Sunteți pe pagina 1din 20

document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

PROIECT TEMATIC
7-18.10.2013
Tema: “Cine sunt, suntem?”
Subtema: “ Eu si mica lume a mea”

directii de dezvoltare:
 focalizare pe „eu si familia mea”
 focalizare pe “eu si prietenii mei, obiectele si culorile din jurul meu”

1
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

1. EVENIMENT DE DESCRIERE
Pentru realizarea proiectului am pornit de la fotografiile trimise de parinti de la
festivitatea de deschidere a inceputul anului scolar. Fotografiile surprind bucuria si placerea
parintilor de a-si vede copiii alaturi de ceilati, a copiilor de a se juca cu baloane, intr-o zi
superba de toamna. In aceeasi zi am primit si „un cadou special” 11 copilasi minunati. Am
vizionat cu copiii din grupa aceste imagini si le-am propus sa descoperim impreuna micile lor
familii, sa ne cunoastem, sa ne impartasim bucuriile petrecute in familie celorlati.
Daca un copil traieste intre cei care-l aproba,
Invata sa se placa pe sine insusi.
Daca cei din preajma ii acorda recunoasterea,
Copilul invata ca este bine sa ai un scop.
Daca traieste intr-un mediu ce daruieste,
Copilul invata ce este generozitatea.
Daca un copil traieste intre cei cinstiti si sinceri,
Invata ce inseamna adevarul si dreptatea.

Am amenajat in sala de grupa:


a)coltul tematic.
Cu postere, fotocopii aduse de copii despre ei si familiile lor.
b)calendarul naturii
Copiii vor participa la decorarea copacului in decor de toamna si tabla este transformata in casa. Fiecare imagine este pusa pe
tabla sub forma ferestrelor Discut (euristic) cu copiii despre cele observate.
Voi familiariza copiii cu rolul parintilor in viata lor, cu importanta frecventarii gradinitei, cat de importanta este familia si
prietenii, educatia, ingrijirea sanatatii, evitarea pericolelor

2. ALEGEREA TEMEI PROIECTULUI


Educatoare: prof Murgoci Simona / cei 11 copii de grupa mica „Albinite”

2
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

3. OBIECTIVE URMARITE
 Obiective cadru
 Dezvoltarea capacită ţ ii de exprimare orală , de înţ elegere ş i utilizare corectă a semnificaţ iilor structurilor verbale
orale;
 Formarea ş i exersarea unor deprinderi de îngrijire ş i ocrotire a mediului înconjură tor, în vederea educă rii unei atitudini
pozitive faţ ă de acesta.
 Stimularea curiozită ţ ii privind explicarea ş i înţ elegerea lumii înconjură toare
 Dezvoltarea capacită ţ ii de a înţ elege ş i utiliza cantitati, numere, cifre, unită ţ i de mă sură , întrebuinţ ând un
vocabular adecvat;
 Formarea deprinderilor practic-gospodă reş ti ş i utilizarea vocabularului specific.
 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
 Formarea capacită ţ ilor de exprimare prin muzică ;
 Formarea ş i dezvoltarea deprinderilor motrice de bază ş i utilitar-aplicative;

 Obiective de referinta
-Să audieze cu atenţ ie un text, să reţ ină ideile acestuia ş i să demonstreze că l-a
înţ eles.
-Să distingă sunetele ce compun cuvintele ş i să le pronunţ e corect.
-Să înţ eleagă că tipă ritura (scrisul) are înţ eles (semnificaţ ie).
-Să gă sească ideea unui text, urmă rind indiciile oferite de imagini.
-Să recunoască cuvinte simple ş i litere în contexte familiare.
-Să utilizeze materiale scrise în vederea execută rii unei sarcini date.
-Să înţ eleagă raporturi cauzale între acţ iuni, fenomene (dacă ...atunci) prin observare ş i realizare de experimente
-Să recunoască , să denumească , să construiască ş i să utilizeze forma geometrică cerc în jocuri.
-Să -ş i îmbogă ţ ească experienţ a senzorială , ca bază a cunoş tinţ elor matematice referitoare la recunoaş terea, denumirea si
numararea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri, pe baza unor însuş iri comune (formă , mă rime, culoare,
cantitate) luate în considerare separat sau mai multe simultan;

3
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

-Să efectueze operaţ ii cu grupele de obiecte constituite în funcţ ie de diferite criterii date ori gă site de el însuş i: triere,
grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantită ţ ii prin punere în corespondenţ ă , numarare si raportarea
numarului la cifra corespunzatoare.
-Să recunoască ş i să descrie verbal ş i/sau grafic anumite schimbă ri ş i transformă ri din mediul apropiat.
-Să cunoască elemente ale mediului social ş i cultural, poziţ ionând elementul uman ca parte integrantă a mediului.
-Sa cunoasca si sa utilizeze uneltele simple de lucru pentru realizarea unei activitati
-Sa intoneze cantece pentru copii
-Sa obtina efecte plastice, forme spontane si elaborate prin tehnici specifice picturii
-Sa-si formeze o tinuta corporala corecta (in pozitia stand, sezand si in deplasare)

4
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

4. SCRISOARE CATRE PARINTI

Dragi parinti
In perioada 7.10.-18.10.2013 grupa mica „Albinute” incepe explorarea invatarii prin metoda proiectului tematic la varsta prescolara mica
de 3-4 ani pe o perioada de doua saptamani.
Intentionez sa derulam proiectul tematic:
tema : Cine sunt /suntem?
„Eu ş i mica lume a mea!”:

directii de dezvoltare:
a) “Eu ş i familia mea” 07.10.-11.10.2013
b) “Eu ş i prietenii mei, obiectele ş i culorile din jurul meu” 14.10.-18.10.2013
Aceasta tema o vom aborda prin metode activ-participative si actional-practice specific proiectelor la varsta prescolara mica de 3-4 ani: jocuri,
observari spontane si dirijate, experimente, povestiri (poezii, cantece si jocuri muzicale) astfel incat copiii sa-si imbogateasca calitativ si cantitativ
cunostinte despre acest subiect.
In acest sens, va rog sa discutati cu copiii despre acest subiect, sa le dati informatii corecte, pe care sa le impartaseasca si celorlalti copii din
grupa, cat si materialele care sa fie aduse de copiii dumnavoastra la gradinita. ( vor fi restituite )
Toate acestea constituie baza pentru alcatuirea si definitivarea unei harti pe aceasta tema, a raspunsurilor copiilor la intrebarile „cutiei cu
surprize si intrebari”. Cunostintele, notiunile, conceptele vor fi dezbatute si cercetate/ investigate ulterior.
Prezentarea si concluzionarea muncii de proiect cu acesta tema se va face de catre copii prin realizarea portofoliului de grup al proiectului,
VINERI 18.10.2013 ORA 10.30. Aspecte din derularea proiectului for fi prezentate prin expozitia cu materialele
produsele(lucrari) realizate de ei si fotografii.

5
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

prof. Simona Murgoci

5. POSTER
Am realizat un afis prin care am informat parintii despre intentia copiilor si a mea in desfasurarea proiectului

tema : Cine sunt /suntem?


„Eu ş i mica lume a mea!”:

directii de dezvoltare:
a) “Eu ş i familia mea” 07.10.-11.10.2013
b) “Eu ş i prietenii mei, obiectele ş i culorile din jurul meu” 14.10.-18.10.2013

6
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

6. HARTA PROIECTULUI
Harta am realizat-o cu imagini si siluete reprezentative si am afisat-o intr-un loc unde copiii au acces pentru a putea fu urmarita si
chiar imbunatatita. Harta proiectului va cuprinde urmatoarele aspecte:

tema : Cine sunt /suntem? subtema: „Eu ş i mica lume a mea!”:

directii de dezvoltare:
a) “Eu ş i familia mea” 07.10.-11.10.2013
 Eu sunt unic la fel si familia mea,
 Toț i aparț inem unei familii ( nume de familie, membrii, eventual strada, comuna/orasul).
 Există diferite tipuri de familii. ( familii cu un copil, mai multi copii, pot locui cu bunicii sau alte rude
in aceeasi casa)
 Familiile sunt acolo pentru fiecare dintre noi. ( „chiar daca merg la gradinita, parintii la servici, familia si casa, obiecctele si
evenimentele personale sunt unice ale familiei, raman ale familiei mereu”)
 Membrii familiei fac lucruri impreuna.( rolul fiecarui membru in familie)
 Relaț iile de familie. ( rude, prieteni, evenimente)

b) “Eu ş i prietenii mei, obiectele ş i culorile din jurul meu” 14.10.-18.10.2013

 Trebuie sa fie atent cu corpul lui, sa se ingrijeasca, sa fie atent cu corpul pentru a nu se accidenta, imbolnavi, sa asculte
sfaturile celor mari, sa apreciez efortul atultilor ca ei sa creasca mari si sanatosi.
 Rolul partilor corpului, cat de importante sunt pentru corp: apa, hrana, imbracamintea, odihna.
 Oamenii si copiii nu pot fi singuri. Au nevoie prietenii si familie, de activitate si joc, de obiecte fiinte, plante in jurul lor.
Participa cu bucurie la evenimente, sarbatori, zile de nastere, excursii, spectacole et

7
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

6. CUTIA CU INTREBARIE

1) .Cine esti tu? Ce esti tu? Cati ani ani? Unde locuiesti? Cum se numeste familia ta? Cati membri are familia ta? Ce faceti acasa
impreuna?
2) Ce tipuri de familii exista ?
3) Ce poti sa ne spui despre familia ta?
4) Ne poti arata imagini despre tine si familia ta ? Cum petreci tu timpul alaturi de familia ta?
5) Care sunt unele dintre lucrurile pe care le faceti împreună ?
6) Care este rolul tau în familie?
7) Cine esti tu?
8) Numeste partile corpului tau. (cap, gat, trunchi, maini, picioare). Numeste partile capului, mainilor, picioarelor . La ce
folosesc?
9) De ce trebuie sa ne spalam, sa mancam, sa dormim, sa ne jucam, sa mergem la gradinita?
10) Ce rol au ochii, urechile, limba/gura, pielea?
11) De ce trebuie sa ne imbracam adecvat vremii?
12) De ce trebuie sa avem grija de hainute sa nu le murdarim, udam, atuci cand suntem plecati de acasa?
13) Ce prieteni ti-ai facut la gradinita?
14) Cu cine iti place sa te joci?
15) Ce jocuri iti plac?
16) Care este jucaria preferata, jocul preferat?
17) Ce activitate iti place? (sa desenezi, dansezi, pictezi, sa rasfoiesti o carte, sa asculti o poveste citiata, sa te uiti la desene,
emisiuni pentru copii)
18) Ce culoare iti place?
19) Ce personaj vrei sa fii?
20) Ce poveste iti place?
21) Ce cantec iti place?
22) Ce poezioara iti place?
23) Ce adulti din gradinita iti plac?

8
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

7. INVENTARUL DE RESURSE
a) materiale-obtinerea de materiale necesare:
-existente: in sala de grupa
-de care avem nevoie: ( pot fi imprimate pe foi A4):
- 3 fotografii : copilul acasa ( bebelus, la un an, la doi ani, trei ani)
- 1 fotografie cu membrii familiei lui ( mama, tata, copii, eventual bunici, catel,etc)
- 1 fotografie cu familia in vacanta sau eveniment important
- 1 fotografie cu casa/blocul in care locuieste (facultativ),
- carticele, decupaje din reviste/imagini de 3-4 ani cu corpul uman diferite actiuni ale copilului ( mananca, se joaca, doarme), familia,
activitatile copiilor acasa si la gradinita (pot fi reviste)

b) umane: 11copii, educatoare

c) metode didactice: observatia, conversatia euristica, explicatia, demonstratia, execitiul, jocul, invatarea prin descoperire si
cooperare, brainstorming-ul de grup si individual

d) Evaluare: Portofoliu de grup


-Album foto;
-Expoziţ ie cu lucră rile realizate;
-Impă rţ irea pă rinţ ilor a pliantelor cu mesaje ecologiste pentru protejarea pă durilor;

8. CREAREA CENTRULUI TEMATIC


Centrul tematic va include zilnic
a) coltul tematic materiale aduse de copii in perioada proiectului.,
b) calendarul naturii(se va completa zilnic),
c) Programul zilnic (activitatile zilnice)
d) cutia cu noutati: materiale aduse de copii si de educatoare pe parcursul derularii proiectului

