost transformat în pașalâc
- 1613-1629: a domnit în Transilvania Gabriel Bethlen
- 1618-1648: Transilvania participă la războiul de 30 de ani
- 1627: despre planul dacic al lui Gabriel Bethlen
- 1645: tratatul de alianță dintre regele Franței Ludovic al XV-lea și principele Transilvaniei, Gh.
Rakoczi
- 1691: prima diplomă Leopoldină
- 1791: a doua diplomă Leopoldină

● Iancu de Hunedoara (1441-1456)


- 1442: Iancu învinge o oaste intrată în Ungaria
- 1443: Iancu a adoptat tactica de luptă ofensivă
- 1443-1444: campania cea lungă (la sud de Balcani) prin care cucerește orașe precum Niș sau
Sofia (victoria lui Iancu de Hunedoara împotriva otomanilor)
- 1444: se organizează sub conducerea regelui Ungariei, Vladilav I, Cruciada de la Varna, care s-
a încheiat cu un adevărat dezastru pentru forțele creștine
- 1446: Iancu a fost numit guvernator al Ungariei
- iulie 1456: campania de la Belgrad (victoria lui Iancu de Hunedoara împotriva otomanilor)
: Iancu moare de ciumă

Moldova
- 1375-1391: a domnit Petru I Mușat în Moldova

- 1387: Petru I Mușat închină țara Poloniei, prin tratatul cu Vladislav Jagello de la Lvov

- 1400-1432: a domnit Alexandru cel Bun în Moldova

- 1448: Chilia este cucerită de Ungaria

- 1456: Moldova plătește pentru prima oară tribut în timpul lui Petru Aron

- 1484: statutul de stat tributar de devenit accentuat

- 1538: campania sultanului Soliman în Moldova

: Tighina a fost transformată într-un complex militar de dominație otomană

- 1591-1595: conducerea lui Aron Vodă

- 1634-1653: a domnit Vasile Lupu în Moldova

- 1710-1711: conducerea lui Dimitrie Cantemir

- 1711: instaurarea domniilor fanariote în Moldova

- 1764-1767; 1774-1777: domnia lui Grigore al-III-lea Ghica în Moldova


- 1775: pacea de la Kuciuk-Kainargi- Bucovina este cedată habsburgilor
- 1782-1785: domnia lui Alexandru Mavrocordat în Moldova
- 1784: privilegiu comercial acordat negustorilor austrieci de către Al.Mavrocordat
- 1786-1788: domnia lui Alexandru Ipsilanti
- 1787: Al.Ipsilanti a negociat o convenție comercială cu Imp.Habsburgic

● Ștefan cel Mare (1457- 2 iulie 1504)


- 1456: predecesorul lui Ștefan, Petru Aron, acceptă plata tributului
- aprilie 1459: Ștefan încheie o convenție cu Cazimir al IV-lea(Polonia)-Overchelăuți-îl
recunoaște ca suzeran unic
- 1462: Ștefan încearcă să recupereze Chilia, dar eșuează
- 1465: Ștefan recuperează Chilia
- 1467: expediția lui Matei Corvin în Moldova, fiind învins de Ștefan la Baia
- 1473: Ștefan refuză plata tributului și - vara 1475: turcii au cucerit cetățile genoveze Caffa și
Mangop, iar hanatul tătar al Crimeii a devenit vasalul sultanului
declanșează lupta antiotomană
- 10 ianuarie 1475: bătălia de la Vaslui/Podul Înalt (victoria lui Ștefan împotriva otomanilor)

- 25 ianuarie 1475: scrisoarea lui Ștefan adresată principilor creștini după lupta de la Vaslui
- 12 iulie 1475: tratatul încheiat de Ștefan cel Mare cu regele Matei Corvin

- 1474-1475: se desfășoară campania inițiată de sultanul Mahomed al-II-lea și comandată de


Soliman, beglerbegul Rumeliei

- iunie 1476: Mahomed al-II-lea a trecut Dunărea cu o armată de peste 100.000 de oameni și a
înaintat spre Suceava pe Valea Siretului

- 25 iulie 1476: bătălia de la Războieni (victorie otomanii)

- august 1476: sultanul a dat semnalul retragerii și a doua campanie împotriva Moldovei s-a
încheiat printr-un eșec

- 1478: Ștefan cel Mare despre importanța luptei antiotomane a Moldovei- solia lui Ioan
Țamblac la Veneția

