Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa Fişă de exerciţii şi probleme Profesor

a VIII-a Baze

1.Scrieţi formulele chimice corespunzătoare denumirilor şi clasificaţi compuşii


după solubilitatea lor în apă:
-hidroxid de aluminiu -hidroxid de fier (III)
-hidroxid de potasiu -hidroxid de calciu -hidroxid de nichel
2.Corectaţi greşelile strecurate intenţionat apoi denumiţi compusii
●Na(OH)2 ●Fe3 OH ●Mg2 (OH)2 ●Ba (OH)3 ●Cs 2OH2
3.Cum se poate obţine hidroxid de cupru (II) având la dispoziţie sodiu , clorură
de cupru şi apă ? Exemplificaţi prin reacţii chimice. Ce cantitate de hidroxid de cupru se poate obţine
dacă se folosesc 0,5 moli de sodiu?

4. Pornind de la Na, CuCO3, H2O şi HCl deduceţi două metode de obţinere a Cu(OH)2 (II). Specificaţi
tipul fiecărei reacţii chimice.

5. Se dau următoarele substanţe chimice: Na, H2O, AlCl3, NaOH, Na2O, CaO. Stabiliţi perechile de
substanţe care reacţionând între ele conduc la: a) trei baze solubile; b) două baze
insolubile.

7. Peste 3,1 g Na2O se toarnă 200 g apă. Ce concentraţie procentuală va avea soluţia bazică obţinută ?
Câte molecule de apă se consumă în reacţie ?

8. În 200 g apă se introduce o bucată de sodiu cu masa de 2,3 g. Ce concentraţie procentuală are
soluţia obţinută ? Ce volum de hidrogen se degajă ?

9. Se dă următoarea schemă de reacţii în care c este soda caustică:


1) a + b → c 6) c + i → f + h ↓
2) d + b → c + e ↑ 7) h + HCl → j + b
3) c + SO3 → f + b 8) CaO + b → k
4) c + g → f + b 9) k + CO2 → l + b
5) h → CuO + b 10) k + HNO3 → m + b
Se cere: a) Sctierea ecuaţiilor chimice şi determinarea substanţelor care corespund literelor din schemă.
b) Tipul reacţiilor chimice.
c) Importanţa practică a reacţiilor 2, 6, 8, 9.
10. Se neutralizează 40 g soluţie de HCl de concentraţie 36,5% cu soluţie de NaOH de concentraţie
20%. Ce concentraţie procentuală va avea soluţia finală ?

11. 270 g dintr-o substanţă MCl2 reacţionează cu NaOH şi se obţin 196 g precipitat albastru. Să se
calculeze masa moleculară a precipitatului şi să se scrie formula lui chimică.

12. Ce masă de hidroxid de potasiu este necesară să se adauge la 300 ml soluţie KOH 12% cu ρ=1,1
g/cm3 pentru a obţine o soluţie 40% ?

13. Care este masa de soluţie de KOH de concentraţie 28% necesară pentru a neutraliza 200 g soluţie
HCl 36,5%? Ce concentraţie procentuală are soluţia finală ?

14. Reacţia ce se produce între Na2CO3 şi Ca(OH)2 poartă numele de ,,caustificarea sodei”. Calculaţi
câte kg de sodă caustică se obţin pornind de la 2,5 kmoli Na 2CO3 dacă transformarea are loc cu un
randament de 80% ?

S-ar putea să vă placă și