9
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

9. INVENTARUL DE ACTIVITATI
Centre de interes deschise si materiale puse la dispozitia copiilor
Biblioteca: - albume/fotocopii cu imagini despre familii, gradinita, activitatea copiilor, adultilor
- jetoane cu obiecte, fiinte, plante
- carti cu povesti, creioane, carioca
- papusi si obiecte tridimensionale
- albume personale cu fotografii
Stiinta: -obiecte colorate, jucarii, vesela, imbracaminte, plante
-imagini/jetoane cu obiecte, jucarii, plante, animale de companie
- planse cu actiuni ale copilului, simturi
-jucarii si obiecte tridimensionale pentru sortat/grupat
-caiete de lucru individual
Jocuri de masa: „ Ce face copilul?”, „simturile”, „sortare de jetoane”,” incastre”

Joc de creatie/joc cu rol: vesela, aragaz, trusa de doctor, de scule si unelte, masinute, papusi, trusa de coafor

Constructii: -lego mare, „insurubam/desurubam”, „combino”


Arta: plastilina, plansete, tempera, suport de apa, servetele, coli de desen, pasta de lipit, hartie colorata, creioane colorate, carioca,
carti de colorat.

10
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

10. INVENTAR DE PROBLEME


Ce stiu copiii despre tema? Ce nu stiu copiii despre tema si vor sa Ce au invatat copiii in cadrul
afle? proiectului?
 „lumea e mare”  Ce inseamna familie?  sa se prezinte
 „mama, tata, sora/frate sunt ai mei”  Activitatea in familie  sa-si prezinte familia
 isi cunosc numele si prenumele, varsta,  Rolul adultilor in viata copiilor  sa enumere activitatile in familie/la
sexul, fratele/sora  Reguli de politete gradinita
 cunosc numele mamei, tatalui,  Consecintele neascultarii parintilor  sa-si expuna propriile pareri despre
bunicilor  Reguli de igiena si comportament familie/prietenii de la gradinita
 recunosc colegii  Rolul obiectelor in viata  sa utilizeze corect jucariile si
 recunosc 4-5 culor copiilor/adultilor obiectele acasa/la gradinita
 denumesc obiecte, fiinte, plante  Ce inseamna gradinita?  sa utilizeze corect sapiile de acasa /
 De ce avem nevoie de prieteni? din gradinita
 Cum ne comportam in gradinita,  sa participe la activitati si jocuri
acasa? specifice copiilor
 Cum ne jucam cu prietenii, rolul  rolul utilizarii obiectelor, cresterii
jucariilor/ rechizitelor/obiectelor de plantelor si animalelor in casa/curte
toaleta/vestimentare/vesela/mobilier, etc  sa isi descopere propriul corp pe
baza analizatorilor
 sa isi isuseasca norme si reguli de
igiena, comportament adecvat

11
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

11. EVALUAREA PROIECTULUI


Va avea loc in cadrul activită ţ ilor integrate cu caracter interactiv pe durata a doua saptamani cu finalizarea hartii
conceptuale, realizare de portofoliu de grup (al proiectului) si individual prin lucrari personale (al prescolarului).
Copiii au posibilitatea să -ş i arate cunoş tinţ ele dobândite în cadrul proiectului desfă ş urat prin
prezentarea aspectelor principale derulate în timpul acestei să ptă mâni. În cadrul evaluă rii folosesc metodele
alternative: „portofoliu de grup si individual”, „harta conceptuala”, „turul galeriei”. Fiecare copil va participa
concret situativ si practic cu materiale personale legate de familie, prieteni, activitati, va povesti pe baza
fotografiilor personale intamplari legate de tema, va confectiona postere cu mesaje despre familie si prieteni, va
confectiona propriile postere despre el, va face fotografii, va coopera in realizarea hartii proiectului. Ei vor descoperi frumusetea si
necesitatea relatie familie-gradinita in realitate dar si in lumea specifica lor a povestilor.
Pentru a-i face să înţ eleagă rolul familie-gradinitei, consecintele nefaste ale ale neascultarii sfatului adultilor, etc aplic la
sfârş itul proiectului un chestionar pentru copii care a cuprins urmă toarele întrebă ri:
1. Cine face parte din mica lume a ta?
2. Cine are grija de tine?
3. Cum te-ai implicat in a descoperi lumea mica a ta?
4. Ce ti-a placut cel mai mult in proiectul acesta legat de mica lume a ta?

12. CONCLUZII
Deş i pare un domeniu greu accesibil copiilor de 3-4 ani, cu ajutorul unor materiale simple aduse de ei , am putut diversifica
experienta copiilor in a observa viata celulalt. Prin jocuri si activitati atractive, atent programate, bazate pe joc ş i adaptate la
nivelul lor de înţ elegere, specific gândirii concret-intuitive, consider că proiectul va fi o reuş ită iar obiectivele propuse vor fi cu
succes atinse.
Copiii mici de 3-4 ani parcurg perioade de dezvoltare fizică , mentală ş i dispun de perioade de sensibilitate, de deschidere ş i
interes pentru învă ţ area unor lucruri ş i a caracteristicilor aferente unei teme atât de vaste cum este „Eu si mica lume a mea”.
Consider ca acest proiect este binevenit, având în vedere interesul copiilor mici pentru această temă , manifestat la vârsta
când încep să devină conş tienţ i de ei înş iş i ca fiinţ e sociale.

prof. Simona Murgoci

12
data ACTIVITATI DE INVATARE - TURA I
ADP ALA ADE
LUNI document
ID: proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna DLC-limba si comunicare
CONSTRUCTII:
„Acesta sunt eu!’ „Casa mea” Povestire „Ce-a uitat fanuca sa
spuna?”
R: „Un copil, o culoare si o JOC DE ROL:

13
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

albinuta are!” „De-a musafirii la masa”


Deprinderea de a-si recunoaste
obiectele si simbolurile personale JOC MUZICAL:
„o pisica si-un ratoi”
T: „Ne jucam, ne jucam” joc
imitativ

MARTI ID: BIBLIOTECA: DS- cunoasterea mediului


„Acesta sunt eu!” ,,despre mine si familia mea” citire de Observare „Eu sunt fetita/ baiat”
R: „Ce imi place...?” imagini (corpul meu)

Deprinderea de a se prezenta si CONSTRUCTII: DEC-activitate artistico-plastica


de a enumera jocurile preferate „Blocuri” Desen „ Acesta este portretul
meu!”
T: „Cate unul pe carare” joc cu JOC DE MISCARE:
text si cant „10 degetele”

MIERCURI ID: ARTA: DS- activitate matematica


Aceasta este familia mea Desen „casa” Joc didactic „Aseaza-ma la casuta
mea”
R: „Eu unde ma joc?” CONSTRUCTII:
Deprinderea de a-si alege jucarii, „Cartierul de case” DEC-educatie muzicala
subiecte si parteneri de joc Predare cantec „bate vantul
JOC DE MISCARE: frunzele” repetare „Gradinita”
T: „Miscam degetele ” joc cu text „doua picioruse”
si cant

JOI ID STIINTA:

14
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

data ACTIVITATI DE INVATARE - TURA I


Acestia sunt parintii mei „imbracam papusa” pozitii spatiale
ADP ALA ADE
LUNI
DOS-educatie pentru societate
ID:
R: „manute curate, manecute CONSTRUCTII: Memorizare:
BIBLIOTECA:
„Despre prietenul meu!’ „Cutii
ridicate” „ce stiupentru
desprejucarii”
mine” „Buna ziua, multumesc, te rog”
Deprinderea de a se spala corect
pe maini JOC SPORTIV
„Cine castiga intrecerea?”
T: „deschide urechea bine ” joc
imitativ

VINERI ID ARTA:
Aceasta e poza familiei mele desen „Soricelul” DPM-educatie fizica
cand...? Învă ţ area mersului în diferite
R: „hainute curate, cu grija direcţ ii cu miş că ri de braţ e
pastrate” JOC DE CREATIE: joc
Deprinderea de a-si pastra hainele „De-a familia” „ Baietei si fetite se plimba prin
curate gradinita”
JOC DISTRACTI
T: „jocul mim ” joc imitativ „Nu ma atinge”

18.10.2013

15
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

R: „De ce imi place de tine!” JOC DE ROL:


Deprinderea de a-sesiza „De-a educatoarea si copiii” DLC-limba si comunicare
deprinderile comportamentale ale Joc didactic„Ce face copilul acasa,
unui coleg JOC MUZICAL: la gradinita?”
„ne jucam si cantam”
T: „Brate scurte, brate lungi” joc
imitativ

MARTI ID: BIBLIOTECA:


„Cum ma joc la gradinita!” ,,sortare de fotografii si confectionare DS- cunoasterea mediului
albumul grupei Lectura dupa imagini „Activitatile
R: „Impartin rolurile in joc” mele alaturi de prietenii mei”
Deprinderea de a utiliza dialogul CONSTRUCTII:
in comunicare „gradinita mea” DEC-activitate artistico-plastica
Pictura „ Creioane colorate” linia
T: „Bat din palme” joc cu text si JOC DE MISCARE: in spatiul plastic
cant „Cercul mare”

MIERCURI ID: ARTA: DS- activitate matematica


Ne jucam impreuna Desen „soricelul” Joc didactic „Unde am ascuns
jucaria?”
R: „Eu unde ma joc?” CONSTRUCTII:
Deprinderea de a-se juca „dulap pentru jucarii” DEC-educatie muzicala
impreuna in grup mic Predare joc cu text si cant „ne
JOC DE MISCARE: jucam, ne jucam” repetare cantec
T: „cercul mare ” joc cu text si „doua picioruse” „Buna ziua, multumesc, te rog”
cant

16
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

JOI ID STIINTA:
Ascultam de adultii de la „Cand se intampla” momentele zilei
gradinita DOS-educatie pentru societate
BIBLIOTECA: povestire:
R: „primul meu proiect alaturi „Albumul meu cu fotografiile mele” „Frunza de uituc”
de prieteni” citire de imagini
Deprinderea de a coopera si
comunica cu ceilati JOC SPORTIV
„Tragem sut la poarta”
T: „soricelul ” joc imitativ

VINERI ID ARTA:
Aceasta e poza familiei mele desen „Soricelul” DPM-educatie fizica
cand...? Predarea mersului în echilibru pe o
R: „hainute curate, cu grija band asezata pe sol
pastrate” JOC DE CREATIE: joc
Deprinderea de a-si pastra hainele „De-a familia” „ Unul dupa altul”
curate
JOC DISTRACTI
T: „jocul mim ” joc imitativ „Nu ma atinge”

17
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

Cantece
Buna ziua, multumesc -cantec Ne jucam, ne jucam
Buna ziua, multumesc si te rog Cu aratatorul noi ne jucam.
Sunt trei cuvinte, Cand aratatorul a obosit
Ce le spune cu folos Mijlociul a si sosit!
Orisice copil cuminte.
Ne jucam, ne jucam
Mi-a cazut sub pat creionul Cu mijlociul noi ne jucam.
Insa fratele/ (sora mea) mai mare, Cand mijlociul a obosit
Mi l-a dat si multumesc Inelarul a si sosit!
I-am raspuns cu voce tare.
Ne jucam, ne jucam
Este asa frumos afara Cu inelarul noi ne jucam.
Pomii-n galben se imbraca, Cand inelarul a obosit
Mama, lasa-ma te rog Degetele mici au si sosit!
Sa ma duc putin la joaca
Ne jucam, ne jucam
Buna ziua, multumesc Cu degetele mici noi ne jucam.
Si te rog sunt trei cuvinte Cand degetele mici au obosit
Ce le spune cu folos, Toata mana a si sosit!
Orisice copil cuminte.
Ne jucam, ne jucam
Ne jucam, ne jucam -(joc cu text si cant) Cu toata mana noi ne jucam.
Ne jucam, ne jucam Cand mana noastra a obosit
Cu degetul mare noi ne jucam. Jocul nostru a luat sfarsit!
Cand degetul mare a obosit
Aratatorul a si sosit!

18
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

jocuri muzicale, jocuri cu text si cant, jocuri de miscare, jocuri imitative


per . 7-18.10.2013

Bat din palme Doua picioare


Bat din palme clap, clap, clap, Doua picioare stau soldatei 10 degetele Miscam degetelele
Din picioare trap, trap, trap. Doua picioare fac o poarta 10 degetele stau soldatei Miscam degetelele
Ne-nvartim, ne rasucim Doua picioare fac un inel 10 degetele fac o poarta Apoi batem palmele.
Si la stanga ( usa) noi Doua picioare fac o banda 10 degetele fac un inel Ale noastre degetele
pormim. Doaua picioare danseaza toata 10 degetele fac o banda Se strang iute-n buchetele.
Ne-nvartim, ne rasucim ziua 10 degetele danseaza toata Ale noastre buchetele
Si la dreapta noi pornim Doua picioare spun La ziua Se fac iute floricele!
revedere! 10 degetele spun La revedere!

