Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ PE O ZI

„COLŢ DE LUME MINUNAT”


29 NOIEMBRIE 2019

Gradinita Cu Program Normal Nr 2 Filiasi


Educatoare: Manolache Mirela Mirabela
Grupa mare „Strumfii”
Colţ de lume minunat!
DATA : 29 noiembrie 2019
EDUCATOARE : Manolache Mirela Mirabela
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Gradinita Nr 2 Filiasi
NIVELUL/ GRUPA : II – Grupa mare
TEMA ANUALA: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM
TEMA PROIECTULUI : ROMÂNIA-I ŢARA MEA!
TEMA SAPTAMANII:MANDRU CA SUNT ROMAN!
TEMA ACTIVITĂŢII : COLŢ DE LUME MINUNAT

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE:


1. A.D.P. –Întâlnirea de dimineaţă:
2.
„Fetiţa fără ţară”
- Salutul; Prezenţa; Calendarul naturii; Mesajul zilei; Noutatea zilei;
- Rutine;
- Tranziţii
3. A.L.A. 1 – Centre de interes
- Artă: „Costumul popular”- decorare
- Construcţii: „Case , blocuri şi castele / Toate-s ale ţării mele”
- Biblioteca: „Din frumuseţile ţării mele”- citire de imagini
A.D.E. – „Colţ de lume minunat!”
 DLC:„Colţ de lume minunat!”– joc didactic
 DOS: Activitate practică
„Hora româncuţelor” – confecţie
4. A.L.A. 2– „Stafeta steguletelor”
- Joc distractiv

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:


- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
- Conceptul de sine
- Activare și manifestare a potențialului creativ
- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de
probleme și cunoașterea mediului apropiat
- Premise ale citirii și scrierii , în contexte de comunicare cunoscute
COMPORTAMENTE VIZATE:
- Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita
ceva/ pe cineva sau pentru a executa o mișcare (a merge, a alerga, a
prinde/a arunca o minge etc.).
- Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii
educaţionale.
- Manifestă creativitate în activități diverse.
- Finalizează proiecte simple (ex.: un puzzle din 3-5 piese).
- Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea
înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă).
- Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă,
greutate, înălţime, lungime, volum.
- Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de
comunicare grafică și orală pentru transmiterea unui mesaj

OBIECTIVE:
 să enumere elementele componente ale costumului naţional;
 să creeze un model de costum naţional folosind semnele grafice;
 sa coopereze în vederea realizării sarcinii propuse;
 sa realizeze construcţiile respectând tema dată;
 să precizeze care este numele ţării, denumirea locuitorilor, culorile steagului
românesc;
 să denumească însemnele naţionale prin cuvinte corespunzătoare (stema, steagul,
imnul României);
 să exprime în propoziţii corect formulate ceea ce ştiu despre trecutul ţării;
 sa desparta cuvintele in silabe;
 sa identifice numarul de silabe dintr-un cuvant;
 sa recunoasca sunetul initial al unui cuvant pronuntat oral;
 sa asocieze culorile din steag cu anumite elemente din natură;
 Să combine seminţele , aşezâdu - le în straturi distincte;
 Să folosească corect tehnicile de lucru folosite anterior: lipire, asamblare;
 Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau lucrările altora
 să retina regulile de desfasurare a jocurilor;
 sa lucreze organizat,pe echipe;
 sa execute cu rapiditate miscarile sugerate de joc;
COLŢ DE LUME MINUNAT
SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Copiii vor intra în sală în rând câte unul, aşezându-se în forma de semicerc.
Educatoarea le va transmite un salut însoţit de o apreciere:”Bună dimineaţa romanaşi şi
romancuţe!” Ce frumoşi sunteţi astăzi!Aceştia vor răspunde salutului adresat de educatoare fiind
încurajaţi mai apoi să salute musafirii.
Se completeaza panoul cu prezenta copiilor,in urma acestei activităţi, copiii sunt solicitaţi să
stabilească prezenţii şi absenţii zilei, atât nominal cât şi numeric.
Se va completa Calendarul naturii, astfel: copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră,
să spună ce fel de vreme e afară, să aleagă jetonul potrivit şi să-l aşeze la locul care indică starea
vremii. Vor completa cu jetoane ziua în care se află, cea care a trecut şi cea care va veni. În cazul
în care este ziua de naştere a vreunui copil sau un alt eveniment important, vor marca în calendar
cu jetoane speciale.
Se va sublinia faptul că asemeni copiilor, ţara are o zi când este sărbătorită cerând copiilor să
specifice când este această sărbătoare. Copiii vor număra zilele care au mai rămas până la acest
eveniment.
Se anunţă regulile grupei printr-o formulă specifică:aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi,
să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie, să nu vorbiţi cu voce tare pentru a nu deranja persoanele din
jur, să păstrăm ordinea şi curăţenia în sala de grupă.
Educatoarea va lecturatextul „Fetiţa fără ţară”.
După audierea conţinutului, copiii vor fi provocaţi la discuţii legate de ceea ce a păţit fetiţa,
prin ce ţări a ajuns, cum s-a simţit ea printre străini. şi cum , atunci când a ajuns în ţară. Prin
întrebarea „Ce-am învăţat din această poveste?”, copiii cu ajutorul educatoarei vor identifica
mesajul zilei: România este o casă pentru fiecare român.
Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această zi de grădiniţă de celelalte, educatoarea sprijină
copiii în evidenţierea noutăţilor zilei:: prezenta musafirilor, atmosfera de sărbătoare.
Momentul de tranziţie se realizează prin recitativul ritmic: “De mânuţe ne luăm/Un rând
mare noi formăm /Şi spre centre ne-ndreptăm !”
Copiii sunt orientaţi spre centrele de interes, intuind materialul didactic. La centrul Arta vor
decora costumul popular, la Biblioteca vor citi imagini ”Din frumuseţile ţării mele”,la Construcţii
vor construi case, blocuri, castele,parcuri.
Copiii îşi aleg centrul de interes. În timp ce lucrează sunt îndrumaţi şi urmăriţi de educatoare.
Voi da explicaţiile necesare, voi pune întrebări ajutătoare, acolo unde există dificultăţi voi
monitoriza activitatea la fiecare centru şi voi interveni dacă e cazul.
Se reaminteşte copiilor comportamentul aşteptat (regulamentul) în cadrul acestor
activităţi;apreciem şi protejăm construcţiile făcute de colegi, fiecare joc trebuie terminat,
colaborăm la realizarea sarcinilor, dacă un copil a terminat sarcina şi doreşte să lucreze la alt
centru, este liber să o facă. Prin tranziţia „Eu cunosc un orăşel” se trece la următoarea activitate:
educaţie pentru societate. Educatoarea le va spune copiilor ca cei ce vor raspunde corect la
intrebarile din plicuri vor castiga cat mai multe stegulete. Se va anunta titlul jocului, regulile,
explicandu-se si demonstrandu-se jocul. Copiii vor executa jocul didactic. Grupa va fi impartita in
două echipe. Echipă castigatoare va fi desemnata cea care va strange cele mai multe stegulete. Prin
tranziţia “Daca vesel se traieste...”se trece la activitatea practică. Copiii vor lucra pe patru ateliere,:
vor lipi flori pe harta ţării, vor umple sticluţe cu diferite seminţe, vor lipi şi decora catrinţe şi
baticuri pentru româncuţe.
Copiii vor canta si dansa “Daca vesel se traieste...” .
Activitatea se încheie cu jocul distractiv “Stafeta steguletelor” si dansul “Alunelul”.
PROIECT DIDACTIC
-ADP-
DATA : 29 noiembrie 2019
EDUCATOARE : Manolache Mirela Mirabela
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Gradinita Nr 2 Filiasi
NIVELUL/ GRUPA : II – Grupa mare
TEMA ANUALA: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM
TEMA PROIECTULUI : ROMÂNIA-I ŢARA MEA!
TEMA SAPTAMANII:MANDRU CA SUNT ROMAN!
TEMA ACTIVITĂŢII : COLŢ DE LUME MINUNAT
ACTIVITATEA: ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALA
SCOPUL :exprimarea ideilor,sentimentelor şi atitudinilor faţă de ţară şi locuitorii ei
OBIECTIVE :
O 1 – să recunoască cum este vremea afară astăzi prin stabilirea corectă a jetoanelor specifice
Calendarului Naturii ;
O 2 – să răspundă corect la întrebări.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE: conversaţia, exerciţiul, povestirea ,problematizarea,explicaţia
2. RESURSE MATERIALE: calendarul naturii,fotografii, baloane
3. RESURSE TEMPORALE: 15- 20 minute
BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru educatie timpurie
Activitatea integrată din grădiniţă-2008
Antologie de proiecte tematice pentru activitati integrate– Ed. Diana 2009
Revista “Învăţământul preşcolar” – 1-2/2011

