Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – ANUL I

2021-2022
UNIVERSITATEA Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil SPECIALIZAREA MEDICINĂ - LIMBA ENGLEZĂ
Palade” din TÂRGU MURES
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ TITLUL ABSOLVENTULUI DOCTOR-MEDIC
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
NIVEL DE REGLEMENTARE SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE (ECTS) 360 (OBLIGATORII + OPTIONALE) + 10 examen de licență

Semestrul I (14 săptămâni) Semestrul II (14 săptămâni) Total an


Nr. Activități didactice Cod/
crt. Modul I (7 săptămâni) Modul II (7 săptămâni) Modul III (7 săptămâni) Modul IV (7 săptămâni) universitar
Discipline Tip
Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ Studiu ECTS
disciplină
Sem/Pr verific. Sem/Pr verif. Sem/Pr verific. Sem/Pr verif. Sem/Pr indiv.
1 Anatomie (1) MED101/DF 4 6 6 E 28 42 84 6
2 Biochimie (1) MED102/DF 4 4 5 E 28 28 72 5
3 Biofizică MED103/DF 4 4 5 E 28 28 72 5
4 Anatomie (2) MED104/DF 2 6 5 E 14 42 70 5
5 Biologie celulară și MED105/DF 4 4 5 E 28 28 72 5
moleculară
6 Biochimie (2) MED106/DF 2 2 2 E 14 14 28 2
7 Anatomie topografică MED107/DF 4 10 6 E 28 70 56 6
și clinică
8 Bioetică.Deontologie MED108/DC 2 - 2 V 14 - 42 2
medicală
9 Terminologie medicală MED109/DR 1 1 2 V 7 7 42 2
10 Prim ajutor MED110/DS 1 1 2 V 7 7 42 2
11 Informatică medicală MED111/DC 4 4 4 V 28 28 49 4
12 Neuroanatomie MED112/DF 4 2 3 E 28 14 35 3
13 Fiziologie generală MED113/DF 1 1 2 E 7 7 42 2
14 Histologie generală MED114/DF 4 4 3 E 28 28 21 3
15 Limbi moderne (1) MED115/DC - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 2 V - 56 - 2
16 Educație fizică (1) MED116/DC - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 2 V - 56 - 2
17 Practică de specialitate MED117/DS - - 2 V - 160 - 2
18 Abilități practice* MED118/DS - - 2 V - 48 - 2
19 Disciplină opțională** MED119/OPT 2 - 2 V 14 - 42 2
TOTAL GENERAL 10DF; 4DC; 14 18 18 3E;1V 8 16 12 3E 12 20 16 1E;4V 9 11 16 3E; 4V 301 663
3DS;1DR; 1OPT 769 60+
2***
TOTAL ORE/CREDITE 28 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 26 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru + 2*** 964
**Discipline opționale – 1 disciplină/an la alegere
Raport teorie/activitate practică (LP, Seminar, Stagii, Practică): 301/663 = 1/2,20 ; Raport examene/verificări = 10E/9V
*Abilități practice – 1 gardă/modul X 12 ore = 12ore/modul x 4 module = 48 ore/an (conform programării de la Decanat)
**Anexa 1
***Educație fizică – 2 ECTS suplimentare
DF- disciplină fundamentală; DD- disciplină de domeniu; DS - disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară; ; DR - disciplină relevantă pentru pregătirea în domeniu; OPŢ - disciplină opțională
E – examen; V – verificare; LP – lucrări practice; Sem. – seminar; Stag. – stagiu; Pract. – practică; ECTS - credite de studiu transferabile

RECTOR PRORECTOR DECAN SECRETAR ȘEF FACULTATE


Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei Prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc Conf. univ. dr. Simona Mureșan Ec. Alina Truța
Prof. univ. dr. Oana Mărginean
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – ANUL II
2021-2022 (MODIFICAT – APLICABIL 2021-2022)
UNIVERSITATEA Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil SPECIALIZAREA MEDICINĂ - LIMBA ENGLEZĂ
Palade” din TÂRGU MURES
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ TITLUL ABSOLVENTULUI DOCTOR-MEDIC
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
NIVEL DE REGLEMENTARE SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE (ECTS) 360 (OBLIGATORII + OPTIONALE) + 10 examen de licență