„Fruza de uituc” povestire ( DOS „domeniul om si societate”- educatie pentru societate)

Bunica ofera in dar o pereche de manusi de culoare maro nepotelului intr-o zi de toamna. Bunica i le-a pus in buzunarele hainutei.
In fata gradinitei, baietelul a vrut sa ia o castana. Bunica a spus ca va aduce, dupa amiaza, o gentuta sa adune castane. In buzunar nu
au loc castane pentru ca sunt manusile. Baietelul nu a ascultat sfatul, promisiunea bunicii si a bagat castana in buzunar. Cand a bagat castana
in buzunar, manusa a cazut pe jos in spatele lor.
Vantul de toamna s-a pornit a sufla frunzele ingalbenite, vestejite ale copacilor din preajma gradinitei. A vazut „o funza de culoare
maro,” ciudata” - nu avea nici codita si nici nu mai erau alte frunze asemeni ei. Uimit de frunza (manusa) ca nu se misca din loc a spus:
-„ A cui este aceasta frunza?” „ Nu am intalnit niciodata un copac cu astfel de frunze?”
Vantul de toamna sufla cu putere frunza pana la brad:
- „Bradule, frunza asta este a ta?”
-„Nu. Frunzele mele sunt ca niste ace, verzi tot timpul anului.” a raspuns bradul
Vantul de toamna, suparat de raspuns, sufla cu putere frunza pana la mar:
-„Marule, frunza asta este a ta?”
-„Nu. Frunzele mele sunt mici, sunt colorate toamna ca frunza asta dar nu asa de dantelate pe margine. Poate este a plopului” a raspuns marul
Vantul de toamna, suparat de raspuns, sufla cu putere frunza pana la plop:

19
document proprietatea Gradinita Planeta Copiilor Chiajna

- „Plopule, frunza asta este a ta?”


-„Nu. Frunzele mele sunt ca niste inimioare cu codita, dar nu asa de dantelate pe margine. Poate este a castanului” a raspuns plopul.
Vantul de toamna, suparat de raspuns, sufla cu putere frunza pana la castanul aflat in fata gradinitei:
- „Castanule, frunza asta este a ta?”
-„Nu. Frunzele mele sunt legate toate cinci intr-un evantai, cu o codita foarte lunga dar nu asa de dantelate pe margine.” a raspuns castanul.
Vantul de toamna a obosit intreband. S-a odihnit langa castan.
Bunica s-a intors sa-si ia nepotul de la gradinita. In mana avea gentuta pentru castane. Mergea incet, abatuta de ganduri si a zarit pe
jos manusa nepotului.
-„ Off, off, Uitucul bunicii!”.
La intoarcere spre casa, bunica si nepotul au luat manusa. Bunica l-a dojenit pe nepotel pentru ca nu a avut rabdare si a pierdut
manusa din buzunar. Au adunat castane, le-au admirat si le-au pus in gentuta.
Vantul de toamna a ascultat uimit discutia dintre bunica si nepot . Apoi a dat de veste sufland covorul de frunze: bradului, marului,
plopului si castanului:
-„ Off, off, Uitucul bunicii!...Era o „fruza de uituc”

Povesti si poezii spuse/citite in perioada proiectului (suplimentar) per . 7-18.10.2013


1. Cei trei purcelusi „Nu mi-e frica de lupul cel rau, lupul cel rau, lupul cel rau/Ba sa-ti fie frica, zau!”

2. Turtita „Sunt turtita cea umflata,/De prin lada adunata/Din camara maturata/In cuptor sunt rumenita /La fereastra sunt racita/Pe mosneag l-
am pacalit /Si de baba am fugit...”

3. „Frunza de uituc” sau “A cui este aceasta frunza?” ( este manusa pieduta a unui nepotel)

4. Balada unui greier mic ( fragment) „ doar pe deal, la urcus....Cri, cri, cri, toamna gri...”

5. Toamna (fragment) „ Cu papucii ei de frunze,


/Toamna a venit in zbor/ Si-auzim pe orice buze:--Uite, mai pleaca un cocor!/Asta nu mai e minciuna,/Mandra vara a plecat.../Toamna ca o
zana buna/ Se apuca de pictat:/ Frunze ude, ingalbenite,/ Ploi marunte, guturai/ Hapciu si vai, vai, vai!/

6. Ce a uitat Fanica sa spuna? de L. Vladescu

20