Etapele Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluar


activitatii didactice e

1.Moment Asigur condiţiile optime necesare


desfăşurării activităţii: aerisirea sălii de
ul
grupă ,aranjarea meselor şi a scaunelor,
organizato pregătirea materialului didactic.
ric După ce toţi copiii au venit la grădiniţă ne
pregătim pentru

Întâlnirea de dimineaţă Exerciţiul Frontal


2.Captarea Rog copiii să se aşeze în jurul meu şi împreună
vom recita poezia „Gândul bun”
atentiei
Salutul zilei:
Conversaţia
„Dimineaţa a sosit Frontal
Toţi copii au venit,
În cerc să ne adunăm
Şi frumos să salutăm !
3.Anuntar Începe o nouă zi
ea temei si - Bună dimineaţa românaşi şi româncuţe. Ce
a frumoşi sunteţi astăzi!” Aceştia vor răspunde
salutului adresat de educatoare fiind încurajaţi
obiectivelo
mai apoi să salute musafirii. Conversaţia
r Prezenţa Brainstorming
Copiii sunt invitaţi să se salute,completează Individual
tabela de prezenţă. În urma acestei activităţi,
copiii sunt solicitaţi să stabilească prezenţii şi
absenţii zilei, atât nominal cât şi numeric.
Calendarul naturii
Ne-am salutat,
Ne-am prezentat,
Cine lipseşte am aflat .
Vremea iute s-o aflăm,
Calendarul completăm ! Frontal
-În ce zi a săptămânii suntem ?
- În ce lună? Individual
- Cum este vremea ? Conversatia
Se va sublinia faptul că asemeni copiilor,
ţara are o zi când este sărbătorită cerând copiilor
să specifice când este această sărbătoare. Copiii
vor număra zilele care au mai rămas până la
acest eveniment.
Activitatea de grup
După audierea conţinutului textului „Fetit afara
tara”,copiii vor fi provocaţi la discuţii legate de
ceea ce a păţit fetiţa, prin ce ţări a ajuns, cum s-
a simţit ea printre străini. Dar atunci când a
ajuns în ţară?
Mesajul zilei Frontal
Prin întrebarea „Ce-am învăţat din Conversatia
această poveste?”, copiii cu ajutorul educatoarei
vor identifica mesajul zilei: România este o Exercitiul Individual
4.Dirijarea casă pentru fiecare român. Brainstorming
invatarii Ştirea zilei
Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte
această zi de grădiniţă de celelalte, educatoarea
sprijină copiii în evidenţierea noutăţilor zilei:
Individual
prezenţa musafirilor, atmosfera de sărbătoare.
Conversatia
Tranziţie
“De mânuţe ne luăm/Un rând mare noi
formăm /Şi spre centre ne-ndreptăm !”
Individual

6.
Evaluarea

PROIECT DIDACTIC
-ALA 1-
DATA : 29 noiembrie 2019
EDUCATOARE : Manolache Mirela Mirabela
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Gradinita Nr 2 Filiasi
NIVELUL/ GRUPA : II – Grupa mare
TEMA ANUALA: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM
TEMA PROIECTULUI : ROMÂNIA-I ŢARA MEA!
TEMA SAPTAMANII:MANDRU CA SUNT ROMAN!
TEMA ACTIVITĂŢII : COLŢ DE LUME MINUNAT
ACTIVITATEA: ACTIVITĂŢI LIBER ALESE I
CENTRE DESCHISE: ARTĂ: Costumul popular - decorare
CONSTRUCŢII: „Case , blocuri şi castele / Toate-s ale ţării mele”
BIBLIOTECĂ: Din frumuseţile ţării mele- citire de imagini
SCOPUL :exprimarea ideilor,sentimentelor şi atitudinilor faţă de ţară şi locuitorii ei
OBIECTIVE:
O1- să enumere elementele componente ale costumului naţional;
O2-să creeze un model de costum naţional folosind semnele grafice;
O3- să interacţioneze cu partenerii de joc;
O4-sa coopereze în vederea realizării sarcinii propuse;
O5- Să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie;
O6- Să realizeze construcţiile respectând tema dată;
FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe, individual
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
2. RESURSE MATERIALE: Truse Mozaic, tăbliţe de susţinere, cuburi din lemn şi din
plastic, crenguţe naturale, culori , fişe cu costume populare
3. RESURSE TEMPORALE: 25-30 minute
BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru educatia timpurie
Activitatea integrată din grădiniţă-2008
Antologie de proiecte tematice pentru activitati integrate– Ed. Diana 2009
Revista învăţământului preşcolar” ,nr. 1-2-3-4/2010 ,M E C T-Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei , Bucureşti 2010
Laborator preşcolar, Liliana Ezechil, Mihaela Păişi Lăzărescu ,
Ed. V & Integral

