Sunteți pe pagina 1din 2

Specialitatea 41630 Merceologie , Calificare 313305,, Tehnician merceolog ‘’

1) Aspecte generale privind unitatea comercială

 Eu am efectuat practica la magazinul ,,Linella 22 ’’ din Vadul – lui – vodă , din data de 12
aprilie pînă pe 18 iunie . Linella este o rețea de magazine, fondată la 17 octombrie 2001, în Republica
Moldova, de către trei absolvenți ai ASEM-ului. Este un supermarket universal care comercializă toate tipurile
de produse la preturi destul de accesibile .

 La înființarea acestuia au fost efectuați cîțiva pași , dintre care : stabilirea spațiului , stabilirea
denumirii , întocmirea actelor de proprietate , achitarea taxelor de înmatriculare , înregistrarea fiscală și obținerea
autorizațiilor necesare funcționării magazinului . Structura organizatorică a întreprinderii este una de tip
funcţională, departamentele fiind organizate după funcţiile întreprinderii şi obiectul de activitate.

 În cadrul magazinului lucrează în jur de 20 de lucrători , fiecare avînd obligațiunile sale .


Obligațiunile managerului sunt : asigurarea respectării regulilor și procedeelor , motivarea și dezvoltarea echipei
și coordonarea efectuării sarcinilor celorlalți. Obligațiunile vînzătorilor : predarea bunurilor , consultarea clienților
precum și salutarea acestora . Obligațiunile merceologului : verificarea soldurilor de marfă , verificarea calității
produselor atît alimentare cît și nealimentare și efectuarea comenzii de marfă .

 Utilajul commercial al magazinului : casa de marcat , vitrine , cărucioare , frigidere , dulapuri


frigorifice , cîntar și altele

2) Activitatea comercială în unitatea comercială

 Unitatea comercială trebuie să dea comandă și să achite la timp marfa furnizorilor ca aceștia să
aprovizioneze întreprinderea cu produse . Metodele de aprovizionare sunt : direct de la furnizori sau indirect (prin
tranzid organizat sau achitat ). Etalarea mărfurilor are drept scop asigurarea creșterii vînzărilor și sporirea
profitului . Dintre metodele de etalare cunoaștem : metoda evantai (la cărți ,ciocolate) , metoda piramidă (la
conserve) , metoda în trepte (la legume și fructe )și metoda zig-zag .

 După cum am mai spus , Linella comercializează toate tipurile de produse , acestea clasificînduse
la rîndul său în : produse cerealiere , lactate și produse din lapte , fructe și legume , crupe , dulciuri , carne și
produse din carne și pește , băuturi alcoolice/nealcoolice , ceai și cafea , deasemenea sunt comercializate și
produse nealimentare , dintre care jucării , produse de igienă , produse de uz casnic , flori

3) Activitatea de marketing în unitatea comercială

 MK este format din 4 piloni : produs , preț , promovare și plasament . Politica de preț se referă : la
produse sau servicii . Linella nu urmărește asigurarea unor prețuri cît mai reduse , ci comercializarea prețurilor la un
preț real și la un nivel calitativ mai înalt.. Politica de plasament : Magazinele Linella au fost plasate în locuri
strategice, urmărindu-se asigurarea unui flux cît mai mare de clienți din toate segmentele vizate de companie.
Politica de produs : Linella pune accentu pe produsele autohtone, prin încheierea contractelor de lungă durată cu
producătorii autohtoni, ceea ce presupune livrări zilnice în scopul asigurării prospețimii și calității produselor.
Politica de promovare : include publicitatea , promovarea vînzărilor , participarea la tîrguri , expoziții și altele .

4) Metodele de achitare cu furnizorii : prin factura fiscal , chitanță , ordin de plată , bilet de ordin , cec
de plată. Factura fiscală conține următoarea informație : nr de ordine , data emiterii , data livrării , denumirea și
adresa furnizorului , codul de înregistraea , denumirea și cantitatea bunurilor , indicarea taxei și baza de impozitare a
bunurilor
5) Salarizarea personalului în unitatea comercială . Salariul se calculează în dependență de numărul
de ore livrate , după calificare , gradul de bază și complexitatea lucrului . Salariul suplimentar se ia în considerație
productivitatea muncii , atitudinea subiectivă a angajatului etc și i se oferă ca recompensă diferite adaosuri la salariu
. Factorii de sporire a salariului : munca în tură de noapte , vechimea în muncă , ridicarea în grad , intensitatea
muncii , munca în zilele de sărbătoare sau în condiții nefavorabile și alții .