Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare sumativă

Matematică și explorarea mediului


Numerele de la 0 la 1 000 ( formare, citire, scriere, comparare, ordonare)
Clasa a II-a
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Descriptori de performanţă

Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I1 Scrie corect cu cifre 5-6 Scrie corect cu cifre 3-4 Scrie corect cu cifre 2
numere. numere. numere.
I2 Ordonează corect numerele Ordonează numerele date cu Ordonează parțial
date și descoperă 2-3 numere 1-2 omisiuni și descoperă numerele date și
pare. numerele pare/ ordonează descoperă doar unul
corect, dar descoperă 1 dintre numerele pare.
număr par.
I3 Compară corect toate Compară corect 4-5 din Compară corect 2-3 din
perechile de numere. perechile de numere. perechile de numere.
I4 Găsește corect vecinii Găsește vecinii numerelor Găsește vecinii
numerelor date. date în două situații. numerelor date într-o
singură situație.
I5 Scrie corect 18-20 numere. Scrie corect 13-17 numere. Scrie corect 8-12
numere.
I6 Scrie corect 4 numere. Scrie corect două numere. Scrie corect un număr.
I7 Scrie corect toate numerele. Scrie corect două numere. Scrie corect un număr.

CALIF. FINAL ITEMI


FOARTE BINE Rezolvă 6-7 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaţie apropiată
acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si evidenţiind
etosul clasei.
BINE Rezolvă 4-5 itemi cu FB, 1-2 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si
evidenţiind etosul clasei.
SUFICIENT Rezolvă 2-3 item cu FB, 1 item cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie apropiată
acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si evidenţiind
etosul clasei.
INSUFICIENT Rezolvă 0 itemi cu FB, 1 item cu B, 1 item cu S, restul cu I/orice altă combinaţie
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică
CALIFICATIVELE ELEVILOR:

Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I₇ Calificativ


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

Realizarea obiectivelor:

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
elevilor FB
care au
B
realizat
S
ob.
I

Aprecierea cu calificative:

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi