Sunteți pe pagina 1din 2

TME – CURS – 07.11.

2019

Evaluarea

Evaluarea initiala:

- nu se pune nota, este predictiva, ca sa vedem unde se afla copilul, ce strategii didactice trebuie
sa aplic eu ca si cadru didactic ca sa am rezultate cu copiii (facem grupe valorice)
- ne da un prognostic
- este de diagnostic (cati sunt de nivel mediu, cati peste mediu etc).

Evaluarea formativa:

- se desfasoara per parcursul itinerariului pedagogic, intervenind dupa parcurgerea unor secvente
curriculare foarte scurte ca durata. Ea este continua si puternic centrata pe elev. Ea genereaza
invatare, intrucat elevul singur va rezolva sarcini care au fost rezolvate in timpul lectiei si cu
ajutorul cadrului didactic.
o evaluarea formativa -> pentru ca il formeaza pe copil
o evaluarea continua -> pentru ca insoteste procesul de predare – invatare.
- evaluarea formativa trebuie sa formuleze aprecieri in legatura cu procesele realizate de elevi,
comparand rezultatele cu obiectivele operationale / sarcini de lucru.
- dezvaluie etapele intermediare pe care elevul trebuie sa le stapaneasca pentru a se ajunge la o
competenta.
- ocupa un timp scurt dintr-o lectie, aproximativ 5-6 min.
- cadrul didactic depisteaza repede cauzele unei nerealizari a obiectivelor operationale.
Cunoscand cauzele, cadrul didactic poate interveni urgent oferindu-I elevului sansa de a elimina
disfunctia.
- evaluarile formativa nu trebuie notate -> nu clasifica elevii
- evaluarea formativa ne ofera distanta dintre ce s-a propus si ce s-a realizat prin ele.
- intrucat nu se noteaza, nu ar trebui sa provoace stress, ci sa stimuleze invatarea.
- pune accent pe invatarea individuala, ceea ce va conduce la o relationare cadru didactic – elev
bazata pe empatie.

Evaluarea sumativa:

- se realizeaza la sfarsitul unei etape mari de predare / invatare, adica la finalul unui itinerariu
pedagogic incepand cu sfarsitul unei unitati de invatare
- aplicandu-se la finalul unui parcurs pedagogic, i se mai zice si evaluare finala
- trebuie sa stim ca la sfarsitul fiecarei unitati de invatare apare o evaluare de tip sumativ aratand
cumulul de cunoastere.
- Este cronofaga, dar ne prezinta o apreciere / judecata de valoare cu privier la schimbarile
survenite.
- Daca apar anumite disfunctii in pregatirea elevilor, evaluarea finala / sumativa nu ne spune cand
s-a gresit.
- Evaluarea sumativa se noteaza! -> dezvolta un climat anxios.
- Deasemenea trebuie sa retinem ca evaluarea sumativa tine de produse, nu tine de process.
o -> unitate de invatare nr. 1 -> evaluare sumativa nr. 1 = este notata => aceasta devine
punct de plecare pentru unitatea de invatare nr. 2.