Sunteți pe pagina 1din 2

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 22

21 septembrie 2021 mun. Chişinău


ora 900
1. Cu privire la contestația împotriva Hotărârii Plenului Colegiului
disciplinar nr. 11/6 din 28 mai 2021, emise în privința judecătorului Ion Cotea de
la Judecătoria Cahul.
Raportor: dna Mariana Timotin

2. Cu privire la contestația împotriva Hotărârii Plenului Colegiului


disciplinar nr. 13/6 din 28 mai 2021, emise în privința judecătorului Maria Tertea
de la Judecătoria Chișinău.
Raportor: dna Mariana Timotin

3. Cu privire la desfășurarea concursului pentru numirea unor membri ai


Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor (Lista se anexează).
Raportor: dna Luiza Gafton

4. Сu privire la demersul președintelui interimar al Curții Supreme de


Justiție, Tamara Chișca-Doneva, referitor la modificarea numărului judecătorilor
specializați în materie de contencios administrativ.
Raportor: dl Victor Micu

5. Cu privire la demersul președintelui interimar al Curții de Apel Chișinău,


referitor la transferul pe termen limitat al unui judecător din alte curți de apel.
Raportor: dna Nina Cernat

6. Cu privire la demersul Autorității Naționale de Integritate, referitor la


executarea notificării în privința unui judecător.
Raportor: dna Mariana Timotin

7. Cu privire la avizarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.


789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție.
Raportor: dna Nina Cernat

8. Cu privire la aprobarea proiectului bugetului Consiliului Superior al


Magistraturii pentru anul 2022 şi estimărilor pentru anii 2023-2024.
Raportor: dl Dorel Musteață

9. Cu privire la aprobarea proiectului bugetelor instanțelor judecătorești


pentru anul 2022 și estimărilor pentru anii 2023-2024.
Raportor: dl Dorel Musteață

10. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii emise de Preşedintele interimar al


Consiliului Superior al Magistraturii.
Raportor: dl Victor Micu
11. Cu privire la cererile unor vicepreședinți ai instanțelor judecătorești,
referitor la acordarea concediului de odihnă anual (Lista se anexează).
Raportor: dl Petru Moraru

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Nina CERNAT