Semestrul I (14 săptămâni) Semestrul II (14 săptămâni) Total an


Nr. Cod/ Modul I (7 săptămâni) Modul II (7 săptămâni) Modul III (7 săptămâni) Modul IV (7 săptămâni) universitar
Activități didactice
crt. Tip Lp/stg/ Formă Lp/stg/ Formă Lp/stg/ Formă Lp/stg/ Formă Lp/stg/ Studiu
Discipline Curs ECTS Curs ECTS Curs ECTS Curs ECTS Curs ECTS
disciplină Sem/Pr verific. Sem/Pr verif. Sem/Pr verific. Sem/Pr verif. Sem/Pr indiv.
1 Biostatistică MED201/DC 4 4 4 V 28 28 49 4
1Introducere în patogeneza
bolilor umane:
Fiziopatologie generală
2 MED202/DF 5 5 8 E 35 35 133 8
Morfopatologie generală
Farmacologie generală
Microbiologie generală
Microbiologie generală.
3 MED203/DF 4 4 4 E 28 28 49 4
Parazitologie. Micologie.
4 2Sânge. Imunitate. Infecție MED204/DF 6 6 7 E 42 42 91 7
5 Genetică MED205/DF 4 4 5 E 28 28 70 5
3Sistemele de organe ale

6 corpului uman: MED206/DF 8 8 9 E 56 56 119 9


Sistemul Cardio-Vascular
4Sistemele de organe ale

7 corpului uman: MED207/DF 3 3 4 E 21 21 63 4


Sistemul Respirator
8 5Neuroștiințe și mișcare MED208/DF 5 5 5 E 35 35 56 5
9 Bacteriologie. Virusologie. MED209/DF 4 4 4 E 28 28 45 4
Științele
comportamentale.
10 MED210/DC 2 2 2 V 14 14 77 2
Psihologie medicală.
Sociologie medicală.
11 Limbi moderne (2) MED211/DC - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 2 V - 56 - 2
12 Educație fizică (2) MED212/DC - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 2 V - 56 - 2
13 Practică de specialitate MED213/DS - - 2 V - 160 - 2
14 Abilități practice* MED214/DS - - 2 V - 70 - 2
15 Disciplină opțională** MED215/OPT 2 - 2 V 14 0 42 2
8DF; 4DC; 2DS; 18 12 13 19
TOTAL GENERAL 15 17 2E;2V 10 14 2E 11 15 2E 11 15 2E;5V 329 657 60+
1OPT ECTS ECTS ECTS ECTS 794
2***
TOTAL ORE/CREDITE 28 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 26 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru + 2*** 986
**Discipline opționale – 1 disciplină/an la alegere
Raport teorie/activitate practică (LP, Seminar, Stagii, Practică): 329/657 = 1/2; Raport examene/verificări = 8E/7V
*Abilități practice – 6 gărzi x 12 ore = 72 ore/an = 36 x 2 = 36 ore/semestru (conform programării de la Decanat)
**Anexa 1 ; ***Educație fizică – 2 ECTS suplimentare; 1-10 Anexa 2 – repartizarea numărului de ore de curs și de activități practice
DF- disciplină fundamentală; DD- disciplină de domeniu; DS - disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară; OPŢ - disciplină opțională
E – examen; V – verificare; LP – lucrări practice; Sem. – seminar; Stag. – stagiu; Pract. – practică; ECTS - credite de studiu transferabile

RECTOR PRORECTOR DECAN SECRETAR ȘEF FACULTATE


Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei Prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc Conf. univ. dr. Simona Mureșan Ec. Alina Truța
Prof. univ. dr. Oana Mărginean
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – ANUL III
(APLICABIL 2021-2022)

UNIVERSITATEA Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil SPECIALIZAREA MEDICINĂ - LIMBA ENGLEZĂ
Palade” din TÂRGU MURES
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ TITLUL ABSOLVENTULUI DOCTOR-MEDIC
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
NIVEL DE REGLEMENTARE SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE (ECTS) 360 (OBLIGATORII + OPTIONALE) + 10 examen de licență

Semestrul I (14 săptămâni) Semestrul II (14 săptămâni) Total an


Nr. Activități didactice Cod/
crt. Modul I (7 săptămâni) Modul II (7 săptămâni) Modul III (7 săptămâni) Modul IV (7 săptămâni) universitar
Discipline Tip
Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ Studiu ECTS
disciplină
Sem/Pr verific. Sem/Pr verific. Sem/Pr verific. Sem/Pr verific. Sem/Pr indiv.
1 Semiologie 4 6 5 E 28 42 56 5
MER302/DD
chirurgicală (1)
2 Fiziopatologie (1) MER304/DF 4 4 4 E 28 28 49 4
Biochimie clinică MER306/DD 2 2 3 V 14 14 49 3
3 Imunologie MER307/DD 2 2 3 V 14 14 49 3
Morfopatologie (1) MER305/DF 4 4 4 E 28 28 49 4
4 Semiologie Medicală MER301/DD 4 6 5 E 28 42 56 5
(1)
5 Farmacologie (1) MER303/DD 4 4 4 E 28 28 49 4
8 Semiologie MER310/DD 4 6 5 E 28 42 56 5
chirurgicală (2)
9 Fiziopatologie (2) MER312/DF 4 4 4 E 28 28 49 4
10 Morfopatologie (2) MER313/DF 4 4 4 E 28 28 49 4
11 Semiologie Medicală MER309/DD 4 6 5 E 28 42 56 5
(2)
12 Farmacologie (2) MER311/DD 4 4 4 E 28 28 49 4
13 Igienă MER314/DD 4 2 2 E 28 14 14 2
14 Chirurgie oro-maxilo- MER308/DS 2 2 2 V 14 14 28 2
facială
15 Practică de MER315/DS - - 2 V - 160 - 2
specialitate
16 Abilități practice* MER316/DS - - 2 V - 48 - 2
17 Disciplină opțională** MER317/OPT 2 - 2 V 14 - 42 2
TOTAL GENERAL 4DF; 9DD; 14 14 15 3E; 1V 12 14 15 2E,2V 12 14 13 3E 14 14 17 3E;2V 364 600
3DS; 1OPT 700 60
TOTAL ORE/CREDITE 27 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 27 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 964
**Discipline opționale – 1 disciplină/an la alegere
Raport teorie/activitate practică (LP, Seminar, Stagii, Practică): 364/600 = 1/1,64; Raport examene/verificări = 11E/5V
*Abilități practice – 1 gardă/modul X 12 ore = 12ore/modul x 4 module = 48 ore/an (conform programării de la Decanat); **Anexa 1
DF- disciplină fundamentală; DD- disciplină de domeniu; DS - disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară; OPŢ - disciplină opțională
E – examen; V – verificare; LP – lucrări practice; Sem. – seminar; Stag. – stagiu; Pract. – practică; ECTS - credite de studiu transferabile

RECTOR PRORECTOR DECAN SECRETAR ȘEF FACULTATE


Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei Prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc Conf. univ. dr. Simona Mureșan Dan Groșan
Prof. univ. dr. Oana Mărginean
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – ANUL III
(MODIFICAT – APLICABIL ÎN 2022-2023)

UNIVERSITATEA Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” SPECIALIZAREA MEDICINĂ - LIMBA ENGLEZĂ
din TÂRGU MURES
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ TITLUL ABSOLVENTULUI DOCTOR-MEDIC
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
NIVEL DE REGLEMENTARE SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE (ECTS) 360 (OBLIGATORII + OPTIONALE) + 10 examen de licență

Semestrul I (14 săptămâni) Semestrul II (14 săptămâni) Total an


Cod/ Modul I (7 săptămâni) Modul II (7 săptămâni) Modul III (7 săptămâni) Modul IV (7 săptămâni) universitar
Nr. Activități didactice
Tip Lp/stg/ Formă Lp/stg/ Formă Lp/stg/ Formă Lp/stg/ Formă Lp/stg/ Studiu
crt. Discipline Curs ECTS Curs ECTS Curs ECTS Curs ECTS Curs ECTS
disciplină Sem/Pr verific. Sem/Pr verific. Sem/Pr verific. Sem/Pr verific. Sem/Pr indiv.
1 Semiologie Medicală (1) MED301/DD 4 6 5 E 28 42 56 5
6Sistemele de organe ale
corpului uman:
2 MED302/DF 6 6 7 E 42 42 91 7
Sistemul Digestiv. Nutriție.
Metabolism
10 Igienă MED310/DD 4 2 3 V 28 14 35 3
3 Semiologie chirurgicală (1) MED303/DD 4 6 5 E 28 42 56 5
7Sistemele de organe ale

corpului uman:
4 MED304/DF 3 3 3 E 21 21 35 3
Sistemul Renal.
Homeostazie.
Chirurgie
6 MED306/DS 2 2 2 V 14 14 28 2
Oro-Maxilo-Facială
Asistența primară a stării
4 4 3 V 28 28 21 3
de sănătate
7 Semiologie Medicală (2) MED307/DD 4 6 5 E 28 42 56 5
8Sistemele de organe ale