Etapele Conţinutul ştiinţific Strategii


Evaluare
activitatii didactice
1. CAPTAREA Introducerea în activitate se va
ATENŢIEI realiza printr-o scurtă expunere :
,,Copii, pentru că voi sunteţi foarte Expunerea
cuminţi v-am pregătit mai multe
materiale din care voi o să realizaţi
diferite lucrări.
2. ANUNŢAREA Voi anunţa jocurile şi activităţile ce
TEMEI ŞI A urmează a fi desfăşurate în fiecare
OBIECTIVELOR centru de interes , invitând grupa de Observaţia
copii să le viziteze şi să-şi aleagă Conversaţia
tema dorită. - explicaţia
Pentru fiecare centru (sector) voi
purta discuţii referitoare la ceea ce
vor realiza cu ajutorul materialelor
puse la dispoziţie şi modul de
utilizare al ustensilelor.
Se reaminteşte copiilor
comportamentul dezirabil în cazul
acestor activităţi –
vorbim în şoaptă pentru a nu
deranja pe alţii;- să lucrăm frumos ,
să nu pătăm, să utilizăm cu grijă
materialele; să apreciem şi protejăm
lucrările făcute de colegi ; - fiecare
joc , lucrare trebuie terminate.
3.DESFAŞURARE Copiii se organizează la centrul Explicaţia
A dorit , intuiesc şi se familiarizează
cu materialele pregătite . Exerciţiul
La centrul de interes Artă copiii
ACTIVITĂŢILOR vordecora costume naţionale. Munca
La sectorul Construcţii copiii vor independentă Evaluarea
realiza din cuburi de lemn şi de plastic, orală a
crenguţe case, blocuri, parcuri din ţara Demonstraţia modului de
noastră . exprimare
La centrul Biblioteca vor citi imagini Jocul a nivelului
din albumul “Frumuseţile ţării mele”. cunoştinţel
Pe tot parcursul activităţii se vor or
asigura condiţiile optime, se va dobândite
urmări modul de relaţionare, de Jocul în
comunicare între parteneri dar şi cu experiment activităţile
materialele puse la dispoziţie. anterioare.
4.ASIGURAREA Se cere copiilor să facă aprecieri şi
FEEDBACK autoaprecieri exprimând opinii Conversaţia
referitoare la modul cum s-a lucrat,
cum s-a comunicat , cum au
colaborat şi la rezultatele pe care
le-au obţinut.
5. ÎNCHEIEREA Voi face aprecieri stimulative Observaţia de Aprecieri
ACTIVITĂŢI referindu-mă la fiecare grup în parte încheiere verbale
şi voi nominaliza copii care s-au
remarcat.
Tranziţie:
„Eu cunosc un orăşel”

PROIECT DIDACTIC
-DLC-
DATA : 29 noiembrie 2019
EDUCATOARE : Manolache Mirela Mirabela
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Gradinita Nr 2 Filiasi
NIVELUL/ GRUPA : II – Grupa mare
TEMA ANUALA: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM
TEMA PROIECTULUI : ROMÂNIA-I ŢARA MEA!
TEMA SAPTAMANII:MANDRU CA SUNT ROMAN!
TEMA ACTIVITĂŢII : COLŢ DE LUME MINUNAT
ACTIVITATEA: Domeniul limba si comunicare
TEMA ACTIVITĂŢII : Colţ de lume minunat
MIJLOC DE REALIZARE: - joc didactic
SCOPUL : Stimularea şi dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi respect pentru ţara şi poporul
din care fac
parte;
Consolidarea şi sistematizarea unor cunoştinţe despre ţara, frumuseţile, bogăţiile şi
însemnele
acesteia;
OBIECTIVE:
 să precizeze care este numele ţării, denumirea locuitorilor, culorile steagului românesc;
 să denumească însemnele naţionale prin cuvinte corespunzătoare (stema, steagul, imnul
României);
 să exprime în propoziţii corect formulate ceea ce ştiu despre trecutul ţării;
 sa desparta cuvintele in silabe;
 sa identifice numarul de silabe dintr-un cuvant;
 sa recunoasca sunetul initial al unui cuvant pronuntat oral;
 sa gaseasca alte cuvinte care incep cu acelasi sunet;
 să formuleze în mod conştient propoziţii despre frumuseţile ţării descoperite pe feţele cubului;
 sa asocieze culorile din steag cu anumite elemente din natură;
 SARCINA DIDACTICĂ: Copiii vor răspunde corect cerinţelor sau întrebărilor adresate
(recunoaşterea culorilor steagului tricolor,compararea cu alte steaguri, recitarea unei poezii,
descrierea hărţii şi a stemei)
REGULILE JOCULUI:
Copiii vor fi împărţiţi în două grupe. Vor răspunde la întrebări clar, concis, vor asambla
puzzle,vor aruca cubul si vor extrage biletele si vor raspunde solicitarilor.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, mânuirea materialelor, aplauze, aruncarea zarului,recompense.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual
STRATEGII DIDACTICE:
4. METODE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,problematizarea, cubul,
puzzle,piramida
5. RESURSE MATERIALE: puzzle , plicuri cu probe, sac tricolor, jetoane cu imagini
specifice sărbătorilor naţionale, tablă magnetică, litere magnetice de tipar, baloane şi
buline roşii, galbene şi albastre, zar cu imagini, steguleţ magic, , hartă, carioca, panouri,
jetoane pentru metoda Piramida
6. RESURSE TEMPORALE: -30 minute
BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru educatia timpurie
Activitatea integrată din grădiniţă-2008
Antologie de proiecte tematice pentru activităţi integrate– Ed. Diana 2009
Revista învăţământului preşcolar” ,nr. 1-2-3-4/2010 , Bucureşti 2010
Laborator preşcolar, Liliana Ezechil, Mihaela Păişi Lăzărescu , Ed. V &
Integral

Evenimetul Conţinutul ştiinţific Strategii


Evaluare
didactic didactice
1. Captarea Se realizează cu ajutorul scrisorii şi a
atenţiei. darurilor aduse de fetiţa îmbrăcată în costum
popular românesc. Aceasta îi roagă pe copii
să îi demonstreze că ştiu multe lucruri despre
obiceiurile, cultura, limba, tradiţiile care
definesc portretul spiritual al poporului
român, precum şi despre evenimente Stimularea
importante din trecutul ţării noastre (Ziua interesului
Naţională, Ziua Unirii, alte evenimente pentru
tradiţionale) şi le propune un joc pe care îl activitate
vor desfăşura cu ajutorul darurilor aduse de
ea.
Educatoarea scoate din trăistuţa specific
ţărănească darurile (un săculeţ tricolor, un
zar, un bol plin cu biletele ce conţin diferite
sarcini, o hartă).
2. Anunţarea Se prezintă tema activităţii :„Colţ de lume Observarea
temei si a minunat " Copiii trebuie să răspundă la comportamentu
obiectivelor. cerinţele aflate pe bileţelele extrase,fiind lui verbal si
organizaţi în două echipe. Pentru a câştiga nonverbal
trebuie să fie foarte atenţi, să se ajute între ei
şi să răspundă corect la cerinţele probelor.
3.Prezentarea Înainte de a începe jocul vreau sa-mi conversaţia
conţinutului răspundeţi la câteva întrebări :
Aprecierea
si reactualizarea - Cum se numeşte ţara noastră?
verbală
cunoştinţelor. - Cum se numesc locuitorii ţării?
-Care sunt culorile steagului Romaniei?
Copii sunt împărţiţi în două echipe
4.Dirijarea Voi explica regulile jocului : copilul atins Conversaţia
învăţării de steguleţul fermecat va alege un biletel. Explicaţia
Voi citi cerinţa iar echipa din care aparţine Demonstraţia
copilul va răspunde la ea. Exerciţiul
Răspunsul corect va fi recompensat cu un
steguleţ. Sarcinile vor fi cele aflate pe
bileţele. Pentru fiecare sarcină rezolvată
Observarea
corect se va acorda câte un steguleţ pe
comportamentu
panou .Echipa care adună cele mai multe
lui verbal si
puncte câştigă concursul.
non-verbal
Joc demonstrativ: - printr-o ghicitoare:
„Cine se urca pe catarg /Ca sa fluture in
larg?”(steagul)
Executarea jocului de probă îi va ajuta pe
copii să înţeleagă şi să se familiarizeze mai
bine cu regulile jocului .La
semnalul :”Steguleţ fermecat arată-ne îndată
copilul ce va răspunde !” - va începe jocul

5. Obţinerea -executarea jocului de catre copii:


performanţei PROBA 1: „Raspunde repede si bine”
 Care sunt culorile steagului ţării Exerciţiul
noastre? Jocul
 Care sunt însemnele ţării noastre? Conversaţia
 Cum se numesc locuitorii ţării?
 Pe ce dată sărbătorim Ziua
României?
 Cu ajutorul hărţii spuneţi ce forme
de relief are ţara noastră?
 Ce locuri din ţara noastră aţi vizitat?
 Care sunt strămoşii noştri?
PROBA 2:”Puzzle”
Exerciţiul
 Harta Romaniei;
Puzzle
 Stema tarii Aprecieri
verbale
Raspunsurile
PROBA 3:”Cubul”( câte 3 sarcini pentru corecte vor fi
fiecare grupă): Exerciţiul rasplatite cu
Compară: steagul României cu cel al cate un stegulet
Franţei;
Descrie:drapelul ţării( spune cum este).
Asociază:culorile din steag cu anumite
elemente din natură:
Aplică:”Cântaţi o strofă din imnul
României!:
Argumentează:”Ţara noastră este
frumoasă!”
PROBA 4:”Extrage un biletel!”
Exemple de sarcini;
1.Desparte in silabe cuvantul „Romania”.
2.Alcatuieste o propozitie cu cuvantul
„tara”.
3.Bate in masa de atatea ori cate silabe are
cuvantul „domnitor”.
4.Spune cate sunete are cuvantul „steag”.
5.Cu ce sunet incepe cuvantul „stema”?
6.Spune un cuvant care incepe cu sunetul… Cubul
7.Denumeste piesele componente ale Conversaţia Aprecieri
costumului popular. Exerciţiul verbale

6. Retenţia şi PROBA 5:
transferul Complicarea jocului:PIRAMIDA Conversaţia
1. Cum se numeşte ţara unui român? Piramida
(pe o planşă este scris cuvântul
Aprecieri
ROMÂNIA-alege plansa corecta);
verbale
2. Frumuseţile şi bogăţiile ţării
noastre!;
3. Culorile steagului românesc;
4. Însemnele ţării(steag, stemă, imn)

7. Evaluarea Se fac aprecieri individuale şi globale cu Exerciţiul


privire la modul în care copiii şi-au
îndeplinit sarcinile. Copiii numără Aprecieri
steguleţele pentru a vedea care echipă a finale,
câştigat . individuale si
Tranziţie. „Daca vesel se traieste…” colective.
„Românaşi şi româncuţe
Daţi fuguţa la măsuţe!”

PROIECT DIDACTIC
-DOS-

DATA : 29 noiembrie 2019


EDUCATOARE : Manolache Mirela Mirabela
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Gradinita Nr 2 Filiasi
NIVELUL/ GRUPA : II – Grupa mare
TEMA ANUALA: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM
TEMA PROIECTULUI : ROMÂNIA-I ŢARA MEA!
TEMA SAPTAMANII:MANDRU CA SUNT ROMAN!
TEMA ACTIVITĂŢII : COLŢ DE LUME MINUNAT
ACTIVITATEA: Domniul om si societate-Activitate practică
TEMA ACTIVITĂŢII : Hora româncuţelor
MIJLOC DE REALIZARE: - confecţie
SCOPUL : Dezvoltarea simţului practic şi estetic;
Consolidarea deprinderii de a lipi şi a realiza o lucrare practică cu diferite materiale
OBIECTIVE:
 Să combine seminţele , aşezâdu - le în straturi distincte;
 Să folosească corect tehnicile de lucru folosite anterior: lipire, asamblare;
 Să găsească utilitate obiectelor realizate;
 Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau lucrările altora

FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe, individual


STRATEGII DIDACTICE:
 METODE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei
 RESURSE MATERIALE: hartă, carioca, 3 panouri, sticluţe mici,, boabe de porumb,
gseminţe de frâu, orez, fasole, loarea soarelui, rochiţe albe decupate din hârtie, fâşii de
hârtie glasată roşie, galbenă şi albastră, aracet, lipici, CD-player, CD-uri cu muzică.
 RESURSE TEMPORALE: -30 -35 minute

BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru educatia timpurie


Activitatea integrată din grădiniţă-2008
Antologie de proiecte tematice pentru activităţi integrate– Ed. Diana 2009
Laborator preşcolar, Liliana Ezechil, Mihaela Păişi Lăzărescu , Ed. V &
Integral
Activități practice pentru preșcolari”, Editura Aramis Print, București,2005;
Silvia Breban ,E. Goncea ,G. Ruiu , M. Fulga –Ghid metodic „Metode
interactive de grup”

Etapele Conţinutul ştiinţific Strategii


Evaluare
activitatii didactice
1. Captarea Se realizează prin prezentarea hărţii pe
atenţiei care au primit-o dimineaţă de la fetiţa fără
ţară.
“ Harta este tristă pentru că nu are
românaşi şi româncuţe care să o înconjoare,
fapt pentru care am hotărât să facem noi Stimularea
nişte păpuşi din sticluţe de plastic, să le interesului
umplem cu bogăţiile patriei (porumb, orez, pentru
grâu, fasole, seminţe de floarea soarelui), să activitate
le îmbrăcăm în rochiţe tricolore, să le
punem pălăriuţe asortate, pregătind astfel
harta completă pentru sărbătoarea ce va
urma, Ziua de1 decembrie – Ziua
României.”
2.Anunţarea temei Astăzi la activitate practică vom lucra pe
şi a obiectivelor patru sectoare urmând ca la final să obţinem
Observarea
din lucrări „Hora româncuţelor”: Explicaţia
comportamentu
Sector l – „Harta româncuţelor” Conversaţia
lui non-verbal.
Sector2- „Româncuţe din sticluţe”
Sector3- „Catrinţe pentru româncuţe "
Sector4- „ Baticul româncuţei"
3. Desfăşurarea  Intuirea materialului didactic:
activităţii Se va intui materialul didactic: sticluţe de
plastic transparente, seminţe de floarea Explicaţia
soarelui, porumb, orez, grâu, fasole, hârtie
glasată lipici, rochiţă albă decupată, Demonstraţia
pălăriuţe colorate.
 Explicarea modalităţii de realizare a
activităţii practice
Voi explica şi demonstra modul de lucru,
etapele realizării lucrării: trebuie să umplem
sticluţele cu bogăţii, seminţe diverse de pe
măsuţe, să lipim tricolorul pe rochiţele gata
pregătite, să îmbrăcăm sticluţele cu rochiţele
tricolore şi să le aşezăm pe cap baticuri
tricolore. Exerciţiul
Se vor executa câteva exerciţii de Observarea
încălzire a musculaturii mici a mâinilor comportamentu
(„Plouă, cântăm la pian, frământăm aluatul, lui non-verbal.
închidem şi deschidem evantaiul, stoarcem Aprecierea
rufele”) modului de
 Desfăşurarea activităţii practice: lucru
Copiii vor începe lucrul. Educatoarea va da
indicaţii individuale şi colective dacă va fi
cazul. Fiecare copil realizează lucrarea în
funcţie de materialele pe care le
are,comunicând cu colegii de echipă.
Se va pune accent pe aspectul estetic al
lucrărilor . Exerciţiul
Se controlează modul de lucru al copiilor
şi se dau indicaţii acolo unde este cazul .
Educatoarea supraveghează toate
sectoarele urmărind buna desfăşurare a
activităţii .
Se va asigura un fond muzical adecvat .
Educatoarea va motiva importanţa acestei
activităţi şi va stimula interesul copiilor
pentru a lucra şi pentru a finaliza lucrările.
4.Evaluarea Pe o măsuţă, în faţa clasei, va fi harta ţării Aprecierea
împodobită de copii cu flori. Conturul va fi Conversaţia modului de
cu panglică tricoloră, iar pe margine vor fi lucru
aşezate „româncuţele”, care vor forma o Turul galeriei Analiza
horă a bucuriei. produselor
Se vor face aprecieri globale şi individuale activitatii.
cu privire la modul în care copiii au
îndeplinit sarcinile primite.
Educatoarea îi invită pe copii să iasă din
sala de grupă:
„Rândul iute să-l formăm
Şi spre baie ne-ndreptăm!”

