Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 11.11.2020
GRUPA: Mică 1
PROFESOR: Petcu Alina Constantina
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Morcovelul vesel și prietenii lui”
CATEGORIA ACTIVITĂȚII: ALA1: „Jocuri si activitati alese”
 NISIP ȘI APĂ: „Grădina de legume” (desen cu degetul pe nisip)
 ARTĂ: „Roșii grămăjoare” (modelaj)
SCOPUL: Consolidarea deprinderilor de cooperare cu partenerii de joc, a
intercomunicării libere în timpul jocului.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
 C1 - Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
COMPORTAMENTE VIZATE:
 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații
noi
OBIECTIVE OPERATIONALE:
 Să deseneze cu degetele pe nisip forme de legume;
 Să modeleze plastilina.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul;
MATERIAL DIDACTIC: instrumente pentru nisip, plastilină, forme pentru
modelaj;
FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe.
DURATA: 10-15 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru educatie timpurie (2019)
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

ETAPELE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE


ACTIVITĂȚII DIDACTICE
1. Momentul Se creează condițiile optime
organizatoric necesare desfășurării activității:
- aerisirea salii de grupă;
-așezarea mobilierului pe centre;
-pregătirea materialului didactic.

2. Captarea Se va realiza prin prezentarea Conversația Frontală


atenției centrelor de activitate. Se vor
intui materialele de la măsuţe.

3. Anunțarea Vor fi prezentate centrele de Conversația Frontală


temei interes deschise și se va anunța
tema pentru fiecare centru.
 NISIP ȘI APĂ: „Grădina
de legume” – să deseneze
legume de toamnă cu Explicația
degetele pe nisip;
 ARTĂ: „Roșii
grămăjoare” – să modeleze
plastilina în vederea
realizării unei lucrări
complexe.

4. Desfășurarea După prezentarea materialelor, Conversația Frontală


activității copiii se vor împărți în echipe și
vor lucra la centrele de interes.

Se vor explica sarcinile de lucru: Explicația


NISIP ȘI APĂ – copiii trebuie să
deseneze forme de legume pe
nisip cu degețelele sau cu diferite
instrumente.
Pe grupe
ARTĂ – copiii vor avea la
dispoziție plastilină. Ei trebuie să
o modeleze astfel încât să Exercițiul
realizeze niste roșii;
Exerciţii de încălzire a muşchilor
mâinii: Frontală
„Mişcăm degeţelele şi batem
pălmuţele,
Pumnişorii îi rotim şi apoi îi
răsucim.
Mâna lebădă o fac, care dă mereu
din cap.”
Explicația
Se va trece pe la fiecare centru
pentru a oferi sugestii și pentru a
îndruma copiii acolo unde este
nevoie. Observarea
Se vor urmări relațiile dintre copii
pe parcursul activității, insistând
pe comunicarea liberă și pe
colaborarea dintre ei.

5. Încheierea Copiii vor fi îndemnați să-și Conversația Frontală


activității aprecieze și să expună lucrările
personale la colțul dedicat
centrului tematic al săptămânii.

Educatoarea face aprecieri


generale asupra modului de
desfăşurare a activităţii.