Sunteți pe pagina 1din 2

SESIUNE EXTRAORDINARĂ

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 13 - 25 august 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00


1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate – art.7, 8, 11,
ș.a.; Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale –
art.2, 4, 10, ș.a.; ș.a.)
nr. 169 din 04.08.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații O.Stamate, R.Vasiloi, L.Grosu, B.Marcoci,
A.Cheptonar, V.Spînu, R.Marian, I.Șpac, A.Racu,
M.Druță, O.Canațui, Vl.Bolea, V.Roșca, L.Carp,
V.Grădinaru, A.Belîi, D.Istratii, A.Băluțel, E.Sinchevici
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru
selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului
nr. 177 din 09.08.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, A.Munteanu-Pojoga, N.Davidovici,
V.Spînu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la
Procuratură (art.17, 18, 301, ș.a.)
nr. 181 din 10.08.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, M.Adam, A.Racu, Gh.Ichim,
I.Talmazan, I.Chiriac, V.Șoimaru, Iu.Păsat, A.Cătănoi,
V.Manic, L.Grosu, B.Marcoci
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4 Proiectul Codului vamal
nr. 306 din 09.07.2020 UE lectura II
COD
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
1
5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind piața produselor
petroliere nr.461/2001 (art.2, 4, 6, ș.a.)
nr. 179 din 10.08.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații Vl.Bolea, R.Marian, S.Lazarencu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
6 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.1104/2002
cu privire la Centrul Național Anticorupție
nr. 178 din 09.08.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații O.Stamate, D.Istratii, A.Cătănoi, S.Lazarencu,
R.Marian, I.Șpac, M.Gonța, Ig.Talmazan, A.Racu,
L.Novac, V.Cazacu, I.Babici M.Nistor, Gh.Iachim,
D.Gherman, Iu.Păsat, V.Manic, M.Pancu, Iu.Dascălu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.3, 82;
Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.232; Legea
nr.3/2016 cu privire la Procuratură – art.66, 69)
nr. 180 din 10.08.2021
Lege organică
Inițiatori – deputații S.Litvinenco, M.Adam, A.Racu, Gh.Ichim,
I.Talmazan, I.Chiriac, V.Șoimaru, M.Druță, Iu.Păsat,
A.Cătănoi, V.Manic, L.Grosu, B.Marcoci
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
8 Proiectul de hotărâre privind demisia din funcția de președinte al
Plenului Consiliului Concurenței și a unui membru al Plenului Consiliului
Concurenței
nr. 182 din 10.08.2021
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

S-ar putea să vă placă și