Sunteți pe pagina 1din 6

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
LIMBA ENGLEZĂ
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
PLANIFICARE ANUALĂ – ANUL ŞCOLAR
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
2019 - 2020

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2
Com. Cosmesti

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
CLASA a II-a

PROFESOR:
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
1

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
Şcoala Gimnazială ,,Sfinții Împărați’’, Galați Aprobat, responsabil comisie,
Profesor : Pricopi Antoneta
Disciplina: Limba Engleză
Manual: Comunicare in limba moderna engleza, Elena Sticlea, Cristina Mircea, Editura Booklet, 2019
Clasa: a II-a
Nr. de ore pe săptămână: 1 ora

Avizat Director,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul şcolar 2020 – 2021

SEMESTRUL I

Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice vizate Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.
crt. ore
1 Unit 1 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, Greetings 3 S1
la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Numbers 1 – 10 S2
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a Introducing a person: name and age
Hello, everybody! unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă Project S3
respectivă Revision
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind
câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
2 Unit 2 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, School objests 3 S4
la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Asking (WHERE) and pointing the S5
1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele, în)
Welcome to ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar
place: on, in, under S6
2
rainbow school! 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a Colours
unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă Commands
respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
Project
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la Revision
localizarea obiectelor din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
3 Unit 3 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, Greetings 3 S7
la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Family members S9
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a
My family unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
Numbers S10
respectivă Opposites: happy / sad, beautiful /
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii ugly etc
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind Project
câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby) Revision
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
4 Unit 4 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele, în) Rooms 3 S11
ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar Objects of furniture S12
My house
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a Asking (WHERE) and pointing the S13
unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă place: on, in, under
respectivă Expressing actions
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii Project
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
localizarea obiectelor din universul imediat Revision
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
5 Unit 5 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele, în) Toys 3
ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar Opposites: tall / short, fat / slim
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a
My favourite toy unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
Colours
respectivă Shapes
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii Project
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind Revision
câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte

3
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
localizarea obiectelor din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
6 Final revision 1 Revision 1 S14
7 Merry Christmas! Project 1 S15 S15 Merry
Christmas!

SEMESTRUL al II – lea

Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice vizate Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.
crt. ore
8 Unit 6 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, Human body 2 S16
la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Opposites S17
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a Commands
My beautiful hair unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă Project
respectivă Revision
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind
câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
9 Unit 7 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, Domestic animals 2 S18
la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Opposites S19
1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele, în) Colours
At the farm ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar Counting animals
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a Position of objects in space
unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă Expressing actions
respectivă Project
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii Revision
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
localizarea obiectelor din universul imediat
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise.

4
10 Unit 8 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, Wild animals 2 S20
la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Activities S21
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a
At the Zoo unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
Expressing abilities
respectivă Giving short answers to questions:
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii Where is / are? What’s your favourite
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la animal?
localizarea obiectelor din universul imediat Project
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
Revision

2
11 Unit 9 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, Names of places in town 2 S22
la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Position of buildings in town S23
1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele, în)
In town ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar
Giving short answers: the toy shop
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a is.... Project
unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă Revision
respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
12 Unit 10 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, Toys 2 S24 S23
la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Numbers 1 – 10 S25 Mother’s
1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele, în)
I get to school by ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar
Means of transport Day
bus 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a Project
unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă Revision
respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
localizarea obiectelor din universul imediat
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

5
13 Happy Easter! Project 1 S26 S26 Happy
Easter!
15 Unit 11 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, Leisure activities 4 S27
la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Family members S28
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a
A day in the unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
Asking and giving short answers S29
garden respectivă Expressing abilities S30
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii Expressing actions
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau Project
creează rime/ mesaje scurte Revision
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
localizarea obiectelor din universul imediat
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
16 Unit 12 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, Fun activities 3 S31
la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Moments of the day S32
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a
Fun activities unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
Expressing actions S33
respectivă Project
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii Revision
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
localizarea obiectelor din universul imediat
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
17 Final revision 2 Revision 2 S34
S35

Profesor,
Pricopi Antoneta

S-ar putea să vă placă și