PROIECT DIDACTIC
-ALA 2-

DATA : 29 noiembrie 2019


EDUCATOARE : Manolache Mirela Mirabela
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Gradinita Nr 2 Filiasi
NIVELUL/ GRUPA : II – Grupa mare
TEMA ANUALA: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM
TEMA PROIECTULUI : ROMÂNIA-I ŢARA MEA!
TEMA SAPTAMANII:MANDRU CA SUNT ROMAN!
TEMA ACTIVITĂŢII : COLŢ DE LUME MINUNAT
ACTIVITATEA: ACTIVITĂŢI LIBER ALESE II
TEMA ACTIVITĂŢII : Stafeta steguletelor
TIPUL DE ACTIVITATE:Recreativa
FORMA DE REALIZARE:Jocuri distractive
SCOPUL : Antrenarea copiilor intr-o activitate placuta,relaxanta,care sa satisfaca nevoia de
miscare si recreere a acestora;

OBIECTIVE:
 să retina regulile de desfasurare a jocurilor;
 sa lucreze organizat,pe echipe;
 sa se orienteze rapid si corect in spatiu;
 sa execute cu rapiditate miscarile sugerate de joc;
 sa interactioneze cu ceilalti copii,parteneri de joc;
 sa aplaude echipa castigatoare.
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE: conversaţia, , exerciţiul,explicatia,demonstratia.
 RESURSE MATERIALE: baloane,stegulete,fluier,buline.
 RESURSE TEMPORALE: -30 -35 minute

BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru educatia timpurie


Laborator preşcolar, Liliana Ezechil, Mihaela Păişi Lăzărescu , Ed. V &
Integral
Revista învăţământului preşcolar “nr.3-4/2011,Ed .Arlequin ,
„Haideţi la serbare „
„Primii artisti „editura Tehno-Art

Prezentarea jocului „Stafeta Steguletelor”

Se impart copiii in trei echipe:echipa rosie,echipa galbena si echipa albastra.Jocul se


desfasoara in perechi.Se stabileste o linie de start si un traseu aplicativ pentru fiecare
echipa.Pe traseu se gasesc 4 stegulete aflate in zig-zag,pe care copiii trebuie sa le
ocoleasca.Fiecare trebuie sa isi aleaga cate un coechipier.Acestia merg impreuna tinand
balonul cu trupurile intre ei,fara a-si folosi mainile.Ei trec printre stegulete,ocolindu-le
si ajungand astfel la capatul sirului.Fiecare balon nespart,ori nescapat de copii,adus la
capatul sirului,marcheaza cate un punct.Educatoarea este arbitrul jocului si tine evidenta
punctelor.Jocul se poate complica solicitand copiilor sa tina balonul spate in spate.
Daca timpul permite se va desfasura si jocul „Tara,tara,vrem ostasi!”
Regulile jocului:Jocul se va desfasura in echipe.Copiii din grupa se impart in doua
echipe,se iau de mana si se aseaza una in fata celeilalte.Prima echipa
striga”Tara,tara,vrem ostasi!”,iar cealalta echipa intreaba”Pe cine?”Prima echipa spune
numele unui coleg din ehipa opusa,acesta alearga si incearca sa treaca printre mainile
tinute strans ale colegilor.Daca reuseste sa treaca pintre maini,acesta isi alege un coleg
si il ia in echipa sa,daca nu,ramane in echipa opusa.Jocul continua pana cand o echipa
ramane fara „ostasi”.Castiga echipa care acumuleaza cei mai multi „ostasi”.

S-ar putea să vă placă și