Sunteți pe pagina 1din 1

https://bwgung.

de/ausgaben/2021/bwgung-2-2021/zwischen-regi

Sprache erkennen Rumänisch

VI AŢĂ

Între loialitatea
față de guvern și
gândirea laterală
Există principii biblice care ne
oferă orientare ca biserică?

În timp ce unii sus susțțin respectarea


strict
strictăă a mmăăsurilor de combatere a
infec
infecțțiilor, al
alțții ne cer ssăă sus
susțținem
libertatea de închinare la
evenimentele gânditorului lateral.
Criza coroanei ne-a surprins ca pe
o biseric
bisericăă liber
liberăă ș i a llăăsat deja o
cr
crăăp ă tur
turăă în congrega
congregațțiile noastre.
Eugen Hartwich descrie aici modul
în care conducerea Asocia Asociațției
Baden-Württemberg reac reacțționeaz
ioneazăă
la aceast
aceastăă zon
zonăă de discudiscuțții
tensionat
tensionatăă ș i care principii biblice
ne pot oferi orientare.

„Ai putea să stai pe scena (gânditor


lateral) și să spui, audibil și vizibil pentru
toată lumea: ...” Apoi, membrii
congregației descriu cu amabilitate
publicului și ceea ce am spus în numele
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din
Baden-Württemberg. guvernul ar trebui
să comunice. „Dacă vor apărea
dificultăți după aceea, noi [adventiștii
din Baden-Württemberg] ar trebui doar
să o suportăm.” Doar câteva zile mai
târziu, sună telefonul. Un alt membru al
comunității în cauză își exprimă în mod
clar poziția cu privire la măsurile
sanitare ale guvernului și ne îndeamnă
să respectăm cu strictețe aceste
orientări. Dacă nu, ar trebui să ne
așteptăm la o reclamă.

Aceasta este doar o privire asupra a


ceea ce am trecut prin ultimele luni. Nu
numai o dată mi-am dorit să fiu ciupit de
cineva pentru a mă trezi din visul actual
(de noapte). Dar de fiecare dată mă
regăsesc în mod repetat în noul normal,
unde un virus afectează în continuare
masiv realitatea vieții noastre. Puțini
dintre ei ar trebui să fie surprinși că
există acum o ruptură în comunitățile și
familiile noastre. La urma urmei, unii
dintre ei au avut cu siguranță deja o
discuție despre punctul de vedere al
crizei coroanei și măsurile luate de
guvern și au experimentat o divizare
literală între cei implicați. În ultimele
luni, noi, în conducerea asociației, am
primit tot spectrul de opinii, sfaturi,
emoții și reproșuri de la unii dintre frații
noștri.Întrebarea nu s-a pus rar: „Care
este poziția ta de fapt? Ești guvernul
loial guvernului sau gânditorului lateral?
"

În ccăăutarea principiilor biblice

Pentru a răspunde la aceste întrebări,


nu pot cita o secțiune gata făcută din
rânduiala bisericii. De asemenea, nu
există un al 29-lea punct de convingere
despre criza coroanei și despre modul în
care ar trebui să evaluăm măsurile și să
ne comportăm corect. Chiar și
declarațiile lui Isus din Luca 21:11
despre foamete și epidemii le-am
asociat în cea mai mare parte cu țările
africane. Dar acum efectele și măsurile
asociate ne afectează situația vieții și o
influențează într-un mod fundamental
spre negativ. Ați putea, de asemenea, să
spuneți acest lucru: criza coroanei ne-a
prins cu garda jos ca adventiști de ziua a
șaptea! Pur și simplu nu aveam un astfel
de scenariu pe ecranul nostru.
Așadar, căutarea mea personală pentru
răspunsuri despre Scriptură și
declarațiile lui Ellen White m-au condus.
Pentru că eram reticent să renunț la
propria mea opinie și să spun da și amin
la tot ceea ce guvernul articulează și
decide. În același timp, în calitate de
reprezentant al Bisericii noastre Libere,
nu am vrut să salt pe căile gânditorilor
laterali, mai ales că nimeni nu știe unde
va duce în cele din urmă călătoria cu
diferiții reprezentanți ai acestei mișcări
și opiniile lor largi.

