Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 12.11.2020
GRUPA: Mică 1
PROFESOR: Petcu Alina Constantina
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Morcovelul vesel și prietenii lui”
CATEGORIA ACTIVITĂȚII: ALA1: „Jocuri si activitati alese”
 BIBLIOTECĂ: „ABC-ul sănătății” (citire de imagini);
 JOC DE MASĂ: „Legume hazlii” (puzzle);
SCOPUL: Socializarea copiilor prin activităţi semidirijate, care fixează cunoştinţele
însuşite anterior şi pregătesc activităţile următoare.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:
 Db2 - Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc (comunicare expresivă);
COMPORTAMENTE VIZATE:
 2.2. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în
calitate de vorbitor
OBIECTIVE OPERATIONALE:
 Să descrie imaginile formulând propoziții corecte;
 Să îmbine piesele de puzzle pentru refacerea imaginii cu legume de toamnă.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul;
MATERIAL DIDACTIC: imagini cu anotimpul toamna, cărți, imagini cu legume;
FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe.
DURATA: 10-15 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru educatie timpurie (2019)
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
ETAPELE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE
LECȚIEI DIDACTICE
1. Momentul Se creează condițiile optime
organizatoric necesare desfășurării activității:
- aerisirea salii de grupă;
-așezarea mobilierului pe centre;
-pregătirea materialului didactic.

2. Captarea Se va realiza prin prezentarea Conversația Frontal


atenției centrelor de activitate. Se vor intui
materialele de la măsuţe.

3. Anunțarea Vor fi prezentate centrele de Explicația Frontal


temei interes deschise și se va anunța
tema pentru fiecare centru.
 JOC DE MASĂ „Legume
hazlii” – Să îmbine corect
piesele de puzzle;
 BIBLIOTECĂ: „ABC-ul
sănătății” – să descrie Conversația
imaginile formulând
propoziții corecte din punct Observația
de vedere gramatical.

4. Desfășurarea După prezentarea materialelor, Conversația Observația


activității copiii se vor împărți în echipe și
vor lucra la centrele de interes.

Se vor explica sarcinile de lucru:


JOC DE MASĂ: „Legume hazlii” –
copiii vor aşeza piesele de puzzle Exercițiul
în spaţiul indicat pentru refacerea
imaginii cu legume de toamnă.

BIBLIOTECĂ: „ABC-ul sănătății”


– copiii au ca sarcină să utilizeze
corect cărțile și revistele puse la Frontal
dispozitie, să descrie imaginile,
formulând propoziții corecte, să
facă schimb de impresii.
Se va trece pe la fiecare centru
pentru a oferi sugestii și pentru a
îndruma copiii acolo unde este Conversația
nevoie.
Se vor urmări relațiile dintre copii Frontal
pe parcursul activității, insistând pe
comunicarea liberă și pe
colaborarea dintre ei.

5. Încheierea Copiii vor fi îndemnați să-și Conversația Frontal


activității aprecieze și să expună lucrările
personale la colțul dedicat
centrului tematic al săptămânii.

Educatoarea face aprecieri


generale asupra modului de
desfăşurare a activităţii.