8 corpului uman: MED308/DF 4 4 4 E 28 28 49 4


Sistemul Reproducător
9Sistemele de organe ale

9 corpului uman: MED309/DF 3 3 3 E 21 21 35 3


Sistemul Endocrin
Metodologia cercetării
MED 4 4 3 V 28 28 21 3
științifice
11 Semiologie chirurgicală (2) MED311/DD 4 6 5 E 28 42 56 5
12 10Introducere în oncologie MED312/DF 4 4 3 E 28 28 21 3
13 Imunologie MED313/DS 2 2 3 V 14 14 49 3
14 Practică de specialitate MED314/DS - - 2 V - 160 - 2
15 Abilități practice* MED316/DS - - 2 V - 48 - 2
16 Disciplină opțională** MED316/OPT 2 - 2 V 14 - 42 2
5DF; 7DD; 3DS;
TOTAL GENERAL 16 14 17 ECTS 2E;1V 13 15 13 ECTS 2E;2V 15 17 15 ECTS 3E;1V 10 12 15 ECTS 2E;3V 378 614 651
1OPT
60
TOTAL ORE/CREDITE 29 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 27 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 992
**Discipline opționale – 1 disciplină/an la alegere
Raport teorie/activitate practică (LP, Seminar, Stagii, Practică): 3787/614 = 1/1,62; Raport examene/verificări = 9E/7V
*Abilități practice – 1 gardă/modul X 12 ore = 12ore/modul x 4 module = 48 ore/an (conform programării de la Decanat); **Anexa 1; 1-10 Anexa 2 – repartizarea numărului de ore de curs și de activități practice
DF- disciplină fundamentală; DD- disciplină de domeniu; DS - disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară; OPŢ - disciplină opțională
E – examen; V – verificare; LP – lucrări practice; Sem. – seminar; Stag. – stagiu; Pract. – practică; ECTS - credite de studiu transferabile

RECTOR PRORECTOR DECAN SECRETAR ȘEF FACULTATE


Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei Prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc Conf. univ. dr. Simona Mureșan Ec. Alina Truța
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – ANUL IV
2020-2021

UNIVERSITATEA Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil SPECIALIZAREA MEDICINĂ - LIMBA ENGLEZĂ
Palade” din TÂRGU MURES
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ TITLUL ABSOLVENTULUI DOCTOR-MEDIC
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
NIVEL DE REGLEMENTARE SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE (ECTS) 360 (OBLIGATORII + OPTIONALE) + 10 examen de licență

Semestrul I (14 săptămâni) Semestrul II (14 săptămâni) Total an


Nr. Activități didactice Cod/
crt. Modul I (7 săptămâni) Modul II (7 săptămâni) Modul III (7 săptămâni) Modul IV (7 săptămâni) universitar
Discipline Tip
Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ Studiu ECTS
disciplină
Sem/Pr verif. Sem/Pr verif. Sem/Pr verif. Sem/Pr verif. Sem/Pr indiv.
1 Chirurgie generală MER401/DS 6 15 (6s) 8 E 42 90 70 8
2 Chirurgie plastică și MER402/DS 2 15 (1s) 2 V 14 15 28 2
microchirurgie reconstructivă
3 Radiologie MER403/DD 4 4 4 E 28 28 49 4
4 Ortopedie și traumatologie MER404/DS 4 15 (3s) 6 E 28 45 77 6
5 Urologie MER405/DS 4 15 (3s) 6 E 28 45 77 6
6 Medicina muncii și boli 2 15 (1s) 2 E 14 15 28 2
MER406/DS
profesionale
7 Medicina internă- Cardiologie MER407/DS 4 15 (5s) 6 E 28 75 56 6
8 Medicina de urgență MER412/DS 2 15 (2s) 3 E 14 30 35 3
9 Endocrinologie MER414/DS 4 4 3 E 28 28 28 3
10 Medicina internă - 2 15 (2s) 3 E 14 30 35 3
MER410/DS
Hematologie
11 Medicina internă - Diabet și 2 15 (2s) 3 E 14 30 35 3
MER411/DS
boli de nutriție
12 Chirurgie si ortopedie 2 15 (2s) 3 E 14 30 35 3
MER408/DS
pediatrică
13 Puericultură MER413/DS 2 15 (1s) 2 V 14 15 21 2
14 Metodologia cercetării 4 4 3 V 28 28 28 3
MER409/DC
științifice
15 Practică de specialitate MER415/DS - - 2 V - 160 - 2
16 Abilități practice* MER416/DS - - 2 V - 96 - 2
17 Disciplină opțională** MER417/OPȚ 2 - 2 V 14 0 42 2
TOTAL GENERAL 14DS; 1DD; 14 19 16 2E; 2V 10 15 14 3E 10 19 12 3E 12 19 18 3E;4V 322 760
1DC; 1OPT 644 60
TOTAL ORE/CREDITE 29 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 29 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 1082
**Discipline opționale – 1 disciplină/an la alegere
Raport teorie/activitate practică (LP, Seminar, Stagii, Practică): 322/760 = 1/2,36; Raport examene/verificări = 11E/6V
*Abilități practice – 2 gărzi/modul x 12 ore = 24 ore/modul x 4 module = 96 ore/an (conform programării de la Decanat)
**Anexa 1
DF- disciplină fundamentală; DD- disciplină de domeniu; DS - disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară; OPŢ - disciplină opțională
E – examen; V – verificare; LP – lucrări practice; Sem. – seminar; Stag. – stagiu; Pract. – practică; ECTS - credite de studiu transferabile

RECTOR PRORECTOR DECAN SECRETAR ȘEF FACULTATE


Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei Prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc Conf. univ. dr. Simona Mureșan Dan Groșan
Prof. univ. dr. Oana Mărginean
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – ANUL V
2020-2021
UNIVERSITATEA Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil SPECIALIZAREA MEDICINĂ - LIMBA ENGLEZĂ
Palade” din TÂRGU MURES
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ TITLUL ABSOLVENTULUI DOCTOR-MEDIC
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
NIVEL DE REGLEMENTARE SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE (ECTS) 360 (OBLIGATORII + OPTIONALE) + 10 examen de licență

Nr. Semestrul I (14 săptămâni) Semestrul II (14 săptămâni) Total an


crt. Activități Cod/
Modul I (7 săptămâni) Modul II (7 săptămâni) Modul III (7 săptămâni) Modul IV (7 săptămâni) universitar
didactice Tip
Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ Studiu ECTS
Discipline disciplină
Sem/Pr verif. Sem/Pr verif. Sem/Pr verif. Sem/Pr verif. Sem/Pr indiv.
1 Medicina internă - 4 15 (5s) 6 E 28 75 56 6
MER501/DS
Gastroenterologie
2 Medicina internă - 2 15 (2s) 3 E 14 30 35 3
MER502/DS
Nefrologie
3 Recuperare,
medicină fizică și MER503/DS 2 2 2 V 14 14 28 2
balneologie
4 Pneumologie MER504/DS 4 15 (2s) 4 E 28 30 42 4
5 O.R.L. MER505/DS 4 4 4 E 28 28 49 4
6 Oncologie MER506/DS 2 15 (1s) 3 V 14 15 49 3
7 Reumatologie MER507/DS 2 15 (2s) 3 E 14 30 35 3
8 Neurochirurgie MER508/DS 2 15 (2s) 3 V 14 30 35 3
9 Pediatrie MER509/DS 6 15 (7s) 8 E 42 105 56 8
10 Dermatologie MER510/DS 4 4 4 E 28 28 49 4
11 ATI MER511/DS 4 15 (3s) 5 E 28 45 56 5
12 Neurologie MER512/DS 4 15 (3s) 5 E 28 45 56 5
13 Oftalmologie MER513/DS 4 4 4 E 28 28 49 4
14 Practică de - - 2 V 0 160 - 2
MER514/DS
specialitate
15 Abilități practice* MER515/DS - - 2 V 0 96 - 2
16 Disciplină 2 - 2 V 14 0 42 2
MER516/OPȚ
opţională**
TOTAL GENERAL 15DS; 1OPT 10 17 13 2E; 2V 14 19 17 3E; 2V 10 19 12 2E 12 19 18 3E;2V 322 759 637 60
TOTAL ORE/CREDITE 30 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 30 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 1081
**Discipline opționale – 1 disciplină/an la alegere
Raport teorie/activitate practică (LP, Seminar, Stagii, Practică): 322/759 = 1/2,35; Raport examene/verificări = 10E/6V
*Abilități practice – 2 gărzi/modul x 12 ore = 24 ore/modul x 4 module = 96 ore/an (conform programării de la Decanat)
**Anexa 1
DF- disciplină fundamentală; DD- disciplină de domeniu; DS - disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară; OPŢ - disciplină opțională
E – examen; V – verificare; LP – lucrări practice; Sem. – seminar; Stag. – stagiu; Pract. – practică; ECTS - credite de studiu transferabile