Am găsit ceea ce căutam în viața și


slujirea lui Daniel. O criză a avut loc în
605 î.Hr. Chr. Și-a schimbat viața. Dar, cu
ajutorul lui Dumnezeu, a profitat la
maximum de ea! El a fost supus și
ascultător față de autorități și a acceptat
anumite linii directoare, pe care, cu
siguranță, nu le considera pe toate
sensibile. Acestea includ schimbarea
numelui său „Daniel” („Dumnezeu este
judecătorul meu”) în numele păgân
„Beltschazar” („Fie ca Bel să-și
primească viața”). Mai mult, el a trebuit
să finalizeze un studiu de trei ani al
științei babiloniene. Dar Daniel nu a spus
da și amin la toate. Limitele sale erau
acolo unde liniile directoare ale
guvernului încălcau o poruncă clară din
partea lui Dumnezeu. El nu a vrut nici să
mănânce mâncarea necurată (Dan 1,8),
nici să se închine unei persoane (Dan 6).
Făcând acest lucru, el a trăit principiul
biblic: „Trebuie să ascultăm de
Dumnezeu mai mult decât de oameni”
(Fapte 5:29).

Cultul public nu mai era posibil datorită


distrugerii templului din Ierusalim.
Astfel, nu s-ar putea nici închina lui
Dumnezeu în închinare, nici să cânte
gloriei Sale. Guvernul babilonian a făcut
acest lucru literalmente imposibil pentru
evrei. Dar atâta timp cât Daniel l-ar
putea închina lui Dumnezeu în mod
privat, libertatea sa de credință a fost
garantată. Daniel a fost funcționar
public pentru cea mai mare parte a vieții
sale. Și-a folosit timpul pentru a lucra
pentru binele societății în loc să
reproșeze în mod constant autorităților
cât de incompetenți erau sau ce făceau
greșit. În același timp, însă, nu s-a sfiit să
dezvăluie voința lui Dumnezeu
autorităților la momentul potrivit și să
arate eșecurile morale. Daniel putea sta
în fața regilor, pentru că învățase să
îngenuncheze în fața regelui
universului!Făcând acest lucru, el a
dezvăluit o atitudine umilă și i-a cerut
lui Dumnezeu iertare pentru el și
poporul său. În cele din urmă, în noul
normal din Babilon, Daniel nu a uitat să
studieze previziunile profetice. Pentru
că știa că într-o zi Babilonul va cădea și
poporul Israel va fi în cele din urmă liber
să reconstruiască Ierusalimul.

Ce înseamn
înseamnăă acest lucru în ceea ce
prive
priveșște m
măăsurile corona?

Principiile din viața lui Daniel ne pot


oferi orientare în timpul crizei coroanei.
Practic, Biblia arată clar că și astăzi
oamenii se pot îmbolnăvi din cauza
încălcării legilor lui Dumnezeu. Pentru
că moartea, suferința și boala au venit în
lumea noastră din cauza păcatului lui
Adam. În același timp, Biblia raportează
și boli contagioase (de exemplu, lepra în
Levitic 13). Oamenii care sufereau de o
astfel de boală și prezentau simptome
clare trebuiau să intre în carantină din
ordinul lui Dumnezeu pentru a nu-i
infecta pe alții. Chiar dacă criza coroanei
ne provoacă incredibil, ar trebui să
încercăm să facem tot posibilul și să
continuăm să ne concentrăm asupra
mandatului nostru misionar (Mt 28; Rev.
14).Pentru că la fel ca noi, aleșii noștri în
guvern se află într-o mare bătălie între
lumină și întuneric. Și ei pot alege binele
sau răul și astfel ne pot influența viața în
mod pozitiv sau negativ. Pentru ca noi să
ducem o viață calmă și echilibrată,
suntem chemați să ne rugăm pentru
guvern (1 Tim 2: 1-2) și să respectăm
instrucțiunile sale (Rom 13; Tit 3: 1).