- 1480: Ștefan încheie pace cu Imperiul Otoman


- 1484: profitând de pacea încheiată cu Ungaria, Baiazid al-II-lea a organizat o mare expediție
împotriva lui Ștefan, cucerind Chilia și Cetatea Albă

- septembrie 1485: Ștefan acceptă suzeranitatea lui Cazimir al -IV-lea (tratatul de la Colomeea)

-1486/1487(C.V), 1489: Ștefan a restabilit pacea cu Poarta, reluând plata tributului

- 1489: Ștefan revine la alianța cu Ungaria

- octombrie 1497: bătălia de la Codrii Cosminului în care polonezii au fost înfrânți

- 1499: tratatul de la Hârlău semnat între Moldova și Polonia, care stabilea pace veșnică între
cele două state, iar Moldova se emancipa de sub suzeranitatea Poloniei

- 1504: moartea lui Ștefan cel Mare

● Sultanii otomani

- 1389-1402: Baiazid I
- 1411-1413: Musa
- 1413-1421: Mahomed I
- 1421-1451: Murad al II-lea
- 1451-1481: Mahomed al II-lea
- 1481-1512: Baiazid al II-lea
- 1520-1566: Soliman Magnificul → maxima perioadă de expansiune a Imperiului Otoman

● Plan extern:
- jum. sec XIV: declinul Hoardei de Aur
- sf. sec. XIV: Imperiul Otoman a început expansiunea în Pen. Balcanică a ajuns pe linia Dunării
- 1354: Imperiul otoman se apropie de Dunăre
- sec. XV: consolidarea puterii otomane
- sec. XVI: dominația otomană s-a accentuat
: în a doua jumătate a acestui secol tributul a înregistrat o creștere fără precedent
- 1393: Baiazid a cucerit țaratul de Târnovo
- 1396: Baiazid a cucerit țaratul de Vidin
- 1402: Baiazid este înfrânt la Ankara și apoi luat prizonier de Timur Lenk
- 1453: Mahomed al-II-lea cucerește Constantinopolul și vizează extinderea Imperiului Otoman
către Europa Centrală
- 1463: Veneția, Ungaria, Hanul turkmen și alte puteri participă la lupta antiotomană
- 1479: Veneția încheie pace cu Imperiul Otoman
- 1483: Imperiul Otoman a încheiat pace cu Ungaria
- 1492: Ioan Albert a devenit rege al Poloniei
- 1503: tratatul ungaro-turc (în care Moldova a fost cuprinsă alături de Țara Românească cu
obligația de a acoperi tributul și alte obligații)
- 1526: bătălia de la Mohacs
- 1533: Polonia încheie pace cu otomanii
- martie 1536: Franța a încheiat un tratat cu Imperiul Otoman împotriva Imperiului Habsburgic
- după 1538-1541: hegemonia otomană s-a putut instaura efectiv și pe termen lung în Țările
Române
- 1541: partea centrală și nordică ale Ungariei au devenit pașalâc
- 1572: criza dinastică în Polonia
- 1590-1592: Imperiul Habsburgic inițiază Liga Sfântă la care au participat Statul Papal, Spania,
Austria, si ducatele italiene Toscana, Mantova și Ferrara
- 1593-1606: Liga Creștină s-a aflat în război cu Imperiul Otoman
- 1599: Silezianul, Gorlitz
- 1683: asediul Vienei
- 1687: pătrunderea armatelor imperiale în principat
- 1697: victoria de la Zenta a austriecilor contra turcilor
- 1752: ambasadorii Franței îi considerau pe domnitorii Principatelor Române ca suverani, cu
titlul de Alteță
- 1775: nota diplomatică a reprezentantului Imperiului Habsburgic la C-pol, Thugut, către
cancelarul austriac Kaunitz
- 19 iulie 1794: Alexandru Moruzi îl primește pe ambasadorul Angliei la Constantinopol
- 1341-1462: Ducas, Istoria turco-bizntină
● Prin cucerirea cetăților Chilia și Cetatea Albă de către otomani, Marea Neagră devine
lac turcesc
● Achingii- ostași turci destinați incursiunilor în teritoriul inamic înainte de atacul decisiv.
● Alcătuiau trupe neregulate de cavalerie din sec. XVI-XVII
● Pașalîc/Eylat- numele provinciilor turcești mari, aflate sub guvernarea unui pașă
● Beglerbeg- guvernator general al părții europene (rumelia) sau asiatice (Anatolia) a
Imperiului Otoman

S-ar putea să vă placă și