RECTOR PRORECTOR DECAN SECRETAR ȘEF FACULTATE


Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei Prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc Conf. univ. dr. Simona Mureșan Dan Groșan
Prof. univ. dr. Oana Mărginean
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT – ANUL VI
2020-2021

UNIVERSITATEA Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil SPECIALIZAREA MEDICINĂ - LIMBA ENGLEZĂ
Palade” din TÂRGU MURES
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ TITLUL ABSOLVENTULUI DOCTOR-MEDIC
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
NIVEL DE REGLEMENTARE SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE (ECTS) 360 (OBLIGATORII + OPTIONALE) + 10 examen de licență

Nr Semestrul I (14 săptămâni) Semestrul II (14 săptămâni) Total an


. Activități didactice Cod/
cr Modul I (7 săptămâni) Modul II (7 săptămâni) Modul III (7 săptămâni) Modul IV (7 săptămâni) universitar
Discipline Tip
t. Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ ECTS Formă Curs Lp/stg/ Studiu ECTS
disciplină
Sem/Pr verif. Sem/Pr verif. Sem/Pr verif. Sem/Pr verif. Sem/Pr indiv.
1 Boli infecțioase MER601/DS 6 15 (3s) - - - 15 (3s) 8 E 42 90 72 8
2 Epidemiologie MER602/DD 4 4 5 E 28 28 70 5
3 Microbiologie clinică MER603/DR 1 - 2 V 7 - 49 2
4 Medicina de familie MER604/DS 4 15 (4s) 6 E 28 60 63 6
5 Farmacologie clinică MER605/DD 1 - 2 V 7 - 49 2
6 Sănătate publică și 4 4 5 E 28 28 72 5
MER606/DD
Management sanitar
7 Neonatologie MER607/DS 2 15 (2s) 3 E 14 30 35 3
8 Ecografie clinică MER608/DR 2 2 3 V 14 14 49 3
9 Îngrijiri paleative MER609/DS 1 1 2 V 7 7 42 2
10 Obstetrică-Ginecologie MER610/DS 4 15 (4s) - - 4 15 (3s) 10 E 56 105 91 10
11 Psihiatrie MER611/DS 4 15 (4s) 4 E 28 60 14 4
12 Medicină legală MER612/DS 4 4 4 E 28 28 49 4
13 Asistența primară a stării 1 1 2 V 7 7 42 2
MER613/DD
de sănătate
14 Abilități practice* MER614/DS - - 2 V - 48 - 2
15 Pregătirea lucrării de - 160 - -
MER615/DS
licență
16 Disciplină opțională** MER616/OPȚ 2 - 2 V 14 - 42 2
TOTAL GENERAL 4DD; 9DS; 2DR; 13 19 9 1E;2V 9 19 21 3E;1V 9 18 8 1E; 2V 13 20 22 3E; 2V 308 665
1OPT 739 60
TOTAL ORE/CREDITE 30 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 30 ore /săptămână - 30 ECTS/semestru 973
**Discipline opționale – 1 disciplină/an la alegere
Raport teorie/activitate practică (LP, Seminar, Stagii, Practică): 308/665 = 2,15; Raport examene/verificări = 8E/7V
*Abilități practice – 1 gardă/modul X 12 ore = 12ore/modul x 4 module = 48 ore/an (conform programării de la Decanat)
**Anexa 1
DF- disciplină fundamentală; DD- disciplină de domeniu; DS - disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară; DR - disciplină relevantă pentru pregătirea în domeniu; OPŢ - disciplină opţională
E – examen; V – verificare; LP – lucrări practice; Sem. – seminar; Stag. – stagiu; Pract. – practică; ECTS - credite de studiu transferabile

Total ore 6 ani = 5994 (5700 ore, fără Educație fizica si Limbi moderne – 224 ore)
Raport teorie/activitate practică total (fără Educație fizica si Limbi moderne) 1918/4076 : 1/2,13

RECTOR PRORECTOR DECAN SECRETAR ȘEF FACULTATE


Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei Prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc Conf. univ. dr. Simona Mureșan Dan Groșan
Prof. univ. dr. Oana Mărginean