Legea lui Dumnezeu nu se aplică numai


creștinilor, ci tuturor oamenilor și, prin
urmare, este mai presus de rânduielile
omenești. Aceștia își pierd valabilitatea
dacă contravin poruncilor lui Dumnezeu
(Fapte 5:29). Cu toate acestea, biserica
noastră liberă nu crede că purtarea unei
măști în închinare este păcat, idolatrie
sau închinare la diavol, așa cum susțin
unii. Guvernul respectă, de asemenea,
libertatea religioasă a bisericilor, în timp
ce alte instituții trebuie să închidă. De
aceea, serviciile noastre bisericești pot fi
efectuate cu un concept valid de
protecție a infecțiilor. Restricția resimțită
de unii frați și surori în slujba de
închinare nu reprezintă încă o restricție
transfrontalieră a închinării noastre;
Deci nu este justificat ca noi, liderii
Bisericii Libere, să ceremsă nu pună în
aplicare măsurile conceptului de
protecție împotriva infecțiilor în spațiile
publice.

O astfel de restricție ar exista dacă ni s-


ar interzice să ne închinăm lui
Dumnezeu nu numai în public, ci chiar în
sfera noastră privată, ca și în cazul lui
Daniel. Prin urmare, la fel ca Daniel, ar
trebui să ținem în evidență cuvântul
profetic. Pentru că, ca biserică liberă,
credem că, în viitorul apropiat, problema
închinării va juca un rol decisiv în raport
cu ziua odihnei. Ca niciodată, ar trebui
să urmăm exemplul lui Daniel și să
căutăm rugăciune împreună cu colegii
noștri credincioși.

Libert
Libertăț
ății ș i drepturi democratice
de baz
bazăă

Ca conducere a asociației, suntem


obligați de guvern să trimitem
congregațiilor noastre bisericești un
concept actualizat de protecție
împotriva infecțiilor, indiferent dacă
susținem sau nu măsurile. Avem
obligația de a furniza informații și
trebuie să le respectăm. În cadrul
drepturilor lor de bază, cetățenii
germani pot discuta și chiar protesta
împotriva utilității unor astfel de
concepte de protecție împotriva
infecțiilor și a altor măsuri - cum ar fi
restricțiile de contact pentru persoanele
sănătoase, tocurile, carantina
persoanelor fără simptome, admiterile
forțate asociate sau restricțiile gama de
mișcare. Pentru că o diferență clară
între timpul lui Daniel și al nostru este
că trăim într-o democrație! Astfel, în
calitate de cetățeni germani, avem
dreptul să ne exprimăm pașnic opinia
personală. Credință, opinie,și libertatea
de întrunire sunt drepturi democratice
fundamentale și ar trebui respectate ca
atare. În plus, alegerile ne oferă
posibilitatea de a ne confirma guvernul
sau de a iniția schimbarea. Fiecare
cetățean este, de asemenea, liber să
intre în comunicare cu reprezentanții
aleși și să își exprime aprobarea sau
respingerea diferitelor decizii. Putem
chiar să gândim la mare și să ne educăm,
astfel încât să putem servi în organele
consultative și legislative și să
participăm la legislația acestei țări.să
comunice cu reprezentanții aleși și să își
exprime aprobarea sau dezacordul cu
diferite decizii. Putem chiar să gândim la
mare și să ne educăm, astfel încât să
putem servi în organele consultative și
legislative și să participăm la legislația
acestei țări.să comunice cu
reprezentanții aleși și să își exprime
aprobarea sau dezacordul cu diferite
decizii. Putem chiar să gândim la mare și
să ne educăm, astfel încât să putem
servi în organele consultative și
legislative și să participăm la legislația
acestei țări.1

