Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1

Prof. Sărăcin Mihaela

Exemplificați, pentru fiecare competență cheie, două activități de învățare ce contribuie la formarea și
dezvoltarea acestora.
Competențele cheie la nivelul U.E. ce sunt fundamentale pentru fiecare persoană și care stau la baza
educației in cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere sunt:
1. Comunicarea într-o limbă maternă: abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri,
sentimente, fapte și opinii atât în formă orală cât si scrisă.

Exemple de activități de învățare:


- Pronunțarea corectă a termenilor și denumirilor geografice
- Completarea textelor lacunare cu termeni geografici specifici

2. Comunicarea într-o limbă străină: ca cea de mai sus doar că include și abilitățile de mediere și
interculturalitatea.

Exemple de activități de învățare:


- Prezentarea elementelor și a fenomenelor geografice percepute direct (în orizontul local) sau
indirect reprezentate pe diferite suporturi (animații video, filme documentare)
- Procesarea de informații geografice din diferite surse de documentare

3. Competența matematică, științifică și tehnologică: buna stăpânire a aritmeticii pentru a putea


rezolva problemele și situațiile vieții de zi cu zi, înțelegerea lumii naturale dar și abilitatea de a pune
în aplicare cunoștințele și tehnologia.

Exemple de activități de învățare:


- Exerciții de calculare a distanțelor dintre repere/puncte reprezentate pe suporturi cartografice
utilizând scara de proporție
- Determinarea unor caracteristici ale elementelor geografice prin calcule matematice simple

4. Competența digitală: utilizarea TIC pentru muncă, socializare, hobby.

Exemple de activități de învățare:


- Prezentarea, cu ajutorul unor instrumente TIC a impactului mediului natural asupra omului
- Descrierea unor fenomene din realitatea geografică prin utilizarea unor aplicații digitale

5. A învăța să înveți: organizarea și reglementarea propriei învățări, abilitatea de a gestiona eficient


învățarea.

Exemple de activități de învățare:


- Elaborarea unor planuri simple de învățare în realizarea unor sarcini de lucru
- Descoperirea unor legături simple pe baza unor date geografice comparabile

6. Competențe sociale și civice: capabilitatea de a participa într-un mod eficient și constructiv la viața
socială și să rezolve conflictele, dacă este cazul.

Exemple de activități de învățare:


- Elaborarea unui plan simplu de măsuri privind combaterea/diminuarea efectelor unor fenomene
naturale
- Utilizarea informațiilor geografice referitoare la diferite fenomene, procese geografice în
contexte noi (explicarea unor aspecte ale realității înconjurătoare

7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat: cuprinde capacitatea de a induce schimbări, cât și abilitatea


de a le primi, sprijini și adapta la inovație.

Exemple de activități de învățare:


- Elaborarea unei schițe de proiect pentru soluționarea unei probleme geografice
- Analizarea unor situații problemă din realitatea înconjurătoare în vederea identificării de soluții

8. Sensibilizare și exprimare culturală: aprecierea importanței exprimării creative a ideilor,


experiențelor și emoțiilor

Exemple de activități de învățare:


- Identificarea unor particularități ale diferitelor regiuni ale lumii din perspectiva cunoașterii lor
geografice
- Procesarea de informații geografice din diferite surse de documentare ( incluzând literatura,
muzica și artele plastice

S-ar putea să vă placă și