Sunteți pe pagina 1din 2

ACTIVITATI instructiv- educAtive desfASURATE ÎN CADRUL

GRUPURILOR DE SOCIALIZARE
09.08.2021

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului


TEMA: „Sunet, silabă, cuvânt”
MIJLOC DE REALIZARE: joc intelectual
OBIECTIVE:
O1: - să stabilească imaginea corespunzătoare cuvântului care începe cu sunetul „ ....”;
O2: - să încercuiască imaginea corespunzătoare cuvântului format din două silabe;
O3: - să formeze perechi între imagine şi cifra corespunzătoare numărului de silabe;
O4: - să completeze cuvântul cu silaba care lipseşte;
O5: - să completeze propoziţia cu cuvântul potrivit;
O6: - să unească literele, în ordine, pentru a obţine un cuvânt;
1. „Încercuieşte imaginea a cărei denumire începe cu sunetul <<a>>”

2. „Încercuieşte imaginea a cărei denumire are două silabe”

3. „Formează perechi între imagine şi cifra corespunzătoare numărului de


silabe”

1 2
3
4. „Completează cuvântul cu silaba corespunzătoare”

pa___

5. „Flori, păpuşă, cărţi sunt … (cuvinte)”

5. „Uneşte literele pentru a obţine un cuvânt ”

P C
I
T I