Pentru noi, în calitate de Biserică


Adventistă, Ellen White a dat un sfat
important despre relațiile cu autoritățile
lumești pe care ar trebui să le luăm la
inimă: „Mulți dintre frații noștri au spus
și au scris multe lucruri care sunt
interpretate ca fiind împotriva a fi
guvernare și lege. Este o greșeală dacă
permitem neînțelegerile în acest fel. Nu
este înțelept să expunem în continuare
greșelile celor care conduc guvernul. Nu
este treaba noastră să atacăm oameni
sau instituții. Ar trebui să fim extrem de
atenți să nu sugerăm că suntem în
opoziție cu autoritățile seculare. Ar
trebui să ștergem din ceea ce spunem
despre noi înșine și să scriem fiecare
frază care poate fi atât de neînțeleasă,de
parcă am merge la ordine și ordine în
opoziție. Totul ar trebui cântărit foarte
atent, astfel încât să nu fim observați ca
încurajând rebeliunea împotriva țării
noastre și a legilor sale. Va veni vremea
când vom fi tratați ca trădători pentru
susținerea adevărurilor biblice; dar să
nu aducem acest timp mai repede
acționând în mod necorespunzător care
stârnește dușmănie și resentimente. Va
veni vremea când expresiile
nepăsătoare ale unui caracter acuzator,
rostite și scrise neglijent de frații noștri,
vor fi folosite de dușmanii noștri pentru
a ne acuza. Aceste expresii nesăbuite nu
vor fi folosite doar pentru a-i condamna
pe cei care le-au rostit,dar va fi folosit
împotriva întregii Biserici Adventiste.
Procurorii noștri vor spune că în această
zi sau în acea zi unul dintre liderii noștri
a spus acest lucru sau altul împotriva
aplicării ordonanțelor acestui guvern.
Mulți vor fi surprinși de cât de mult a
fost păstrat și amintit, ceea ce va da
greutate argumentelor dușmanilor
noștri. Deci, lăsați lucrătorii noștri să fie
atenți să vorbească cu atenție în orice
moment și în orice circumstanță. Fie ca
toți să fie atenți să nu folosească
enunțuri nepăsătoare pentru a provoca
un timp sumbru înainte de ultima mare
criză, care va pune sufletele oamenilor
la încercare.că în acea sau acea zi unul
dintre liderii noștri a spus asta sau alta
împotriva aplicării reglementărilor
acestui guvern. Mulți vor fi surprinși de
cât de mult a fost păstrat și amintit, ceea
ce va da greutate argumentelor
dușmanilor noștri. Deci, lăsați lucrătorii
noștri să fie atenți să vorbească cu
atenție în orice moment și în orice
circumstanță. Fie ca toți să fie atenți să
nu folosească enunțuri nepăsătoare
pentru a provoca un timp sumbru
înainte de ultima mare criză, care va
pune sufletele oamenilor la încercare.că
în acea sau acea zi unul dintre liderii
noștri a spus asta sau alta împotriva
aplicării reglementărilor acestui guvern.
Mulți vor fi surprinși de cât de mult a
fost păstrat și amintit, ceea ce va da
greutate argumentelor dușmanilor
noștri. Deci, lăsați lucrătorii noștri să fie
atenți să vorbească cu atenție în orice
moment și în orice circumstanță. Fie ca
toți să fie atenți să nu folosească
enunțuri nepăsătoare pentru a provoca
un timp sumbru înainte de ultima mare
criză, care va pune sufletele oamenilor
la încercare.Fie ca toți să fie atenți să nu
folosească enunțuri nepăsătoare pentru
a provoca un timp sumbru înainte de
ultima mare criză, care va pune sufletele
oamenilor la încercare.Fie ca toți să fie
atenți să nu folosească enunțuri
nepăsătoare pentru a provoca un timp
sumbru înainte de ultima mare criză,
care va pune sufletele oamenilor la
încercare.2

S ă ne ajut
ajutăăm aproapele care are
nevoie - aceasta este misiunea
noastr
noastrăă

Cu toate discuțiile despre loialitatea față


de guvern și gândirea laterală, ar trebui
totuși să nu uităm în primul rând
oamenii care au contractat SARS-CoV-2
în ultimele luni. Cei mai mulți dintre ei
aveau ușoare degradări. Cu toate
acestea, alții erau în strâmtoare sau
chiar au murit din cauza unui curs sever.
Condoleanțele noastre sunt transmise
tuturor oamenilor din această lume care
trebuie să trăiască cu consecințele
coronavirusului asupra sănătății. Mai
mult, nu vrem să-i uităm pe cei care sunt
afectați de alte boli și epidemii (Mt 24: 7)
sau care trebuie să se lupte cu
consecințele financiare și psihologice ale
blocării. Caritatea practică, așa cum
este exemplificată de Isus, este misiunea
noastră și se poate exprima în grija
noastră conștientă a oamenilor și
încercând să le atenueze nevoia.

Ca reprezentant al adventiștilor de ziua


a șaptea din Baden-Württemberg, am
apărut pe scena gânditorilor laterali, așa
cum și-au dorit unii? Am ales un alt
traseu. În același timp, recomand
tuturor să folosească vremurile de criză
ca o oportunitate de a ajunge la oameni
în spiritul lui Isus cu mesajul speranței -
și asta dincolo de adunarea oamenilor.
Acest lucru se poate face în cele mai
variate moduri, prin care, pe lângă
cartea De la umbră la lumină , s-a
dovedit că și alte materiale misionare
sunt valoroase de distribuit.

Insistăm ca fiecare membru al


comunității să respecte cu strictețe
toate orientările guvernamentale - altfel
am depune o plângere? Și aici aș vrea să
aleg o cale diferită. Pentru că, în cele din
urmă, fiecare ar trebui să ia propriile
decizii în mod independent și să nu joace
judecători pentru alții. Ceea ce aș dori să
recomand tuturor membrilor bisericii și
pastorilor este să studieze Cuvântul lui
Dumnezeu și scrierile lui Ellen White în
perioade de criză ca aceasta și să ia în
serios și să pună în aplicare declarațiile
făcute acolo, de asemenea cu privire la
guvern.

Pentru că, la fel ca Daniel, trăim în exil în


această lume. În calitate de adventiști,
vrem să folosim timpul și să lucrăm
pentru bunăstarea semenilor noștri.
Pentru că toată lumea este cu siguranță
afectată de această criză într-un fel. Nu
ar trebui să fim descurajați, ci să căutăm
apropierea de Mântuitorul nostru. Nu va
trece mult până când Hristos va veni din
nou. Apoi, putem în cele din urmă să
mergem acasă cu Daniel, în Noul
Ierusalim pe care Hristos l-a zidit pentru
noi.

Umfla:

1 Ellen White, Intellect, Character și


Personality , Vol. 1, p. 379
2 Ellen White; Councels to Writers and
Editors , pp. 68-69

Noti<care privind
drepturile de autor
Conținutul și lucrările de pe aceste pagini
create de operatorul site-ului web sunt supuse
legii dreptului de autor german. Duplicarea,
prelucrarea, distribuirea și orice fel de
exploatare în afara limitelor legii drepturilor
de autor necesită acordul scris al autorului
respectiv sau al echipei editoriale. Autorii nu
scriu articole pentru publicare gratuită, de
exemplu pe internet sau pe platformele de
socializare. Prin urmare, nu este permisă
publicarea conținutului BWgung fără
permisiune.

Autor al articolului

Eugen Hartwich
este președintele Bisericii Adventiste de Ziua
a Șaptea din Baden-Württemberg.

Canalul Speranței

HOPE TV

Iisuse în <ecare casă!

Mai multe articole

VIAŢĂ

„Nu funcționează” - nu exista


pentru el

S Ă N Ă TAT E

Spre comunitatea vindecătoare

HOPE TV

Salvarea mesajului pe televizor

MISIUNE

Ca frunzele de toamnă

VIAŢĂ

Încap în cap

INTERVIU

Brücken statt Barrieren bauen


Als Gottes Endzeitgemeinde sind wir
heutzutage mit vielerlei Herausforderungen
konfron...

"

Das Mitteilungsblatt der Adventisten in Baden-


Württemberg.

Das Magazin erscheint vier Mal im Jahr und begeistert


durch ermutigende Berichte für ein Leben mit Gott. Du
interessierst dich für ein Probeexemplar unseres
Mitteilungsblattes BWgung? Dann sende uns bitte eine
Mail an info@bwgung.de mit deiner Anschrift und
Telefonnummer, oder rufe uns an unter +49 711 16290
23.

Die Online-Artikel sowie die Digital-Ausgabe von


BWgung sind ab sofort auf dieser Webseite ohne
vorherige Anmeldung frei verfügbar.

Meistgelesene Artikel

E R LÖ S U N G

Achterbahnfahrt Glauben

GEMEINDE

Missbrauch in der Kirche

G OT T E S B I L D

Gott der Liebe und des … Zorns?!

INTERVIEW

Despre albine, miere și companiile noastre

Mai multe articole

Cookie-urile ne ajută să livrăm conținutul și serviciile


noastre. Continuând să utilizați site-ul web, sunteți de acord
cu utilizarea cookie-urilor.
Politica noastră de confidențialitate O.K